Rajko Stanković

Mladinska knjiga Založba bo kupovala lastne delnice, napoved izpodbijanja sklepa o vnovičnem podaljšanju mandata članom NS s strani kapitala

Na današnji skupščini Mladinske knjige Založbe so bile sprejete dopolnitve statuta. Skupščina se je seznanila z odkupom v sklad lastnih delnic v preteklem letu, z novim članom nadzornega sveta s strani delavcev, sprejet pa je bil tudi sklep, s katerim se pooblašča uprava da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice do največ 10 odstotkov vrednosti osnovnega kapitala družbe (ob upoštevanju že pridobljenih 3,28 %). Za naslednji štiriletni mandat pa so ponovno izvolili dosedanje člane nadzornega sveta, vendar je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS v imenu delničarja napovedal izpodbijanje takšne odločitve.

Ljubljana, 14.03.2011
 
SPREJEM DOPOLNITEV STATUTA BREZ RAZPRAVE
 
Statut družbe je bil dopolnjen z manjkajočimi dejavnostmi, ki so posledica pripajanja družb.
 
LANSKI ODKUP V SKLAD LASTNIH DELNIC NI BIL TRANSPARENTEN
 
Delničarji družbe so se seznanili tudi s poročilom o dosedanjem nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa, ki so ga delničarji sprejeli lani. Družba je pridobila lastne delnice v višini 3,28 odstotka vrednosti osnovnega kapitala. Pri tem je predsednik Društva MDS Rajko Stanković opozoril, da so lanskoletni kriteriji za odkup bili pomanjkljivi in diskriminatorni, saj so omogočali »privilegij odkupa« tistim, ki so hitro podali ponudbo, četudi ni bila edina po tej ceni.
 
Tako se je zgodilo, da vsi delničarji, ki so ponudili delnice v odkup po najnižji ceni (33 EUR) morda le dva ali tri dni po pozivu sploh niso bili obravnavan. Odkupna kvota je bila zapolnjena že prvi dan in del le-te tudi po višji ceni od 33 EUR. To nepravilnost je potrdil tudi predstavnik Uprave in je med drugim razvidna tudi iz letnega poročila, saj je bila povprečna cena odkupa v sklad lastnih delnic 34,70 eur za eno delnico.
 
DELAVCI IMAJO NOVEGA PREDSTAVNIKA V NADZORNEM SVETU
 
Skupščina se je na današnji seji obenem seznanila, da je svet delavcev namesto dosedanjega predstavnika delavcev družbe Damjana Švare za štiriletno mandatno obdobje izvolil Klemna Eržena.
 
SPREJETI KRITERIJI ZA ODKUP V SKLAD LASTNIH DELNIC NA PREDLOG DELNIČARJA BORUTA FRANTARJA
 
Da se lanskoletna netransparentnost ne bi ponovila, je že pred skupščino Borut Frantar - predstavnik malih delničarjev v Založbi Mladinska knjiga podal nasprotni predlog z natančno izdelanimi kriteriji odkupa v sklad lastnih delnic, v skladu z načelom enakopravnosti in sorazmernosti ponudbe ob presežku le-te. To nepravilnost sta sedaj uvideli tudi Uprava in NS. Tako je npr. Uprava družbe skupščino obvestila, da sta Nadzorni svet in Uprava že pred skupščino sprejela sklep, ki določa kriterije za sprejem ponudb pri odkupu lastnih delnic in pri tem upoštevala vse predloge, ki jih je podal Borut Frantar v nasprotnem predlogu. Te dodatno pridobljene lastne delnice bo družba lahko pridobila in uporabila izključno za povezovanje oziroma prevzemanje družb založniške in knjigotrške dejavnosti v državah s področja nekdanje Jugoslavije.
 
PODALJŠANJE MANDATA ČLANOM NADZORNEGA SVETA S STRANI KAPITALA
 
Še pred glasovanjem o vnovični podelitvi mandata članom NS na predlog kapitala, ki jim poteče šele 19. decembra 2011, je predsedujoča skupščine potrdila domnevo, da se do predloga novih nadzornikov, ki je bil podan s strani večinskega delničarja Zvon Dva Holding ni opredelil aktualni nadzorni svet, kar je v nasprotju z določili ZGD-1C. Zato je Rajko Stanković opozoril, da je tak sklep izpodbojen.
 
Kljub temu pa je na predlog večinskega lastnika Zvona Dva Holding skupščina ponovno izvolila za 4 letni mandat Alojza Slavka Jamnika (NLB), Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta (oba iz Zvona Dva Holdinga), kljub nekaterim pomislekom o primernosti kandidatov, glede na pretekla dogajanja v NLB in Zvonu Dva Holding.
 
NAPOVED IZPODBIJANJA SKLEPA O PODALJŠANJU MANDATA NADZORNIKOM
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" - kratki video pregled MDS press

 

ZA OGLED KRATKEGA DOGAJANJA KLIKNI NA SLIKO
 
"Komu so sploh še mar mali delničarji?"
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" je bil naslov tematskega večera, ki ga je v četrtek, 19. 11. 2009 v Kranju pripravila GBD Gorenjska borzno posredniška družba.

Gostiteljica večera je bila Ani Klemenčič, izvršna direktorica finančne družbe GBD, d.d.
 
Sodelujoči razpravljavci pa so bili:
-        dr. Borut Bratina, z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in član ZNS,
-        dr. Damjan Žugelj, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP),
-        Rajko Stanković, predsednikDruštva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)

ODMEV ATVP na članek Primer BTC - nestrokovnost ali korupcija oblasti objavljenim v časniku Finance, dne 12.11.2009

Ljubljana, 13. 11. 2009
 
V zvezi z komentarjem Rajka Stankovića predsednika Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši objavljenim v 220/2009 številki časnika Finance, z dne 12.11.2009 z naslovom Primer BTC – nestrokovnost ali korupcija oblasti, je bil objavljen ODMEV oz. podan odgovor Laile Lahmadi - Jelenič, vodje sektorja za odnose z javnostmi v Agenciji za trg vrednostnih papirjev v 221/2009 številki časnika Finance z dne 13.11.2009, katerega v celoti objavljamo v nadaljevanju.
 

Mladinska knjiga Založba je dobila zeleno luč za nakup lastnih delnic

Medij: Dnevnik Avtorji: STA Teme: mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 03. 2011 Stran: splet 19.44
 
Ljubljana - Skupščina Mladinske knjige Založbe je za naslednji štiriletni mandat ponovno izvolila dosedanje člane nadzornega sveta Alojza Jamnika, Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta. Obenem so sprejeli sklep, s katerim pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice do 10 odstotkov vrednosti osnovnega kapitala družbe.
 
Te dodatno pridobljene lastne delnice bo družba lahko pridobila in uporabila izključno za povezovanje oziroma prevzemanje družb založniške in knjigotrške dejavnosti v državah s področja nekdanje Jugoslavije. Uprava družbe je skupščino obvestila, da sta nadzorni svet in uprava sprejela sklep, ki določa kriterije za sprejem ponudb pri odkupu lastnih delnic in pri tem upoštevala predloge malih delničarjev.
 
Skupščina se je na današnji seji obenem seznanila, da je svet delavcev namesto dosedanjega predstavnika delavcev družbe Damjana Švare za štiriletno mandatno obdobje izvolil Klemna Eržena.
 
Delničarji družbe so se seznanili tudi s poročilom o dosedanjem nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa, ki so ga delničarji sprejeli lani. Družba je pridobila lastne delnice v višini 3,28 odstotka vrednosti osnovnega kapitala.
 
Na skupščini je predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) Rajko Stanković v imenu delničarja, napovedal izpodbijanje sklepa o podaljšanju mandata dosedanjim nadzornikom pred potekom mandata, saj se do predloga ni opredelil aktualni nadzorni svet družbe.
 

Odlazkovi "prenašajo" tudi zemljišča Lepenke iz Tržiča

Medij: Dnevnik  Avtorji: T. M.  Teme: Mali delničarji  Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 17. 07. 2010  Stran: 21  Foto: Jaka Adamič

Ljubljana - Potem ko je kupila velik delež zemljišč v središču Ljubljane na Dunajski 5, kjer ima svoje prostore tudi časopisna hiša Delo, je družba Papir Servis, ki jo vodi in lastniško (preko skupine Krater) obvladuje Martin Odlazek, prevzela tudi zemljišča in poslovne stavbe tovarne Lepenka v Tržiču. Posel je praktično identičen prej omenjenemu.


Prodajalec, Lepenka, je javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin objavil konec maja v Salomonovem oglasniku (njegov izdajatelj prav tako sodi v skupino Krater), nanjo pa se je v tednu dni odzval le Papir Servis. Ta je posledično tudi zmagal vboju za več kot 30.000 kvadratnih metrov zemljišč in objektov, zanje bo moral plačati 2,66 milijona evrov (brez DDV).

 

(Rajko Stanković - predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši).

 

Pri tem velja omeniti, da so nepremičnine, tako kot v primeru Dela Tiskarne, obremenjene, in sicer z dvema skupnima hipotekama pri avstrijski BKS Bank (do 3,6 oziroma 1,542 milijona evrov). Ali zgolj združujejo nepremičnine na družbi Papir Servis ah pa so v ozadju kakšni drugačni razlogi, nam ni uspelo izvedeti, saj na naša vprašanja niso odgovorili niti v skupini Krater.

Le združeni lahko uveljavijo svoje pravice

Medij: Dnevnik Avtorji: Jure Rozman Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Priloga
Datum: 05. 12. 2009  Stran: 7

Komu so še mar mali delničarji? Na tematskem večeru, prvem v nizu, ki ga je v Hotelu Creina organizirala družba GBD, so o aktualni tematiki iztisov malih delničarjev iz slovenskih delniških družb razpravljali dr. Borut Bratina z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, izvršna direktorica GBD Skupine Ani Klemenčič, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dr. Damjan Žugelj ter predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković.

»V primeru stečaja Istrabenza bo ob svoje premoženje 14.000 malih delničarjev koprskega holdinga, hkrati pa tudi 62.000 malih delničarjev NFD holdinga ter 40.000 delničarjev Petrola,« je na najbolj aktualno problematiko malih delničarjev že v uvodu opozoril Stanković ter dodal, da se morajo mali delničarji zavedati svojih pravic in začeti združevati.

Komu so mar mali delničarji?!

Medij: Gorenjski glas     Avtorji: Zaplotnik Cveto  Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Finance       Datum: 24. 11. 2009      Stran: 15

"Komu so še mar mali delničarji?" je bil naslov tematskega večera, ki ga je v četrtek v Kranju pripravila GBD Gorenjska borzno posredniška družba.
 
Kranj - Izhodišče za pogovor je bilo spoznanje, da so mali delničarji pogosto oškodovani in iztisnjeni iz družbe brez primerne denarne odpravnine in da so brez ustreznega (pravnega) varstva prepuščeni sami sebi. Rajko Stanković, predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, je dejal, da male delničarje poleg Vseslovenskega združenja malih delničarjev od konca letošnjega aprila zastopa tudi njihovo društvo, ki ima po vsej Sloveniji že enaindvajset odborov z več kot tisoč pridruženimi člani.
Društvo na vsaki skupščini družbe nastopa organizirano, njegovi pravni strokovnjaki pa pripravljajo spremembe zakona, s katerimi bi male delničarje v primeru izpodbojne tožbe na sklepe skupščine oprostili sodne takse in v gospodarskih sporih, ki na sodiščih včasih trajajo predolgo, uveljavili mediacijo.
 

Zadovoljen mali delničar pomeni urejen trg

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 23. 11. 2009  Stran: 8
 

Vendar se pri nas mali delničarji velikokrat počutijo izigrane, zlasti pri prevzemnih ponudbah, iztisnitvenih cenah, k čemur so pripomogla delniška parkirišča in predvsem v zadnjih letih lastniški pohlep nekaterih menedžerjev z napol praznimi denarnicami

DAMIJAN TOPLAK

O tem, komu so še mar mali delničarji, so na četrtkovi okrogli mizi v Kranju spregovorili Ani Klemenčič, izvršna direktorica finančne družbe GBD, dr. Borut Bratina z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, dr. Damjan Žugelj, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ter Rajko Stanković, predsednik letos ustanovljenega Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS). Skupno so ugotavljali, da je situacija na področju pravic malih delničarjev v Sloveniji slaba, kar je mogoče podkrepiti s podatkom, da so javne razprave o njihovih pravicah sila redke, četudi je zagotavljanje delničarskih pravic, še posebej manjšinskih, osnova za dobro delujoč borzni trg.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.