Sberbank

Banka Volksbank, d.d. - Kontaktni podatki

Banka Volksbank, d.d.
Dunajska cesta 128
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 530 74 00
Faks: +386 (1) 530 75 55
Spletna stran: www.volksbank.si

Mercator – Todorićevi nadzorniki brez razrešnice, izvoljen nov NS

Delničarji Mercatorja so na redni skupščini odločali o razrešnici zdaj že nekdanjih članih Nadzornega sveta (NS) in tudi o imenovanju novega NS. Člani NS, ki so prihajali iz Todorićevih vrst niso prejeli razrešnice za delo v preteklem letu, med ko so ostali razrešnico prejeli. V NS sta nov 4 letni mandat dobila Matej Lahovnik in Ivica Mudrinić, polega njiju pa bodo v NS sedeli tudi Fabris Peruško, Irena Weber in Sergei Volk.

 

Ljubljana, 12. junij 2018


 

Mercator rahlo povečal prihodke in zmanjšal dolg

V letu 2017 so prihodki iz prodaje v trgovini na drobno znašali 1,6 milijarde EUR (vsi prihodki so znašali 2,2 milijarde EUR), kar je 2,5 % več kot v letu 2016. EBITDA marža je znašala 90,6 milijonov EUR, finančni dolg pa je nižji za 21 milijonov EUR, vendar še vedno znaša 882 milijonov EUR.

Mercator zaposluje skoraj 21 tisoč ljudi in ima 1.240 maloprodajnih trgovin. V letu 2017 so izvedli za 71 milijonov EUR investicij.

 

Del starega NS brez razrešnice

Delničarji niso podelili razrešnice naslednjim članom NS: Anteju Todoriću, Damirju Kuštraku, Ivanju Crnjacu in Darku Knezu. 

Na drugi strani pa so razrešnico prejeli: Ante Ramljak, Matej Lahovnik, Ivica Mudrinić, Vladimir Bošnjak, Teo Vujičić, Matjaž Grošelj, Veljko Tatić, Vesna Stojanović in Jože Lavrenčič, kakor tudi celotna uprava Mercatorja.

Za nove člane NS so bili imenovani Fabris Peruško (izredni pooblaščenec Agrokorja), Irena Weber (namestnica Peruška), Sergei Volk (Sberbank) ter Ivica Mudrinić in Matej Lahkovnik, ki sta bila v NS že prejšnjo sestavo.

Javni poziv nadzornikom PETROLA in ISTRABENZA

Društvo – Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) poziva nadzornike Petrola in Istrabenza, da podprejo predlagani načrt (obrazložen v nadaljevanju), ki predvideva ustanovitev SPV (Special purpose vehicle)* ter vstop Zavoda RS za blagovne rezerve v družbo Instalacije v koprskem Serminu. 
 
Ljubljana, 05. 11. 2009 
 
Društvo MDS meni, da je ta načrt edini, ki daje realno opcijo rešitve v nekem časovnem obdobju in preprečuje »razprodajo premoženja« po kakršni koli ceni, kar bi bilo slabo tako za lastnike kot upnike.
 
Pozitivno stališče Društva MDS do reševanja Istrabenza, d.d. s strani Petrola, d.d.
Društvo MDS se zaveda, da je nedavno predstavljena ideja Petrola, d.d. o reševanju Istrabenza verjetno bila nezadostno predstavljena in zato naletela na odpor. Kljub temu Društvo MDS meni da je v danih okoliščinah to še najboljša realna rešitev za delničarje ISTRABENZA, d.d. in zato upa, da bo PETROL, d.d. našel zakonsko dopustno možnost izvedbe tega projekta, morda tudi z zunanjimi partnerji.

Sberbank banka

Preimenovanje v N Banka d.d., Ljubljana.

Datum skupščine: 
11.04.2022 - 12:00
Naslov: 
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe statuta družbe Sberbank d.d. Seznanitev s prenehanjem funkcije članov Nadzornega sveta Sberbank banke d.d. Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega sveta Sberbank banke d.d. Imenovanje članov Nadzornega sveta Sberbank banke d.d.

Sberbank banka

Datum skupščine: 
29.01.2021 - 09:00
Naslov: 
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128.a, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje dveh (2) članov nadzornega sveta.

Sberbank banka

Datum skupščine: 
29.05.2020 - 09:00
Naslov: 
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128.a, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019, predstavitev letnega poročila banke za poslovno leto 2019, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta. Potrditev politike o izboru kandidatov za člane upravljalnega organa Sberbank banke d.d.

Sberbank in VIB do polovičnega deleža Novega Agrokorja

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 02. jun.. 2018 Stran: 6

Po načrtu poravnave z upniki Agrokorja, o katerem bodo po napovedih odločali v drugi polovici tega meseca, bi največji lastnici novega Agrokorja postali ruski banki Sberbank in VTB, ki naj bi v prestrukturiranem koncernu, očiščenem vseh dolgov, dobili 40 do 48 odstotkov delnic. Od 20 do 25 odstotkov bi jih dobili imetniki obveznic, od tega 10 do 12 odstotkov tisti, ki jih zastopa ameriški sklad Knighthead Capital. Od osem do 12 odstotkov koncerna bi obvladovale banke na Hrvaškem, pet do osem odstotkov pa dobavitelji in drugi upniki, je včeraj razkril hrvaški časnik Jutarnji list. 

Načrt naj bi predvideval loo-odstotno poplačilo finančnih upnikov, 8o-odstotno poplačilo dobaviteljev blaga in storitev, 55-odstotno poplačilo upnikov iz naslova posojil roli up, 51-odstotno poplačilo dobav na kredit, 48-odstotno poplačilo zavarovanih upnikov, 17-odstotno poplačilo nezavarovanih finančnih in meničnih upnikov ter 35-odstotno poplačilo nezavarovanih meničnih upnikov, ki sklenejo dogovor z imetniki regresne pravice. Po načrtu poravnave bo imela ruska Sberbank možnost, da svoj 18,53-odstotni delež v Mercatorju zamenja za delež v novem Agrokorju. Po informacijah hrvaškega časnika naj bi možnost zamenjave imeli tudi ostali mali delničarji Mercatorja. Skrajni rok za dogovor s potrditvijo sodišča je 10. julij.

Gospodarstveniki po prevzemu NKBM pričakujejo svež veter

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 22. apr.. 2016 Stran: 5

BANKE

Druga največja banka v državi, ki je od včeraj v stoodstotni lasti ameriškega sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), je že dobila nove nadzornike. Prvi mož banke Robert Senica pa, vsaj za zdaj, ostaja. Gospodarstvo od novih lastnikov pričakuje drugačno bančno prakso.


Ameriški sklad Apollo in EBRD sta za NKBM, ki je od včeraj v njuni lOO-odstotni lasti, plačala 250 milijonov evrov, medtem ko jo je država leta 2013 dokapitalizirala v višini 870 milijonov evrov. Kot je povedal Gernot Lohr, predstavnik ameriškega sklada Apollo, si bodo z EBRD prizadevali, da bo NKBM postala najpomembnejši bančni igralec v državi in regiji. Včerajšnja menjava nadzornega sveta ne pomeni tudi menjave uprave v banki, saj sta, kot pravi Lohr, zdajšnja člana uprave Robert Senica in Sabina Župec Kranjc dobro opravila svoje delo v zahtevnem obdobju. Bodo pa upravo kmalu okrepili.

O iztisnjenih malih delničarjih pa nič

Izredne skupščine Perutnine ne bo

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 12. 2014 Stran: 6

Holding PMP, družba vodilnih v Perutnini Ptuj, je vložila izpodbojno tožbo na sprejete sklepe avgustovske skupščine Perutnine Ptuj o preverbi posebne revizije

"Posebna revizija preteklega poslovanja je bila opravljena dvakrat. Z njenimi izsledki se je seznanila skupščina delničarjev Perutnine Ptuj in takrat večjih pripomb delničarjev ni bilo. Po mojem vedenju sta družbi Holding PMP (ta je v lasti vodilnih Perutnine Ptuj, op. a.) in Derma kot delničarja Perutnine podali izpodbojno tožbo na avgustovski skupščini potrjen sklep, da se do konca novembra opravi preverba že sprejete, opravljene in potrjene posebne revizije preteklega poslovanja Perutnine. Po zakonu o gospodarskih družbah ni pravne podlage, da bi se opravila preverba izsledkov že opravljene posebne revizije, zato te ne bo, kakor ne morebitnih odškodninskih tožb," je včeraj na Ptuju pojasnil dr. Roman Glaser, predsednik uprave Perutnine Ptuj. Tako za letos napovedane izredne skupščine, ki bi preverila že opravljeno posebno revizijo družbe BDO Revizija, vendarle ne bo.

100 milijonov evrov posojil

Banke dobile vzvod za razlastitev Romana Glaserja

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 09. 2014 Stran: 8

Podjetja

Delničarji Holdinga PMP, ki ga obvladujejo menedžerji Perutnine Ptuj, so pred dnevi pristali na vpis zastavnih pravic bank na desetih odstotkih delnic Perutnine. Krogu Romana Glaserja se pred novimi pogovori z bankami tako oži manevrski prostor.

Banke upnice Perutnine Ptuj so konec prejšnjega še zožile obroč okoli njenega prvega moža Romana Glaserja.

Zavarovanja za skoraj 82 milijonov evrov posojil do Perutnine jim je namreč zdaj uspelo vpisati tudi na desetodstotnem paketu delnic družbe, ki je v lasti Holdinga PMP. Tega lastniško obvladujejo menedžerji Perutnine na čelu z Glaserjem, ki ima v njem skoraj 17- odstotni delež. Vpis zavarovanj na delnicah Perutnine v lasti Holdinga PMP so banke zahtevale že v sporazumu o reprogramu posojil, ki so ga s Perutnino podpisale sredi aprila, a mu je na junijski skupščini nasprotovala večina delničarjev Holdinga PMP. Skoraj tri mesece je bilo drugače. Jeziček na tehtnici je na stran bank nagnilo podjetje Univit v stečaju, ki mu je Perutnina pred leti odobrila zdaj sporna poroštva.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.