Terme Čatež

Terme Čatež, d.d. - Kontaktni podatki

Terme Čatež, d.d. (oznaka delnice: TCRG)
Topliška 35
8251 Čatež ob Savi
Telefon: +386 (7) 493 50 00
Faks: +386 (7) 493 50 05
Spletna stran: www.terme-catez.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Terme Čatež

Oznaka delnice:

TCRG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031100637

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   12.444.216,32€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   497.022

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   768

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   103,13€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   16.818.570,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   40,60€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   20.179.093,20€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Tajništvo generalnega direktorja

Telefon:

07 620 70 02

Email:

tajnistvo@terme-catez.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Terme Čatež

Datum skupščine: 
30.08.2023 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2022. Sklepanje o podelitvi razrešnlce upravi in nadzornemu svetu. Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Preživel je več tisoč dni na čelu družbe, zdaj naj bi mu bili šteti tedni

Medij: Siol.net Avtorji: Primož Cirman, Tomaž Modic, Vesna Vuković Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 18. okt.. 2017

Obdobje Bojana Petana na čelu DZS, enega od zadnjih še živečih finančnih holdingov, ki je imel pomembno vlogo v dveh desetletjih tranzicije, se očitno končuje.

Po neuradnih informacijah naj bi Petan, ki je vrsto let DZS zelo verjetno tudi lastniško obvladoval, do konca leta zapustil položaj predsednika uprave. 

Njegov odhod naj bi namreč zahtevali v finančnem skladu York Global Management, največjem upniku DZS, ki je konec lanskega leta od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupil za skoraj 80 milijonov evrov bruto terjatev do močno zadolžene skupine.

Načelo štirih oči

Že od začetka meseca uprava DZS prvič v zgodovini deluje po načelu štirih oči. Na zahtevo upnikov je namreč v upravo prišel Dejan Rajbar, nekdanji izvršni direktor družbe Elements Skladi, ki Yorku v Sloveniji pomaga pri upravljanju družb in terjatev. 

Pred tem se je končal tudi postopek preventivnega prestrukturiranja, v katerem je bil DZS zaradi prezadolženosti od začetka leta. Ključni upniki so namreč prejšnji mesec dosegli dogovor, zato je bil sredi septembra potrjen nov sporazum o finančnem prestrukturiranju DZS. 

Ta temelji na pospešeni prodaji premoženja v lasti skupine DZS, s katero je Petan več kot tri leta na različne načine zavlačeval. 

Bo moral Petan oditi tudi iz Term Čatež?

Imperij Bojana Petana se podira

Medij: Demokracija (Slovenija) Avtorji: Vida Kocjan Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Čet, 12. okt.. 2017 Stran: 24

Bojan Petan je nameraval vzpostaviti imperij, ki ga v razvitih zahodnih državah gradijo generacije. Njegova skupina DZS obvladuje 15 podjetij, od katerih se tri velika podirajo. Imperij je zadolžen za kar 270 milijonov evrov, kar pomeni, da se njegovo poslovno omrežje podira kot hiša iz kart.


Bojan Petan, solastnik in direktor v številnih podjetjih v skupini DZS, med katere spadajo Terme Čatež, d. d., DZS, d. d., in Delo Prodaja, d. d., je v začetku januarja letos začel s postopki preventivnega prestrukturiranja podjetij. To je zahtevala slovenska podružnica sklada York Capital Management. Zahteva je bila dana skladno z zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Osem mesecev je bilo časa

Po tem so imele vse tri Petanove družbe največ osem mesecev časa, da sprejmejo nove finančne sporazume z vsemi svojimi finančnimi upniki. Gre večinoma za banke, sklade, različna podjetja pa tudi posameznike in kupce obveznic teh podjetij. Petanova podjetja so morala izdelati seznam upnikov in ga poslati sodišču. Na podlagi tega so nato revizorji in sodišča ugotavljali, ali so Termam, DZS in Delu Prodaji uspelo pridobiti dovolj soglasij za uspešno končanje preventivnega prestrukturiranja. Za slednje so morala podjetja pridobi najmanj 75 odstotkov soglasij vseh upnikov ne glede na to, ali so imeli terjatve do podjetij zavarovane ali ne. Osemmesečni rok za pridobitev soglasij se je iztekel 6. septembra 2017.

Dvema ni uspelo

Dobro plačani v dobrih in slabih podjetjih

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Silva Čeh Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Čet, 19. maj. 2016 Stran: 3

Nadzorniki SDH Priporočena višina plačil naj bi bila odvisna od velikosti in finančnega stanja družbe

Ljubljana - Najbolje plačani prvi nadzornik med javnimi družbami je Borut Jamnik, predsednik nadzornega sveta (NS) družbe Telekom. Sicer ga prekaša kar nekaj zgolj članov iz drugih NS, ki so si visoke prejemke zaslužili predvsem zaradi potnih in podobnih stroškov. A če se stanje upravljanja družb res izboljšuje, kot meni SDH, potem se tudi plačila nadzornikov ne izplačajo samo njim.


Med javnimi (na borzi kotirajočimi) družbami vodi kot član nadzornega sveta Gorenja Toshibumi Tonimoto iz Japonske, ki je za leto 2015 prejel dobrih 110.000 evrov. A predsednika NS Gorenja Marka Voljča so po nadzorniških prejemkih presegli skupaj štirje kolegi iz NS Gorenja, vsi iz tujine; seveda že zaradi potnih stroškov. Borut Jamnik je s skoraj 36.000 evri, kolikor jih je prejel za delo predsednika NS Telekoma, najbolje plačani prvi nadzornik. Telekom je lani sicer za polovico zmanjšal čisti dobiček, a vseeno ga je bilo še vedno za 34 milijonov evrov.

Po podatkih je bil lani bogato nagrajen predsednik nadzornikov v Termah Čatež, Robert Krajnik; prejel je prav tako dobrih 34 evrov prejemkov, a Skupina Terme Čatež je lani imela le 1,6 milijona evrov čistega dobička. V kategoriji predsednikov NS, ki so lani prejeli od 20.000 do 30.000 evrov, seveda vodi Matej Runjak, prvi nadzornik v Zavarovalnici Triglav. Prejel je 28.762 evrov, kar tudi ni najvišji prejemek člana NS v Triglavu, saj ga prekašata Mario Gobbo z dobrimi 50 tisočaki in Gregor Kastelic z več kakor 34 tisočaki; oba na račun višjih povračil stroškov.

Po kriminalističnih preiskavah

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. maj. 2016 Stran: 3

Uroš Rotnik

Zaradi domnevnih nepravilnosti in zlorabe položaja pri gradnji bloka Teš6 so kriminalisti že junija leta 2012 opravili kriminalistične preiskave; tudi na domu nekdanjega šefa Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika. Skoraj leto dni pozneje so opravili nove hišne preiskave, tudi tokrat pri Rotniku. Kriminalisti so leta 2014 v zvezi s tem na specializirano državno tožilstvo (SDT) vložili pet kazenskih ovadb proti Rotniku in 15 drugim osebam zaradi zlorabe položaja, pranja denarja, tatvine, krive ovadbe in preprečitve dokazovanja. Ta dejanja naj bi povzročila za 297 milijonov evrov škode. Na SDT potrjujejo, da so proti Rotniku in drugim vložili dve zahtevi za preiskavo zaradi zlorabe položaja in oškodovanja v vrednosti 250 milijonov evrov, ki še poteka. Zdaj zaslišujejo predstavnika tuje pravne osebe, domnevno je to Alstom. Preiskavo zaradi pranja denarja je višje sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje, letos pa je SDT vložilo še tri zahteve preiskave zaradi preprečitve dokazovanja in krive ovadbe.

 

Robert Ferko

Leta 2011 so kriminalisti izvedli več preiskav domov in poslovnih prostorov. Med pridržanimi je bil tudi predsednik uprave Elana Robert Ferko, in sicer zaradi suma nepravilnosti pri izplačevanju nagrade in prodaji nepremičnin in premičnin, s čimer naj bi povzročili za 300 milijonov evrov oškodovanja. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi nepravilnosti pri izplačevanju nagrade leta 2012 proti trem osebam vložil kazensko ovadbo. Ferko, Svetisav Ašanin iz agencije A.S.O. in Katarina Golmajer iz Elana so leta 2014 priznali zlorabo položaja in ponarjenje listin za neupravičeno izplačilo nagrade Ferku v vrednosti 78.000 evrov. Ferku je sodišče naložilo 250 evrov kazni in 720 ur dela v splošno korist. Za sum nepravilnosti pri poslovanju z nepremičninami in premičninami pa NPU ni zbral dovolj dokazov za podajo kazenske ovadbe.

 

Roman Glaser

Čeprav je prejšnji upravi Perutnine Ptuj z Romanom Glaserjem na čelu očitano marsikaj, se je kriminalistična preiskava na podlagi prijave malih delničarjev zgodila po tem, ko se je Slovenska industrija jekla (Sij) odločila prevzeti to družbo. Sij je takratnemu vodstvu Perutnine za delnice PMP Holdinga, ki je solastnik družbe, odštel sto evrov, kar je več kot za delnico Perutnine, zato so mali delničarji ocenili, da bi lahko šlo za 2,5 milijona evrov koristi. Nacionalni preiskovalni urad je priskave izvedel zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja. Na policiji pojasnjujejo, da je zadeva še v predkazenskem postopku, bolj konkretnih odgovorov pa še ne morejo dati.

Strategija: država naložbe raje pošilja v stečaj, kot da bi jih prodala

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Bertoncelj Matej Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 20. 03. 2015 Stran: 10

STRATEGIJA UPRAVLJANJA NALOŽB DRŽAVE

Koliko je za upravljavce državnega portfelja vredna družba, ki ni vredna nič?

Če ste bili v zadnjih dveh letih solastnik podjetja, ki se ga je država znebila iz svojega portfelja, obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da ste svoj delež izgubili zaradi izbrisa ali stečaja.

Razprodaja zadnjega tajkuna

Medij: Delo Avtorji: Kos Suzana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ozadja Datum: 16. 03. 2015 Stran: 9

Imperij DZS ne uresničuje zavez, danih v lani podpisanem sporazumu o finančnem prestrukturiranju, imperij Bojana Petana bankam dolguje okoli 150 milijonov evrov, v sporazumu z upnicami je moral sprejeti natančno določene roke in zneske odplačil svojih dolgov. Kaj zdaj?


Teoretično neuresmcevame zavez iz sporazuma z bankami upnicami in DUTB lahko pomeni propad dogovora in stečaj DZS; ob pogoju seveda, da bi večina upnic glasovala za odpoklic kreditov. Po naših informacijah skušajo zagato zdaj rešiti s podpisom aneksa o »spregledu zavez«. Kot smo neuradno izvedeli, prvi mož DZS Bojan Petan sicer to informacijo zanika, so vse banke upnice, podpisnice sporazuma o finančnem prestrukturiranju DZS, po pogajanjih v zadnjih tednih načeloma že dale soglasje in napovedale, da bodo aneks podpisale. Dodatek k sporazumu, ki znova podaljšuje življenjsko dobo Petanovega imperija, naj bi bil predvidoma podpisan do srede. Vse druge zaveze iz sporazuma ostajajo enake, torej tudi sama veljavnost reprograma, ki se izteče leta 2016. 

Rusi in Italijani bi Marino Portorož

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 02. 2015 Stran: 7

TURIZEM

Terme Čatež morajo Marino Portorož prodati do junija letos, s tem bi se lahko rešile polovice konsolidiranega dolga. S prodajo bi se lahko razdolžil tudi DZS, a le, če bodo hkrati prodali tudi apartmajsko naselje Residence Marina in hotel Koper.


Marina Portorož, največja od le treh slovenskih, bo očitno pristala bodisi v ruskih bodisi italijanskih rokah. Po neuradnih informacijah naj bi se za nakup družbe potegovala dva ruska investitorja in ena od italijanskih zasebnih družb.

Vrednost portoroške marine z nekaj manj kot 1300 komercialnimi privezi in bogatim nepremičninskim portfeljem je ocenjena na med 35 in 40 milijoni evrov, z njeno prodajo pa bi se v Termah Čatež lahko rešili približno polovice svojega konsolidiranega finančnega dolga. Po prvotnih načrtih bi morali potencialni kupci že oddati zavezujoče ponudbe, vendar naj bi v Unicredit banki, ki vodi prodajne postopke, na prošnjo enega od interesentov rok podaljšali za dodatna dva tedna.

Naložbe, ki čakajo novega lastnika

Sodišče ugodilo Kadu glede dividend Term Čatež

Medij: Delo Avtorji: Zore Janoš Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 30. 08. 2014 Stran: 9

Pravna bitka Sodišče pritrdilo Kadu, ki nasprotuje neizplačilu dividend za leto 2012, včeraj sprejet še sklep o neizplačilu dividend za 2013

Brežice - Skupščina Term Čatež, trdno v rokah Bojana Petana, je kljub desetmilijonskemu bilančnemu dobičku lani sprejela sklep, da zakonsko določene polmilijonske minimalne dividende za leto 2012 ne bo izplačala. Kad je vložil izpodbojno tožbo, ki ji je sodišče prejšnji teden ugodilo. Letos se zgodba ponavlja.


Kapitalska družba je odločitev krškega okrožnega sodišča prejela 20. avgusta. Uprava Kada, ki je s 23,79 odstotka druga največja delničarka Term Čatež, pričakuje, da se bodo na Čatežu na razsodbo pritožili. V Termah za Delo niso želeli dati dodatnih pojasnil.

Skupščina, ki jo prek 45,79- oziroma 9,15-odstotnega lastniškega deleža DZS oziroma Dela Prodaje nadzoruje Bojan Petan, je avgusta lani izglasovala predlog uprave o nedelitvi desetih milijonov evrov bilančnega dobička. Kad je predlagal, da se v okviru zakonsko določene minimalne dividende v višini štirih odstotkov osnovnega kapitala družbe izplača evro dividende na delnico oziroma vsem lastnikom skupaj 497.022 evrov. Združenje malih delničarjev (VZMD) je za leto 2012 lani poleti ponudilo lasten nasprotni predlog: pet evrov dividende na delnico, skupaj 2,485 milijona evrov.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.