TVP - VZMETNI INŽENIRING razvoj, proizvodnja in trženje vzmeti in vzmetnih elementov d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.10.2018 - 11:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbre na naslovu Formin 39/d, Gorišnica
Status: 
arhivirana
Opombe: 
seznanitev z letnim poročilom za 2017, sprememba dejavnosti družbe in sprejem statuta, povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, sprememba nominalne vrednosti delnice

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.