Sava

19. skupščina Save, d.d. - sprejeti vsi sklepi skupščine

Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), sta na današnji, 19. skupščini družbe Sava, d.d., zastopala nekaj manj kot 100.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 6,64 % prisotnega kapitala. Skupščina družbe je potrdila vse predlagane sklepe, vključno z imenovanjem novega člana nadzornega sveta (NS), g. Mira Medveška. Poleg poenostavljenega zmanjšanja kapitala, so delničarji potrdili tudi Letno poročilo za leto 2012, ki je bilo zaznamovano z obširni razdolževanjem celotne skupine Sava.

 

Bled in Ljubljana, 30. april 2013


 

Poslovna skupina Sava je v letu 2012 dosegla 192,2 milijona evrov prihodkov

Na sami skupščini je delničarje med drugim podrobno zanimalo tudi kako so potekali posli z Merkurjem in pa če je zoper prejšnje vodstvo bil sprožen kakršen koli postopek, s strani NS družbe, saj iz tega naslova družba beleži slabitev v skupni višini nekaj več kot 70 mio EUR. Žal do tega trenutka ni bila vložene ne kazenska in ne odškodninska tožba zoper bivše poslovodstvo.

Skupina Sava je lani ustvarila 99,3 milijona evrov čiste izgube, medtem ko je ta leto prej znašala nekaj več kot 157 milijonov evrov. Družba Sava je lani ustvarila 49 milijonov evrov čiste izgube, kar je približno tretjina predlanske izgube. Na izgube so večinoma vplivale slabitve finančnih naložb.

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika ob 19.00 uri TV SLO1 kliknite TUKAJ.

Vrednost oslabitev na ravni skupine so znašale 85,4 milijona evrov, od česar 52,8 milijona evrov oslabitev odpade na naložbo v Gorenjsko banko, d.d., 24,7 milijona evrov pa na oslabitev naložbe v Abanko Vipa, d.d. Poleg oslabitev finančnih naložb so na dosežen finančni izid vplivali nižji finančni prihodki, predvsem kot posledica zaostrenih gospodarskih razmer in z njo povezano manjšo kupno močjo.

 

Gumarstvo je v letu 2012 še zadnjič v sestavi Poslovne skupine Sava in je na mednarodnih trgih doseglo 120,2 milijona evrov prihodkov od prodaje. Dejavnost je bila uspešno prodana češki gumarski skupini ČGS, ki se je pogodbeno zavezala ohraniti tudi obstoječa delovna mesta vsaj še naslednjih 5 let.

Turizem je ustvaril 64,8 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je na skoraj enaki ravni kot leto poprej. Upad obiskov slovenskih gostov so uspešno nadomestili z gosti iz tujine, kjer je družba zabeležila 2,8 % rast nočitev. Rast nočitev domačih gostov je bila 1,6 %, kar nekoliko presega povprečje slovenske turistične panoge. In prav turistična divizija naj bi v prihodnje bila ena od dveh gonilnih sil Poslovne skupine Sava.

Dejavnost Nepremičnin je bila prodana Zavarovalnici Triglav, d.d. za 16,7 milijonov EUR.

Družba Sava je lani ustvarila 3,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 43 % manj kot predlani in za 18 % nad načrtovanimi. Kar 81 % je predstavljala prodaja storitev Save, družbam v skupini. Oslabitve finančnih naložb so na čisti rezultat vplivale v višini 34,5 milijona evrov.

 

Skupščina sprejela poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 83.751.567,51 EUR, zmanjša za znesek 58.309.716,03 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 25.441.851,48 EUR. Pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu bo po njegovem zmanjšanju znašal 12,68 EUR. Sprejem takega sklepa pa ne spreminja razmerij (odstotkov) med obstoječimi delničarji v družbi, saj število delnic ostaja enako, kot pred sprejemom tega sklepa.

V dezinvestiranje delniških družb zaradi brezglavega zadolževanja vstopajo tuji vlagatelji

Tuji kapital z velikimi koraki že vstopa v Slovenijo. A gre za prevzeme že obstoječih in dobro stoječih družb, novih podjetij pa so tujci v zadnjih letih pri nas ustanovili le za peščico.
 
Ljubljana, 03.11.2012
 
Za ogled video prispevka novinarja Boruta Janca, objavljenega  na Dnevniku TV SLO1, z dne 03. 11. 2012  ob 19.00 uri  kliknite TUKAJ.
 
Srbski nakup Fructala za 48 milijonov evrov, prodaja celjskega Etola Izraelcem za 35 milijonov, pa ruskih 30 milijonov za mariborske terme - najbolj odmevni prevzemi zadnjega leta.
 
Pred dnevi je češka družba ČGS za 85 milijonov od kranjske Save kupila njeno najuspešnejšo družbo - gumarski Savatech. Sava, ki jo sanira Matej Narat, nekdanji član uprave NLB-ja, ima za 380 milijonov dolgov. Strokovnjaki pravijo: bridka ura prodaje in razdolževanja je tu.
 
"Dejstvo je, da je v Sloveniji velika potreba po vrnitvi nekaterih kreditov s strani nekaterih finančnih institucij," meni Matej Tomažin, predsednik uprave KD Skladov.
 
Tuji lastniki obljubljajo razvoj
Ne le to - Sava namerava v kratkem odprodati tudi energetski družbi Energetiko Črnomelj in bosansko Enso, lastništvu v hotelih in Gorenjski banki ter Abanki pa se za zdaj ne namerava odpovedati.
 
Kaj torej to pomeni za male delničarje?
 
"Mali delničarji so lahko s tem zadovoljni, saj je s tem preprečen bridki konec Save in če bi bil stečaj, bi skoraj 14.000 malih delničarjev ostalo brez premoženja," pravi Rajko Stanković, predsednik Društva malih delničarjev Slovenije.
 

Mali delničarji s predstavnikom v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, dividenda 0,70 EUR na delnico, poročilo z 36. skupščine družbe

Na današnji 36 skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali 674.003 glasov malih delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo 3,64 % prisotnega kapitala. Delničarji so izglasovali dividendo v višini 0,70 EUR, hkrati pa so v nadzorni svet imenovali mag. Adolfa Zupana kot nadomestnega člana ter mag. Jovana Lukovaca in Gregorja Kastelica, ki sta bil imenovana namesto Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca. Slednja sta bila na predlog AUKN odpoklicana z mesta NS.

 

Ljubljana, 12. junij 2012


 

Nadomestni član NS je postal mag. Adolf Zupan - član Izvršnega odbora Društva MDS

Skupščina je potrdila predlog Društva MDS, da se namesto Jožeta Kaligarja za nadomestnega člana NS imenuje mag. Adolf Zupan. Prav tako je skupščina družbe na predlog AUKN odpoklicala dosedanja člana NS, Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca. Namesto njiju sta bila imenovana mag. Jovan Lukovac in Gregor Kastelic.

Mag. Adolf Zupan (na sliki - foto Domen Vidmar) je sicer magister pravnih znanosti in nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj. Bil je dolgoletni predsednik Uprave družbe Telekom Slovenije, d.d. in nazadnje tudi predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia, d.d., kar je pokazatelj, da ima ustrezne vodstvene in tudi nadzorne izkušnje. V Društvu MDS smo zato prepričani, da bo uspešno nadziral poslovanje Zavarovalnice Triglav v imenu nekaj manj kot 30.000 malih delničarjev.

 

Dividenda 70 centov na delnico

Skupščina ni sprejela predloga Društva MDS, da se za dividende nameni tretjina celotnega dobička, kar bi pomenilo 1,30 EUR za delnico, so pa potrdili predlog AUKN, ki za dividendo namenja 0,70 EUR bruto na posamezno delnico. Uprava je sicer predlagala dividendo zgolj v višini 0,55 EUR za delnico. Za ogled prispevka Katarine Matejčič iz POP TV oddaja 24ur ob 19.00 pritisni na sliko ali TUKAJ.

Sklicujoč se na besede predsednika Uprave, ki ni skoparil s pohvalami o poslovanju Zavarovalnice Triglav je najmanj nenavadno, da Uprava predlaga tako skromno dividendo, še posebej ob optimističnih napovedih, ki jih je uprava sama razglašala.

 

Poslovanje Zavarovalnice Triglav odlično, kljub padajočemu tržnemu deležu in upadu premij?!

Predsednik Uprave, Matjaž Rakovec je skozi celotno predstavitev letnega poročila izpostavljal odlično delo svojih sodelavcev in nenazadnje samega sebe, čemur botrujejo tudi rezultati in dobiček. Po uvodni predstavitvi je Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS izrazil dvom v odličnost poslovanja Zavarovalnice Triglav, čemur sta se pridružila še ena delničarka in tudi nekdanja predsednica Uprave Zavarovalnice Triglav, Nada Klemenčič. Za ogled prispevka Florjana Zupana TV SLO1 - TV Dnevnika ob 19 uri pritisnite na sliko ali TUKAJ.

Gorenjska banka ima nove nadzornike, dobička ne bo delila - Društvo MDS napovedalo izpodbojne tožbe

Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković in Grega Tekavec sta na današnji skupščini zastopala 10.939 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 4,34 % prisotnega kapitala na skupščini. V imenu pooblastiteljev je Društvo MDS vložilo nasprotni predlog glede delitve dobička in sicer da se za dividendo nameni tretjina bilančnega dobička, kar bi znašalo 1,60 EUR na posamezno delnico (kar je še vedno manj kot 4 % osnovnega kapitala družbe – ki ga predvideva določilo 399. člena ZGD-1). Ker skupščina ni sprejela predlaganega nasprotnega predloga, sta pooblaščenca Društva MDS, v imenu pooblastiteljev, najavila izpodbijanje sklepa skladno z določbo 399. člena ZGD-1.
 
Brdo pri Kranju, 12. junij 2012
 
Delničarji banke, kljub dobičku brez dividend, Društvo MDS v imenu pooblastiteljev napovedalo izpodbijanje sklepa
 
Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom, banka je minulo leto zaključila z 1,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in se tako uvrstila med osem slovenskih bank s pozitivnim poslovnim izidom. Njena bilančna vsota je znašala 1,9 milijarde evrov, količnik kapitalske ustreznosti pa se je gibal med 13 in 15 odstotki.. Knjigovodska cena 1 delnice na dan 31.12.2011 znaša 1.021 EUR.
 
Bilančni dobiček banke, ki vključuje preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in čisti dobiček lanskega leta po uporabi zakonske rezerve, je znašal 1,46 milijona evrov. . V imenu pooblastiteljev je Društvo MDS vložilo nasprotni predlog glede delitve dobička in sicer da se za dividendo nameni tretjina bilančnega dobička, kar bi znašalo 1,60 EUR na posamezno delnico (kar je še vedno manj kot 4 % osnovnega kapitala družbe – ki ga predvideva določilo 399. člena ZGD-1). Ker skupščina ni sprejela predlaganega nasprotnega predloga, sta pooblaščenca Društva MDS, v imenu pooblastiteljev, najavila izpodbijanje sklepa skladno z določbo 399. člena ZGD-1.
 
Uprava in Nadzorni svet pa sta dobila razrešnico za preteklo delo v letu 2011.
 
Mali delničarji brez predstavnika v nadzornem svetu Gorenjske banke, MDS izpodbija sklep
 

Lastniki Save imenovali nove nadzornike, žal stari Upravi podelil razrešnico

Rajko Stanković predsednik Društva MDS je včeraj na skupščini zahteval, da bivša Uprava pod vodstvom Janeza Bohoriča vrne nagrado oz. odpravnino, ki si jo je izplačala ob koncu marca 2011. Zato je upravo pod vodstvom Mateja Narata pozval naj pove ali so bila izplačila zakonita in ali jih lahko izterja nazaj od bivše uprave ali pa tedanjih članov NS, ki so podpisali tako pogodbo, ki je omogočala nagrado oz. odpravnino kljub katastrofalnim poslovnim rezultatom.
 
Brdo pri Kranju, 24. maj 2012

 
Sava v letu 2011 z 156 mio EUR izgube in z aktivnim dezinvestiranjem

Lastniki so se danes seznanili tudi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine Sava za lansko leto ter s tem, da je družba lani ustvarila 156 milijonov evrov izgube. Predsednik uprave Save Matej Narat, ki je vodenje družbe prevzel z lanskim aprilom, nadaljujejo reorganizacijo in racionalizacijo.  Za ogled prispevka Lidije Pak iz TV SLO1, z dne 24.05.2012 pritisnite na sliko ali TUKAJ.
 
Ključno za razdolžitev Save, ki bankam dolguje 400 milijonov evrov, bo dezinvestiranje, v okviru katerega je Sava že prodala nekatere svoje naložbe. V kratkem pa naj bi bila izpeljana tudi že marca dogovorjena prodaja nepremičninskega podjetja Sava IP Zavarovalnici Triglav. Še letos se napoveduje tudi odprodaja uspešnega gumarskega podjetja Savatech, za katerega obstaja veliko zanimanje tako pri strateških kot finančnih vlagateljih. Omenil pa je tudi obujeno idejo o združevanju Abanke Vipe in Gorenjske banke. S tem bo večje dezinvestiranje Save po besedah Narata bolj ali manj končano.
 
Za ogled prispevka Katarine Matejčič iz POPTV za 24ur, z dne 24.05.2012 pritisnite na sliko ali TUKAJ.
 
Nadzorniki izdatno podpirali NFD tudi v letu 2011, Uprava in NS z razrešnicami
 
Prav tako je zahteval od predsednika NS in članov NS da pojasnijo zakaj so v letu 2011 izdatno financirali NFD skupino, katero so sedaj morali slabiti za več kot 40 mio EUR. Pri tem je izpostavil tudi izjemno škodljivo opcijsko pogodbo v Finetolu, ki je šel konec aprila 2012 v stečaj, Sava pa je po tej pogodbi pridobila 8 % delež, ki je danes vreden 0 EUR. Zaradi vsega tega je predlagal posamično poimensko glasovanje in da se bivši Upravi in predstavnikom tedanjega NS ne podeli razrešnica za delo. Enako je predlagal KAD, ki ni imel glasovalnih pravic, a žal s predlogom nismo uspeli, saj je malo več kot 62 % podprlo enotno podelitev razrešnice obema Upravama, NS pa je bil deleže kar 91 podpore.
 

Društvo MDS bo na skupščini SAVE zahtevalo povrnitev enormih nagrad bivši Upravi pod taktirko Janeza Bohoriča

Predvidoma včeraj oziroma danes naj bi 14.388 delničarjev Save, d.d., dobilo pismo s pooblastilom za 18. skupščino delničarjev Save, d.d., katere se bosta udeležila tudi dva pooblaščenca Društva MDS – mag. Adolf Zupan in Rajko Stanković. Pooblaščenca Društva MDS bosta za razliko od preostalih šestih pooblaščencev (štirje na predlog Save in dva na predlog VZMD), glasovala PROTI podelitvi razrešnice prejšnji Upravi pod vodstvom Janeza Bohoriča.

Finetol v stečaju - iz uprave Save mora mag.Franci Strajnar, za ponovni mandat v NS Save ne more kandidirati Janko Kastelic, iz NS Mercatorja pa mora oditi Zdenko Podlesnik

Uprava družbe Finetol, d.d., pod vodstvom Janka Kastelica je v ponedeljek, 30. aprila 2012 vložila predlog za stečaj Finetola, d.d., s tem pa bo nekaj  več kot 1.700 delničarjev verjetno ostalo brez vsega svojega premoženja. Posledično bo moral iz Nadzornega sveta Mercatorja odstopiti Zdenko Podlesnik, nekdanji prvi nadzornik Finetola do 1. 8. 2011, za ponovni mandat v nadzornem svetu Save, d.d. pa se ne bo mogel več potegovati Janko Kastelic - sedanji predsednik uprave Finetola, iz uprave Save, d.d., pa mora odstopiti član mag. Franci Strajner - prvi mož Finetola do 31.03.2011 - vsi zaradi določil Zakona o javnem naročanju. V nasprotnem primeru bi bili lahko Sava in Mercator izločeni iz državnih javnih naročil za obdobje 2 let. Podoben scenarij najbrž sledi tudi v Maksimi Invest.

 Ljubljana, 03. maj 2012


mag. Franci Strajnar mora nemudoma odstopiti kot član uprave v Savi, d.d.!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno pozivamo mag. Francija Strajnarja - do 31.03.2011 predsednika uprave Finetola - da nemudoma nepreklicno odstopi kot član uprave Save, d.d.

Za ogled prispevka Florjana Zupana iz Poročil ob 17.00 uri na TV SLO1 kliknite TUKAJ

 

Podlesnik in Kastelic morata nemudoma odstopiti kot nadzornika v Mercatorju oziroma Savi!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno poziva Zdenka Podlesnika - do 1.8.2011 predsednika NS Finetola - da nepreklicno odstopi kot član NS Mercator. Prav tako mora iz enakega razloga nepreklicno od ponovne kandidature za izvolitev v NS Save, odstopiti tudi Janko Kastelic - sedanji predsednik Uprave Finetola.

Če odstopa ne bo, sledi začetek postopka za odpoklic nadzornikov preko sodišča

V kolikor Zdenko Podlesnik ne bo odstopil iz NS Mercatorja, bo Društvo MDS skupaj s pravniki proučilo možnost njegovega odpoklica preko sodišča. V nasprotnem primeru bi lahko Mercatorju in njegovim delničarjem nastala velika poslovna škoda.

Spomnimo - Društvo MDS je na sodišče že 3 dni po skupščini vložilo izpodbojno tožbo s katero izpodbija sklep o razrešitvi in imenovanju novih nadzornikov v Mercatorju. En teden po skupščini je vložilo še predlog za izdajo začasne odredbe o prekinitvi vpisa sprememb v register, vendar je bilo nekaj ur prepozno. Sodišče je na dan vložitve predloga za zadržanje v register že vpisalo nove nadzornike in čistopis statuta.

Tako Mercator, kot Sava konkurirata na javnih razpisih države in njenih organov. Po določilih že omenjenega Zakona o javnih naročilih mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti tistega ponudnika, katerega nadzornik je bil v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb lastnik, direktor ali nadzornik podjetja, ki je končalo v stečaju ali prisilni poravnavi.

Neuradno: Finetol, d.d. insolventen, družba skriva podatke pred delničarji?!

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo že na skupščini Finetola, d.d. dne 01.08.2011 nasprotovali umiku delnic družbe iz organiziranega trga oz. borze in zahtevali, da se na skupščini določi primerna denarna odpravnina v višini zadnje znane knjigovodske vrednosti bodisi na dan 31.12.2010 (KV=26,74 EUR)  ali pa 30.06.2011 (neuradna KV=9,00 EUR), ko je bila skupščina sklicana. Tako je od bolje obveščenih posameznikov v Finetolu danes »pricurljala neuradna informacija«, da je knjigovodska vrednost delnice po 3. četrtletju 2011 negativna in sicer v višini »-6,50 EUR za delnico«, kar nakazuje verjetno še večji negativni trend do konca leta.
 
Ljubljana, 21.02.2012

 
Zakaj uprava in nadzorni svet Finetola, d.d., skrivata poslovne rezultate?
 
Pri tem se postavlja vprašanje zakaj Uprava, ki ji vodi Janko Kastelic in NS družbe FINETOL, d.d. v sestavi: Matija Kolar, predsednik NS, član mag. Blaž Strojan (ki je izkušen odvetnik iz odvetniške družbe FMMS in strokovnjak gospodarskega prava) in Mihaela Stopar več kot očitno kršita pravico delničarjev do obveščenosti, saj več kot očitno skrivajo poslovne izide. Prav tako po našem mnenju oba organa kršita pravila insolvenčne zakonodaje, saj uradno do sedaj nista sporočila, da je družba Finetol, d.d. insolventna, niti nista obvestila delničarjev, da so vložili program prostovoljne prisilne poravnave, s katero naj bi po neuradnih informacijah banke prosili za 50 % odpis dolgov in moratorij na odplačilo glavnice. Po proučitvi vseh postopkov bomo morda morali razmisliti tudi o pravnih ukrepih zoper dejanja sedanje Uprave in Nadzornega sveta.
 
Ali bodo mali delničarji Finetola, d.d., ostali brez vsega premoženja?
   
V družbi Finetol je še nekaj več kot 1700 delničarjev in vse kaže, da se bo naša bojazen, ki smo jo izrazili že 01.08.2011 na skupščini, da bomo ostali brez vsakršnega izplačila za delnice, pa čeprav je skupščini bil sprejet sklep, da  bo primerna denarna odpravnina enaka knjigovodski vrednosti delnice na dan 31.12.2011, povečana za 25 %  izkazala za upravičeno. To povišanje za 25 %  je predlagal delničar Etol, d.d., ki je preslišal opozorila Rajka Stankovića - predsednika Društva MDS in dr. Tadeja Kotnika samostojnega vlagatelja, da 25 % od 0,00 EUR pomeni 0,00 EUR in žal z nasprotnim predlogom ob soglasju drugih uspel.
 
Koliko bo morebitna insolventnost ali stečaj Finetola, d.d., stala delničarje Save, d.d.?
 
Zanimivo pa je, da je prav delničar ETOL, d.d., kmalu po skupščini »še pravočasno ušel« iz družbe, v njej pa je na osnovi opcijske pogodbe za ta delež povečal vpliv družbe Sava, d.d., o čemer smo že pisali 14.12.2011.  Čeprav je družba SAVA, d.d. v javnem sporočilu 15.12.2011 zatrdila, da je le izpolnila opcijske pogodbe moramo ugotoviti, da je z izpolnitvijo le-teh očitno vknjižila »še en velik nič«, koliko pa je to dejansko stalo delničarje SAVE, d.d. pa bomo kaj kmalu izvedeli iz poslovnega poročila za leto 2011.
 
 

Celjsko sodišče še ni odločilo o primerni denarni odpravnini zaradi umika delnic Finetola iz borze

Sava tiho teče

Tako gre besedilo ene izmed znanih glasbenih uspešnic polpretekle zgodovine, a ta besedna zveza najbolje ponazori »korporativno komuniciranje« Uprave Save, d.d., pod vodstvom mag. Mateja Narata, ki z delničarji in zainteresirano javnostjo deli le del informacij. 

Ljubljana, 14. decembra 2011 

 

Sava postala 9,03 % lastnica Finetola in povečala za 0,43 % svoj delež v Maksimi Invest


Očitno je v preteklih dneh z izven-borznimi posli, morda tudi z uveljavitvijo kakšnih opcijskih pogodb Sava, v Valantovi Maksimi Invest, d.d. kupila 50.000 delnic MKIR in svoj lastniški delež povečala na 21,77 %, v Finetolu, d.d., pa z nakupom 44.300 delnic FINR postala 3. največja lastnica z 9,03 % lastništva. Zanimivo pa je, da o teh poslih ni obvestila nikogar, pa čeprav ji zakonodaja nalaga, da v primeru nakupa pomembnih deležev, o tem poda ustrezno obvestilo na straneh Seoneta ljubljanske borze, katerega članica je Sava. 
 
Zanimiva vloga Nufina, d.o.o., ki spada pod okrilje GBD Skupine
 
Finetol - Nufin se skupščine Finetola, 01. avgusta 2011, ki je odločala o spornem umiku delnic z borze, brez določitve natančne vrednosti le te (znana naj bi bila leta 2012) in glede tega teče gospodarski spor na sodišču, ni udeležil, pa čeprav je imel kar 1.516 delnic.
 
Po tej skupščini pa je v preteklih dneh prav Nufin d.o.o. očitno kupil 670 delnic od g. Zanoški Zdenka, ki je predsednik Uprave Etola, d.d., le-ta je nasledil mag. Francija Strajnerja - sedanjega člana uprave Save in še 42.113 delnic od samega Etola, d.d., ki ga vodi imenovani Zdenko Zanoški. Kdo je Nufinu prodal še 1 delnico ni natančno znano, je pa znano, da je celotni paket romal k Savi, d.d., ki je tako postala 9,03 % lastnik Finetola (prej 0,45 % lastnica) in s tem 3. največji delničar.
 
Maksima Invest - Prav tako je v preteklih dneh Sava, d.d., ki je imela v Maksimi Invest 21,34 % delež le tega, ponovno preko Nufina d.o.o., povečala za 50.000 delnic oz. 0,43 %. Pred tem pa je Nufin d.o.o.  ki je ta paket odkupil in sicer 38.015 delnic MKIR od CBH, d.o.o. in 11.985 delnic od Diamonda, d.d. S tem nakupom je Save, d.d., utrdila svojo vodilno vlogo z 21,77 % v Maksimi Invest, ki spada pod okrilje Stanislava Valanta. Zanimivo je tudi, da je prej omenjeni Finetol 4. lastnik Maksime Invest, d.d., in ima 9,49 % delež v njej.
 
Pogajanja o reprogramih – sprememb lastniških deležev na Seonetu nikjer?!

Mali delničarji Finetola s pomočjo Društva MDS vložili Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v primeru umika z borze

Mali delničarji so ob strokovni pomoči Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) na osnovi sprejetega sklepa o umiku delnic družbe Finetol, d.d. (oznaka delnice FINR) z borze, vložili Predlog za sodni preizkus oz. določitev pravične denarne odpravnine po določilih ZGD-1C in ZTFI. Razlog za vložitev leži v višini denarne odpravnine, ki po mnenju predlagateljev ni pravilno definirana, saj naj bi bila določena oz. znana šele konec leta 2011, oziroma kar 5 mesecev po dejanskem sprejetju sklepa.

 

Ljubljana, 22. september 2011


 

Na skupščini Finetola, ki je potekala 1. avgusta 2011, so delničarji z 90,18 % večino sprejeli sklep o umiku iz borze, razlog zanj pa naj bi bilo skoncentrirano lastništvo in ekonomičnost. Skladno z določili ZTFI (101. člen), lahko vsak delničar, ki na sami skupščini nasprotuje umiku iz borze, zahteva, da družba prevzame njegove delnice, za plačilo primerne denarne odpravnine. Temu sklepu je na skupščini nasprotovalo  97 delničarjev, ki so lastniki 22.549 delnic. Prav tu pa se pojavi težava, saj je vodstvo družbe predlagalo sklep, ki določa vrednost pravične denarno odpravnino na dan 31. 12. 2011, torej 5 mesecev po umiku iz borze.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je že na sami skupščini izrazil ostro nasprotovanje predlaganemu sklepu, saj je tovrstno ne-definiranje denarne odpravnine povsem zgrešeno in hkrati nezakonito. Zato je Društvo MDS tudi podalo nasprotni predlog, da se za primerno denarno odpravnino vzame vrednost delnice na dan 31. 12. 2010, ki je znašala 26,84 EUR.

Kljub večkratnim pozivom, nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet; razlog za nesprejetje pa je po vsej verjetnosti moč najti v aktivnostih vodstva, da popolnoma izčrpa družbo, ter posledično delničarjem 31.12.2011 izplača »mizerno« denarno odpravnino, ali pa te sploh ne bo izplačala, saj Finetolu grozijo insolventni postopki, ali pa morda celo stečaj zaradi visoke stopnje zadolženosti in najave Gorenjske banke, da bo blokirala prosto razpolaganje s premoženjem, saj Finetol po navedbi iz medijev, že dalj časa ne plačuje niti obresti na večino v aprilu 2011 zapadlih kreditov, ki pa so bili po besedah poslovodstva na skupščini 1.8.2011, podaljšani do konca septembra 2011 oz. do konca tega leta.

 

Ali bo pravična denarna odpravnina sploh izplačana, 25 % premija od 0 EUR je žal enak 0 EUR

Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.