Zvon Dva Holding

Mohar in Satler za Cetis-Graf ponudila drobiž

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matajž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 11. 09. 2012 Stran: 8

Ljubljana - Marko Mohar in Matjaž Satler sta včeraj stopila še korak bliže prevzemu popolnega nadzora nad celjsko grafično skupino Cetis. Njun Gorenjski tisk je namreč včeraj objavil tudi ponudbo za prevzem družbe Cetis-Graf, ki ima v lasti skoraj 40 odstotkov celjskega Cetisa. Prevzem Cetis-Grafa je sicer le še stvar formalnosti, saj Gorenjski tisk obvladuje že 95 odstotkov vseh delnic, dobra dva odstotka delnic sta v lasti Zvona Dva Holdinga v stečaju, prav toliko delnic ima v lasti Cetis, preostali odstotek pa je v lasti petih fizičnih oseb.

Skupno bo Moharja in Satlerja prevzem Četis-Grafa, ki ima več kot šest milijonov evrov premoženja in nobenih dolgov, stal le štiri milijone evrov. Kot smo razkrili v Dnevniku, sta namreč Mohar in Satler za štiri milijone evrov že v začetku leta odkupila terj atev Banke Celje do Zvona Dva Holdinga v stečaju, ki je bila zavarovana z delnicami Cetis-Grafa. Sredi julija je nato njun MSIN Razvoj objavil poziv za javno dražbo, le deset dni kasneje pa je Gorenjski tisk na tej dražbi za vsega štiri milijone evrov kupil Cetis-Graf. Morebitni drugi interesenti, ki so se v zadnjih mesecih zanimali za nakup Cetis-Grafa, na dražbi niso imeli realnih možnosti za uspeh, saj sta Mohar in Satler že v razpis vključila številne varovalke in prepreke za njima neljube snubce.

V Abanki Vipa začeli dokapitalizacijo

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 21. 08. 2012 Stran: 7

Triglav pri dokapitalizaciji omejuje prevzemna zakonodaja

Ljubljana - Tri mesece po tem, ko so delničarji Abanke Vipa potrdili dokapitalizacijo, je uprava pod vodstvom Jožeta Leniča včeraj le začela s prodajo novih delnic. Obstoječi delničarji bodo nove delnice po ceni sedem evrov za delnico lahko vplačevali do 3. septembra, nato pa bodo imeli teden dni časa za vplačilo tudi morebitni zunanji vlagatelji.

Poleg Zavarovalnice Triglav bosta pri načrtovani 50-milijonski dokapitalizaciji po za zdaj še neuradnih informacijah sodelovala tudi Gorenjska banka in Triglav Skladi, medtem ko večina preostalih lastnikov te možnosti zaradi finančnih težav ne bo mogla izkoristiti. Čeprav si v Savi prizadevajo, da bi vplačali četrtino delnic in tako preprečili, da bi se jim lastniški delež prepolovil, jim namreč še vedno ni uspelo sestaviti finančne konstrukcije. Delnic gotovo ne bosta mogla vplačati holdinga Zvon Ena in Zvon Dva, ki sta že končala v stečaju, ter Daimond, Vipa in Vipa Holding, ki imajo skupaj v lasti desetino banke. Kdo bo zagotovil sveža sredstva banki namesto teh lastnikov, za zdaj ni znano, vse več pa je znakov, da bo pretežni del bremena morala nase prevzeti Zavarovalnica Triglav.

Kdo ima v žepu izgubljene milijone

Medij: Nedeljski dnevnik Avtorji: Slana Miroslav Miros Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 12. 08. 2012 Stran: 14

MARIBORSKA NADŠKOFIJA NA BOBNU

Izgon Slomškovega bogoslovja iz Maribora odmeva - Stara nadškofijska ekipa sije že lani umila roke, nova pa se vede, kot da o ničemer sploh nima pojma

Kljub »spovedni molčečnosti« stare in nove nadškofijske ekipe iščejo verniki odgovor, zakaj je nadškofija Maribor strmoglavila v bankrot. Tudi neverni bralci so predlagali raziskavo, zakaj je nadškofija na bobnu, ko pa iz stoletne zgodovine vemo, da je imela RK-cerkev najboljše šolane cerkvene očete, ki so odlično seštevali in dobivali. Ljudje menijo, da je navidezno izgubljene milijone nekdo spretno spravil v žep in se zdaj nedolžno smehlja.

V začetku julija je izbruhnila nova zlovešča novica, da so zaprli Slomškovo bogoslovje. To nadškofijsko stavbo so »okupirale« banke upnice zaradi starih dolgov. V tistih dneh so brneli nadškofijski telefoni v prazno, saj se novinarjem ni nihče oglasil. Ob našem obisku smo našli glavni nadškofijski vhod popolnoma odprt, vsa vrata zaklenjena, ob zvonjenju se ni nihče oglasil, nikjer ni bilo žive duše.

Posmeh resnici in vernikom

Mohar in Satler odstranila ovire in konkurenco pri prevzemu Cetisa

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 20. 07. 2012 Stran: 10

Ljubljana - Potem ko je odkupila terjatev Banke Celje do propadlega Zvona Dva Holdinga, je v začetku tedna družba MSIN Razvoj Marka Moharja in Matjaža Satlerja objavila poziv za javno dražbo, na kateri bosta Mohar in Satler formalizirala prevzem družbe Cetis-Graf, največje lastnice celjske skupine Cetis. Dražba bo namreč potekala že prihodnji četrtek, se pravi deset dni po njeni objavi, rok za plačilo 2,4 milijona evrov varščine pase izteče v torek opoldne. S tem sta Mohar in Satler potencialnim konkurenčnim investitorjem dejansko zelo omejila možnosti za nakup Cetis Grafa, ki ga bo po zelo nizki ceni očitno kupila ena od njunih družb.

Stečajnica zahteva daljši rok

Stečajnica Zvona dva zaradi skupščine nad direktorja Cetis-Grafa

Medij: Dnevnik Avtorji: S.M. Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 17. 07. 2012 Stran: 7

Ljubljana - Direktor Cetis-Grafa Uroš Gorišek je kršil zakon o gospodarskih družbah in zlorabil svoje pristojnosti. To prvemu možu Cetis-Grafa, prek katerega Zvon Dva obvladuje 40 odstotkov Cetisa, očita stečajna upravitelj ica Zvona Dva Vida Gaber šek. Gorišek je namreč prejšnji teden brez pojasnila preklical skupščino, ki jo je zahtevala Gaberškova, na njej pa bi morali delničarji odločati tudi o obravnavi letnega poročila in uporabi bilančnega dobička.

Zakaj je Gorišek preklical skupščino, Gaberškovi ni uspelo ugotoviti, prav tako pa odločitve včeraj za Dnevnik ni želel komentirati Gorišek. Po predlogu dnevnega reda bi bila pooblastila uprave Cetis-Grafa poslej močno omejena. Tako bi morala za nepremičninske posle, ki presegajo sto tisoč evrov, dobiti dovoljenje nadzornega sveta. Ta bi moral soglašati tudi s posli, ki se med drugim nanašajo na nakup ali prodajo delnic ali družbeniških deležev, katerih vrednost presega pet tisoč evrov. Gaberškova pa je tudi predlagana za novo nadzornico.

Manjši "cerkveni" holding tri mesece pred bankrotom prijateljski družbi nakazal stotisoče evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 21. 06. 2012 Stran: 18

Ljubljana - Čeprav »cerkveni« holding Zvon Dva po izbruhu krize ni prav dosti trgoval z naložbami, temveč služil le kot posrednik med bankami in »sestrskim« Zvonom Ena Holdingom, je njegova stečajna upraviteljica Vida Gaberc ugotovila za več kot 2,6 milijona evrov izpodbojnih poslov.

Gre za nekaj deset, pa tudi nekaj sto tisoč evrov visoke zneske, ki jih je Zvon Dva Holding v letu dni pred stečajem nakazoval šestim bankam (NLB, NKBM, Banki Celje, Hypo, Gorenjski banka in banki Raiffeisen) in vrsti prijateljskih družb, Mladinski knjigi Založbi, Krekovi družbi za poslovno svetovanje in podjetju Forš. Med slednjimi je prav Forš, kije vlasti uslužbenca Nadškofije Maribor in je z denarjem NLB odkupilo njene propadle naložbe v Argentini, dobilo daleč največ, več kot 671.000 evrov.

Forš, ki se je financiral prek NLB, je manjšemu od obeh holdmgov denar posodil septembra 2009, ko je bil ta že v resnih težavah, saj iz tekočega poslovanja ni bil sposoben poravnati niti obresti na posojila. Vendarle mu je Zvon Dva Holding oktobra 2010, le tri mesece pred razglasitvijo bankrota in začetkom prisilne poravnave, nakazal skupno 671.000 evrov. Posojilo iz leta 2009 sicer ni bilo zavarovano.

Avtoelektrika za dividende 482 tisoč evrov

Medij: Finance Avtorji: M. BE. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 08. 06. 2012 Stran: 9

Avtoelektrika za dividende 482 tisoč evrov Uprava novogoriske Iskre Avtoelektrike, ki jo vodi Edvin Sever, je predlagala, da 1,7 milijona evrov bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Na predlog društva MDS pa so včeraj lastniki na skupščini izglasovali, da bo bruto dividenda na delnico 0,3 evra. Podjetje, ki se bo z začetkom prihodnjega leta preimenovalo v Letriko, jim bo izplačalo 482 tisoč evrov dividende. Uprava in nadzorniki so včeraj dobili razrešnico. Simon Zdolšek, nekdanji predsednik uprave Zvona Ena, kije zdaj v stečaju, je včeraj odstopil kot predsednik nadzornega sveta Iskre Avtoelektrike in iz nadzornega sveta, odstopil je tudi s položaja predsednika nadzornega sveta in iz nadzornega sveta Heliosa. Zvon Ena in Zvon Dva v stečaju imata skupaj 22-odstotni delež Avtoelektrike, državna Modra zavarovalnica in Sod 21-odstotnega, NLB ima dobrih 12 odstotkov, CBH pa skoraj desetino.

Zamenjali nadzornike Mladinske knjige Založbe

Medij: Večer Avtorji: G.R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 06. 06. 2012 Stran: 10

Delničarji Mladinske knjige Založbe (MKZ) bodo do 25. decembra prejeli dividendo 0,21 evra bruto na delnico, kar pomeni okoli četrtino tekočega bilančnega dobička, so včeraj sklenili delničarji na skupščini, ki je s 97,5 odstotka prisotnih glasov odpoklicala vse štiri nadzornike: Antona Slavka Jamnika, ki je bil pred leti član uprave NLB, ko jo je vodil Marjan Kramar, člana uprave Zvonov Franca Ješovnika ter Ljuba Pečeta in Romana Žnidariča iz Cetisa. Za štiriletno mandatno obdobje so bili namesto njih, kot so sporočili iz združenja malih delničarjev MDS, z 99,81 odstotka pri glasovanju zastopanega kapitala imenovani Borut Frantar, mali delničar MKZ, zaposlen v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb, Melihen David iz Abanke, Branko Gregorec, zaposlen v NLB, in Vladimir Anton Lukanc, direktor podjetja APP. Razrešnice delničarji niso podelili ne upravi ne nadzornemu svetu. Ni namreč upanja, kot je pojasnil predsednik uprave, da bi družba dobila vrnjen kredit Zvonu Ena, čeprav je prijavila terjatev v stečajnem postopku. Glede enormnega povečanja bilančnih obveznosti z lanskih 1,5 milijona na devet milijonov evrov, ki so zavarovane s hipotekami, pa je predsednik uprave dejal, da gre za reprograme dolgoročnih posojil iz let 2007 in 2008, ki pa se zaradi nakupov deležev v Zvonovih družbah in kreditov niso oplemenitila in jih ni mogoče na kratek rok odplačati; tako bo to družba poskušala sanirati v prihodnjih letih. Glede hipotek je dejal, da so le tako lahko prepričali banke o reprogramih.

Cerkev odpoklicana iz nadzornega sveta

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 06. 06. 2012 Stran: 9

MK Založba Razrešili predstavnike kapitala v NS, uprava brez razrešnice

LJUBLJANA - Na skupščini Mladinske knjige Založba (MKZ) je prišlo do popolne rekonstrukcije NS; v njej ni več predstavnikov propadlega cerkvenega Zvona, saj so delničarji z večino glasov podprli predčasen odpoklic vseh predstavnikov kapitala v NS.


Po novem v NS MKZ ne bedijo več nekdanji član uprave NLB Alojz Jamnik, nekdanja vodilna holdinga Zvon dva Ljubo Peče in Franc Ješovnik ter Roman Žnidarič iz Cetisa. Namesto njih bodo nad upravo založbe bedeli Melihen David iz Abanke Vipa, Branko Gregorc iz NLB, vodja odbora malih delničarjev pri društvu MDS Borut Frantar in direktor podjetja APP d.o.o. Vladimir Anton Lukanc.

Pri zahtevi za predčasni odpoklic nadzornikom se je malim delničarjem včeraj pridružila tudi stečajna upraviteljica holdinga Zvon dva Vida Gabre (Zvon dva je skoraj 70-odstotni lastnik MKZ), podprlo pa jo je skoraj 98 odstotkov prisotnih delničarjev. Mali delničarji so uspeli tudi s predlogom o ločenem Borut Frantar Foto Igor Modic glasovanju o zaupnici upravi MKZ, v kateri sedijo Peter Tomšič, Marko Ručigaj in Andrej Cunder. Niti uprava niti nekdanji nadzorniki razrešnice za lani niso dobili.

Bo zaradi preteklih kreditov odzvonilo nadzornikom?

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 05. 06. 2012 Stran: 10

Ljubljana - Preteklo kreditiranje cerkvenih holdingov Zvon ena in Zvon dva bi danes iz NS Mladinska knjiga Založba (MKZ) lahko odneslo tri nadzornike - nekdanjega člana uprave NLB Alojza Jamnika ter dva nekdanja vodilna holdinga Zvon dva Ljuba Pečeta in Franca Ješovnika.


Zahtevo za predčasen odpoklic Jamnika, Pečeta in Ješovnika so v obliki razširitve dnevnega reda današnje skupščine vložili mali delničarji, združeni pod okriljem MDS (Mali delničarji Slovenije). V društvu namreč menijo, da omenjeni člani NS (Jamnik je predsednik nadzornega sveta MKZ, Peče pa njegov namestnik) niso opravljali svojega dela v korist založbe in njenih lastnikov, temveč so s svojimi posli oškodovali njihovo premoženje.

Najspornejša so posojila MKZ obema holdingoma Zvon, je včeraj poudaril predsednik MDS Rajko Stankovic. Iz prijavljenih terjatev v stečajnih postopkih holdingov Zvon ena in Zvon dva je razvidno, da je Mladinska knjiga Založba v preteklih letih kreditirala oba cerkvena holdinga. Tudi Zvon dva, ki je skoraj 70-odstotni lastnik MKZ.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.