Žito

Pesimisti vnovič prišli na svoj račun

Medij: Finance Avtorji: Kačič Matej Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze in denar
Datum: 23. 02. 2010 Stran: 12

Še peti padec v zadnjem tednu ali morda le obrat navzgor? Pesimisti so seveda pričakovali prvo možnost in tokrat so imeli prav, tečaji večine pomembnejših delnic so se namreč spet znižali
 
Padec kljub vsemu ni bil hud, indeks SBI 20 je spodnesel za 0,07 odstotka, SBI TOP pa za 0,28. Vse delnice se niso pocenile, promet pa tudi tokrat ni bil na zavidljivi ravni. Skupno je lastnika zamenjalo za 1,27 milijona evrov papirjev, na vrhu sta bila Krka [KRKG 64,90 -0,73%] in Petrol [PETG 313,90 +0,26%], ki sta prispevala 488 oziroma 254 tisočakov.
 
Pri Krki smo na začetku dneva opazili še 146 tisoč evrov vreden sveženj, kupec pa je za posamezno delnico plačal 65,37 evra. V tistem trenutku je iztržil manj kot prodajalci v rednem trgovanju, kjer se je cena povzpela za odstotek, na 66 evrov. A veselje ni dolgo trajalo. Na polovici trgovanja je farmacevt izgubil 2,5 odstotka in upadel vse do 64,35 evra. Delnica si je do konca dneva malce opomogla, sklepni posel je bil sklenjen po 64,6 evra, enotni tečaj pa se je stanjšal za 0,7 odstotka, na 64,9 evra.
Pol odstotka je izgubila Luka Koper [LKPG 23,06 -0,52%], ki je dan začela s skokom za skoraj štiri odstotke, za približno desetinko odstotka pa so se stanjšali Telekom , Istrabenz [ITBG 7,97 -0,13%]in Mercator [MELR 159,88 -0,08%].
 
 

Po visokem padcu poslovanja pred borznimi družbami težka pot do okrevanja

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Delniške družbe Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 22. 02. 2010 Stran: 25 Foto: Dokumentacija Dnevnika
Ljubljana - Najpomembnejše družbe, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, so imele lani v povprečju več kot 15-odstotni padec prihodkov, medtem ko letos uprave napovedujejo okoli šestodstotno rast. To je razvidno iz ocen poslovanja v letu 2009 in načrtov za letošnje leto, ki so jih razkrile uprave nekaterih pomembnejših podjetij.
Večina najpomembnejših borznih družb bo letos opazneje omejila investicije, ki jih bodo pretežno financirali z lastnimi viri.

Največ, kar 176 milijonov evrov, nameravajo letos investirati v Krki, ki jo vodi Jože Colarič (levo). Na drugem mestu je Skupina Mercator pod vodstvom Žige Debeljaka (desno), kjer naj bi investicije letos dosegle 120 milijonov evrov, medtem ko naj bi v Skupini Petrol investirali okoli 50 milijonov evrov. (Foto: dokumentacija Dnevnika)
Ukrepi za rast
In s kakšnimi ukrepi nameravajo najpomembnejše družbe spodbujati rast prodaje? V Gorenju poleg novih izdelkov izpostavljajo krepitev marketinških dejavnosti na neevropskih trgih, v državah Srednje Azije in nekdanje Sovjetske zveze, v Luki Koper pa tudi na afriških in južnoameriških trgih. S prilagojeno ponudbo za kupca, programi zvestobe in dodatnimi storitvami nameravajo prodajo povečati v Skupini Mercator, ki jo vodi Žiga Debeljak. V Žitu poleg reorganizacije potniške službe, razvoja programa čokolade in čajev ter klasičnega oglaševanja načrtujejo tudi marketinško kampanjo na socialnem omrežju Facebook.

Brez zapletov do novega NS

Medij: Delo Avtorji: Šoštarič Marjeta Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 04. 07. 2009 Stran: 15

Skupščina Žita Nov štiriletni mandat Adrijanu Rožiču in Marku Notarju - Bo prvi mož Žita Iztok Bricl ostal na svojem položaju - Delničarjem 3,05 evra bruto dividenda na delnico

Ljubljana - Delničarji družbe Žito so na včerajšnji skupščini, za katero so napovedovali, da bo vroča zaradi imenovanja dveh novih članov nadzornega sveta, od česar naj bi bila v nadaljevanju odvisna tudi usoda predsednika uprave družbe Iztoka Bricla, brez posebnih zapletov imenovali predlagana nadzornika. Dosedanjima Adrijanu Rožiču in Marku Krečiču, ki sta zastopala državni Kad in Sod, se namreč mandat izteče v nedeljo oziroma v torek prihodnji teden.

Skupščina je na predlog nadzornikov sklenila, da v šestčlanskem nadzornem svetu, ki ga vodi Janez Boje (KD), nov štiriletni mandat podeli Adrijanu Rožiču, namesto Krečiča pa imenuje Marka Notarja. Kapitalska družba (Kad) je sicer k imenovanju novih članov nadzornega sveta družbe pred dvema tednoma podala svoj predlog, a ga je na skupščini umaknila.

V spopadu za nadzornike Žita zmagala država

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 07. 2009 Stran: 22

Ljubljana - Razplet včerajšnje skupščine Žita, ki se je je udeležilo 73,07 odstotka delničarjev, je zaznamoval spopad različnih lastniških blokov za dve mesti v nadzornem svetu. Krekova družba in dva bloka malih delničarjev, od katerih je enega zastopal Matej Počivavšek, drugega pa Iztok Žigon, so se pred skupščino s KD Holdingom dogovarjali, da bodo glasovali enotno. Ce bi se dogovorili, bi z več kot 50 odstotki na skupščini prisotnih glasov preglasovali Kapitalsko družbo (Kad) in Slovensko odškodninsko družbo (Sod), ki sta imeli na skupščini 37,6 odstotka glasovalnih pravic.

Toda tik pred skupščino je prišlo do preobrata, tako da je KD Holding potegnil z državo, čeprav za to ni iztržil nobenega nadzornika. Kad in Sod imata tako po novem od štirih predstavnikov kapitala v Žitovem nadzornem svetu tri člane, četrti član pa je Janez Boje iz KD Holdinga. Ker v teh dneh nadzornikoma Marku Krečiču in Adrijanu Rožiču poteče mandat, je uprava že v sklicu skupščine po uskladitvi med Kadom, Sodom in KD Holdingom predlagala, da se Rožič, ki je sicer zaposlen v Kadu, ponovno imenuje v nadzorni svet, Krečičevo mesto pa naj zasede Marko Notar.

Žitovi delničarji o nadzornikih

Medij: Delo - FT  Avtorji: Pavlin Barbara Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo - FT Datum: 29. 06. 2009 Stran: 2

Delničarji Žita se bodo na petkovi skupščini seznanili s konsolidiranim letnim poročilom skupine. Na predlog uprave in nadzornega sveta bodo dobrih 24 milijonov evrov bilančnega dobička družbe uporabili tako, da bodo za dividende namenili 1,08 milijona evrov, dividenda pa znaša 3,05 evra bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička, skoraj 23 milijonov evrov, bodo prenesli v poslovno leto 2009 kot preneseni dobiček. Odločali bodo tudi o predlaganih spremembah in dopolnitvah statuta družbe Žito.

Zaradi poteka mandata nadzornikoma Marku Krečiču in Adrijanu Rožiču bodo delničarji imenovali nove. Uprava in nadzorni svet za novo štiriletno obdobje predlagata Marka Notarja in Adrijana Rožiča. Kapitalska družba (Kad) pa v nasprotnem predlogu poleg Notarja predlaga Marka Lovca. Poleg tega Kad predlaga še odpoklic nadzornika Luke Jurkoviča, namesto njega pa naj se imenuje Adrijana Rožiča. Kad na dnevni red predlaga tudi odločanje o bruto sejninah nadzornikov, in sicer bi te za člana nadzornega sveta znašale 330 evrov, za predsednika pa 429 evrov.

Žito

Datum skupščine: 
03.07.2009 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe v sejni sobi družbe, Šmartinska c. 154, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
dopolnitev in razširitev SEONET AGM2-12/09 z dne 11.06.2009

Žito prehrambena industrija d.d. - sklic skupščine

Medij: Finance Avtorji: Ni avtorja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Oglas Datum: 12. 06. 2009 Stran: 14

OGLAS

Uprava družbe ŽITO prehrambena industrija d.d., Smartinska 154, Ljubljana, na podlagi predloga Kapitalske družbe d.d., z dne 09.06.2009 v skladu z 298. členom ZGD-1 , objavlja nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda

14. redne skupščine sklicane za dne 3. 7. 2009 ob 12.00 uri

I. Kapitalska družba d.d. predlaga, da se dnevni red 14. seje skupščine družbe razširi z novima dodatnima točkama

7. Določite« bruto višine sejnin članom nadzornega sveta družbe In članom njegovih komisij

Predlog sklepa:

»Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343.20 evrov. Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine za člana komisije nadzornega sveta določi v višini 231 ,00 evrov bruto, za predsednika komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 300,30 evrov bruto. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnin, sprejet na 12. seji skupščine, dne 5. 7. 2007.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.