Petrol

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.

Društvo MDS naslovilo "Poziv k ponovnemu sklicu skupščine družbe Istrabenz d.d." na pristojne institucije

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je naslovilo pobudo za ponoven sklic skupščine Istrabenza, d.d., in tudi za ugotavljanje morebitne prekoračitve pooblastil poslovodstva družbe Petrol, d.d., zaradi "čudnega umika podpore reviziji poslov za preteklih 5 let" in glasovanja na skupščini Istrabenza, d.d.. Zahtevali smo tudi opredelitev do ravnanja odgovornih v NLB, d.d., zaradi neudeležbe NLB in Banke Celje na skupščini Istrabenza, d.d., saj slednji "obvladujeta pomemben upravljalski delež."

 


 

Ljubljana, 08.06.2010

 

Ministru za finance;
predsedniku uprave KAD;
direktorju SOD;
Upravi in NS Istrabenz d.d.;
Upravi in NS NLB, d.d.

 

Poziv k ponovnemu sklicu skupščine družbe Istrabenz d.d.

 
Pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju »MDS«) smo dne 27. maja 2010 prisostvovali skupščini družbe Istrabenz in zastopali 3,95 % prisotnega kapitala. Priznati moramo, da smo bili izredno razočarani nad njenim izidom. Na skupščini smo namreč imeli priložnost slišati predstavnico revizorja za posle Istrabenza v zvezi z nakupi delnic Petrola. Izjavila je, da je družba Istrabenz kupovala delnice Petrola po ceni, višji od tržne, ter da družba pred začetki nakupa ni opravila potrebnih skrbnih pregledov ciljne družbe in izbrala ustreznega načina financiranja. Šlo je za brezglavo kupovanje delnic Petrola z namenom prevzema nekajkrat večje ciljne družbe, po našem sklepanju z izključnim namenom obdržati položaj predsednika uprave te družbe. Nekdanji predsednik uprave je povedal, da so delnice kupovali z namenom ustvarjanja sinergij, vendar so vsi naknadni skrbni pregledi in revizije jasno pokazali, da sinergij niso iskali, saj o tem ni bilo nikakršnega poročila in jih tudi dejansko ni. Družba Istrabenz je namreč po lastni odločitvi izstopila iz dejavnosti Petrola (prodaja naftnih derivatov), zato so kakršnakoli namigovanja o sinergijah bolj priznanje napačne poslovne odločitve glede izstopa iz te industrije v preteklih letih, ali pa pač iskanje izgovora za opravičilo izgube 1 milijarde evrov, z namenom ohranitve položaja predsednika uprave te družbe. Ne glede na to je predstavnica odvetniške pisarne na skupščini navedla, da vložitev odškodninske tožbe ne bi bila smotrna zaradi oteženega dokazovanja 4 elementov odškodninske odgovornosti.
 
V MDS smo prepričani, da je ravno predstavnica revizorja jasno izkazala obstoj protipravnosti (prvi pogoj odškodninske odgovornosti) ravnanja nekdanjega predsednika uprave in posledično verjetno tudi članov NS, s tem, ko se je odločil prevzeti nekajkrat večjo družbo brez poprejšnjih skrbnih pregledov ciljne družbe, izbranega ustreznega načina financiranja ter s tem, ko je kupoval delnice Petrola po ceni višji od 1.000,00 EUR, čeprav je bila ciljna družba tudi takrat objektivno vredna mnogo manj.
 
Nadalje smo prepričani, da obstaja tudi vzročna zveza med protipravnostjo in škodo, kar je drugi pogoj odškodninske odgovornosti. Menimo, da bi brez večjih težav uspeli dokazati, da družba Istrabenz ne bi uspela prevzeti Petrola, četudi finančne krize ne bi bilo. Način dokazovanja bi bil dvojen. Po eni strani bi moral predsednik uprave dokazati, da bi glede na takratno rast tečajev delnic tako Petrola kot Istrabenza uspel zbrati več finančnih sredstev navkljub štirikrat večji družbi Petrol, ki je takrat prevzemala družbo Istrabenz. Prav tako bi moral dokazati, da je imel glede na takratno rast tečajev, vsaj tistemu času primerno študijo o uspehu takšnega prevzema.
 
V zvezi z odgovornostjo (tretji pogoj odškodninske odgovornosti) na tem mestu nasprotujemo edinemu argumentu predstavnice največjega delničarja družbe Istrabenz d.d. (članice uprave Petrola, Mariče Lah). Izjavila je, da je edini razlog v umiku podpore v tem, da se je začela odvijati kazenska preiskava, ki bo jasno pokazala odgovornost predsednika uprave. Poudarjamo, da sodišče v kazenskem postopku odloča v primeru ugotovljenega naklepa, medtem ko mora pri odškodninski odgovornosti v skladu z 2. odstavkom 263. člena ZGD-1 nekdanji predsednik uprave celo sam dokazati, da je ravnal v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.
 
V MDS ne trdimo, da je nekdanji predsednik uprave te družbe storil kaznivo dejanje, vendar smo prepričani, da obstoja odgovornost poslovodstva, ki ga je vodil in nadzornega sveta, kakor tudi velika verjetnost, da družba Istrabenz v civilnem postopku za povrnitev škode uspe, tako proti poslovodstvu kot tudi proti tedanjem NS. V konkretnem primeru zakon zahteva, da ustrezno ravnanje (v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika) dokaže nekdanje poslovodstvo oz. predsednik uprave in predsednik NS oz. njegovi člani in ne družba sama. Jasno govorimo o obrnjenem dokaznem bremenu, ki je glede na povedano, družbi Istrabenz zelo v korist.
 

Skupščina Adrie Airways sprejela prehod na enotirni sistem upravljanja "z lepotno napako"

Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, pravna zastopnica Društva MDS Mojca Cvetko in predsednik Odbora malih delničarjev Adrie Airways in Odbora malih delničarjev Aerodroma Ljubljana pri Društvu MDS Peter Marn so se udeležili današnje skupščine Adrie Airways, kjer so zastopali 0,36 % osnovnega kapitala. PDP, kot večinski delničar, je zastopal 87,38 % okapitala. Banka NLB, ki ima 7,46 % kapitala, pa se, kot v primeru Istrabenza, ponovno ni udeležila skupščine.


Po naših dokaj zanesljivih informacijah bo Adria Airways tudi letos pridelala precejšnjo izgubo in ne pozitivno nulo. Pri tem se upravičeno sprašujemo ali ji morda grozi kapitalska neustreznost? Tudi najavljena morebitna dokapitalizacija države v višini 5 mio EUR tega najverjetnje ne bo sanirala.

Brnik, 1. junija 2010
Na skupščini so podali dva nasprotna predloga in sicer:
 
3.1. Delničar je predlagal, da se Upravi za leto 2009 ne podeli razrešnica iz naslednjih razlogov: Po podatkih iz letnega poročila, oziroma izhajajoč iz izkazov poslovnega izida za leto 2009 je razvidno, da je slovenski letalski prevoznik Adria Airways lani ustvaril 12,2 milijona evrov izgube iz poslovanja in približno 13,5 milijona evrov čiste izgube. V primerjavi z letom prej se je čista izguba poslovanja v letu 2009 povečala iz 3,24 milijona evrov na 13,49 milijona evrov, čisti prihodki iz prodaje pa so upadli za kar 21,4 odstotkov na 161,4 milijona evrov. Takšni rezultati po mnenju delničarja niso zgolj odraz in posledica globalne finančne krize in upada splošne gospodarske rasti, ampak tudi nezadostne racionalizacije poslovanja.

Po izčrpni razpravi je tudi Peter Marn zaželel, da družba posluje bolje in poskuša izkoristiti vse notranje rezerve. O tem sklepu se ni glasovalo, saj je bil podprt prvotni sklep, ki je podelil razrešnico Upravi in NS družbe za leto 2009. (na sliki desno Mojca Cvetko, univ.dipl.iur. - pravna zastopnica Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je danes udeležila skupščine Adrie Airways).
 
Nasprotni predlog k točki 5. dnevnega reda se je glasil: »Sklep številka 5.2.: Skupščina ne sprejme predlagane spremembe statuta družbe glede načina upravljanja družbe z uvedbo enotirnega sistema upravljanja:«

ISTRABENZ: "Saj ni res, pa je" PETROL je pet (5) pred dvanajsto (12) umaknil podporo Društvu MDS in "začasno rešil" Igorja Bavčarja

Pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) in Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev  Maribor smo dne 27.05.2010 prisostvovali skupščini družbe Istrabenz in zastopali kar 3,95 % prisotnega kapitala oz. 2,71 % osnovnega kapitala družbe in vložili novi nasprotni predlog k točki 7. Priznati moramo, da smo izredno razočarani nad njenim izidom.

16. skupščina Istrabenza (RTV SLO 1)

Na včerajšnji skupščini smo imeli namreč priložnost slišati predstavnico revizorja za posle Istrabenza v zvezi z nakupi delnic Petrola. Izjavila je, da je družba Istrabenz kupovala delnice Petrola po ceni, višji od tržne, da družba pred začetki nakupa ni opravila potrebnih skrbnih pregledov, izbrala ustreznega načina financiranja, temveč je šlo za brezglavo kupovanje delnic Petrola, po našem sklepanju z izključnim namenom obdržati položaj predsednika uprave te družbe.
 
Nekdanji predsednik uprave je povedal, da so delnice kupovali z namenom ustvarjanja sinergij, vendar so vsi naknadni skrbni pregledi in revizije jasno pokazali, da sinergij niso iskali, saj o tem ni bilo nikakršnega poročila in jih tudi dejansko ni.
 
Družba Istrabenz je namreč po lastni odločitvi izstopila iz dejavnosti Petrola (prodaja naftnih derivatov), zato so kakršnakoli namigovanja o sinergijah bolj priznanje napačne poslovne odločitve glede izstopa iz te industrije v preteklih letih ali pa pač iskanje izgovora za opravičilo izgube 1 milijarde evrov, z namenom ohranitve položaja predsednika uprave te družbe.
 
Na fotografiji od desne proti levi so: Rajko Stanković in Gordan Šibić (Društvo MDS), Stojan Auer (Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev  Maribor) Foto iz prispevka TV SLO 1.
 
Iz razlage predstavnice revizorja je bilo torej moč jasno slišati, da je nekdanji predsednik uprave družbe očitno predrago kupoval delnice Petrola. Pred začetkom prevzemanja te družbe ni opravil ustreznih skrbnih pregledov ciljne družbe, niti analiz glede financiranja prevzema, jasno pa je, da se je odločil prevzeti družbo, ki je nekajkrat večja od družbe Istrabenz. Po našem mnenju je protipravnost ravnanja nekdanjega predsednika uprave družbe Istrabenz predstavnica revizorja jasno izkazala z zgoraj navedenim opustitvenim ravnanjem vodstva te družbe ter brezglavim nakupovanjem delnic Petrola. Predstavnica revizorja pa je tudi jasno povedala, da nakup delnic Petrola po ceni 1000,00 EUR, nikakor ni bil smotrn, saj je bila družba Petrol že pred finančno krizo objektivno mnogo manj vredna.
 
Prepričani smo, da obstaja tudi vzročna zveza med protipravnostjo in škodo, kar je drugi pogoj odškodninske odgovornosti. V zvezi z odgovornostjo na tem mestu nasprotujemo edinemu argumentu predstavnice največjega delničarja družbe Istrabenz d.d. (članice uprave Petrola, Mariče Lah). Izjavila je, da je edini razlog v umiku podpore v tem, da se je začela odvijati kazenska preiskava, ki bo jasno pokazala odgovornost predsednika uprave. Poudarjamo, da sodišče v kazenskem postopku odloča v primeru ugotovljenega naklepa, medtem ko mora pri odškodninski odgovornosti v skladu z 2. odstavkom 263. člena nekdanji predsednik uprave celo sam dokazati, da je ravnal v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.
 
V Društvu MDS ne trdimo, da je nekdanji predsednik uprave te družbe storil kaznivo dejanje, vendar smo prepičani, da obstoji odgovornost te osebe in velika verjetnost, da v civilnem postopku na povrnitev škode uspemo. V konkretnem primeru zakon zahteva, da ustrezno ravnanje (v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika) dokaže nekdanji predsednik uprave in ne družba sama. Jasno govorimo o obrnjenem dokaznem bremenu, ki je glede na povedano, družbi Istrabenz zelo v korist.

ISTRABENZ - revizija vseh nerevidiranih poslov za zadnjih 5 let na zahtevo Društva MDS, FI_COM d.o.o. in PETROLA, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, je kot delničar Istrabenza, d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), dne 02. 05. 2010 pisno pozval Upravo in Nadzorni svet družbe Istrabenz, d.d., da skladno s pooblastili in pristojnostmi ter na podlagi določil ZGD-1 C doda oz. uvrstiti novo 7. točko dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d. in sicer:
 
 »7. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode
7.1. Imenovanje posebnega revizorja
7.2. Tožba za povrnitev škode«
 
Društvo MDS je tako zahtevo že posredovalo Upravi in NS družbe dne 23. 12. 2009, ki je sledila tudi našemu javnemu pozivu na skupščini 05. junija 2009. Na tej skupščini smo zastopali 93 delničarjev s 57.872 glasovi oz. 1,12 % kapitala. Po tolmačenju družbe smo oddali 40 prejetih pooblastil s skupaj 35.724 glasovi, ki smo jih prejeli in oddali 3. junija 2009 prepozno. Ne glede na to, da s temi pooblastili nismo mogli glasovati, nas je skupaj pooblastilo kar 133 delničarjev, ki imajo 93.596 delnic oz. 1,80 % vsega kapitala družbe, kar ni zanemarljivo pri tokratnem pozivu Upravi in NS družbe. Prav tako smo ob preklicu skupščine pisno izrazili zahtevo, da se omenjena točka uvrsti na prvo redno sejo skupščine, kar se na naše veliko presenečenje ni zgodilo.
 
Navedeni predlog širitve dnevnega reda sta dne 03. Maja 2010 formalno podprla tudi delničar FI_COM, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gordan Šibić, ki je tudi vodja Sekcije Istrabenz pri Društvu MDS in ima v lasti 1.456 delnic družbe oziroma 0,028 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. in delničar PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika Uprave zastopa član Uprave Janez Živko,MBA, ki je lastnik 1.690.305 delnic družbe oz. 32,631 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. S tem je tudi formalno izpolnjen pogoj iz 296. Člena ZGD-1C o potrebni večini za širitev oz. uvrstitev dodatne točke dnevnega reda za 16. sejo skupščine Istrabenz, d.d.
 
Tekst nove 7. točke dnevnega reda glasi:
 

Delničarji družbe Petrol, d.d. prejemajo Pooblastila s predlogi sklepov za glasovanje na 20. skupščine delničarjev, ki bo potekala 6. maja

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je Nominacijskem odboru za kandidata za člana NS Petrola predlagalo Gordana Šibića – delničarja in vodjo OMD Petrol pri Društvu MDS, a žal ni bil izbran. Ker menimo, da menjava v NS Petrola ne bo edina v tem mandatu, se je po opravljenem posvetu, Izvršni odbor Društva MDS soglasno odločil, da podpre predlagano kandidatko za članico NS Petrol mag. Ireno Prijović – generalno sekretarko Združenja nadzornikov Slovenije, saj meni, da bo glede na dosedanje sodelovanje med Društvom MDS in omenjenim združenjem, uspešno zagovarjala pravice malih in drugih delničarjev, zato tudi  Društvo MDS ni vložilo nasprotnega predloga pri tej točki dnevnega reda.

mag. Irena Prijović - Od leta 2004 deluje kot generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije, s katerim je povezana že od njegove ustanovitve leta 1997. Je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana), ki je študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, kjer je magistrirala s temo Učinkovitost delovanja nadzornih svetov.

Profesionalno se ukvarja s področjem korporativnega upravljanja in vodenja neprofitnih in nevladnih organizacij. Na področju korporativnega upravljanja se ukvarja s postavljanjem različnih standardov, kodeksov in priporočil, raziskavami in certificiranjem znanj za delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih. Je avtorica člankov, kolumen in urednica različnih publikacij s tega področja.

Mednarodno je dejavna kot članica Upravnega odbora ecoDa (European Confederation of Directors’ Association) v Bruslju, kjer je tudi članica različnih delovnih skupin in komisij. Že vrsto let mednarodno sodeluje in predava pri GCGF (Global Corporate Governance Forum) in IFC (International Financial Center), ki delujeta v okviru OECD in Svetovne banke.

Delo in izkušnje dr. Mirana Mejaka sicer cenimo, a smo bili mnenja, da bi ga morala družba Petrol, d.d., povabiti v ekipo ekspertov pri iskanju vizije, nadzor pa prepustimo mlajši in prav tako primerno strokovno usposobljeni kandidatki.
 
Pooblaščenca Društva MDS, doc. dr. Simon Čadež in Gordan Šibić bosta vsekakor tvorno sodelovala pri razpravi na skupščini in pričakujeta marsikateri odgovor, ki iz gradiva za Skupščino Petrola ni razviden ali pa le ta potrebuje dodatna pojasnila. Za vsa morebitna vprašanja glede glasovanja pooblaščencev Društva MDS na skupščini ali pa tudi izpolnjevanja pooblastil, smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih.

Gordan Šibić kandidat za člana NS Petrol, d.d., ki naj zastopa male delničarje in vlagatelje na predlog Društva MDS

Skladno z obvestilom, objavljenim na spletnem sistemu SEONET z oznako INI-260/10, je družba Petrol, d.d. tudi uradno potrdila nepreklicni odstop g. mag. Tomaž Berločnik kot člana NS Petrol, d.d. Zato Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS), kot delničar družbe Petrol, d.d., skladno točko 10.13. Statuta družbe Petrol, d.d., vlaga predlog za izvolitev novega, devetega člana nadzornega sveta, ter za to funkcijo predlaga g. Gordana Šibića.


Obrazložitev predloga:

Nadzorni svet družbe Petrol tvori devet članov in od tega je šest predstavnikov kapitala, medtem ko so trije predstavniki delavcev. Glede na lastniško strukturo družbe Petrol, d.d.  je moč ugotoviti, da je na dan 8. marec 2010, število vseh delničarjev znašalo 39.678. Če odštejemo prvih 100 delničarjev, ki imajo v lasti 74,66 % družbe, predstavlja preostalih 39.578 delničarjev povečini male delničarje in vlagatelje, ki imajo nekaj več kot 25,34 % lastništva in nimajo svojega predstavnika v Nadzornem svetu, čeprav tvorijo kar eno četrtino lastniške strukture družbe Petrol.

Javni poziv nadzornikom PETROLA in ISTRABENZA

Društvo – Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) poziva nadzornike Petrola in Istrabenza, da podprejo predlagani načrt (obrazložen v nadaljevanju), ki predvideva ustanovitev SPV (Special purpose vehicle)* ter vstop Zavoda RS za blagovne rezerve v družbo Instalacije v koprskem Serminu. 
 
Ljubljana, 05. 11. 2009 
 
Društvo MDS meni, da je ta načrt edini, ki daje realno opcijo rešitve v nekem časovnem obdobju in preprečuje »razprodajo premoženja« po kakršni koli ceni, kar bi bilo slabo tako za lastnike kot upnike.
 
Pozitivno stališče Društva MDS do reševanja Istrabenza, d.d. s strani Petrola, d.d.
Društvo MDS se zaveda, da je nedavno predstavljena ideja Petrola, d.d. o reševanju Istrabenza verjetno bila nezadostno predstavljena in zato naletela na odpor. Kljub temu Društvo MDS meni da je v danih okoliščinah to še najboljša realna rešitev za delničarje ISTRABENZA, d.d. in zato upa, da bo PETROL, d.d. našel zakonsko dopustno možnost izvedbe tega projekta, morda tudi z zunanjimi partnerji.

PETROL, Slovenska energetska družba, Ljubljana

Datum skupščine: 
12.12.2019 - 10:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d. razširitev: Preveritev posameznih poslov družbe od 24.10.2014 do 24.10.2019 nad 1 mio EUR.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.