Zavarovalnica Triglav

ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Datum skupščine: 
06.06.2023 - 10:00
Naslov: 
v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2022 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2022 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2022. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2022. Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev z odstopnima izjavama in imenovanje članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Kljub višjim prihodkom poslovni cilji Skupine Triglav letos ogroženi

Medij: Bloomberg Adria Avtorji: Klemen Balanč Teme:  mali delničarji, Zavarovalnica Triglav Datum: Četrtek, 18. avgust 2022 Vir: TUKAJ

Skupina Triglav v prvem polletju povišala prihodke za 11, dobiček pa za dva odstotka

Višji prihodki iz naslova zavarovalnih premij, negativen donos naložbenega portfelja

Zaostrene makroekonomske razmere ogrožajo doseganje poslovnih ciljev skupine

Skupina Triglav je v prvem letošnjem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani povišala tako prihodke kot dobiček. 11 odstotkov višji prihodki so znašali 861,2 milijona evrov, čisti dobiček pred obdavčitvijo pa so povišali za dva odstotka, na 57,5 milijona evrov. Zaradi spremenjenih ekonomskih razmer obstaja tveganje, da do konca leta ne bodo realizirali vseh zastavljenih poslovnih ciljev.

Na rast dobička sta najbolj vplivala povečan obseg poslovanja ter uspešno obvladovanje inflacijskih pritiskov in drugih vplivov iz okolja. Obseg obračunane kosmate zavarovalne premije je zrasel za devet odstotkov, na slabih 800 milijonov evrov, višji so bili tudi prihodki iz nezavarovalnega dela poslovanja. Za 11 odstotkov so se povečali kosmati obratovalni stroški, dodatno pa so dobiček nekoliko okrnili negativni donosi finančnih naložb, kjer je skupina ustvarila dobre štiri milijone evrov izgube. Skupina Triglav ima v svojem portfelju sicer slabih 3,3 milijarde evrov naložb.

"Doseženi dobri polletni rezultati potrjujejo robustnost našega poslovnega modela in odpornost tako zavarovalno-tehničnega dela poslovanja kot solventnostnega položaja skupine na poslabšane gospodarske razmere," je v sporočilu za javnost zapisal Andrej Slapar, predsednik uprave Skupine Triglav. "Še vedno ocenjujemo, da bomo dobiček na letnem nivoju dosegli v prvotno načrtovanem razponu, opozarjamo pa, da so se tveganja realizacije ciljnega letnega dobička zaradi negativnih vplivov iz poslovnega okolja pomembno povečala."

Tržna kapitalizacija matične družbe je ob koncu polletja znašala 813,9 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot ob koncu lanskega leta, so danes sporočili iz podjetja. Ob tem so opozorili, da sta se tako delniški indeks Ljubljanske borze kot indeks zavarovalniškega sektorja v EU v istem obdobju znižala za 11 odstotkov. Iz zavarovalne skupine so sporočili še, da so uspeli ohraniti svojo kapitalsko pozicijo v ciljnem razponu od 200 do 250 odstotkov, celotna vrednost kapitala pa je v prvi polovici leta upadla za petino, s čimer se je zmanjšala tudi knjigovodska vrednost delnic Zavarovalnice Triglav.

Tečaj delnic Zavarovalnice Triglav sicer vztrajno raste, vse odkar je začetek pandemije covida-19 sklatil njihovo vrednost. Ta je doživela še dva šoka, enega po invaziji Rusije na Ukrajino in drugega po tem, ko je postalo jasno, da se nam ob visoki inflaciji obetata še energetska kriza in recesija. Pri vrednotenju delnice ne gre za izoliran primer, temveč za globalni trend, na katerega niso imuni niti blue chipi na Ljubljanski borzi.

Zavarovalnica Triglav: Kljub pritiskom ne bodo izplačali dividend

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Sebastjan Morozov Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 03. junij 2020 Stran: 5

Na skupščini Zavarovalnice Triglav so mali delničarji zahtevali izplačilo dividend, vendar je država kot večinska lastnica odločila, da se lanski bilančni dobiček med delničarje ne bo delil. Takšen ukrep je za vse (po)zavarovalnice in pokojninske družbe sprejela agencija za zavarovalni nadzor.

Kljub precejšnjim prizadevanjem dveh stanovskih organizacij malih delničarjev – Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) in Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) – Zavarovalnica Triglav iz lanskega bilančnega dobička v vrednosti 60,45 milijona evrov ne bo izplačala dividend.

Da bo lanski bilančni dobiček ostal nerazporejen, sta se uprava in nadzorni svet odločila v drugi polovici aprila, ko je bila sklicana skupščina delničarjev. Ta predlog je bil podan na podlagi ukrepa regulatorja trga, agencije za zavarovalni nadzor (AZN). Slednja je marca vsem (po)zavarovalnicam in pokojninskim družbam poslala dopis, v katerem je izrazila pričakovanja o začasnem zadržanju izplačila dividend vsaj do začetka oktobra.

Slabše poslovanje zavarovalnic

Takšno odločitev je AZN med drugim utemeljil s tem, da je aprila odbor za finančno stabilnost pri Banki Slovenije nadzornim organom izdal priporočilo, v katerem ugotavlja, da lahko posledice epidemije koronavirusa pri poslovanju finančnih družb privedejo do motenj v finančnem sistemu, ki bodo imele resne negativne učinke na delovanje finančnega sistema in realnega gospodarstva. Predvsem v obliki zmanjšanja kapitalske moči oziroma sposobnosti absorbiranja kapitalskih izgub finančnih družb iz morebitne realizacije sistemskih tveganj v času koronavirusa in v določenem obdobju po njem. Prav tako se lahko posledice izrazijo v poslabšanju likvidnosti v gospodarstvu, kar se bo poznalo v poslabšanju likvidnosti finančnih družb.

Po navedbah AZN so se v prvem četrtletju letos prihodki od naložb na premoženjskem delu slovenskih zavarovalnic zmanjšali skoraj za polovico, na življenjskem delu pa za več kot 95 odstotkov, dobiček pa se je skrčil za 40 odstotkov. Količnik kapitalske ustreznosti se je v povprečju znižal za 20 odstotnih točk. Ker se ti podatki nanašajo na prvo četrtletje letos, še ne vsebujejo vseh posledic epidemije, ki se bodo pokazale v prihodnjih mesecih.

Na podlagi podatkov o poslovanju (po)zavarovalnic in pokojninskih družb v prvi polovici leta in na podlagi napovedi gospodarskih gibanj za drugo polovico leta bo AZN ponovno preučil ukrep o neizplačilu dividend.

Zavarovalnica Triglav

Datum skupščine: 
28.05.2019 - 14:00
Naslov: 
v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2018 Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 (Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12. 6. 2019 in sicer dne 13. 6. 2019 na račun KDD), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Polet Gorenja in izjemnih dividendnih donosov

Medij: Delo (Posel & denar) Avtorji: Grega Meden Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 04. jun.. 2018 Stran: 12

Domači trg Prevzemi in dividende bodo na trg prinesli dodatno likvidnost

Tisti vlagatelji, ki so v predvolilnih tednih pričakovali brezveterje na domačem kapitalskem trgu, so se nekoliko ušteli, saj je pomlad prinesla prevzemno ponudbo za delnice Gorenja. Kitajski Hisense je v preteklih dveh tednih dodobra vznemiril trgovanje z delnicami velenjskega proizvajalca bele tehnike. Kmalu po objavi namere so Kitajci začeli na borzi kupovati delnice malih delničarjev in institucionalnih vlagateljev.

V nekaj dneh so po cenah, malenkost nižjih od prevzemnih 12 evrov, kupih malo manj kot 33 odstotkov vseh delnic. Nenavaden manever, ki ga v preteklosti nismo prav pogosto videli, saj je bila v zraku očitno bojazen pred konkurenčno (cenovno višjo) prevzemno ponudbo. Ta poteza je prodajalcem delnic prinesla okoli 90 milijonov evrov, medtem ko bodo preostali prodajalci denar dobili šele po koncu prevzemne ponudbe na začetku julija.

Poletje na ljubljanski borzi bo tako nenavadno živahno, saj bodo poleg kupnine za Gorenje vlagatelji na svoj račun dobili še več deset milijonov evrov letošnjih dividend. Zelo visoka likvidnost bo ob predpostavki mirnih globalnih trgov blagodejno vplivala na cene domačih delnic. Še posebno zato, ker so delnice v primerjavi z razvitimi trgi precej podcenjene, napovedana gospodarska rast Slovenije in naših izvoznih trgov pa ostaja razmeroma visoka.

Postal druga naj večja zavarovalnica

Medij: Vestnik Murska Sobota (Gospodarstvo) Avtorji: Adriana Gašpar Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Čet, 31. maj. 2018 Stran: 7

Generali prevzel Adriatic Slovenico 

Skupina KD Group finančna družba, d. d., Adriatic Slovenico prodala za 245 milijonov evrov 

Generali CEE Holding B. V. in skupina KD Group finančna družba, d. d., sta sklenila dogovor o pridobitvi 100-odstotnega lastniškega deleža v Adriatic Slovenici, d. d., so sporočili iz zavarovalnice Generali, ki je, kot pravijo, del neodvisne italijanske skupine z močno prisotnostjo v mednarodnem prostoru. 

Dogovor morajo sicer potrditi še regulativni organi. S prevzemom Adriatic Slovenice pa postaja Skupina Generali druga največja zavarovalnica na slovenskem trgu, takoj za zavarovalnico Triglav. Poleg slovenske Adriatic Slovenice Generali prevzema še na Poljskem Concordio Poland, ki ima sedež v Poznanu in 14 podružnic po Poljskem. 

Adriatic Slovenka je s skoraj 15-odstotnim tržnim deležem tretja največja zavarovalnica v Sloveniji. Ima več kot 500 tisoč strank in 1,7 milijona zavarovalnih polic. Po celotni državi ima razvejano prodajno mrežo s 373 prodajnimi mesti. Kaj prevzem pomeni za poslovalnice in zaposlene, za zdaj še ni znano. Smo pa neuradno izvedeli, da zaposleni o prevzemu prej naj ne bi bili obveščeni, da pa imajo za zdaj navodila, da delajo tako, kot da prevzema ne bi bilo. 

Prevzemni vrtiljak

Medij: Večer (Pogledi) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 25. maj. 2018 Stran: 19

Že nekaj časa smo v Sloveniji priča velikim premikom na bančno-zavarovalniškem parketu. Pravzaprav se je pričelo leta 2013 z večmilijardno bančno sanacijo in grožnjo Sloveniji z evropsko trojko. No, danes je že mogoče videti, da so bile največje slovenske banke, kot so NLB, Nova KBM in Abanka z Banko Celje, preveč dokapitalizirane, zato že sproščajo rezervacije in svojim (novim) lastnikom izplačujejo zajetne dividende. Številni mali delničarji in predvsem slovenski institucionalni investitorji pa so z ukrepom Banke Slovenije pred slabimi petimi leti ostali brez svojih delnic in podrejenih obveznic. Ti iz tega naslova ne prejemajo nikakršnih dividend in ne obresti, so pa mnogi vložili tožbe, a epiloga teh še niso dočakali.

Sprva je Abanka prevzela Banko Celje, združeni pa naj bi šli v prodajo prihodnje leto, podobno velja tudi za največjo slovensko banko NLB. To so prizadele še tožbe nekdanjih hrvaških varčevalcev v stari Ljubljanski banki, in kot je nedavno opozoril ekonomist Franjo Štiblar, po rodu Mariborčan in tudi prvi nadzornik hitro rastoče Delavske hranilnice, je terjatev do (nekdanjih) hrvaških podjetij za milijardo evrov več kot dolgov prebivalstvu, pa se to ne izpostavlja dovolj. Po drugi strani je Slovenija, vsaj na papirju, suverena država in ji je NLB po državni pomoči v obliki dokapitalizacij izplačala že veliko dividend, zato vztrajanje Bruslja in s tem popuščanje Ljubljane pri prodaji največje slovenske banke ni povsem razumljivo. In to po tem, ko je bila ameriškemu finančnemu skladu Apollo in EBRD za bagatelo oziroma 250 milijonov evrov prodana Nova KBM, ki je pripojila še PBS in Raiffeisen banko. Za slednjo se sicer govori, da bo po očiščenju poslovanja Nove KBM preko avstrijske matice kupila to bančno skupino nazaj. Banka Koper pa je, tako kot od srede koprski Adriatic Slovenka, že v italijanskih rokah, Nova KBM bi lahko pristala v avstrijskih, kar je za omenjeni obmejni območji, ki lastniško ne bosta imeli več svojih finančnih institucij, lahko problematično.

Podaljšek za prevzem Gorenjske banke

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. apr.. 2018 Stran: 5

SKUPŠČINA SAVE

Na skupščini Save so delničarji srbski Al K banki podaljšali rok za predložitev soglasij srbske in Evropske centralne banke za prevzem Gorenjske banke. Hkrati so zavrnili predlog dokapitalizacije Save. Sveža sredstva je Sava nameravala porabiti za že dlje časa načrtovani prevzem Hotelov Bernardin.


Na včerajšnji skupščini so lastniki Save srbski AIK banki podaljšali rok za predložitev potrebnih dovoljenj za prevzem Gorenjske banke do konca aprila. Takrat se izteče skrajni rok, do katerega bi morala biti na podlagi prodajnega sporazuma prodaja 55 odstotkov delnic Gorenjske banke končana. Za nakup tega paketa delnic je AIK banka, ki ji je v preteklosti uspelo pridobiti že 2l-odstotni lastniški delež Gorenjske banke, pred nekaj meseci oddala najvišjo ponudbo v višini 298 evrov za delnico.

Podaljšek AIK banki predlagali na SDH

Predlog za podaljšek roka so na SDH pod vodstvom predsednice uprave Lidie Glavina utemeljili s tem, da je AIK banka za to zaprosila, da bi bilo v korist Save, da se delnice Gorenjske banke prodajo, saj bi se tako lahko razdolžila, in da je prodaja nujna, ker predstavlja enega od ključnih ukrepov za poplačilo upnikov iz prisilne poravnave leta 2016.

Dovoljenja srbske in Evropske centralne banke (ECB) bi morala AIK banka, tako kot so na januarski skupščini odločili lastniki Save, 37,65-odstotne lastnice Gorenjske banke, predložiti že sredi marca. To se ni zgodilo. Takrat so v srbski centralni banki pojasnili, da AIK banka nima potrebnega soglasja za prevzem Gorenjske banke. Na vprašanje, ali so AIK banki zdaj dovolili prevzem Gorenjske banke, v srbski centralni banki včeraj niso odgovorili. Tako srbska kot Evropska centralna banka sta v preteklosti sicer že soglašali, da AIK banka lahko lastništvo v Gorenjski banki zviša na več kot 50 odstotkov, a se je veljavnost dovoljenja iztekla februarja letos. Poleg Save delnice Gorenjske banke v paketu prodajata še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Zavarovalnica Triglav.

V Telekomu ni prostora za dejavnosti z izgubo

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Katja Svenšek Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 13. jun.. 2017 Stran: 10

Pogovor z Nado Drobne Popovič, članico uprave SDH 

Spregovorila je o energetiki, Telekomu, Luki Koper in usodi holdinga. 

Ljubljana - SDH upravlja slabih 12 milijard evrov premoženja, čista dobičkonosnost pa je lani po prvih ocenah dosegla več kot pet odstotkov. Dovolj, da bo SDH obstal? »Ne bi želeli, da se portfelj zmanjšuje, prehaja na ministrstva, ker ta decentralizacija, nepreglednost in nejasen sistem upravljanja nas lahko pripeljejo tja, kjer smo nekoč že bili, ko rezultati niso bili ravno najboljši,« pravi članica uprave SDH Nada Drobne Popovič. 


Koliko znaša knjigovodska vrednost premoženja, ki je v upravljanju SDH, in koliko donos na kapital? 

Skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH je konec leta 2015 znašala 11,6 milijarde evrov in se povečuje. Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala se je prav tako povečala, in sicer za 2,9 odstotne točke v letu 2015, kar je znašalo 4,7 odstotka, in gre za izjemen napredek, saj je v preteklosti znašala dober odstotek. Gre za rezultate na podlagi konsolidiranih izkazov vseh skupin družb, ki jih imamo v upravljanju, torej portfelja RS in SDH. Prvi interni izračuni za lani so pokazali, da bodo rezultati za leto 2016 še boljši in da govorimo o povprečni več kot petodstotni čisti dobičkonosnosti lastniškega kapitala v družbah, ki jih imamo v upravljanju. 

Skoraj tretjino knjigovodske vrednosti premoženja predstavljajo naložbe v energetiki in večina te je za državo strateškega pomena. 

Novi nadzorniki, dividenda enaka kot lani

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: G.R., (Ba.Pa.) Teme: Rajko Stanković Datum: Sre, 31. maj. 2017 Stran: 8

Zavarovalnica Triglav Delničarji bodo dobili po 2,5 evra bruto za delnico - Lani za 29 odstotkov več čistega dobička 

Ljubljana - Delničarji Zavarovalnice Triglav so na včerajšnji skupščini odločili, da se za dividende nameni 56,8 milijona evrov bilančnega dobička oziroma 2,5 evra bruto za delnico. Obenem so imenovali tudi nove člane nadzornega sveta, saj sedanjim, predstavnikom delničarjev, 12. junija poteče mandat. 


Zavarovalnico Triglav bodo po novem nadzirali Nataša Damjanovič iz Abanke, Žiga Škerjanc iz SDH, Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke in Milan Tomaževič, upokojenec, sicer pa nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Mariu Gobbu iz svetovalnega podjetja Access Corporate Finance Partners iz Londona, ki je že doslej nadziral zavarovalnico, pa so zaupali še en štiriletni mandat. 

Doslej so zavarovalnico nadzirali Dubravko Štimac, Mario Gobbo, Gregor Rok Kastelic, Rajko Stankovič in Matija Blažič. 

O preostalem dobičku v naslednjih letih 

Na skupščini so delničarji soglašali, da se od 82,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni za izplačilo dividend 56,8 milijona evrov. V naslednjih letih pa se bo odločalo o preostalih 25,6 milijona evrov. Dividenda za delnico je enaka kot lani, in sicer 2,5 evra bruto, prejeli jo bodo delničarji, ki bodo 15. junija vpisani v delniško knjigo. 

Zavarovalnica Triglav je preteklo leto končala s 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov več kot leto prej. Obseg zbranih premij se je povečal za odstotek na 593 milijonov evrov. Skupina Triglav, v kateri so še zavarovalnice na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji, je obseg zbranih premij povečala za dva odstotka na 936 milijonov evrov. 

Dobiček bo med 70 do 80 milijoni 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.