Zavarovalnica Triglav

Nižji dobiček in premijska rast

Medij: Gorenjski glas  Avtorji: Cveto Zaplotnik Teme:  Zavarovalnica Triglav, mali delničarji Datum: Sreda, 17. marec 2021 Stran/Vir: TUKAJ

 

Skupina Triglav je lani ustvarila za desetino manj dobička kot leto prej, a je že šesto leto zapored povečala obseg poslovanja.

 

Kranj – »Skupina Triglav je lani izkazala odpornost na izredno zahtevne razmere poslovanja, ohranila finančno moč in dokazala zmožnost učinkovitega prilagajanja spremembam,« je ob predstavitvi lanskih rezultatov poslovanja dejal Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, in dodal, da se poslovanje tudi letos zaradi neznanih razsežnosti epidemije novega koronavirusa nadaljuje v negotovem in zahtevnem poslovnem okolju.

 

Spremembe, ki jih je povzročila epidemija, so pospešile digitalno preobrazbo poslovanja. V Skupini so okrepili digitalne prodajno-komunikacijske in distribucijske kanale in orodja ter povečali digitalno prisotnost.

 

Po nerevidiranih podatkih je Skupina lani dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je bilo desetino manj kot leto prej. Na rezultat so vplivale neugodne razmere na finančnih trgih in nadaljnje zniževanje obrestnih prihodkov, povečanje odhodkov pri zavarovanjih z zajamčenim donosom, manj ugodno množično škodo dogajanje in povišanje zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer. Bilančni dobiček za leto 2019, o katerem naj bi delničarji odločali lani, je skladno s stališči zavarovalnega regulatorja ostal nerazporejen, vendar v Skupini dividendne politike niso spremenili, tako da bodo ob normalizaciji razmer delničarjem spet lahko izplačali dividende.

 

Skupina je že šesto leto zapored povečala obseg zavarovalne premije, lani jo je povišala še za štiri odstotke, na 1,23 milijarde evrov. Na slovenskem trgu, ki je njen največji trg, je tržni delež povečala za 0,4 odstotne točke, na 36,5 odstotka. Premijsko rast je dosegla na večini zavarovalnih trgov, na slovenskem trgu je bila rast triodstotna, na trgih zunaj Slovenije pa štiriodstotna. Pri premoženjskih zavarovanjih je v primerjavi z letom prej zbrala štiri odstotke več premije, pri zdravstvenih enajst odstotkov več, pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa je ostala na ravni predlanskega leta.

 

Skupina Triglav z 12-odstotnim padcem čistega dobička

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: STA Teme: Zavarovalnica Triglav Datum: Torek, 2. marec 2021 Stran: 10 Vir: TUKAJ

Skupina Triglav je lani šesto leto zapored dosegla premijsko rast – njen obseg se je povečal za štiri odstotke na 1,23 milijarde evrov, izhaja iz nerevidiranih poslovnih rezultatov, objavljenih na spletni strani Ljubljanske borze. Čisti dobiček skupine okoli Zavarovalnice Triglav je medtem padel za 12 odstotkov na 73,7 milijona evrov.

Ob koncu lanskega leta je kapital Skupine Triglav znašal 870,2 milijona evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej, kosmate zavarovalnotehnične rezervacije pa 3,03 milijarde evrov, kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja petodstotno rast. "Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna," so zapisali v družbi. Kot so dodali, to potrjujeta tudi visoki bonitetni oceni A s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best.

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav lani dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 10 odstotkov manj kot leta 2019. Čisti dobiček je znašal 73,7 milijona evrov, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je povečala obseg poslovanja, pri tem pa skrbno upravljala stroške, so zapisali v skupini.

Neugodno stanje na finančnih trgih je, kot so dodali, povzročilo nadaljnje nižanje obrestnih prihodkov, povečali pa so se tudi odhodki zaradi dolgoročnega zagotavljanja donosov zavarovanj z vgrajeno garancijo. Množično škodno dogajanje je bilo manj ugodno kot leto prej, na rezultat pa so vplivale tudi povečane zavarovalnotehnične rezervacije zaradi aktualnih poslovnih razmer. Čista dobičkonosnost kapitala je bila 8,9-odstotna in s tem za dve odstotni točki nižja kot leto prej.

Dobiček pred obdavčitvijo skupine, ki izvira iz zavarovalnotehničnega dela poslovanja, se je lani povečal za sedem odstotkov na 76,5 milijona evrov, medtem ko se je dobiček, ki izvira iz finančnih naložb zavarovalne dejavnosti in upravljanja rezervacij, zmanjšal za 55 odstotkov na 13 milijonov evrov.

Kljub neugodnim razmeram izpolnili načrte

Kot še izhaja iz poslovnega poročila, se je zaradi ugodnega premijskega in škodnega dogajanja dobiček premoženjskih zavarovanj povečal za pet odstotkov, zdravstvenih zavarovanj pa za 46 odstotkov. Skupina je zaradi nadaljevanja okolja izredno nizkih obrestnih mer oblikovala dodatne rezervacije, kar je vplivalo na znižanje dobička življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 85 odstotkov.

Vrednost naložbenega portfelja se je lani povečala za pet odstotkov na malenkost manj kot 3,5 milijarde evrov.

Skupina Triglav, ki je tržni vodja v regiji Adria, je lani tržni delež na slovenskem trgu povečala za 0,4 odstotne točke na 36,5 odstotka. Šesto leto zapored je dosegla premijsko rast, njen obseg pa se je v letu 2020 povečal za štiri odstotke na 1,23 milijarde evrov. »S tem je izpolnila svoje načrte kljub neugodnim razmeram padcev bruto domačega proizvoda v večini držav v regiji, upadu zavarovalnih trgov in ostri konkurenci,« so zapisali.

Premijo premoženjskih zavarovanj je skupina lani okrepila za štiri odstotke, zdravstvenih pa za 11 odstotkov, medtem ko je premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj ostala na ravni leta prej.

Strateške usmeritve Triglava dobro zastavljene

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je s poslovnimi rezultati zadovoljen. »Skupina Triglav je izkazala odpornost na izredno zahtevne razmere poslovanja, ohranila finančno moč in dokazala zmožnost učinkovitega prilagajanja spremembam. V letošnjem letu ostajajo finančni trgi in okrevanje gospodarstev pod vplivom še vedno neznanih razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni, kar povzroča, da še naprej poslujemo v negotovem in zahtevnem poslovnem okolju,« je pojasnil.

Matična družba Zavarovalnica Triglav pa je leto 2020 sklenila z 58 milijonov evrov čistega dobička, kar je 18 odstotkov manj kot leto prej. Dobiček pred obdavčitvijo je padel za 16 odstotkov na 71,1 milijona evrov, obseg zbranih premij pa je porasel za dva odstotka na 719,3 milijona evrov.

Delničarji Zavarovalnice Triglav so lani potrdili predlog uprave in nadzornega sveta zavarovalnice, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Dividendna politika je pri tem ostala nespremenjena, so zapisali in dodali, da bo zavarovalnica ob normalizaciji razmer v poslovnem okolju dividende lahko ponovno izplačevala.

»Lanskoletno dogajanje potrjuje, da so strateške usmeritve Triglava dobro zastavljene, da se razvijamo v začrtani smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji,« je objavo poslovnih rezultatov še pospremil Slapar. Strankam, delničarjem in sodelavcem se je ob tem zahvalil za zaupanje in trud, ki so ju izkazali v zahtevnem obdobju.

 

Omejitve pri izplačilih dividend grozijo tudi letos

Medij: DELO Avtor: Maja Grgič, Nejc Gole tema: mali delničarji, dividende Datum: Četrtek, 11. februar 2021 Stran: 9

Zadržanost pri izplačilu dividend

Finančna industrija Odbor za finančno stabilnost pričakuje veliko zadržanost finančnih družb pri izplačilih dividend

Finančni regulatorji so tik pred izdajo novih pravil in priporočil glede izplačil dividend v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih ustanovah. Novi ukrepi bodo temeljili na priporočilu odbora za finančno stabilnost, ki je zaradi velike negotovosti, povezane z okrevanjem po pandemiji, izrazil pričakovanje, da bodo finančne družbe pri odločitvah o izplačilu dividend zelo zadržane.

Med najbolj prizadetimi zaradi omejitev pri izplačilih dividend je država, pomembna lastnica v NLB, Zavarovalnici Triglav, Savi Re in prek Kada v Modri zavarovalnici. Država in Slovenski državni holding (SDH) sta lani skupaj prejela za 86 milijonov evrov dividend oziroma 60 odstotkov vseh načrtovanih. Nižje izplačilo je posledica tudi omejitev regulatorjev glede izplačil dividend. Letos v SDH načrtujejo 88 milijonov evrov prilivov iz dividend. Če za zavarovalnice in banke ne bodo veljale omejitve glede delitve dobička, bi bilo izplačilo lahko 48 milijonov evrov višje oziroma skupaj 131,5 milijona evrov.

Na Agenciji za zavarovalni nadzor zaradi podaljšanja negotovosti v zvezi s pandemijo razmišljajo o podaljšanju priporočila (po) zavarovalnicam in pokojninskim družbam za zadržanje dobičkov iz poslovanja, pravi director agencije Gorazd Čibej. Pred izdajo novih ukrepov glede izplačila dividend sta tudi Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev. Regulatorji pričakujejo zadržanost pri izplačilih dividend tudi letos.

Odbor za finančno stabilnost (OFS) - tega sestavljajo predstavniki regulatorjev bank, zavarovalnic in trga vrednostnih papirjev ter ministrstva za finance - je konec prejšnjega meseca zaradi velike negotovosti, povezane z okrevanjem, in morebitnih motenj v finančnem sistemu zaradi posledic epidemije izrazil pričakovanje, da bodo finančne družbe, torej banke, zavarovalnice in druge, pri odločitvah glede izplačila dividend zelo zadržane. OFS je finančnim regulatorjem izdal priporočilo, naj izdajo zavezujoč instrument, priporočilo ali mnenje glede izplačila dividend za leta 2019, 2020 in 2021. To priporočilo velja do 30. septembra.

Banka Slovenije tik pred izdajo nove odločitve

V Banki Slovenije bi lahko danes ali v prihodnjih dneh izdali novo odločitev glede izplačila dividend. Trenutno velja prepoved izplačila dobička iz aprila lani. Evropska centralna banka je nato konec lanskega leta odpravila prepoved izplačila dividend, še vedno pa banke poziva, naj se do septembra temu odpovedo, postavila pa je tudi nekatere pogoje za banke, ki se bodo vendarle odločile za izplačilo dobička.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je nedavno na omizju Ljubljanske borze dejal, da verjame, da bo banka letos spet začela izplačevati dividende in da bodo lastnike delnic konec leta pozitivno presenetili. Kot ga je bilo razumeti, računa, da omejitve regulatorja ne bi veljale za celotno bančno industrijo, ampak za posamične banke glede na kazalnike. Bančni system je sicer lani do novembra ustvaril 471 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je petino manj kot predlani, brez enkratnega vpliva združitve Nove KBM in Abanke pa bi bil dobiček manjši za več kot polovico.

Na AZN razmišljajo o podaljšanju ukrepa Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je marca lani pozvala vse (po) zavarovalnice in pokojninske družbe, da zaradi širjenja epidemije in nepredvidljivosti na finančnih trgih dividend iz bilančnega dobička do 1. oktobra 2020 ne izplačajo. Avgusta je AZN vse te finančne ustanove še pozvala, naj tudi po tem datumu zadržijo in ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom. Dopustili pa so možnost izplačila dividend, če bi zavarovalnica to utemeljila regulatorju in izvedla stresne teste. Sava Re je tako za november lani sklicala skupščino, na kateri bi delničarji odločali o izplačilu dividend za leto 2019. Vendar je uprava zavarovalnice skupščino preklicala zaradi nekaterih zavarovalnih poslov na Irskem in v Združenem kraljestvu, ki bi lahko poslabšali poslovanje. Sava Re se bo do izplačila dividend opredelila ob objavi revidiranih izkazov za lani.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, nobena slovenska (pozavarovalnica oziroma pokojninska družba lani ni izplačala dividend, ki bi bile vezane na njihovo poslovanje v letu 2019,« pravi Čibej.

Po njegovih besedah razmišljajo o podaljšanju priporočila za zadržanje dobičkov iz poslovanja. S tem bi AZN upošteval priporočila tako Evropskega odbora za sistemska tveganja kot nacionalnega OFS. Po sogovornikovih besedah so sicer zavarovalnice lani - glede na podatke iz devetmesečja – poslovale razmeroma dobro, jim pa tudi letos grozi več tveganj, ki bi lahko vplivala na poslovanje panoge.

ATVP pripravlja novo mnenje

Tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravlja novo mnenje glede izplačil dividend. Za družbe za upravljanje, upravljavce alternativnih investicijskih skladov, borznoposredniške družbe, Ljubljansko borzo in KDD trenutno velja mnenje iz aprila lani, v katerem jim ATVP svetuje posebno previdnost pri izplačilih dobičkov, tako da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala in zagotavljale ustrezno raven likvidnosti.

Med prizadetimi tudi državni proračun

Pravila glede izplačila dividend zanimajo tudi lastnike finančnih družb. Velika delničarka je država, pomembna lastnica v NLB, Zavarovalnici Triglav, Savi Re in prek Kada v Modri zavarovalnici. Država in Slovenski državni holding (SDH) sta lani skupaj prejela za 86 milijonov evrov dividend oziroma 60 odstotkov vseh načrtovanih. Nižje izplačilo je posledica slabšega poslovanja nekaterih družb zaradi epidemije in omejitev regulatorjev glede izplačil dividend. Letos v SDH načrtujejo 88 milijonov evrov prilivov iz dividend. Če za zavarovalnice in banke ne bodo veljale omejitve glede delitve dobička, bi bilo izplačilo lahko 48 milijonov evrov višje oziroma skupaj 131,5 milijona evrov.

Pandemija ogrozila izplačila dividend

Medij: Radio Slovenija 1, program A1 Avtorji: Urška Jereb Teme:  mali delničarji Datum: Petek, 21. avgust 2020 Čas: 13.43

PETER MOČNIK (voditelj) Pandemija je v finančnem svetu ogrozila izplačila dividend. Potem ko so se za ta korak že odločili v bankah, so temu sledile tudi zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor je tako zavarovalnicam podaljšala priporočilo lastnikom, naj si del dobička za lani v imenu ohranitve kapitalske trdnosti svojih naložb ne izplačajo. Urška Jereb.

URŠKA JEREB (novinarka) Slovenske zavarovalnice so prvi val epidemije preživele brez večjih prask, njihova kapitalska ustreznost sega prek 200% in večina ima polletne rezultate primerljive lanskim. Ne pa vse, opozarja direktor Agencije za zavarovalni nadzor, Gorazd Čibej.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Zato se je agencija tudi kot neodvisen regulator odločila in tudi izdala priporočilo zavarovalnicam, v katerem zavarovalnicam priporoča, da tudi po 1.10.2020 zadržijo izplačila dividend, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom za leto 2020. Osnovni motiv je tudi povečati odpornost zavarovalniškega sektorja na prihajajoča tveganja.

URŠKA JEREB (novinarka) Možnost za izplačilo dividend sicer še vedno obstaja.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Ker pa so zavarovalnice tudi zaradi različnih poslovnih modelov za pandemijo različno prizadete, agencija tudi ne izključuje možnosti, da se posameznim subjektom nadzora tudi odločijo za izplačilo dividend. Vse zavarovalnice, ki bi se odločile za izplačilo dividend, pa bodo morale to svojo odločitev agenciji tudi kvalitativno in kvantitativno utemeljiti, pri čemer bodo ti rezultati temeljili, izračuni in rezultati temeljili na rezultatih tudi testiranja izjemnih situacij.

URŠKA JEREB (novinarka) Kako bodo ravnali v Zavarovalni skupini Sava? Članica uprave Polona Pirš Zupančič.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Seveda smo priporočilo agencije že v prvem pozivu upoštevali. Poziv agencije, nov poziv agencije, ko bo prišel v hišo, bomo seveda podrobno proučili in videli, kakšne možnosti za izplačilo dividende, v kolikor jih bo seveda regulator dopustil. Bomo ponovno analizirali situacijo in predlagali pač dividende ja ali ne, skladno z njihovimi priporočili, tako kot smo naredili prvič.

URŠKA JEREB (novinarka) Medtem ko je Zavarovalnica Triglav v prvem polletju pridelala dobrih 40.000.000 EUR dobička pred davki, kar je 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lani, je Zavarovana skupina Sava čisti dobiček na račun prevzema življenjske zavarovalnice Vita okrepila za 42% na 32.000.000 EUR. K dobremu rezultatu, ki ga je Sava objavila včeraj, je po besedah članice uprave Polone Pirš Zupančič prispevala tudi karantena.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Škodno dogajanje ni bilo tako intenzivno v času karantene, veliko manj prometnih nesreč, posledično manj škod iz tega naslova. Negativen vpliv je bil sicer tudi gibanje na finančnih trgih. V aprilu, ko so padli finančni trgi, večji vpliv predvsem na stanje sredstev upravljanja naših pokojninskih družb in pa Save Infond, vendar do konca prvega polletja so se trgi že popravili in večjih vplivov na poslovanje ni bilo, tako da dejansko največji prispevek ob prevzemnih aktivnosti skupine v zadnjih dveh letih.

URŠKA JEREB (novinarka) V drugi polovici leta poslovanje zavarovalnic najverjetneje ne bo več tako ugodno. Pričakovati je namreč posredne posledice upada gospodarske aktivnosti. Gorazd Čibej.

 

Zdrs indeksa omilil domači farmacevt

Medij: Finance Avtorji: Mt. K. Teme: mali delničarji Datum: 10.08.2020 Stran: 12  

Vrednost delnic na domači borzi je minuli teden v povprečju znova nekoliko upadla, najprometnejša Krka pa je vnovič osrečila delničarje z rastjo tečaja. Vlagatelji na ljubljanski borzi so sredi vrhunca turistične sezone v večini na počitnicah, a to ne pomeni, da borza povsem spi.

Borzni posredniki so minuli teden sklenili za dobre štiri milijone evrov prometa, najbolj likvidna je bila spet Krka, ki se je izkazala tudi z rastjo tečaja. Slovenski »blue chipi« so se večinoma sicer pocenili, saj je indeks SBI TOP upadel za pol odstotka, na 840,05 točke.

Zanimanje za novomeškega farmacevta po objavi polletnih rezultatov ne jenja, na lov na delnice pa se je vnovič odpravila tudi družba sama. Krka je za lastne delnice to pot namenila skoraj 300 tisoč evrov, trenutno pa ima v lasti 4,4 odstotka lastnih delnic. Vrednost Krke se je v tednu dni okrepila za štiri odstotke, na 86,6 evra, na negativni strani pa so bile delnice NLB, Petrola, Telekoma in Luke Koper. 

Največ, 5,5 odstotka, so izgubile delnice Petrola, vendar je pri slednjih zapadla upravičenost do dividende. Nekaj manj oziroma 4,8 odstotka so izgubile delnice Luke Koper, delnice Telekoma Slovenije so zdrsnile za 3,2 odstotka, delnice NLB pa za 2,9 odstotka.

Na tedenski ravni so se med najpomembnejšimi okrepile le še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za odstotek. Cinkarna za zdaj posluje v skladu z načrti.

Glede na teden prej je nespremenjena ostala vrednost delnic Save Re in Cinkarne Celje. Slednja je razkrila, da ob letošnjih prihodkih, ki so manjši od načrtovanih, še vedno posluje v okvirih, ki bi ob koncu leta omogočili dosego načrtovanega dobička. Kot je opozoril prvi mož družbe Aleš Skok, bodo rezultati v skladu z napovedmi, če se razmere ne bodo poslabševale.

Zelo skromen promet je zaznamoval trgovanje z delnicami Intereurope, po tem, ko jo je prevzela Pošta Slovenije, pa je Društvo Mali delničarji Slovenije predlagalo izplačilo dividende. Od 7,9 milijona evrov bilančnega dobička želijo zanje nameniti nekaj manj kot štiri milijone evrov, vodstvo pa na drugi strani predlaga, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Ponekod letos ne bo izplačil

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: mali delničarji Datum: Četrtek 11. junij 2020 Stran: 6

 

DIVIDENDE Ponekod letos ne bo izplačil

 

Vsaj do oktobra na podlagi zahtev regulatorjev slovenske banke in zavarovalnice dividend naj ne bi izplačevale. Farmacevta Krka in Salus pa z rekordno visokimi dividendami

 

Pri izplačilu letošnjih dividend slovenskih (borznih) podjetij bi lahko podjetja razdelili v tri skupine. Tista iz "industrijske" branže, kot so Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, Petrol, verjetno še Luka Koper (ta sklica skupščine delničarjev sicer še ni objavila), bodo izplačala dividende, podobne tistim v preteklih letih in v skladu s pričakovanji. Farmacevtski družbi Krka in Salus bosta letos izplačali celo občutno višje dividende kot v preteklih letih. V tretji skupini pa so banke in zavarovalnice (tudi borzne NLB, Zavarovalnica Triglav, Sava Re), ki glede na dopis regulatorjev letos vsaj do oktobra naj ne bi izplačevale dividend, pri čemer je denimo Gorenjska banka svojemu lastniku (AIK banki Miodraga Kostiča) še pred izdajo dopisa že marca uspela izplačati 41 milijonov evrov dividend.

 

Zavarovalnice bi zlahka plačale dividende

 

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pojasni, da je stališče njihovega društva, da naj se povsod, kjer je ustrezen dobiček in je to mogoče, dividende za lansko poslovno leto letos tudi izplačajo. "Morebitne omejitve pri izplačilu dividend pa naj veljajo v naslednjem letu, ko se bo odločalo o delitvi dividend za letošnje poslovno leto. Prav tako ni logično, da bi omejitve pri izplačilu dividend veljale za podjetja, ki so bila v času koronavirusa deležna državne pomoči, saj velikokrat največ dividend prejme ravno država, pa še davek, ki ga država dobi, je od letos višji (namesto 25-odstotni je 27,5-odstotni). Prav tako sta bančni in zavarovalniški regulator z uredbo zgolj sledila priporočilom evropskih regulatorjev, da se vsaj do oktobra letos ne izplačuje dividend, čeprav vsaj zavarovalnice gotovo nimajo težav s solventnostjo, pa tudi tekoče poslovanje pri njih ni toliko slabše. Prav iz tega razloga smo v MDS že za skupščino Zavarovalnice Triglav predlagali, da se ob preteku uredbe regulatorja in ob takrat ustrezni kapitalski ustreznosti letošnje dividende delničarjem izplačajo novembra, a predlog ni dobil podpore ne regulatorja in ne državnih lastnikov," razloži sogovornik. Vseeno pričakuje, da bosta obe naši največji zavarovalnici ob sicer nepotrebnih dodatnih stroških imeli do konca leta še po eno skupščino, na kateri bodo le odobrili izplačilo letošnjih dividend. Izplačilo vmesnih dividend pa ni mogoče, saj bi jih bilo treba napovedati pred sprejemom lanskih letnih poročil, za kar pa je zdaj že prepozno.

 

Sprva sta uprava in nadzorni svet tudi delničarjem Telekoma Slovenije predlagala, naj se letos dividend ne izplača, a je SDH z nasprotnim predlogom prejšnji petek dosegel izplačilo 3,5 evra bruto na posamezno delnico ali skupno 22,8 milijona evrov, kar pa malih delničarjev, tako kot Telekomovo aktualno poslovanje, ni pretirano zadovoljilo.

Tudi v Petrolu so že predlagali 22 evrov bruto dividende na delnico ali skupno 45,2 milijona evrov, a kasneje skupščino zaradi takratnih zdravstvenih razlogov preklicali. Toda pri ponovnem sklicu skupščine (ta je predvidena za 23. julij) ni pričakovati drugačnega predloga glede dividend.

 

Na sklic skupščine še čakajo delničarji Luke Koper, a je zaradi njihovega precej zaostrenega poslovanja težko verjeti, da bo letošnja dividenda tako visoka, kot je bilo lanskih 2,33 evra bruto na delnico ali skupno 18,6 milijona evrov.

 

Koronakriza tudi priložnost

 

Med borznimi poznavalci je slišati, da bodo tudi banke in zavarovalnice še do konca letošnjega leta izplačale dividende, a pod pogojem, da ne bo drugega vala epidemije koronavirusa.

 

Visoke dividende farmacevtov Krke in Salusa borznikov ne presenečajo, čeprav se je ravno pri Krki poznalo, da je dokupovanje lastnih delnic občutno dvignilo njen tečaj, kar jeza male delničarje davčno tudi precej ugodnejše kot pa samo izplačilo (višjih) dividend.

 

Društvo MDS je predlagalo izplačilo dividende v višini 2,50 EUR na skupščini Zavarovalnice Triglav, a žal AZN ni podal pozitivnega mnenja

Včeraj 01.06.2020 je predsednik Društva MDS Rajko Stanković na Zavarovalnico Triglav, d.d., posredoval nasprotni predlog za izplačilo dividende v višini 2,50 EUR na delnico.

 

Ljubljana, 02. junij 2020

 

Društvo MDS predlagalo izplačilo 2,50 EUR dividende s časovnim zamikom

Vir slike: VZMD. Za ogled prispevka pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Društvo MDS kot predlagatelj v svojem imenu in v imenu zastopanih delničarjev, ki so lastniki nekaj čez 425.000 delnic ZVTG, predlagal, da se delničarjem izplača dividenda za leto 2019, ki je tudi opredeljena v sprejeti dividendni politiki. Delničarji razumemo Upravo in NS, ki  zaradi poziva regulatorja AZN, predlagata neizplačilo dividende, a hkrati smo delničarji prepričani, da Uprava in NS vodita posle tako, da je kljub nihanjem na kapitalskem trgu portfelj Zavarovalnice Triglav kapitalsko ustrezen.

Ker je za izplačilo dividende potreben skupščinski sklep le tega predlagamo tako, da ne bo kršil priporočil regulatorja, saj predlagamo, da se dividenda izplača z ustreznim časovnim zamikom, ko ukrep AZN ne bo več veljal in novega ne bo izdal ter bosta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., sprejela ugotovitveni sklep, da izplačilo predlagane in izglasovane dividende na skupščini 02. junija 2020, na osnovi projekcij kapitalske ustreznosti za prihodnja 3 leta ne ogroža kapitalske ustreznosti družbe, najkasneje na seji nadzornega sveta dne 17.11.2020, kar izhaja iz objavljenega finančnega koledarja Zavarovalnice Triglav.

 

Društvo MDS je poslalo nasprotni predlog tudi na AZN

Društvo MDS je v izogib morebitnim ukrepom AZN v primeru, da bi bil izglasovan predlagani sklep o delitvi dobička, ki ga predlaga Društvo MDS,  poslalo svoj nasprotni predlog na AZN s prošnjo naj se AZN jasno opredeli danes do skupščine, ki poteka ob 14.00 uri in naj jasno pove ali ta nasprotni predlog Društva MDS kakorkoli krši njihovo priporočilo, saj je predlagan datum izplačila predviden za 27. november 2020. Spomnimo se, da lahko sprejeti sklep skupščine o izplačilu dividend z odredbo zadrži AZN, kot je to v preteklosti že storila v primeru Adriatik Slovenice leta 2012.

V Društvu MDS menimo, da s tako oblikovanim nasprotnim predlogom spoštujemo priporočila AZN, hkrati pa v ničemer ne ogrožamo kapitalske ustreznosti, saj imata zadnjo besedo Uprava in NS ZT, ki se do tega opredelita na osnovi projekcij kapitalske ustreznosti za naslednja 3 leta, na seji NS ZT, ki bo 17.11.2020 po objavljenem finančnem koledarju.  

S tem bi sledili dividendni politiki Zavarovalnice Triglav in če bila kakorkoli kapitalska stabilnost neustrezna, se sklep skupščine ne bi izvedel, saj sta oba pogoja za morebitno izplačilo dividende kumulativno zastavljena in šele, ko s sklepom Uprava in NS ZT potrdita kapitalsko ustreznost, ob hkratni odpravi omejitev AZN, se lahko sklep o izplačilu dividende izvede.

 

Društvo MDS pred skupščino prejelo negativen odgovor AZN, skupščina je sprejela osnovni predlog, da se dividende zaenkrat ne izplačajo

V Društvu MDS so dobili odgovor AZN, ki na žalost ni »prižgal zelene luči predlogu Društva MDS«, ki je predvideval izplačilo dividende v višini 2,50 EUR z razumnimi odložnimi pogoji.

Ker je AZN zavrnila možnost sprejetja sklepa z odložnim pogojem je skupščina delničarjev sprejala osnovni predlog, da se dividende za leto 2019 žal trenutno ne delijo. V primeru, da bo AZN odločila oktobra 2020 drugače, pa bo potrebno sklicati novo skupščino delničarjev, ki bi odločala o višini in datumu morebitnega izplačila dividend za preteklo leto.

 

Nasprotni predlog Društva MDS, o katerem se ni glasovalo je glasil:

Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, se uporabi na naslednji način:

  • del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača 27. novembra 2020 v korist oseb, ki bodo v delniški knjigi vpisane kot imetniki delnic po stanju na dan 26. novembra 2020.
  • o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 3.705.604,97 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Sklep stopi v veljavo, če so kumulativno izpolnjeni naslednji odložilni pogoji:

  • da z dne 01. oktober 2020 preneha veljavnost poziv Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) glede ne izplačevanja bilančnega dobička in ne prevzemanja nepreklicnih zavez za izplačilo dobička, in do 17.11.2020 ni sprejet drug ukrep AZN, ki bi zavarovalnici prepovedal ali omejeval izplačilo dividend v letu 2020,
  • da Uprava in Nadzorni svet družbe do 17.11.2020 s sklepom ugotovita, da iz projekcij kapitalske ustreznosti za prihodnje 3 leta izhaja, da bo Skupina Zavarovalnica Triglav kljub izplačilu dividend iz tega sklepa v srednjeročnem obdobju sposobna ohranjati kapitalsko ustreznost v ciljnem razponu, ki je določen s politiko upravljanja kapitala Skupine Triglav.

V primeru, da se katerikoli prej navedeni odložilni pogoj ne izpolni do vključno 27.11.2020, se šteje, da ostane bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 60.543.474,97 EUR, v celoti nerazporejen.«

Zavarovalnica Triglav

Datum skupščine: 
02.06.2020 - 14:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Zavarovalnica Triglav, d.d. – dividenda 2,5 EUR bo izplačana 13.06.2019

Na današnji 44. redni skupščini so se delničarji seznanili s poslovanje Skupine Triglav v letu 2019 in med drugim potrdili dividendo v višini 2,50 EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za opravljeno delo v letu 2018, revizijo pa bo naslednja tri leta opravljala družba Deloitte revizija, d.o.o. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini zastopali več kot 370.000 glasov delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 2 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 28. maj 2019


 

Skupina Triglav zabeležila 15 % rast dobička

Skupina Triglav je v ustvarila 97,5 milijonov EUR dobička pred davki, kar predstavlja 15 % rast, donosnost kapitala pa je znašala 10,8 %. Kosmate premije na ravni skupine so na domačem trgu zrasle za 7 %, na Hrvaški je rast znašala 8 %, Srbski trg pa je zrasel za 12 %. Tudi v Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedonijo je skupina beležila rasti obračunanih kosmatih premij. Skupina Triglav tako ohranja vodilni delež na slovenskem trgu z 35,4 % deležem, med tem ko na tujih trgih sodi med top 5 oziroma na 6. mesto v Bosni in Hercegovini ter 9. mesto na Hrvaškem.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2018 znaša 24,64 EUR, najvišji zaključni tečaj delnice v preteklem letu pa je znašal 34,50 EUR. 

 

Uprav in NS predlagala dividendo v višini 2,50 EUR

Uprava in Nadzorni svet sta predlagala, da se od 66,8 milijonov EUR bilančnega dobička, 56,8 milijonov nameni za izplačilo dividende, kar predstavlja 2,50 EUR dividende na delnico. Kljub temu, da je delničar VZMD podal nasprotni predlog, da bi dividenda znašala 2,80 EUR je skupščina podprla predlog Uprave in NS z 97,16 % večino.

Lov na zavarovalniške dividende

Medij: Dnevnik (BORZNI KOMENTAR)  Avtorji: Lojze Kozole, Ilirika, Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 07. marec 2019 Stran: 6

Slovenski borzni indeks SBI TOP je letos pridobil 6,4 odstotka svoje vrednosti, medtem ko je, za primerjavo, svetovni indeks WiDOW pridobil že dobrih dvanajst odstotkov. K rasti slovenskega borznega indeksa med drugimi prispevata največji slovenski zavarovalnici Triglav in Sava Re. V ponedeljek je Zavarovalnica Triglav objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2018, daje po za zdaj nerevidiranih podatkih zbrala 1,068 milijarde evrov bruto premij ali sedem odstotkov več kot v predhodnem letu, medtem ko se je čisti dobiček povečal za 16 odstotkov na 80,8 milijona evrov. Za največjo slovensko zavarovalnico je bilo leto 2018 zelo uspešno. Po objavi o uspehu družbe je delnica zavarovalnice v naslednjih dveh dneh pridobila 6,1 odstotka vrednosti.

Zavarovalnica Triglav bo sicer 29. marca 2019 objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, sklic skupščine delničarjev, na katerem bodo ti odločili, kolikšen delež bilančnega dobička bo šel v njihove žepe, pa je načrtovan za 25. april 2019. Vendar lahko na podlagi informacije glede dobička zavarovalnice kot tudi strategije in dividendne politike podjetja sklepamo, da bo višina izplačane bruto dividende vsaj 2,5 evra na delnico. Pri tem znesku to glede na včerajšnji zaključni tečaj pomeni 7,2-odstotni dividendni donos. To pa pomeni da lahko pričakujemo, da se bo začel oziroma nadaljeval lov na dividendni donos vlagateljev. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno delnice do datuma upravičenosti do dividende (12. junij 2019) za Zavarovalnico Triglav.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.