Kliping

Unior ob polletju okrepil prihodke

Medij: Finance  Avtorji: Blaž Abe, Nicolas Vanek  Teme:  mali delničarji Datum: Ponedeljek, 12. september 2019 Stran: 7

V skupini Unior so v prvi polovici leta ustvarili 132,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,9 odstotka več kot leto prej, so sporočili iz družbe. Čisti poslovni izid v prvem polletju znaša 9,4 milijona evrov, kar je 4,1 odstotka oziroma 399 tisoč evrov manj kot v istem obdobju lani.

Manjši čisti dobiček kot v lanskem prvem polletju je po pojasnilih Uniorja predvsem posledica nekoliko nižjih rezultatov poslovanja pridruženih družb. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je bil na ravni skupine v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani višji 2,2 odstotka in je dosegel nekaj več kot 19 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil medtem z 11,2 milijona evrov za 1,2 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani.

 

 

 

 

Matična družba z rastjo prihodkov; dobiček manjši kot lani

Družba Unior je dosegla 91,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,9 milijona evrov več kot v istem lanskem obdobju in pomeni 5,7-odstotno rast.

Čisti poslovni izid ob polletju znaša 5, 3 milijona evrov, kar je za 3,8 odstotka več od pričakovanj. To je sicer 1,2 milijona evrov manj kot lani, saj so se takrat poznali pozitivni učinki prodaje družbe RTC Krvavec.

Izid iz poslovanja (EBIT) je v šestih mesecih za 6,9 odstotka višji od lanskega v primerljivem obdobju. Doseženih je bilo 5,6 milijona evrov, kar je 117 tisoč evrov več kot v istem obdobju lani. To je bilo 3,6 odstotka pod načrtom zaradi višje amortizacije, kije za 213 tisoč evrov presegla načrtovano za prvo polletje. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v prvem polletju višji kot v primerljivem obdobju lani za 370 tisoč evrov oziroma za 3,9 odstotka, pri čemer je bilo doseženih 9,8 milijona evrov. Zapisali so še, da so se razmere pri zaposlovanju novih delavcev glede na prejšnje leto nekoliko umirile, še vedno pa na trgu dela za nekatere poklice primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov.

Krka – Društvo MDS neuspešno pri predlogu za višjo dividendo in predlogu za člana NS, uprava delničarjem poslala nična pooblastila

Delničarji Krke so na današnji skupščini potrdili vse predloge Uprave in Nadzornega sveta (NS) in tako v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) nismo bili uspešni s predlogom za višjo dividendo niti s predlogom za člana NS. Pooblaščenca Društva MDS sta sicer zastopala okoli milijon glasov, ker pa je uprava v okviru lastnega zbiranja pooblastil, delničarjem poslala pooblastila, ki niso skladna z določili ZGD-1, smo v Društvu MDS najavili uveljavljanje ničnosti skupščine in izpodbijanje vseh sprejetih sklepov.

 

Novo mesto, 18. junij 2015


 

»Valutna zavarovanja niso smiselna«

V okviru razprave je edini razpravljavec bil Greg Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, ki je predsedniku Uprave, Jožetu Colariču zastavil kar nekaj vprašanj, povezanih z valutnimi tveganji in prihodnjim poslovanjem Krke.

Če na kratko strnemo odgovore predsednika Uprave, valutna ščitenja za Krko niso smiselna, v letu 2015 pa se pričakuje enak dobiček kot v letu 2014. Sicer na skupščini ni bilo možno slišati veliko konkretnih odgovorov finančnega formata, ampak predvsem splošno povzemanje dogajanja ob koncu leta 2014 in začetku leta 2015.

 

Delničarji si ne želijo višje dividende

Društvo MDS je v okviru delitve dobička predlagalo, da se za dividendo nameni dobrih 100 milijonov EUR dobička, kar bi znašalo 3,35 EUR. Več o tem smo že poročali pred pričetkom skupščine. Delničarji so podprli osnovni predlog Uprave in NS, zato se o predlogu Društva MDS ni glasovalo. Proti predlogu Uprave in NS je sicer glasovalo 21 % prisotnih delničarjev.

 

Imenovan nov NS

Novi člani NS so postali Julijana Kristl, Jože Mermal, Matej Pirc, Andrej Slapar, Sergeja Slapničar in Anja Strojin Štampar. Društvo MDS tako ni uspelo s svoji predlogom, da se namesto Sergeje Slapničar izvoli Rajko Stanković. Tako praktično 60.000 malih in manjšinskih delničarjev ostaja brez svojega predstavnika v NS. Tudi sicer Krka nikjer ni objavila postopka javnega zbiranja kandidatur za člana NS, zato se poraja vprašanje o transparentnosti postopka in pa zakaj se Krka ne poslužuje dobrih praks korporativnega upravljanja, kot to počnejo mnoge druge slovenske družbe.

 

Društvo MDS bo izpodbijalo vse sprejete sklepe

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.