Sava

Opozicija želi pojasnila o prodajah

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 04. 02. 2016 Stran: 10

Komisija za nadzor javnih financ O Palomi, Adrii, Savi in pripojitvi bank

Ljubljana - Potem ko so mali delničarji Palome vložili izpodbojno tožbo na sklep skupščine delničarjev o izbiri dokapitalizatorja družbe, bo o dokapitalizaciji in prodaji Palome danes razpravljala še parlamentarna komisija za nadzor javnih financ.


Poslanci naj bi razpravljali o tem, ali so bili postopki glede Palome vodeni transparentno in konkurenčno ter ali so zasledovali cilj doseganja najvišje vrednosti za delničarje, med katerimi je tudi država.

Kot je znano, so delničarji, med katerimi je največji Slovenski državni holding, za dokapitalizitorja izbrali poljski Abris Capital, ki je za dokapitalizacijo in odkup delnic ponujal manj kot slovaški Eco Invest, ki pa se je s svojo ponudbo in podporo malih delničarjev pojavil v zadnjem hipu.

DUTB hoče več besede pri prodaji Gorenjske banke

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 26. 01. 2016 Stran: 9

Razmerja moči Slaba banka hoče zaščititi svoj položaj lastnice obveznic Save, zato predlaga oblikovanje prodajnega konzorcija

Ljubljana - Vse kaže, da se bo merjenje moči za Savo preselilo tudi na Gorenjsko banko, saj DUTB odločitev glede prodaje enega najpomembnejših stebrov moči nekdanje gorenjske naveze očitno ne namerava prepustiti poslovni navezi okrog Save.


Ko je že kazalo, da se bodo strasti med DUTB in Savo s sestopom Mateja Narata z mesta njenega predsednika uprave pomirile, so vodilni na slabi banki upravi Save znova vrgli žogico glede prihodnosti finančnega holdinga in ureditve medsebojnih razmerij. Tokrat DUTB nastopa v vlogi največje posamične imetnice obveznic Save, ki so zavarovane z delnicami Gorenjske banke.

DUTB je namreč zahtevala sklic skupščine, na kateri naj se imetniki obveznic Save izrečejo o priključitvi konzorciju za prodajo delnic Gorenjske banke, v kateri je največja lastnica prav Sava. Njena uprava je zahtevi DUTB ugodila in sklicala skupščino za 18. februarja.

Veliko terjatev, veliko igralcev, veliko interesov

Propad t. i. nacionalnega interesa

Medij: Demokracija Avtorji: Kocjan Vida Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 14. 01. 2016 Stran: 32

Prodaje državnih deležev v podjetjih se vrstijo. Paloma je pristala v rokah poljskega zasebnega sklada, Perutnina Ptuj v rokah ruske tajkunske družine, druga največja lastnica Gorenjske banke pa je banka v delni lasti srbskega tajkuna.

Perutnini Ptuj se po skupščini delničarjev 22. januarja obetajo spremembe v vodstvu. Družbo bo po tem datumu najverjetneje vodil Tibor Šimonka, v upravi pa za zadaj ostaja tudi dosedanji predsednik uprave Roman Glaser. Nadzorni svet in uprava Perutnine Ptuj sta namreč skupščino sklicala »v duhu zagotavljanja kontinuitete vodenja v družbi«, potem ko je Slovenska industrija jekla (Sij) z dokapitalizacijo in po pridobitvi dobre polovice lastništva v Holdingu PMP pridobila več kot 50-odstotni delež Perutnine. Prevzemna ponudba za odkup vseh delnic s strani Sija se izteče 25. februarja. Sij je v lasti ruske tajkunske družine, Šimonka je bil dolgo časa predsednik uprave Sija, v zadnjem letu pa je bil pooblaščenec konzorcija bank v procesu kreditnega prestrukturiranja v Perutnini Ptuj. To pomeni, da je bil Šimonka tisti, ki je z Glaserjem urejal prevzem Perutnine, zaradi česar seje slednji znašel tudi v kriminalistični preiskavi. Spomnimo, v času kriminalističnih preiskav pri Glaserju so v Siju razlagali, da niso bili obveščeni o morebitnih nepravilnostih, in videti je bilo, kot da bi Glaser izgubil njihovo zaupanje. Pri tem se je potrdilo, da je šlo za spreten slepilni manever. Ruski lastniki so zdaj odkrili Šimonko, pri tem pa navedli, da si želijo kontinuiteto vodenja v Perutnini, kar bosta zagotavljala Roman Glaser, ki je družbo vodil zadnjih 24 let, ter član uprave za ekonomiko in finance Tone Čeh. Kriminalistična preiskava je potekala tudi pri njem. Skupaj s Šimonko sta izdelala načrt prevzema Perutnine Ptuj, zdaj pa sta za svoje delo nagrajena. Poleg njiju naj bi Perutnina Ptuj na prihajajoči skupščini za novega člana uprave imenovala Vjačeslava Korčagina, ki je od novembra lani, ko je bila realizirana 40-milijonska dokapitalizacija, prokurist v Perutnini. Medtem pa bo skupščina po napovedih sprejela odstopni izjavi članice uprave za trženje in nabavo Nade Krajnc in člana uprave za upravljanje s človeškimi viri Milana Čuša, nekdanjega vodje Policijske uprave Maribor, ki je v Perutnino Ptuj pred časom (še pravočasno in prefinjeno) pripeljal policiste na strokovno ekskurzijo. Tako Krajnčeva kot Čuš bosta v Perutnini Ptuj po volji ruskih lastnikov ostala zaposlena kot izvršna direktorja za svoji področji.

Glaser in Uprava

Bolj dragocena kot kočevski medvedi: tako bo država še bolj zaščitila vpliv politike na NLB in Petrol

Medij: Finance Avtorji: Sovdat Petra Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 17. 12. 2015 Stran: 3

SDH v letnem načrtu upravljanja naložb načrtuje vinkulacijo delnic NLB in Petrola.

In tako pljuva v lastno skledo. Podobno bi sicer morali storiti tudi pri Savi Re, Krki in Savi, a uprava Marka Jazbeca ocenjuje, da jim to ne bi uspelo.

Kaj je vinkulacija? Poenostavljeno povedano: če bi lastniki vinkuliranih delnic te želeli prodati naprej, bi kupci, ki že imajo deleže v neki družbi, potrebovali dovoljenje te družbe. Družba bi torej povedala, komu se delnice smejo prodati in komu ne.

Namen je, da država prepreči koncentracijo lastništva obeh družb. Natančneje: da obdrži upravljavski nadzor v družbah.

Strategija SDH že povzroča sive lase

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 17. 12. 2015 Stran: 9

Letni načrt upravljanja Opozarjajo na nekatera neizvedljiva določila - Vlada je sprejela tudi merila zaposlovanje holdinga

Ljubljana - Slovenski državni holding (SDH) v letnem načrtu upravljanja naložb za prihodnje leto opozarja na neizvedljivost nekaterih določil strategije upravljanja državnih naložb, ki so se kot problematična izpostavljala že ob njenem sprejemanju.


SDH v letnem načrtu upravljanja naložb, ki smo ga pridobili, navaja, da bo pri razpolaganju z naložbami zasledoval najvišjo kupnino. Pri tem opozarja na težave glede zagotavljanja preprečevanja koncentracije lastništva - posamezni delež ne sme preseči državnega - v petih družbah. SDH namerava takšno določilo vnesti v statut NLB, kjer je država edina lastnica. Za Petrol predlaga določeno spremembo določila zakona o javnih financah, ki predvideva, da zasebni vlagatelj v družbi ne more preseči 25-odstotnega deleža brez soglasja vlade. Kasneje bi to uredil še v statutu družbe.

Omejitev je neuresničljiva

Nadzorni svet SDH je čist kot solza.

Medij: Manager Avtorji: Smrekar Tanja,Sovdat Petra Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 13. 11. 2015 Stran: 24

Damjan Belic, predsednik nadzornega sveta SDH o svoji neodvisnosti, političnih odločitvah in tem, da iluzijo vplivanja politikov na upravljavce ustvarjamo mediji.

Damjan Belič, pravnik z MBA, od julija zaseda eno izmed najpomembnejših mest v državi mesto prvega nadzorni ka SDH, ki upravlja 11 milijard državnega premoženja. Odloča tudi o tem, kam bomo meta li milijone, katero od državnih (zavoženih) družb bomo spet reševali davkoplačevalci. So vmes lobi stični pritiski, ali posluša politiko (ne nazadnje so ga nastavili poslanci) in vplivne posameznike pri svojih odločitvah, tudi pri kadrovanju? Zatrjuje, da ne. Pogovor objavljamo v nekoliko skrajšani razli čici, celotnega si lahko preberete na spletni strani (http://manager.finance.si/8838097).

Z Beličem smo se pogovarjali tudi o morebitni zamenjavi Janka Medje v NLB. Trdi, da o tem nič ne ve. Daje to stvar nadzornikov NLB. A lastnik je drža va, upravljavec SDH. Načeloma so proti osebnim zgodbam in maščevanjem (več na www.finance. si/ 8838055/). Ob tem ni odveč dodati, da so Beličevi nadzorniki soglasno v upravo SDH imenovali tudi Marka Jazbeca človeka, ki je sedel v upravi NLB pred prihodom Medje.

Želeli smo se pogovarjati tudi o zamenjavi prejšnje uprave SDH, saj še vedno ne vemo, zakaj sta Matej Pire in Matej Runjak morala oditi. A nam je to pre prečila piarovka Nataša Novak. So nam pa na ta vprašanja odgovorili pisno, njihove odgovore si lahko preberete na spletni strani (www.finance. si/ 8837946).

Nadzorniki Save: predlog slabe banke neutemeljen

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Šubic Ana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 30. 10. 2015 Stran: 2

Kranj - Nadzorni svet Save je v sredo na izredni seji obravnaval predlog upnika Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) za menjavo sedanjega vodstva Save in prevzem vodenja njenih poslov, o čemer sicer sodišče še ni odločilo. Po mnenju nadzornikov gre bolj za medijsko kot pa pravno potezo slabe banke, saj je po njihovem neutemeljena. Z menjavo vodstva Save pa bi se DUTB lahko rešil tožb, ki jih je uprava Save vložila zaradi majske zaplembe delnic Save Turizem, s katero bi oškodovali druge upnike, v prvi vrsti pa državo kot glavnega lastnika Save. »Vedno znova se postavlja vprašanje, ali nezakonita zaplemba ni bila resnično v funkciji že vnaprej dogovorjene prodaje,« se sprašujejo. Nadzorniki so se seznanili tudi s kazensko ovadbo, ki jo je Društvo Mali delničarji Slovenije vložilo zoper odgovorne osebe DUTB in njihove zunanje sostorilce zaradi suma storitve kaznivih dejanj, ki bi kot posledica tržne manipulacije lahko drastično znižala vrednost premoženja Save in oškodovala njene upnike in lastnike. Podrobno so se seznanili še s potekom postopka prisilne poravnave, v okviru katerega je že pripravljen osnutek načrta finančnega prestrukturiranja, ki so ga vsi predlagatelji prisilne poravnave, tudi DUTB, že dobili. Nadzorni svet je še ugotovil, da je sodelovanje uprave Save s predlagatelji prisilne poravnave skladno s predpisi.

Kaj DUTB snuje s hoteli Save

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 31. 07. 2015 Stran: 8

V DUTB, kjer bijejo sodni boj z upravo Save, imajo pripravljen načrt, kaj storiti z njenimi naložbami. Vse bolj se ogrevajo za stečaj, vzporedno pa za njene hotele poskušajo ogreti kupce, med drugim hrvaško Adris Grupo Anteja Vlahovića.

Do 6. septembra imajo v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) čas, da pripravijo načrt finančnega prestrukturiranja družbe Sava in preostalim upnikom razkrijejo, kakšne načrte imajo s finančnim holdingom in njegovo turistično družbo Sava Turizem.

Več neuradnih, vendar med seboj nepovezanih virov trdi, da je gotovo le eno: DUTB ne namerava dolgoročno upravljati s turističnimi zmogljivostmi Save in ima zanje pripravljene drugačne načrte. Čeprav se uradno zavzema, da bi skupaj z drugimi upniki izvedli prisilno poravnavo in prevzeli nadzor nad upravljanjem Save, je vse več znakov, da jo dejansko hočejo bodisi poslati v stečaj bodisi prodati njene terjatve. Če bi ji kljub sodnim sporom s Savo uspelo zaseči večinski delež v družbi Savi Turizem, pa bi lahko začeli s prodajo posameznih naložb v njenem portfelju.

Mali delničarji ovadili DUTB

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 31. 07. 2015 Stran: 13

Mali delničarji ovadili DUTB

Sava in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) si že več mesecev izmenjujeta obtožbe, potem ko je DUTB poskušala zaseči delnice Save Turizma in prevzeti turistični del skupine Sava, zahtevala pa tudi zamenjavo uprave Save. Po intervenciji sodišča to zaenkrat ni uspelo.

Sedaj pa je društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v DUTB in njihove zunanje sostorilce zaradi ukrepov, ki so jih kot upniki sprožili nad Savo, o njih pa sedaj odloča sodišče. Mali delničarji menijo, da je slaba banka poskusila povzročiti stečaj te družbe z goljufijo. Nadzornike Save tudi pozivajo, naj preučijo tozadevno ustreznost delovanja uprave, vlado ter finančno in gospodarsko ministrstvo pa, naj ukrepajo s ciljem zaščite lastnine in spoštovanja veljavnega pravnega reda v državi.

Mali delničarji ovadili vodilne v DUTB

Medij: Finance Avtorji: STA,BL. KC. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko
Datum: 30. 07. 2015 Stran: 10

PRIMER SAVA Mali delničarji ovadili vodilne v DUTB Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne v DUTB in njihove zunanje sostorilce zaradi ukrepov, ki so jih kot upniki sprožili nad Savo, o tem pa zdaj odloča sodišče. MDS meni, da je DUTB poskusila povzročiti stečaj te družbe z goljufijo. 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.