Nova KBM

22. skupščina družbe Nove KBM za revizorja izbrali Deloitte Revizijo iz Ljubljane.

Na skupščini delničarjev NKBM-ja smo delničarji odločali le o izbiri revizorske družbe, ki bo opravila redno zunanjo revizijo poslovanja za letošnje leto. Tako se skoraj po desetletju poslavlja revizijska družba Ernst & Young, Pooblaščenci Društva MDS so zastopali nekaj več kot 1 % malih delničarjev, ki so skupaj lastniki nekaj več kot 200.000 delnic KBMR.

 Maribor, 14. avgust 2012


NOV REVIZOR PO SKORAJ DESETLETJU

Po zelo obširni razpravi načina izbora revizijske hiše s strani predsednika NS NKBM, je v razpravi predsednik Društva MDS pozval naj predsednik Uprave Nove KBM,  po skupščini poda vsaj osnovne informacije o morebitni dokapitalizaciji in poteku vlaganja odškodninskih tožb. A je to možnost predsednik Uprave zavrnil, saj želi najprej seznaniti z izsledki revizije Banke Slovenije in drugimi notranjimi revizijami najprej seznaniti nadzorni svet družbe, ki se predvidoma sestane konec avgusta 2012 in šele nato, naj bi to izvedeli delničarji in zainteresirana javnost.

Za ogled prispevka TV SLO 1 novinarke Ane Marije Bosak pritisnite TUKAJ ali na sliko.

TUDI V PRVEM POLETJU NKBM Z IZGUBO

Druga največja slovenska banka je v prvi polovici letošnjega leta pridelala 38,6 milijona evrov izgube. Vodstvo banke pa zagotavlja, da načrtuje in izvaja ustrezne ukrepe za izboljšanje poslovanja, med katere spadata tudi prenova strategije banke in čiščenje kreditnega portfelja. Za ogled prispevka iz Sveta na Kanalu A z dne 14.08.2012 novinarja Marka Milenkovića pritisnite na sliko ali TUKAJ.

Dokapitalizacijo želijo izvesti še s prodajo manj ključnih naložb, med katere spada tudi 51-odstotni delež v Zavarovalnici Maribor.

 

Banke pod vodo, kdo bo odgovarjal? - TV Dnevnik SLO1 ob 19 uri - prispevek Florjan Zupan

Avstrijci so že vložili prve odškodninske tožbe proti nekdanjemu slovenskemu vodstvu v Hypo banki. Zganili so se tudi kriminalisti, a je vprašanje, kdaj bomo lahko ugledali prve tožbe.
 
Ljubljana, 02.08.2012 - Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, prispevek Florjana Zupana 
 
V mednarodno preiskavo proti trem nekdanjim vodilnim v slovenskem Hypu Božu Španu, Antonu Romihu in Andreju Potočniku so se vključili tudi slovenski kriminalisti. Policija je potrdila, da so že sredi februarja na tožilstvo podali ovadbo proti trem vodilnim zaradi suma nepravilnosti pri nakupu opreme in domnevnega oškodovanja v vrednosti 1,4 milijona evrov.
 
Za ogled posnetka TV prispevka iz Dnevnika SLO1 ob 19.00 uri, z dne 02.08.2012 novinarja Florjana Zupana kliknite TUKAJ.
 
Polletni rezultati treh največjih:
 
NLB - 19,7 milijona evrov dobička
NKBM - 39 milijonov evrov izgube
Abanka Vipa - 15,7 milijona evrov izgube
 
Milijonske izgube, slabitve, rezervacije in terjatve pa se kažejo tudi pri slovenskih bankah. Potem ko je bilo lani v slovenskih bankah za več kot 1,2 milijarde evrov slabitev, se terjatve v letos začetih insolventnih postopkih po podatkih Financ še kopičijo, samo pri NLB-ju jih je za več kot 300, pri NKBM-ju za 90 in Abanki za več kot 150 milijonov evrov.
 
Po besedah Rajka Stankoviča iz društva Mali delničarji Slovenije se je dogajalo, da so bile delnice večkrat zastavljene. "Dogajale so se številne nepravilnosti, na kar smo opozarjali," dodaja Marko Golob, nekdanji član uprave AUKN-ja.
 

Nova KBM - uprava in večina nadzornikov brez razrešnice za delo v letu 2011

Pooblaščenci Društva MDS Rajko Stanković, Grega Tekavec, Ljubiša Stanojević in Stojan Auer - predsednik sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev so na skupščini NKBM zastopali delničarje, ki so skupaj imetniki nekaj več kot 220.000 delnic KBMR in tako imeli 0,915 % glasovalnih pravic. Novi predsednik Uprave Aleš Hauc napovedal dodatne revizije in morebitne odškodninske tožbe ali kazenske ovadbe zoper vse, ki so NKBM morda oškodovali.

Maribor, 08.06.2012

Za ogled prispevka novinarke Ane Marije Bosak iz TV Dnevnika ob 19.00 uri na TV SLO1 pritisni na sliko ali TUKAJMagnetogram prispevka je v nadeljevanju.

21. skupščina družbe Nova KBM, d.d.

Od 22.05. do 04.06.2012 poteka zbiranje pooblastil za 21. redno skupščino družbe Nova KBM, d.d., ki bo potekala 08.06.2012 ob 12.30 uri, v dvorani Minarik hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Nova KBM pa kliknite tukaj.

Prevzem Mercatorja s strani Skupine Pivovarne Laško in Unicredit banke Slovenije - Ali bo UVK končno preveril nedovoljeno koncentracijo?

Na današnji skupščini družbe Mercator, d.d. smo bili priča več kot očitnemu usklajenemu delovanju Skupine Pivovarne Laško, Skupine Unicredit Banke Slovenije skupaj z fidiuciranim računom Splitske banke ter NFD skupine, ki skupaj predstavljajo 42,982 % osnovnega kapitala. Njihovo usklajeno delovanje se je najbolj jasno pokazalo pri odpoklicu in imenovanju novega Nadzornega sveta (NS), kjer je Skupina Pivovarna Laško imenovala 3 predstavnike (dr. Mateja Lahovnika, Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar), NFD skupina enega predstavnika (Zdenka Podlesnika, ki je svoje sposobnosti že pokazal z 'uspešnim delom' v Muri in v Finetolu kot predsednik NS), ter Unicredit Banka Slovenije dva predstavnika (Borisa Galića iz Hrvaške in Roka Rozmana prokurista v Sloveniji). Zaradi usklajenega delovanja, brez prevzemne namere več kot 4,51 % osnovnega kapitala, kar je predstavljalo več kot 82 % glasovalnih pravic na skupščini Mercatorja, je Rajko Stanković napovedal izpodbijanje sklepa o imenovanju NS.

 

Ljubljana, 30. marec 2012


 

 Usklajeni delničarji na 18. skupščini delničarjev Mercatorja

  

Delnic Delež v % Naziv oz. imetnik Država
1 464390 12,333% PIVOVARNA UNION D.D. SVN
3 317498 8,432% PIVOVARNA LAŠKO, d.d. SVN
10 96952 2,575% RADENSKA, d.d. RADENCI SVN
4 301437 8,006% UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SVN
5 253967 6,745% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
5 38301 1,017% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
12 75360 2,001% HYPO BANK D.D. SVN
14 42840 1,138% NFD 1, delniški podsklad SVN
19 27692 0,735% NFD HOLDING d.d. SVN
  1618437 42,982% osnovnega kapitala PS Mercator  
  1842778 87,826% Glasovalne pravice glede na delež  na skupščini prisotnega osnovnega kapitala   

 

6 EUR bruto dividende za posamezno delnico

Medtem ko bi po predlogu uprave bilančni dobiček za lani v višini 28,8 milijona evrov uporabili na način, da za dividende namenijo 16,9 milijona evrov oz. 4,50 EUR bruto na delnico, pa so družbe iz skupine Pivovarna Laško predlagale, da se izplača dividenda v višini šest evrov bruto na delnico. Delničarji so s 97 odstotki navzočih glasov nasprotni predlog Laščanov, skladno s katerim gre 22,6 milijona evrov za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen, tudi podprli.

Za ogled posnetka RTV  SLO1 (oddaja Dnevnik ob 13.00)  pritisni TUKAJ ali na sliko.

Predsednik uprave Mercatorja, Žiga Debeljak je glede dviga dividend po skupščini novinarjem dejal, da dividenda v višini šestih evrov bruto pomeni petodstotno donosnost na trenutno ceno delnice. "Tak sklep je jasen znak, da tako kot mi tudi delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja," je dejal Debeljak in dodal, da je Mercator takšne dividende tudi sposoben izplačati.

 

Razrešnica Upravi in NS vendar brez pooblastila za povečanje kapitala

Uprava in nadzorni svet sta za svoje delo v letu 2011 prejela razrešnico, pri čemer so za razrešnico nadzornikom glasovali skoraj vsi navzoči delničarji, za razrešnico upravi pa 68,6 odstotka navzočih. Debeljak je izrazil zadovoljstvo nad podeljeno razrešnico, ker so lastniki kljub drugačnim pogledom na lastniške zadeve s tem pokazali, da cenijo delo uprave.

Uprava Mercatorja, ob predlogu o uporabi bilančnega dobička, tudi ni uspela s predlogom o spremembi statuta, po katerih bi uprava s soglasjem nadzornikov dobila pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom - gre sicer za instrument v primeru večjih strateških povezav, ki ga je imel Mercator v minulih letih. Za izglasovanje takšnega sklepa bi bila potrebna tričetrtinska večina glasov, za pa je glasovalo le 9,3 odstotka delničarjev.Izredna revizija po predlogu Unicredit banke zaradi prevzemne namere

Ali je slovenska pregovorna »fovšarija in zaplankanost« sokriva za dokončni polom cerkvenih holdingov?

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) se žal ne moremo znebiti grenkega občutka, da bi v primeru enotnega (solidarnega) nastopa slovenske cerkve bil možen drugačen konec finančne kalvarija Mariborske nadškofije.  Da je temu morda tako nakazuje tudi javna izjava  Marjan Turnšek, mariborskega nadškofa, ki je 15.02.2012 med drugim dejal »Prizadetim malim delničarjem bi lahko bila škoda povrnjena le, če bi se sistem rešil, zato smo vse napore vlagali v rešitev celotnega sistema. V ta namen smo se srečali s predstavniki malih delničarjev in jim predstavili naše napore in predloge rešitev, ki so jih pripravili naši zunanji in notranji svetovalci. Žal teh predlogov vse banke niso sprejele, temveč so rešitev pogojevale z dokapitalizacijo, ki pa je Nadškofija ni zmogla. Zato smo iskali vlagatelja, vendar se je žal postopek ustavil pri zahtevanih garancijah.«

 

Ljubljana in Maribor, 28. februar 2012


 

Iz te izjave nadškofa Turnška izhaja tisto, kar Rajko Stanković predsednik Društva MDS vseskozi poudarja, da bi stečaj, ki je najslabša opcija za male delničarje, saj pri tem ostanejo brez vsega, morda bilo možno preprečiti, če bi vsi (v cerkvi) nastopali enotno ter pri tem pozabili na medsebojno 'rivalstvo'. S tem bi lahko preprečili finančni zlom in »pognali mlinsko kolo uspešne prisilne poravnave«, kot se je slikovito pater Lojze Cvikl na sestanku 07.03.2011 s predstavniki Društva MDS. 

Sprašujemo se, ali bomo kdaj spoznali akterje iz slovenske cerkve 'ki so izdatno pripomogli' k nerazumni pasivnosti uradnega Vatikana, ki se razen z angažiranjem finančnih svetovalcev Rothschild ni izdatneje finančno vpletel v morebitno reševanje nasedle barke, pa čeprav bi to po našem mnenju storili zlahka in v skladu z načelom »v dobrem in slabem«, torej; če se iz lokalnih cerkva lahko prelivajo pozitivna sredstva v Vatikan, bi se morala prelivati sredstva iz Vatikana nazaj, ko so le te v težavah, po načelu solidarnosti.

 

Mar je res 'ceneje za Vatikan in slovensko cerkev' pustiti na cedilu nekaj več kot 65.000 malih delničarjev, katerih cca. 80 % predstavljajo verniki, ki so svoje prihranke (certifikate in prihranke) vložili v cerkvene sklade, ki so se preoblikovali v Zvon Ena in Dva Holding?

Mali delničarji cerkvenih Zvonov tik pred izgubo vsega premoženja

Sodišče v Mariboru bo v prihodnjih dneh odločalo o morebitni zavrnitvi ugovora NLB, s čimer drži v rokah usodo 30.000 delničarjev. Čeprav je za zavrnitev ugovora malo možnosti, sprejetje le tega pomeni, da bo 30.000 delničarjev družbe ostalo brez svojega premoženja. V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo že od začetka leta 2011 aktivno iskali morebitno rešitev in hkrati verjeli v besede patra Lojza Cvikla, ki je figurativno dejal, da je sprva potrebno »pogasiti požar« nato pa dodati nekaj »vode na mlinsko kolo (v obliki kapitala), ki bi pognalo reševanje vseh preostalih finančnih zagat«. Kljub večkratnim obljubam in javnim sporočilom glede družbe Rothschild na žalost do svežega kapitala družbi Zvon ENA in Zvon DVA nista prišle.

 

Ljubljana, 31. januar 2012


Kljub uspešno izglasovanima konverzijama terjatev na avgustovskih skupščinah, je temu programu vse skozi nasprotovala državna NLB, s svojimi dejanji pa tudi Nova KBM. Vnovič se je izkazalo, da pri dajanju kreditov v preteklosti, vodstva bank niso dajala posojil v skladu z bančnimi konservativnimi načeli ampak so le ta dajala tudi na »lepe oči«, posledice tega pa plačujejo tako delničarji obeh Zvonov, ki bodo ostali brez svojega premoženja, kot lastniki oz. delničarji bank, saj sta obe kapitalsko podhranjeni in potrebni vnovičnih dokapitalizacij, s čimer se breme prenaša tudi na državljane Republike Slovenije.

 

Za ogled prispevka kliknite na RTV Slovenija z dne 30.01.2012 kliknite na sliko ali TUKAJ.

 

Društvo MDS bo zahtevalo odgovornost vpletenih

V Društvu MDS bomo ob morebitnem začetku postopka stečaja pričeli tudi s postopkom ugotavljanja morebitne odškodninske odgovornosti v organih vodenja in nadzora tako v cerkvenih Zvonovih kot tudi na prihajajočih skupščinah NLB in Nove KBM, kjer bomo zahtevala pojasnila tudi o morebitni odgovornosti organov vodenja in nadzora teh dveh institucij v času dajanja »ugodnih in dobro zavarovanih« kreditov.

Hkrati v Društvu MDS upamo, da bo tudi vodstvo Mariborske škofije, ki ji poveljuje nadškof Marjan Turnšek ustrezno ugotavljalo odgovornost prejšnjega vodstva tako g. Franca Krambergerja kot tudi g. Mirka Krašovca in drugih vpletenih cerkvenih dostojanstvenikov in upravljavcev premoženja, saj je že lani pater Lojze Cvikl dejal, da od odgovornosti ne bežijo in jo bodo tudi ustrezno ugotavljali ter sankcionirali.

Odgovornost zahtevajo tudi posamezniki iz cerkvenih logov

Da se svoje odgovornosti zavedajo tudi posamezniki znotraj Cerkve, pa velja izpostaviti odprto pismo patra Bogdana Knavsa, ki od Slovenske škofovske konference zahteva, da le ta poišče krivce za nastalo situacijo. Za ogled članka lahko kliknete TUKAJ

56 % delež tovarne Etol prodan izraelskemu kupcu Frutarom Industries Ltd

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je z javno izjavo protestiralo proti nepravočasnemu poročanju Uprave družbe Etol, d.d., o pomembnem poslovnem dogodku, ki se je odvil z včerajšnjo prodajo 56 % deleža tovarne Etola izraelski družbi Frutarom Industries Ltd. Povod za protest je bilo uradno obvestilo izraelskega podjetja Frutarom Industries z londonske borze iz katerega je bilo razbrati, je le-to javnost seznanilo že včeraj 16. januar 2012 ob 19.30 uri z obvestilom njihovemu regulatorju trga vrednostnih papirjev.

 

Ljubljana, 17. januarja 2012


 

Popoldne telefonsko pojasnilo g. Ori Yehudaia razblinilo dvome o nepravočasnem poročanju

 

Nekje med 15.30 in 16.00 uro je predsedniku MDS Rajku Stankoviću v telefonskem razgovoru g. Ori Yehudai, predsednik izraelskega koncerna Frutarom, ki je bil na delovnem obisku v Sloveniji povedal, da je šele v ponedeljek, 16. januarja 2011 ob 21.15 v ljubljanski restavraciji Cubo, direktorja Etola Zdenka Zanoškija obvestil, da Frutarom Switzerland, hčerinska družba Frutarom Industries, prevzema večinski delež Etola.  

 

Takoj ob trgovanju pa je v torek Ljubljanska borza, zahtevo uprave Etola, zaustavila trgovanje z delnicami Etola izraelska borza in borza v Londonu pa na zahtevo Frutaroma zaustavila trgovanje z delnicami Frutaruma, da so se delničarji in zainteresirana javnost seznanili z  nakupom 56-odstotkov delnic Etola, ki je bil včeraj zvečer tudi zaključen.

 

Dobro poučeni vlagatelji v 14 dneh zaslužil več kot 90.000 EUR?!

 

V Društvu MDS smo v zadnjih dveh tednih s strani malih delničarjev Etola in Finetola bili obveščeni o telefonskih »rednih tržnih aktivnostih DELNICE, d.o.o.«, ki je ravno v zadnjih 2 tednih seznanjala delničarje Finetola in tudi Etola o možnostih prodaje delnic. Sodeč po borznem tečaju, ki je znašal nekje med 72,00 in 75,00 EUR, prevzem pa se je zgodil, glede na uradne navedbah izraelskega partnerja, na londonski borzi po preračunu za 56 % delež po 137,00 EUR na delnico oz. kar 45 % višji ceni oz. po njenem skoraj dvakratniku.

Za ogled prispevka TV SLO 1 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Ali gre pri trgovanju z delnicami Etola v zadnjih dneh zgolj za redno dogajanje na borzi ali je v ozadju kaj drugega, bodo verjetno v prihodnjih dneh preverili pristojni organi. Tako je iz borznega pregleda razvidno, da je v času od 29.12.2011 do 16.01.2012 bilo sklenjenih za 109.460,48 EUR posla, kar pri ceni 75,00 EUR za delnico pomeni, da so mali delničarji prodali 1.460 delnic oziroma 0,57 % osnovnega kapitala. Na ta način so 'dobro poučeni ali pa informirani' delničarji oziroma posredniki lahko zaslužili okoli 90.000 EUR in to v manj kot dveh tednih.

 

Prav zanimiva pa so tudi obvestila o pomembnih deležih članov Nadzornega sveta iz dne 04.01.2012 in 16.01.2012.

 

Dvom o morebitnem poznem obvestilu Uprava družba so bili preuranjeni, saj je natančen potek komunikacije in obveščanja popoldne pojasnil sam predsednik Uprave prevzemnika

 

Rubež Mariborske nadškofije, pričetek stečaja Zvona Dva Holding, po stečaju Gospodarstva Rast, v nevarnosti tudi Zvon Ena Holding

Zaradi neporavnanih dolgov sta banki BKS in Sparkasse začeli postopek rubeža nepremičnin Nadškofije Maribor. Je nadškofija tik pred bankrotom?
 
Pred dobrim letom dni so tudi javnosti postale znane hude finančne težave družb, povezanih z Nadškofijo Maribor. Dolgovi so se nakopičili, in ker so bila bančna posojila zavarovana z nepremičninami, zdaj obstaja grožnja, da bodo te zarubljene.
 
Maribor, Ljubljana, 12. januar 2011

 
Nova KBM in Abanka Vipa sta nadškofijske račune že blokirali, po poročanju Dnevnika pa pa sta banki BKS in Sparkasse s pomočjo sodišča že začeli rubiti njene številne nepremičnine. Zaradi za 7,6 milijona evrov dolgov so med drugim ogroženi dvorec Betnava in okoliški gozdovi ter celo sam sedež nadškofije v središču Maribora.
 
Pod hipoteko je več nepremičnin

Kje bo torej nadškofija našla denar za poplačilo dolgov oziroma ali bo dopustila zaseg nepremičnin, se ne ve, v Dnevniku pa jim odziva pristojnih ni uspelo dobiti. Tudi banke ne komentirajo, saj so zavezane k varovanju podatkov svojih strank. Pod hipoteko pa je še veliko drugih nepremičnin, med drugim prenovljeni samostan Studenice, orglarska delavnica v Hočah in objekt na Brvarski ulici v Mariboru. Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO 1 ob 19. uri pritisni na sliko ali TUKAJ.
 
Dokončen polom bi pomenil stečaj Zvona ena Ena Holdinga
 

Delničarjem NKBM 8 centov dividende, odpoklic predsednika NS Danila Topleka in dveh članov NS

Na današnji skupščini delničarjev NKBM so pooblaščenci Društva MDS in Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev zastopali 192.975 delnic oz. 0,77 % prisotnega kapitala na skupščini.
 
Maribor, 22.07.2011

 
Besede so eno, dejanja pa drugo?!
 
Stojan Auer - predsednik Sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev (na sliki foto: Irena Herak za Časnik Finance) je opozoril na številne insinuacije o nepravilnostih v preteklosti in pozval pristojne, da jih preiščejo in o tem poročajo delničarjem. Ob tem jim še svetoval, naj bolje komunicirajo z delničarji.  Debata se je razvila in veliko hude krvi je bilo s strani določenih udeležencev, ki so se postavili na okope in v PR-jevskim slogu »pogroma in tragedije« hoteli za vsako ceno ohraniti »trdnjavo«, imenovano NS in niso želeli pregleda morebitnih spornih dejanj za nazaj.
 
Društvo MDS uspešno pri zbiranju pooblastil
 
 
Društvo MDS pa je skupaj z Zavodom za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev (lani sta prvič nastopila v okviru NKBM zbiranja pooblastil in skupaj zastopala 142.295 delnic oz. 0,86 % kapitala), letos pa v okviru svojega omejenega zbiranja pooblastil zastopalo 192.975 delnic NKBM oz. 0,77 % prisotnega kapitala na skupščini, kar pomeni kar 600 krat več kapitala na skupščini kot VZMD ! Na sliki: Rajko Stanković - predsednik Društva MDS in Grega Tekavec - izvršni sekretar Društva MDS (foto: Irena Herak za Časnik Finance). 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.