TOVARNA OLJA GEA d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.11.2018 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3
Status: 
arhivirana
Opombe: 
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic z oznako GSBG preostalih delničarjev na glavnega delničarja, umik delnic GSBG z organiziranega trga, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.