Zvon Dva Holding

17. skupščina Zvon DVA Holding

Na izredni skupščini Zvona Dva Holding, ki je potekala 15. julija 2011, so prisotni delničarji, (pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 9,54 % prisotnega kapitala na skupščini), podprli predlog povišanja osnovnega kapitala družbe, ki upnikom družbe omogoča vplačilo oziroma konverzijo terjatev, po vrednosti 4,17 EUR za posamezno vplačano delnico. Glede na to, da je bila ta konverzija predvidena tudi v načrtu finančnega prestrukturiranja upamo, da bo uspela. Po javno znanih podatkih, naj bi konverzija terjatev v sestrskem Zvonu Ena Holding bila podprta tudi s strani večine upnikov družbe. Tako bo 30. avgusta 2011 potekala redna skupščina družbe, na kateri se bomo delničarji seznanili z Letnim poročilom, kot tudi imenovanjem novega člana NS.

V Društvu MDS bomo kot delničarji družbe NS predlagali, da se poleg kandidata, ki ga je predlagal nS družbe g. Uroša Goriška za novega člana NS imenuje tudi doc. dr. Simon Čadež, kar bomo v obliki nasprotnega predloga tudi predlagali na sami skupščini.

Društvo MDS ogorčeno nad »samovoljnim razlaganjem zakonodaje« prisilne upraviteljice Zvon Ena Holding, Mojce Breznik

Na kratko bi lahko rekli, da je Zvon Ena Holding, d.d., uspešno prestal prvi korak finančnega prestrukturiranja, saj je uspešno konvertiral nekaj več kot 100 mio EUR v lastniške deleže, skladno s sklepom skupščine in planom finančnega prestrukturiranja; za prisilno poravnavo je namreč pravočasno in pravilno, poleg 19 upnikov, glasoval tudi Zvon Dva Holding, d.d.

 

Ljubljana, 08. avgust 2011


 

Zvon Ena Holding: Prisilna konverzija terjatev je uspela; prisilna upraviteljica Zvon Ena Holding Mojca Breznik pravi, da NI uspela!?

V današnjem sporočilu za javnost je prisilna upraviteljica Mojca Breznik navedla, da konverzija terjatev ni uspela, saj naj bi predlog od 30 upnikov, ki so se izjasnili za konverzijo dolgov v lastniški delež, sprejelo le 19 upnikov, dva pa je izločila, enega (Ibislo, d.o.o.) zaradi prepoznega odgovora, drugega Zvon Dva Holding, d.d., pa zaradi dopolnitve obrazca. 

 

Dokapitalizacija je uspela, ali gre le za iskanje »oslove sence«?

Spomnimo, da je v načrtu finančnega prestrukturiranja, ki ga je Zvon Dva Holding, d.d., predložil sodišču za pričetek prisilne poravnave, ta ukrep (konverzije v lastniške deleže) bil že predviden in je del programa, ki mu nihče ni nasprotoval. Še več, s tem so se strinjali delničarji obeh družb na svojih izrednih skupščinah 24.06.2011 (10. Zvon Ena Holding) in 15.07.2011 (16. Zvon Dva Holding).

 

Zvon Ena Holding izvaja začrtano pot finančnega prestrukturiranja

Skupščina Zvon DVA Holding podprla možnost konverzije terjatev

Podobno kot na skupščini družbe Zvon ENA Holding, d.d., ki je potekala 24. junija, so tudi na današnji skupščini družbe Zvon DVA Holding, d.d., prisotni delničarji podprli predlog povišanja osnovnega kapitala družbe, ki upnikom družbe omogoča vplačilo oziroma konverzijo terjatev, po vrednosti 4,17 EUR za posamezno vplačano delnico.

Maribor, 15. julij 2011


Društvo MDS enako kot na skupščini Zvona ENA podprlo konverzijo terjatev v Zvonu DVA

Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala kar 9,46 % prisotnega kapitala in sta glede na situacijo izrazilo podporo edinemu predlaganemu sklepu. Kljub izrečeni podpori, pa je Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, vodstvo družbe prosil za informacije, v zvezi z dogajanjem v družbi Zvon ENA, ki prav tako čaka, da upniki, predvsem banke, vplačajo svoje terjatve. Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO 1 z dne 15.07.2011 pritisnite na sliko ali TUKAJ.

Predsednik Uprave Zvona DVA, Ljubo Peče je podal neuradno informacijo, da se na poziv sodišča banke upnice zaenkrat še niso odzvale, skrajni rok za vplačilo terjatev pa je 28. julij 2011.

 

Vnovičen poziv državni NLB - dan D je 28. julija 2011

16. skupščina Zvon DVA Holding

Že od začetka finančne kalvarije Zvon DVA Holding smo se aktivno vključili v iskanje morebitnih rešitev, ki bi privedle do dokapitalizacije ali prisilne poravnave, saj je oboje bolje kot pa stečaj, kjer vedno najkrajšo potegnemo lastniki – delničarji. Tako smo ob zamenjavi vodstva nadškofije Maribor in ravnatelja Kraševca takoj naslovili pismo novemu nadškofu msgr. dr. Marjanu Turnšku, vodstvu vseh vpletenih družb (Gospodarstvu Rast, Holdingoma Zvon Ena in Dva, novemu ravnatelju nadškofije patru Lojzetu Cviklu in predstavnikom Krekove družbe). V pismih smo jasno pokazali interes, da se kot predstavniki lastnikov dejavno vključimo v reševanje navedene problematike, ki bi v najslabšem primeru lahko pripeljala do izgube premoženja vseh 68.000 delničarjev v obeh holdingih. Tako smo se na skupnem sestanku seznanili, da pri sloviti skupini Rotschild pripravljajo program, ki ga morajo potrditi banke upnice in se čaka na stareškega vlagatelja, ki ga pa vse do danes nismo dočakali. To nas žalosti in malce navdaja z jezo, da smo morda zavedeni s strani sogovornikov, saj o prenehanju interesa tega vlagatelja niso obvestili celotne javnosti.

Ko smo v Društvu MDS, ob NPU, Protikorupcijski komisije in Davčni upravi RS prejeli anonimno prijavo v zvezi z sumom pranja denarja in izdajanja fiktivnih faktur v družbi T-2 za izgradnjo omrežja, smo na osnovi te anonimne prijave kot delničar Zvon DVA Holding nemudoma naslovili zahtevo za uvedbo postopka pri Vrhovnem državnem tožilstvu, o tem pa še obvestili javnost. Vrhovno državno tožilstvo je zadevo odstopilo v reševanje Okrožnemu državnemu tožilstvu. Zato menimo, da je poskus razlastitve Zvon DVA Holding v T-2 nezakonit, saj sodišče še ni odločalo o zahtevi Zvon DVA Holding, da participira pri dokapitalizaciji T-2, ki ga ni odobrila prisilna upraviteljica, pa čeprav je vedela, da na tem sloni morebitni uspeh prisilne poravnave.

NLB naj umakne ugovor zoper načrt finančnega prestrukturiranja Zvon ENA holding in se nemudoma sestane z odgovornimi v holdingih Zvon ENA in DVA

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) Rajko Stanković v imenu 65.000 malih delničarjev poziva NLB, da umakne vloženi ugovor zoper načrt finančnega prestrukturiranja, ki so ga v večini medijev označili kot zahtevo za stečaj, se nemudoma sestane z odgovornimi v Holdingih Zvon Ena in Dva, ter ustavi DOMINO EFEKT morebitnega plenjenja delnic po »NIZKIH CENAH« na škodo vseh upnikov, same družbe in delničarjev.

Ljubljana,25. maj 2011


POZIV UPRAVI NLB: UMAKNITE  ZAHTEVO ZA STEČAJ IN ZAČNITE REŠEVATI »NASEDLE NALOŽBE« ! MOREBITNE PRODAJE ZAPLENJENIH DELEŽEV NAJ BODO TRANSPARENTNE IN V PAKETU

http://tvslo.si/predvajaj/zvoni-ena-je-odzvonilo/ava2.106167432/Sestanek med NLB in predstavniki cerkvenih Holdingov je po našem mnenju ključnega pomena za morebitni uspeh prisilne poravnave in rešitev premoženja 65.000 delničarjev obeh holdingov, kakor tudi za 2.300 delničarjev NLB, saj večina drugih bank le čaka,kaj bo storila državna NLB. Za ogled prispevka TV SLO 1 iz Dnevnika 25.05.2011 pritisnite na sliko ali TUKAJ,

Zato pozivamo Upravo NLB, da se odgovorni nemudoma sestanejo s predstavniki Holdingov, kajti vsaka prisilna poravnava (govori se o 65 %) je boljša kot stečaj. Pri tem ne pozabimo, da gre za premoženje 65.000 delničarjev in prvovrstne naložbe v velike in uspešne poslovne sisteme kot so: Helios, Abanka, Mladinska knjiga naložba itn. Če pa že mora priti do unovčevanja deležev, naj to poteka tako, da bo  omogočilo maksimiranje dobička - torej s prodajo delnic na javnem tenderju po vzoru na sedaj pripravljeno prodajo Mercatorja, saj s tem vsi največ pridobijo in najmanj izgubijo.

 

NADALJEVANJE SKUPŠČINE T-2 POMENILO ZAŠČITO PREMOŽENJA DELNIČARJEV HOLDINGA ZVON ENA IN NLB

Holdinga Zvon Ena in Dva se še nista potopila in morda se tudi ne bosta?!

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) veseli napredek, ki so ga na današnjem sestanku dosegle banke upnice in predstavniki Holdingov Zvon Ena in Zvon Dva pri oblikovanju morebitne prisilne poravnave z dokapitalizacijo.Na današnjem sestanku, ki je potekal v Ljubljani in se je končal nekje okoli 16 ure,  naj bi banke upnice najprej izrazile ogorčenje nad petkovim zasegom državne NKBM, ki pa je to verjetno »morala« izvesti zaradi pričetka dokapitalizacije.
 

 
Ljubljana, 07.04.2011, 17:00 


 
Banke upnice naj se vzdržijo unovčevanja oz. zaplemb delnic
 
Odgovorni trdijo, da ta zaseg ni tako bistveno porušil plana prisilne poravnave, da bi bil tako ogrožen. Opozarjajo, da to velja le v primeru, da se bodo preostale banke upnice vzdržale enostranskih dejanj (oz. morebitnih unovčitev oz. zaplemb) do naslednjega skupnega srečanja, ki naj bi bil prihodnji konec tedna. S tem naj bi se strinjali vsi udeleženci srečanja.
 
Najprej individualni pogovori nato skupni uspešni zaključek?
 
Pred naslednjim skupnim srečanjem naj bi potekali individualni pogovori z vsemi bankami upnicami, kjer bodo svetovalci  iz družbe  Rothschild  in predstavniki gospodarskih družb holdingov Zvon Ena in Zvon Dva skušali razrešiti dvostranska odprta vprašanja v takšni meri, da bi lahko nato na skupnem sestanku vseh dosegli kompromisni predlog prisilne poravnave.
 
Dokapitalizacija je nujna nadgradnja prisilne poravnave
 
Vsi udeleženci so se strinjali, da morebitni uspešni prisilni poravnavi mora nujno slediti dokapitalizacija, ki pa ne sme bistveno podreti obstoječih lastniških razmerij.
 
Banke upnice naj prevzamejo del bremena tudi nase
 

Zvonovi - V pričakovanju pozitivnih rezultatov s sestanka bank upnic

Društvo - Mali Delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) veseli, da se je na naše pisanje, objavljeno v soboto 2. aprila 2011, že v torek 05. aprila 2011 ažurno pisno odzval nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek. Žal iz vsebine pisma ni bilo možno zaslediti nikakršnih zagotovil, zato toliko bolj nestrpno čakamo na morebitne rezultate z današnjega srečanja bank upnic s svetovalci Rothschilda in upravami gospodarskih družb Mariborske nadškofije. Srečanje se je začelo danes v Ljubljani ob 14.00 uri na neznani lokaciji. Tam bodo predvidoma predstavili strateškega investitorja, ki naj bi dokapitaliziral insolventne gospodarske družbe Mariborske nadškofije in s tem »pognali mlinska kolesa«, ki bi preprečila stečaj cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva.

 

Ljubljana, 7. 4. 2011


 

Ko obveščanje na določeni ravni zataji, je potrebno iti eno raven višje

Kar se pa tiče pristojnosti obveščanja moramo izraziti nekoliko drugačen pogled, ki ga lahko strnemo v naslednjih nekaj stavkih:

»Skladno z določili ZGD-1C morajo biti vsi delničarji obveščeni o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko bistveno vplivajo na ceno delnice, katere lastniki so. Kljub dogovoru, da bomo pravočasno vsi obveščeni bodisi preko sistema SEONET ali preko javnih medijskih izjav ali spletnih strani družbe, smo novico o zaplenu delnic s strani NKBM izvedeli iz dnevnega časopisja (časnika Dnevnik). In kot je predsednik Vlade RS objektivno odgovoren za delovanje svojih ministrov, je nadškof in metropolit objektivno odgovoren za delovanje svojih podrejenih, v tem primeru patra Lojzeta Cvikla, ki pa je nadrejen preko Gospodarstva Rast  Holdingu Zvon Ena in Zvon Dva.

Ali gredo Cerkveni Zvonovi po poti »tajkunov«? Vse kaže, da bo 65.000 delničarjev ostalo brez premoženja, Nova KBM »zabila prvi žebelj v krsto«

Ljubljana, 02. april 2011

 

ODPRTO PISMO nadškofu in metropolitu msgr. dr. Marjanu Turnšku

 

Spoštovani g. nadškof in metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek,

 

Danes smo iz članka, objavljenega v enem izmed časnikov, izvedeli, da je prišlo do prve zaplembe premoženja cerkvenih holdingov Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding s strani NKBM. Omenjena banka naj bi unovčila premoženje v skupni vrednosti 23,7 milijona evrov. Gre za 5,6 % domžalskega Heliosa, slabe 4 % Cinkarne Celje, dobra 2 % Petrola in 75.400 delnic Krke.

 

Žal z ogorčenjem in žalostjo ugotavljamo, da se dogovori o pravočasnem in korektnem obveščanju vseh delničarjev v zvezi s problematiko obeh holdingov ne spoštujejo. Uradne objave o tem pomembnem dogodku ni bilo ne na sistemu SEONET kot tudi ne na spletnih straneh obeh holdingov. Zato se jasno sprašujemo, ali bo 65.000 delničarjev obeh Zvonov ostalo brez vsega premoženja in ali bosta oba holdinga šla po poti Šrotovih holdingov Infond in Center Naložbe in Bavčarjevega holdinga Maksima? Za ogled prispevka v Dnevniku TV SLO 1 z dne 02.04.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

V začetku tedna smo bili sicer priča poskusu prve zaplembe premoženja Zvona Ena Holding s strani upnikov T2 d.o.o., kljub dvomljivim in vprašljivim izkazom o dejanski višini terjatev Gratela do T2 d.o.o. Čeprav je ravnatelj NGU p. Lojze Cvikl na našem sestanku dne 7. 3. 2011 zagotavljal, da je le še vprašanje dni, kdaj bo strateški investitor dokapitaliziral vaše gospodarske družbe in pognal »mlinsko kolo na vodi«, kot se je slikovito izrazil g. Cvikl, zadnji dogodki kažejo, da do tega ne bo prišlo.

 

Če temu ni tako vas prosimo, da nemudoma in jasno vsem delničarjem družb Zvon ENA Holding in Zvon DVA Holding sporočite, ali boste do ponedeljka 4. aprila 2011 zagotovili potrebna sredstva v višini vsaj 200 mio EUR dokapitalizacije za reševanje obeh holdingov, ali pa ste dokončno »vrgli puško v koruzo«?

Društvo MDS nasprotuje konverziji terjatev g. Jurija Krča – Gratel, d.o.o. in njegovih podjetij v lastniške deleže T2

Društvo MDS nasprotuje morebitnemu lastniškemu konvertiranju dolga podjetja T2, d.o.o. do podjetja GRATEL, d.o.o. ter drugih lastniško povezanih podjetij g. Jurija Krča (LOKAINVEST, REŠET, ...), saj obstaja utemeljeni sum, da so izkazane terjatve na računih prenapihnjene in jih mora najprej pregledati sodno zapriseženi izvedenec gradbene stroke ter telekomunikacij. Šele na podlagi strokovnih ugotovitev glede pravilnosti izdanih računov se lahko pristopi k reševanju insolventnosti podjetja T-2.

 

Ljubljana, 28. 3. 2011


 

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS), kot delničar in zastopnik malih delničarjev delniške družbe Zvon Ena Holding, d.d., Maribor, ki  95 % lastnica podjetja T-2 d.o.o., Maribor, aktivno spremlja vse dogodke v zvezi s problematiko družbe Zvon Ena Holding, d.d., ter ugotavljanja morebitnega oškodovanja delničarjev ter drugih nezakonitih dejanj, ki so privedla do insolventnosti te družbe.

 

Zato je našo pozornost še posebej pritegnilo obvestilo, ki smo ga prejeli v elektronski obliki o ORGANIZATORJU, ki je skupaj z mrežo podjetij  - t.i. missing traderji, povezanimi s podjetjema GRATEL, d.o.o., Kranj in domnevno s posamezniki iz T-2, d.o.o., Maribor, do danes utajil za več milijonov evrov neplačanega DDV in opral še nekajkrat več denarja.

 

Iz vsebine prejetega obvestila je Društvo MDS razbralo, da naj bi ORGANIZATOR v obdobju od leta 2004 naprej preko več svojih podjetij, ki so tudi že izbrisana iz registra aktivnih podjetij leta 2008, nekatera pa so še delujoča in še vedno poslujejo, ter drugih povezanih podjetij, ustanovil verigo fiktivnih trgovcev - missing traderjev. Ti so izdajali račune z visokimi zneski za plačilo v resnici neopravljenih ali nekajkrat preplačanih storitev povezanim osebam podjetjem v mreži missing traderjev, med katerimi sta bila v vrhu ravno podjetji GRATEL, d.o.o. in baje tudi T-2, d.o.o.

Ali je Zvonovom že odzvonilo

Dne 7.3.2011 so se v Mariboru na pobudo Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) v zvezi z reševanjem problematike insolventnih družb Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. sestali predstavniki Društva MDS, Nadškofijske gospodarske uprave Nadškofije Maribor, predsednik uprave družbe Gospodarstvo Rast d.o.o., članica uprave Zvon Ena Holding d.d., član uprave Zvon Dva Holding d.d., ter predsednik uprave Krekove družbe za upravljanje d.d.  

Ljubljana, 24. 3. 2011


 

Predstavniki Društva MDS so na srečanju poudarili, da zaradi nepravočasnega in neobjektivnega obveščanja ter pomanjkanja relevantnih informacij o poteku reševanja insolventnih družb Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. v javnosti krožijo številne polresnice ali celo neresnice. Zaradi tega so predstavniki Društva MDS izrazili skrb, da bi te lahko povzročile množičen izstop malih delničarjev iz obeh družb po zelo nizkih cenah.

Ob zaključku sestanka so vsi navzoči soglašali, da med ukrepe reševanje obeh družb sodita pravočasna in objektivna obveščenost.  Dogovorjeno je bilo, da morata družbi Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. posredovati čim več relevantnih in pravočasnih informacij, pomembnih za vlagatelje, tako preko sistema Seonet, kot tudi preko spletnih strani družb. Prav zato so nas nemalo presenetile objave uprav obeh družb z dne 23.3.2011 o vložitvi predlogov za pričetek postopka prisilne poravnave. Upravi obeh družb sta na svojih spletnih straneh namreč objavili, da sta dne 23.3.2011 pri Okrožnem sodišču v Mariboru vložili predlog za uvedbo postopka prisilne poravnave tako za družbo Zvon Ena Holding d.d. kot tudi Zvon Dva Holding d.d.

V Društvu MDS obžalujemo, da pred objavo teh sporočil za javnost, kljub dogovoru, doseženemu na sestanku dne 7.03.2011 v zvezi z izboljšanjem stanja obveščenosti, upravi obeh družb nista sporočili javnosti relevantnih informacij, ki so privedle do sprejetja odločitve o vložitvi predlogov za pričetek postopkov prisilne poravnave obeh družb.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.