UniCredit

Hočevarjeva ne bo nadzornica Mercatorja

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 05. 04. 2012
Stran: 10

Hočevarjeva ne bo nadzornica Mercatorja Mirjam Hočevar, članica uprave Pivovarne Laško za finance, ne bo članica nadzornega sveta Mercatorja, kamor je bila izvoljena na redni skupščini delničarjev 30. marca letos. Iz Pivovarne Laško so sporočili, da bodo družbe njihove skupine, ki so 23,34-odstotne lastnice Mercatorja, na naslednji skupščini delničarjev največjega slovenskega trgovskega podjetja podprle imenovanje člana, ki ga bo predlagal nadzorni svet Mercatorja. Hočevarjeva je včeraj upravo Mercatorja že obvestila, da nadzorniškega mandata ne sprejema, in je odstopila kot članica nadzornega sveta.

"Skupina Pivovarne Laško nima in ni imela nobenega namena izvajati kakršnekoli kontrole nad družbo Mercator in želi s tem zavreči vsakršne špekulacije, dvome in insinuacije, ki se v javnosti pojavljajo. Mercator sodi med največje družbe v regiji in tudi med pomembnejše kupce Skupine Laško, zato potrebuje stabilno lastništvo, učinkovito vodenje in nadzor, ki ga morajo opravljati vsi pomembnejši lastniki.

Stanković za odstop morebitnih spornih nadzornikov Mercatorja

Medij: Finance Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 04. 04. 2012 Stran: splet 17.50
 
"Nova struktura nadzornega sveta Mercatorja naj bolj odraža dejansko sestavo delniške strukture Mercatorja in pluralnost mnenj v njej," pozivajo v društvu Malih delničarjev Slovenije
 
V društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) pod vodstvom Rajka Stankovića so se danes zavzeli za to, da iz novoizvoljenega nadzornega sveta Mercatorja odstopijo vsi nadzorniki, ki imajo kakršen koli konflikt interesov ali pa se v preteklosti pri svojem delu niso izkazali v vlogah nadzornikov ali upravljavcev. Prodaji Mercatorja pa ne nasprotujejo, pravijo.
 
V društvu so se danes obrnili na skupino Pivovarna Laško , Unicredit banko Slovenije in skupino NFD ter jih pozvali, naj razmislijo o odstopu morebitnih spornih nadzornikov. "Morda lahko razmislijo o začasnem imenovanju manjkajočih članov nadzornega sveta preko sodišča, ali pa se počaka do izvolitve na prvi naslednji skupščini," pojasnjujejo v sporočilu za javnost.
 
MDS ne nasprotuje morebitni prodaji Mercatorja
 
Pri tem pozivajo vse, ki imajo v Mercatorju ta trenutek glasovalno moč, "naj nova struktura nadzornega sveta Mercatorja bolj odraža dejansko sestavo delniške strukture Mercatorja in pluralnost mnenj v njej". S tako potezo bi dokazali, da dejansko niso hoteli prevzeti oblasti v Mercatorju in da želijo, da se ena največjih družb v Sloveniji razvija naprej skladno z željami lastnikov, še menijo.
 
Ob tem so ponovili, da v društvu ne nasprotujejo morebitni prodaji največjega slovenskega trgovca, a pri tem je potrebno imeti "tresočo roko pri izbiri kupca", pravijo. Novi lastnik, kdor koli že bo, mora biti finančno sposoben odplačati prevzem oziroma imeti zagotovljene stabilne vire financiranja.
 
Resnost posla je treba potrditi z bančno garancijo
 

Novi NS po praznikih, mali delničarji izpodbijajo

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena,Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 04. 04. 2012 Stran: 9

Mercator V petek bo svet delavcev izbral tri predstavnike za nadzorni svet - Mali delničarji izpodbijajo odpoklic in imenovanje nadzornikov

Ljubljana - Po podatkih Ajpesa so bili včeraj v poslovnem registru še vedno vpisani stari, na petkovi skupščini razrešeni člani nadzornega sveta Mercatorja. Vpis zahteva svoj čas, sicer pa je treba pred konstituiranjem nadzornega sveta - predvidoma po praznikih - izbrati še predstavnike zaposlenih.


Iz virov blizu Mercatorja smo izvedeli, da bodo tri člane za nadzorni svet izbrali na petkovi seji sveta delavcev. Možno je, da bodo opravili ožji izbor med dosedanjimi šestimi predstavniki v nadzornem svetu ali pa bodo postavili nove. Tako se bo nadzorni svet v novi sestavi in z drugačnim razmerjem moči - šest predstavnikov kapitala in trije predstavniki delavcev verjetno prvič sestal in se konstituiral po velikonočnih praznikih. Tedaj bodo izbrali tudi predsednika nadzornega sveta. Poznavalci največ stavijo na ekonomista dr. Mateja Lahovnika, ki ga je na skupščini kot prvega predlagal pravni zastopnik Skupine Pivovarna Laško. Spomnimo: ob Lahovniku bodo poslovanje največje regijske trgovske družbe nadzirali še: Marjeta Zevnik, Mirjam Hočevar, Zdenko Podlesnik, Boris Galič in Rok Rozman. Vzorec sestave nadzornega sveta, v katerem je bil vpliv zaposlenih skoraj enakovreden vplivu kapitala in, kot smo se prepričali v procesu (ne)prodaje Mercatorja, tako odločilen, postaja na slovenski gospodarski sceni čedalje večja redkost, prevladujoče je razmerje dve tretjini proti eni tretjini v korist kapitala.

Odporen na sunke?

Bančne rošade: kdo prihaja v uprave in kdo odhaja iz teh

Medij: Finance Avtorji: Weiss Monika,Koren Ksenija Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 04. 04. 2012 Stran: 6

Čeprav imajo naše banke precejšnje težave - lani je bančni sistem izkazal zgodovinsko, 388 milijonov evrov veliko čisto izgubo -, pa položaji v bančnih upravah ostajajo vabljivi. Zbrali smo nekaj informacij in kadrovskih špekulacij, ki krožijo o novih bankirjih.


Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani uprave banke, določa 63. člen zakona o bančništvu. Po tem je za člana uprave banke lahko imenovana samo oseba:

1. ki je ustrezno strokovno usposobljena ter ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke (najmanj petletne izkušnje pri vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov), in

2. ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ali kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti (denimo hude telesne poškodbe ali izdaje poslovne skrivnosti).

Kvot za sestavo uprav (tuji člani) zakon ne določa.


1. Unicredit: Arhar odhaja, Priverschek ne prihaja? Predsedniku uprave Unicredit banke Slovenije Francetu Arharju (64) mandat poteče 1. junija letos. Za leto dni so mu ga lastniki podaljšali lani. Arhar bo od junija direktor Združenja bank Slovenije. Viri za najverjetnejšega Arharjevega naslednika, ki bo potrjen 26. aprila, omenjajo Klausa Priverschka. Ta je zdaj šef Unicredita v Srbiji, med letoma 2002 in 2005 pa je bil drugi človek takratne Bank Austria-Creditanstalt Slovenia. A na Unicreditu pravijo: »Informacija o gospodu Priverschku ni resnična.« Za možnega kandidata velja tudi Štefan Vavti, ki je v upravi banke že deloval v letih 2004 in 2007, zdaj pa je na Dunaju.

So Laščani glede Mercatorja v prekršku?

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 03. 04. 2012 Stran: 17

Ljubljana - Petkova skupščina Mercatorja, na kateri so oblast v družbi tudi uradno prevzeli Pivovarna Laško, Unicredit in NFD, bo v prihodnjih tednih na dnevnem redu obeh regulatorjev.

Urad za varstvo konkurence (UVK) bo tako odločal, ali je Pivovarna Laško z imenovanjem dveh članic njene uprave v nadzorni svet Mercatorja kršila zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Že danes bo zahtevo za ukrepanje na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) naslovil tudi predsednik združenja Mali delničarji Slovenije (MDS) - Skupaj smo močnejši Rajko Stankovič. Razlog: domnevni sum usklajenega delovanja treh velikih delničarjev Mercatorja (Laščanov, Unicredita in NFD), ki so ob »zamrznjenih« glasovalnih pravicah bank prevzeli oblast v družbi. Ključna dilema, ki jo bodo morali razrešiti na UVK, je, ali je Pivovarna Laško z imenovanjem Mirjam Hočevar in Marjete Zevnik v šestčlanski nadzorni svet Mercatorja dejansko začela izvrševanje vertikalne koncentracije v družbi, v kateri je s 23,3 odstotka delnic že nominalno največji lastnik. Povedano preprosteje, urad bo moral razčistiti, alilahko Hočevarjeva in Zevnikova kot nadzornici Mercatorja in hkrati članici uprave njegovega dobavitelja kakor koli vplivata na to, koliko izdelkov Skupine Pivovarna Laško bo Mercator prodajal na policah. Pri potrjevanju te domneve bi lahko šle uradu na roko ugotovitve iz najmanj dveh postopkov. Najprej odločba, s katero je UVK, takrat še pod vodstvom Andreja Plahutnika, Pivovarni Laško leta 2005 prižgal zeleno luč za združitev s Pivovarno Union, med drugim tudi z utemeljitvijo, da združena pijačarska industrija nima nadzora nad trgovino.

Bo Laško dobilo odpustek pri bankah?

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 03. 04. 2012 Stran: 9

Sanacija V pivovarni si želijo dolgoročni reprogram dolgov z moratorijem

Ljubljana - Bankirji so včeraj za skupno mizo govorili o iskanju rešitev za finančno sanacijo močno zadolžene skupine Pivovarna Laško, smo izvedeli neuradno.

Včerajšnji sestanek bankirjev po dosegljivih informacijah ga je menda sklicala NLB - je bil pričakovan, saj je minuli petek skupini Laško zapadlo v poplačilo za približno 160 milijonov evrov dolgov. Gre za kratkoročna posojila, ki sta jih obe pivovarni (Union in Laško) po večini najemali pri NLB.

Ker pivovarsko-trgovsko-medijska skupina do petka posojil ni vrnila, je njena usoda zdaj v rokah bank upnic in njihove morebitne privolitve v nadaljnji reprogram dolgov.

Bankirji včerajšnjega sestanka niso hoteli komentirati, zato lahko o njegovem poteku zgolj ugibamo, znane pa so prošnje, ki jih na bankirje že nekaj časa naslavlja vodstvo Pivovarne Laško. V tej si želijo zlasti dolgoročnega reprograma dolgov. Največja težava Pivovarne Laško je namreč struktura posojil; skupaj ima Laško do bank za skoraj 300 milijonov evrov posojil, od katerih jih je večina kratkoročnih, torej zapadejo v poplačilo v enem letu.

Čakajoč na Todorića: osredotočite se na dejavnost

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja,Lipnik Karel,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 02. 04. 2012 Stran: 3

Novih sprememb v upravi Mercatorja še ne gre pričakovati v kratkem. Imen za nove vodilne novi nadzorniki še nimajo, smo izvedeli. Bodo novi vodilni kratkega diha? Se napoveduje nov poskus prodaje?

Mercator ima od petka šest novih nadzornikov: Mateja Lahovnika, nekdanjega gospodarskega ministra, članici uprave Pivovarne Laško Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar, dva unicreditovca - prokurista banke Roka Rozmana in predsednika uprave zagrebške zavarovalnice Allianz Borisa Galiča - ter Zdenka Podlesnika (nazadnje, tik pred propadom Mure, je bil njen šef, sicer pa je iz tabora skupine NFD, ki ji je tudi prodal svojo celjsko družbo CBH). »Sestava nadzornega sveta je razočaranje, sploh zaradi obeh članic uprave iz Laškega, ki bi se morali ukvarjati s svojo družbo, ki je na kolenih,« pravijo viri blizu NLB, ki na skupščini Mercatorja, kot še pet drugih bank, ni smela glasovati. Kaj čaka nove nadzornike in kaj Mercator?

1. Kaj bo z novo upravo? Kljub informacijam, da uprava Žige Debeljaka razmišlja o odstopu, je četrtkov odstop celotne uprave lastnike presenetil. Novih imenza upravo še nimajo, težkoje tudi, dabijih našli do prve seje, ki naj bibila še ta teden, pred velikonočnimi prazniki. Predvidoma bo novi šef nadzornikov Lahovnik.

Med tistimi, ki se za upravo ponujajo sami, je po neuradnih informacijah Aleksander Svetelšek, odstopljeni šef Petrola in Pinusa. Za komentar se nam ni odzval, izvedeli pa smo, da nima niti najmanjše možnosti, saj se že pri vodenju omenjenih dveh podjetij ni izkazal.

Lahovnik prvi nadzornik Mercatorja?

Medij: Slovenske novice Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dan v novicah Datum: 02. 04. 2012  Stran: 2

LJUBLJANA - V petek je skupščina delničarjev Mercatorja razrešila dozdajšnje predstavnike kapitala v nadzornem svetu gospodarske družbe: Mira Medveška, Jadranko Dakič, mag. Roberta Šego, mag. Štefana Vavtija in celo mag. Kristjana Verbiča, ki je zastopal male delničarje. Na predlog Pivovarne Laško so bili namesto njih v nadzorni svet imenovani dr. Matej Lahovnik, Marjeta Zevnik in Mirjam Hočevar, na predlog Unicredit banke Slovenije Boris Galič in mag. Rok Rozman ter na predlog NFD Zdenko Podlesnlk. Nekateri napovedujejo, da bo nekdanji gospodarski minister dr. Lahovnik, ki je bil gladko izvoljen za novega člana nadzornega sveta (že v prvem krogu), skoraj gotovo postal novi predsednik nadzornega sveta.

Unicredit in Laščani prevzeli Mercator

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 31. 03. 2012 Stran: 17

Ljubljana - Pivovarna Laško in Unicredit banka, najbolj goreča zagovornika prodaje Mercatorja Agrokorju Ivice Todoriča, imata od včeraj v rokah vse vzvode odločanja v največji slovenski gospodarski družbi. Z asistenco družbe za upravljanje NFD Stanislava Valanta ter ljubljanskega odvetnika Bojana Pečenka, kije še pred oddanimi glasovi delničarjev vizionarsko vedel, kakšen bo izid glasovanja, sta Unicredit in Pivovarna Laško na skupščini prepričljivo uveljavili svojo voljo, zamenjali celotni nadzorni svet ter s spremembo statuta bistveno omejili pooblastila bodoči upravi.

Scenarij včerajšnje skupščine je bil očitno napisan s skrbno natančnostjo, ki kljub drugačni javni predstavi zastopnika Laščanov Stojana Zdolška in prokurista Unicredita Roka Rozmana ni puščal dvoma, da so si Laščani in Unicredit že pred skupščino razdelili Mercator. Da bo skupščina potekala izključno po željah Unicredita in Laščanov, je še pred začetkom skupščine zagotovil NFD DZU, katerega pomemben lastnik je prav Valant, ki je namesto odvetnika Uroša Iliča za vodenje skupščine predlagal Pečenka.

Na odgovor na vprašanje, zakaj je bila potrebna zamenjava predsedujočega skupščini, ni bilo potrebno čakati dolgo, natančneje do predloga uprave o znižanju števila nadzornikov z 12 na deset. Glasovanja o tem predlogu namreč Pečenko sploh ni dovolil in ga je brez razprave prestavil na samo dno dnevnega reda. »Menim, da predlog za zmanjšanje števila članov nadzornega sveta predstavlja poskus izigravanja, zato sem se odločil, da se o tem predlogu odloča na koncu skupščine, če bo to seveda sploh potrebno,« je svojo odločitev na kratko utemeljil Pečenko. Tudi pri tem je imel očitno Pečenko vizionarski pogled. Predlog Pivovarne Laško za znižanje števila članov nadzornega sveta na devet, pri čemer naj bi le trije predstavljali zaposlene, je namreč prejel skoraj soglasno podporo (proti so bili le nekateri mali delničarji). »Žal moram razglasiti, da je bil sklep sprejet,« se je po pregledu izida glasovanja norčeval Pečenko. Pri tem ni želel slišati niti opozoril predsednika društva malih delničarjev MDS Rajka Stankoviča, da so delničarji dejansko odpoklicali napačne nadzornike, saj Unicredit ni znala pravilno napisati imen dveh nadzornikov, Mira Medveška in Jadranke Dakič.

Šest novih nadzornikov in višja dividenda

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan,U. E. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 31. 03. 2012 Stran: 9

Po četrtkovem odstopu celotne uprave Mercatorja pod vodstvom Žige Debeljaka je bilo na včerajšnji skupščini delničarjev že imenovanih šest povsem novih nadzornikov

Članici uprave Pivovarne Laško Marjeta Zevnik in Mirjam Hočevar, Rok Rozman (prokurist v Unicreditu Slovenija), Boris Galič (Allianz Zagreb), Zdenko Podlesnik (iz kroga družb NFD) in dr. Matej Lahovnik so bili na včerajšnji skupščini delničarjev Mercatorja - dan po odstopu celotne Mercatorjeve uprave - imenovani za nove nadzornike s strani kapitala. Ob njih bodo v nadzornem svetu po novem namesto šestih le še trije predstavniki zaposlenih. Skupščine se je sicer smelo udeležiti le 73,38 odstotka kapitala, saj NLB z Banko Celje, Nova KBM, Abanka Vipa, Gorenjska banka in Banka Koper še zaradi predlanske odločbe ATVP niso imele glasovalnih pravic, skupščine pa so se udeležili imetniki 66,69 odstotka delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je krog lastnikov okrog Pivovarne Laško, banke Unicredit in družb NFD obvladoval tri četrtine prisotnih glasov, zato je Rajko Stankovič iz društva Mali delničarji Slovenije menil, da bi te družbe morale zaradi domnevnega usklajenega delovanja na skupščini podati tudi prevzemno ponudbo za Mercator.

Višja dividenda, uprava brez odpravnin

Druga pomembnejša točka včerajšnje skupščine pa je bila, da se med delničarje namesto s strani uprave v odstopu in prejšnjega nadzornega sveta predlaganih 4,5 evra bruto dividende na delnico (prvotni predlog je bil celo zgolj tri evre) na predlog družb skupine Pivovarne Laško nameni šest evrov bruto dividende na delnico ali 22,6 od skupno 28,8 milijona evrov bilančnega dobička. Uprava Mercatorja pod vodstvom Žige Debeljaka predlogu ni ugovarjala; je pa svoj ponujeni odstop že predtem pojasnila z besedami, da se je zgodil po tehtnem premisleku, ker se je očitno omajalo zaupanje nekaterih večjih lastnikov do te uprave. Čas odstopa pa po Debeljakovih besedah naj ne bi bil povezan s samo včerajšnjo skupščino delničarjev, ampak so čakali, da se zaključi prejšnji krog prodaje večinskega deleža Mercatorja članov konzorcija. Upravi, ker je odstopila, tako Debeljak, niti ne pripadajo odpravnine, imajo pa v skladu s svojimi pogodbami o zaposlitvi šestmesečni odpovedni rok, ki pa so ga v korist družbe tudi pripravljeni skrajšati. Predstavniki lastnikov na skupščini, tudi novi nadzorniki Mercatorja s strani Pivovarne Laško in Unicredita, so bili različnih mnenj o nujnosti čimprejšnjega sklica seje novega nadzornega sveta, a verjetno se bo nekoliko počakalo tudi zaradi iskanja primernih kandidatov za vodenje ene največjih slovenskih gospodarskih družb.

Revizija zaradi prevzemne namere

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.