M1, finančna družba

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.08.2018 - 12:00
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo, odločanje o bilančnem dobičku, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, imenovanje revizorja, imenovanje člana nadzornega sveta

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.