MANUFAKTURA Trgovsko podjetje d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.06.2018 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica
Status: 
arhivirana
Opombe: 
seznanitev z letnim poročilom za 2017, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, sprememba statuta, pooblastilo za nakup lastnih delnic, prenehanje mandata in izvolitev člana NS

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.