Nova KBM

Ali sta lani na skupščini Uprava in NS Nove KBM delničarje zavajala?

»Delničarji so bili na skupščini Nove KBM seznanjeni, da bo v letu 2013 potrebna dokapitalizacija Nove KBM, zato je Društvo MDS Upravo in NS pozvalo, da naj bo le ta odprta in najavljena preden bi se lahko sprožil mehanizem CoCo obveznic. Tako predsednik Uprave kot predsednik NS sta se obvezala to budno spremljati in sklicati skupščino pravočasno.” Tako sta delničarje lani 11.12.2012 nagovorila oba predsednika (NS in Uprave Nove KBM) pred glasovanjem o CoCo obveznicah in verjeli smo jim, saj sta to zatrdila izredno prepričljivo.

 

Ljubljana, 02. april 2013


 

Najava spremembe hibridnega posojila brez obrazložitve na SEONETU

Kot strela z jasnega nas je zadelo obvestilo Nove KBM na SEONETU, katerega poglavitni del glasi: “Nova KBM d.d., Maribor, objavlja, da je Uprava Nove KBM d.d. danes, dne 18. 3. 2013 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala z novim stvarnim vložkom za 100.000.000,00 EUR z izdajo 98.522.167 novih navadnih delnic zaradi konverzije hibridnega posojila v delnice, h kateremu Nadzorni svet nove KBM d.d. še ni podal soglasja (seja je sklicana za 2.4.2013).«

Delničarji bi pričakovali, da bi pred tem ali pa vsaj ob tem Uprava in NS Nove KBM natančno pojasnila kaj je vzrok za tako dejanje in zakaj so »pojedli« besedo o budnem spremljanju in pravočasnem obveščanju.

Seja NS ni postregla z dodatnimi pojasnili

Tako smo delničarji potrpežljivo kar dva tedna čakali, da se je sestal NS Nove KBM, ki pa je na svoji seji le potrdil tisto, kar je najavila Uprava, zakaj pa se je to zgodilo pa žal ponovno nismo izvedeli. Neuradno smo iz medijev razbrali, da jih je slabitev v višini 300 mio EUR presenetila in bodo s slabitvami celo še nadaljevali, a kaj ko končnega zneska, koliko slabitev je še potrebno, žal zopet ne povedo. S pretvorbo se bo povečal lastniški delež države z dobrih 27 odstotkov na približno 79, "hkrati pa bodo vsi obstoječi delničarji banke imeli tudi po pretvorbi enake pravice iz naslova lastništva delnic, kot jih imajo zdaj", zagotavljajo v banki.

 

Mali delničarji ob 97 % premoženja, o izsledkih forenzične revizije pa nobene informacije

Društvo MDS z nasprotnim predlogom preprečilo razvrednotenje premoženja obstoječih delničarjev NKBM

Na 23. skupščini NKBM država in z njo povezani lastniki niso smeli uresničevati glasovalnih pravic, in tako je Društvo MDS ob zastopanju 446.797 delnic na skupščini obvladoval kar 8,50 % glasovalnih pravic. Na predlog predsednika Društva MDS, Rajka Stankovića je skupščina sprejela proceduralni sklep, da se Sklep o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d. se umakne z dnevnega reda, ker je bila uspešno prodana naložba v Zavarovalnici Maribor, d.d. za 65 milijonov EUR.

 

Maribor, 12. december 2012


 

Sava Re s pomočjo SOD-a kupila Zavarovalnico Maribor

Družba Sava Re je ob pomoči Slovenske odškodninske družbe (SOD) kupila 50,99 % delež Zavarovalnice Maribor, d.d. (ZM), v skupni višini 65 milijonov EUR. Nova KBM bo tako ob zamenjavi obveznic in kupnini za ZM dosegala kriterij za sistemske banke ki je nad 9 % CORE TIER 1.

 

Rezultati forenzične revizije znani januarja

Predsednik Uprave Nove KBM, Aleš Hauc je na sami skupščini tudi najavil, da bo forenzična revizija končana konec meseca januarja 2013, na osnovi česar bo NS banke posredoval morebitne odškodninske in kazenske ovadbe pristojnim organom. Prav tako so delničarji bili seznanjeni, da bo v letu 2013 potrebna dokapitalizacija Nove KBM, zato je Društvo MDS Upravo in NS pozvalo, da naj bo le ta odprta in najavljena preden bi se lahko sprožil mehanizem CoCo obveznic. Tako predsednik Uprave kot predsednik NS sta se obvezala to budno spremljati in sklicati skupščino pravočasno.

ATVP državi odvzel glasovalne pravice v Novi KBM

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom odvzela glasovalne pravice v Novi kreditni banki Maribor (Nova KBM oziroma NKBM) zaradi usklajenega delovanja, s katerim so državni lastniki presegli zakonsko določen prag, na osnovi katerega bi morali slednji lastniki objaviti prevzemno ponudbo.

 

Ljubljana, 28. september 2012


 

"Usklajeno delovanje, presežen prevzemni prag" – kršitev izvira že od leta 2007 dalje

Država ima v Novi KBM - skupaj z nekaterimi podjetji - večinski, 51-odstotni lastniški delež. ATVP je zaradi tega presodila, da je država skupaj s povezanimi podjetji delovala usklajeno, hkrati pa presegla prevzemni prag in mora zato bodisi objaviti prevzemno ponudbo bodisi znižati svoj lastniški delež.

Direktor ATVP, dr. Damjan Žugelj je pojasnil, da država zaradi delniških poslov Luke Koper in NKBM-ja krši zakonodajo že od leta 2007, a agenciji ni uspelo ukrepati. "Tedanja vlada in del poslancev DZ-ja so nam to preprečevali tudi na način spremembe zakona, ki bi retroaktivno rešil neka nezakonita dejanja za nazaj," je izjavil.

 

Glasovalne pravice ključne za prihajajočo dokapitalizacijo, vendar kdo bo dejanski vplačnik?!

Banka bi morala do konca letošnjega leta sklicati skupščino delničarjev, saj je potrebna oziroma tako rekoč nujna kar 20-milijonska dokapitalizacija. Še več, NKBM naj bi potrebovala najmanj 100 milijonov EUR, o čemer bodo morali odločati delničarji.

Skoraj 100.000 malih delničarjev, ki je doslej izgubilo že skoraj 200 milijonov evrov, prinaša svoja opozorila. Rajko Stanković iz Društva mladih delničarjev  Slovenije (MDS) je pojasnil: "Država lahko še vedno obdrži svoj prevladujoči delež, a vprašanje je, ali bi dobili investitorja, ki bi se spustil v dokapitalizacijo, brez da bi dobil prevladujoči vpliv" (Za ogled prispevka na TV SLO 1 kliknite na sliko ali tukaj).

Ni pa to edina težava države. Podobna usoda namreč čaka njene glasovalne pravice tudi v podjetjih, kot so Krka, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Petrol, Abanka Vipa, Aerodrom Ljubljana, Pozavarovalnici Sava, je poročala TV Slovenija

 

Žugelj oglobil tudi Banko Slovenije – kazen 5.000 EUR

22. skupščina družbe Nove KBM za revizorja izbrali Deloitte Revizijo iz Ljubljane.

Na skupščini delničarjev NKBM-ja smo delničarji odločali le o izbiri revizorske družbe, ki bo opravila redno zunanjo revizijo poslovanja za letošnje leto. Tako se skoraj po desetletju poslavlja revizijska družba Ernst & Young, Pooblaščenci Društva MDS so zastopali nekaj več kot 1 % malih delničarjev, ki so skupaj lastniki nekaj več kot 200.000 delnic KBMR.

 Maribor, 14. avgust 2012


NOV REVIZOR PO SKORAJ DESETLETJU

Po zelo obširni razpravi načina izbora revizijske hiše s strani predsednika NS NKBM, je v razpravi predsednik Društva MDS pozval naj predsednik Uprave Nove KBM,  po skupščini poda vsaj osnovne informacije o morebitni dokapitalizaciji in poteku vlaganja odškodninskih tožb. A je to možnost predsednik Uprave zavrnil, saj želi najprej seznaniti z izsledki revizije Banke Slovenije in drugimi notranjimi revizijami najprej seznaniti nadzorni svet družbe, ki se predvidoma sestane konec avgusta 2012 in šele nato, naj bi to izvedeli delničarji in zainteresirana javnost.

Za ogled prispevka TV SLO 1 novinarke Ane Marije Bosak pritisnite TUKAJ ali na sliko.

TUDI V PRVEM POLETJU NKBM Z IZGUBO

Druga največja slovenska banka je v prvi polovici letošnjega leta pridelala 38,6 milijona evrov izgube. Vodstvo banke pa zagotavlja, da načrtuje in izvaja ustrezne ukrepe za izboljšanje poslovanja, med katere spadata tudi prenova strategije banke in čiščenje kreditnega portfelja. Za ogled prispevka iz Sveta na Kanalu A z dne 14.08.2012 novinarja Marka Milenkovića pritisnite na sliko ali TUKAJ.

Dokapitalizacijo želijo izvesti še s prodajo manj ključnih naložb, med katere spada tudi 51-odstotni delež v Zavarovalnici Maribor.

 

Banke pod vodo, kdo bo odgovarjal? - TV Dnevnik SLO1 ob 19 uri - prispevek Florjan Zupan

Avstrijci so že vložili prve odškodninske tožbe proti nekdanjemu slovenskemu vodstvu v Hypo banki. Zganili so se tudi kriminalisti, a je vprašanje, kdaj bomo lahko ugledali prve tožbe.
 
Ljubljana, 02.08.2012 - Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, prispevek Florjana Zupana 
 
V mednarodno preiskavo proti trem nekdanjim vodilnim v slovenskem Hypu Božu Španu, Antonu Romihu in Andreju Potočniku so se vključili tudi slovenski kriminalisti. Policija je potrdila, da so že sredi februarja na tožilstvo podali ovadbo proti trem vodilnim zaradi suma nepravilnosti pri nakupu opreme in domnevnega oškodovanja v vrednosti 1,4 milijona evrov.
 
Za ogled posnetka TV prispevka iz Dnevnika SLO1 ob 19.00 uri, z dne 02.08.2012 novinarja Florjana Zupana kliknite TUKAJ.
 
Polletni rezultati treh največjih:
 
NLB - 19,7 milijona evrov dobička
NKBM - 39 milijonov evrov izgube
Abanka Vipa - 15,7 milijona evrov izgube
 
Milijonske izgube, slabitve, rezervacije in terjatve pa se kažejo tudi pri slovenskih bankah. Potem ko je bilo lani v slovenskih bankah za več kot 1,2 milijarde evrov slabitev, se terjatve v letos začetih insolventnih postopkih po podatkih Financ še kopičijo, samo pri NLB-ju jih je za več kot 300, pri NKBM-ju za 90 in Abanki za več kot 150 milijonov evrov.
 
Po besedah Rajka Stankoviča iz društva Mali delničarji Slovenije se je dogajalo, da so bile delnice večkrat zastavljene. "Dogajale so se številne nepravilnosti, na kar smo opozarjali," dodaja Marko Golob, nekdanji član uprave AUKN-ja.
 

Nova KBM - uprava in večina nadzornikov brez razrešnice za delo v letu 2011

Pooblaščenci Društva MDS Rajko Stanković, Grega Tekavec, Ljubiša Stanojević in Stojan Auer - predsednik sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev so na skupščini NKBM zastopali delničarje, ki so skupaj imetniki nekaj več kot 220.000 delnic KBMR in tako imeli 0,915 % glasovalnih pravic. Novi predsednik Uprave Aleš Hauc napovedal dodatne revizije in morebitne odškodninske tožbe ali kazenske ovadbe zoper vse, ki so NKBM morda oškodovali.

Maribor, 08.06.2012

Za ogled prispevka novinarke Ane Marije Bosak iz TV Dnevnika ob 19.00 uri na TV SLO1 pritisni na sliko ali TUKAJMagnetogram prispevka je v nadeljevanju.

21. skupščina družbe Nova KBM, d.d.

Od 22.05. do 04.06.2012 poteka zbiranje pooblastil za 21. redno skupščino družbe Nova KBM, d.d., ki bo potekala 08.06.2012 ob 12.30 uri, v dvorani Minarik hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Nova KBM pa kliknite tukaj.

Prevzem Mercatorja s strani Skupine Pivovarne Laško in Unicredit banke Slovenije - Ali bo UVK končno preveril nedovoljeno koncentracijo?

Na današnji skupščini družbe Mercator, d.d. smo bili priča več kot očitnemu usklajenemu delovanju Skupine Pivovarne Laško, Skupine Unicredit Banke Slovenije skupaj z fidiuciranim računom Splitske banke ter NFD skupine, ki skupaj predstavljajo 42,982 % osnovnega kapitala. Njihovo usklajeno delovanje se je najbolj jasno pokazalo pri odpoklicu in imenovanju novega Nadzornega sveta (NS), kjer je Skupina Pivovarna Laško imenovala 3 predstavnike (dr. Mateja Lahovnika, Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar), NFD skupina enega predstavnika (Zdenka Podlesnika, ki je svoje sposobnosti že pokazal z 'uspešnim delom' v Muri in v Finetolu kot predsednik NS), ter Unicredit Banka Slovenije dva predstavnika (Borisa Galića iz Hrvaške in Roka Rozmana prokurista v Sloveniji). Zaradi usklajenega delovanja, brez prevzemne namere več kot 4,51 % osnovnega kapitala, kar je predstavljalo več kot 82 % glasovalnih pravic na skupščini Mercatorja, je Rajko Stanković napovedal izpodbijanje sklepa o imenovanju NS.

 

Ljubljana, 30. marec 2012


 

 Usklajeni delničarji na 18. skupščini delničarjev Mercatorja

  

Delnic Delež v % Naziv oz. imetnik Država
1 464390 12,333% PIVOVARNA UNION D.D. SVN
3 317498 8,432% PIVOVARNA LAŠKO, d.d. SVN
10 96952 2,575% RADENSKA, d.d. RADENCI SVN
4 301437 8,006% UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SVN
5 253967 6,745% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
5 38301 1,017% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
12 75360 2,001% HYPO BANK D.D. SVN
14 42840 1,138% NFD 1, delniški podsklad SVN
19 27692 0,735% NFD HOLDING d.d. SVN
  1618437 42,982% osnovnega kapitala PS Mercator  
  1842778 87,826% Glasovalne pravice glede na delež  na skupščini prisotnega osnovnega kapitala   

 

6 EUR bruto dividende za posamezno delnico

Medtem ko bi po predlogu uprave bilančni dobiček za lani v višini 28,8 milijona evrov uporabili na način, da za dividende namenijo 16,9 milijona evrov oz. 4,50 EUR bruto na delnico, pa so družbe iz skupine Pivovarna Laško predlagale, da se izplača dividenda v višini šest evrov bruto na delnico. Delničarji so s 97 odstotki navzočih glasov nasprotni predlog Laščanov, skladno s katerim gre 22,6 milijona evrov za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen, tudi podprli.

Za ogled posnetka RTV  SLO1 (oddaja Dnevnik ob 13.00)  pritisni TUKAJ ali na sliko.

Predsednik uprave Mercatorja, Žiga Debeljak je glede dviga dividend po skupščini novinarjem dejal, da dividenda v višini šestih evrov bruto pomeni petodstotno donosnost na trenutno ceno delnice. "Tak sklep je jasen znak, da tako kot mi tudi delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja," je dejal Debeljak in dodal, da je Mercator takšne dividende tudi sposoben izplačati.

 

Razrešnica Upravi in NS vendar brez pooblastila za povečanje kapitala

Uprava in nadzorni svet sta za svoje delo v letu 2011 prejela razrešnico, pri čemer so za razrešnico nadzornikom glasovali skoraj vsi navzoči delničarji, za razrešnico upravi pa 68,6 odstotka navzočih. Debeljak je izrazil zadovoljstvo nad podeljeno razrešnico, ker so lastniki kljub drugačnim pogledom na lastniške zadeve s tem pokazali, da cenijo delo uprave.

Uprava Mercatorja, ob predlogu o uporabi bilančnega dobička, tudi ni uspela s predlogom o spremembi statuta, po katerih bi uprava s soglasjem nadzornikov dobila pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom - gre sicer za instrument v primeru večjih strateških povezav, ki ga je imel Mercator v minulih letih. Za izglasovanje takšnega sklepa bi bila potrebna tričetrtinska večina glasov, za pa je glasovalo le 9,3 odstotka delničarjev.Izredna revizija po predlogu Unicredit banke zaradi prevzemne namere

Ali je slovenska pregovorna »fovšarija in zaplankanost« sokriva za dokončni polom cerkvenih holdingov?

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) se žal ne moremo znebiti grenkega občutka, da bi v primeru enotnega (solidarnega) nastopa slovenske cerkve bil možen drugačen konec finančne kalvarija Mariborske nadškofije.  Da je temu morda tako nakazuje tudi javna izjava  Marjan Turnšek, mariborskega nadškofa, ki je 15.02.2012 med drugim dejal »Prizadetim malim delničarjem bi lahko bila škoda povrnjena le, če bi se sistem rešil, zato smo vse napore vlagali v rešitev celotnega sistema. V ta namen smo se srečali s predstavniki malih delničarjev in jim predstavili naše napore in predloge rešitev, ki so jih pripravili naši zunanji in notranji svetovalci. Žal teh predlogov vse banke niso sprejele, temveč so rešitev pogojevale z dokapitalizacijo, ki pa je Nadškofija ni zmogla. Zato smo iskali vlagatelja, vendar se je žal postopek ustavil pri zahtevanih garancijah.«

 

Ljubljana in Maribor, 28. februar 2012


 

Iz te izjave nadškofa Turnška izhaja tisto, kar Rajko Stanković predsednik Društva MDS vseskozi poudarja, da bi stečaj, ki je najslabša opcija za male delničarje, saj pri tem ostanejo brez vsega, morda bilo možno preprečiti, če bi vsi (v cerkvi) nastopali enotno ter pri tem pozabili na medsebojno 'rivalstvo'. S tem bi lahko preprečili finančni zlom in »pognali mlinsko kolo uspešne prisilne poravnave«, kot se je slikovito pater Lojze Cvikl na sestanku 07.03.2011 s predstavniki Društva MDS. 

Sprašujemo se, ali bomo kdaj spoznali akterje iz slovenske cerkve 'ki so izdatno pripomogli' k nerazumni pasivnosti uradnega Vatikana, ki se razen z angažiranjem finančnih svetovalcev Rothschild ni izdatneje finančno vpletel v morebitno reševanje nasedle barke, pa čeprav bi to po našem mnenju storili zlahka in v skladu z načelom »v dobrem in slabem«, torej; če se iz lokalnih cerkva lahko prelivajo pozitivna sredstva v Vatikan, bi se morala prelivati sredstva iz Vatikana nazaj, ko so le te v težavah, po načelu solidarnosti.

 

Mar je res 'ceneje za Vatikan in slovensko cerkev' pustiti na cedilu nekaj več kot 65.000 malih delničarjev, katerih cca. 80 % predstavljajo verniki, ki so svoje prihranke (certifikate in prihranke) vložili v cerkvene sklade, ki so se preoblikovali v Zvon Ena in Dva Holding?

Mali delničarji cerkvenih Zvonov tik pred izgubo vsega premoženja

Sodišče v Mariboru bo v prihodnjih dneh odločalo o morebitni zavrnitvi ugovora NLB, s čimer drži v rokah usodo 30.000 delničarjev. Čeprav je za zavrnitev ugovora malo možnosti, sprejetje le tega pomeni, da bo 30.000 delničarjev družbe ostalo brez svojega premoženja. V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo že od začetka leta 2011 aktivno iskali morebitno rešitev in hkrati verjeli v besede patra Lojza Cvikla, ki je figurativno dejal, da je sprva potrebno »pogasiti požar« nato pa dodati nekaj »vode na mlinsko kolo (v obliki kapitala), ki bi pognalo reševanje vseh preostalih finančnih zagat«. Kljub večkratnim obljubam in javnim sporočilom glede družbe Rothschild na žalost do svežega kapitala družbi Zvon ENA in Zvon DVA nista prišle.

 

Ljubljana, 31. januar 2012


Kljub uspešno izglasovanima konverzijama terjatev na avgustovskih skupščinah, je temu programu vse skozi nasprotovala državna NLB, s svojimi dejanji pa tudi Nova KBM. Vnovič se je izkazalo, da pri dajanju kreditov v preteklosti, vodstva bank niso dajala posojil v skladu z bančnimi konservativnimi načeli ampak so le ta dajala tudi na »lepe oči«, posledice tega pa plačujejo tako delničarji obeh Zvonov, ki bodo ostali brez svojega premoženja, kot lastniki oz. delničarji bank, saj sta obe kapitalsko podhranjeni in potrebni vnovičnih dokapitalizacij, s čimer se breme prenaša tudi na državljane Republike Slovenije.

 

Za ogled prispevka kliknite na RTV Slovenija z dne 30.01.2012 kliknite na sliko ali TUKAJ.

 

Društvo MDS bo zahtevalo odgovornost vpletenih

V Društvu MDS bomo ob morebitnem začetku postopka stečaja pričeli tudi s postopkom ugotavljanja morebitne odškodninske odgovornosti v organih vodenja in nadzora tako v cerkvenih Zvonovih kot tudi na prihajajočih skupščinah NLB in Nove KBM, kjer bomo zahtevala pojasnila tudi o morebitni odgovornosti organov vodenja in nadzora teh dveh institucij v času dajanja »ugodnih in dobro zavarovanih« kreditov.

Hkrati v Društvu MDS upamo, da bo tudi vodstvo Mariborske škofije, ki ji poveljuje nadškof Marjan Turnšek ustrezno ugotavljalo odgovornost prejšnjega vodstva tako g. Franca Krambergerja kot tudi g. Mirka Krašovca in drugih vpletenih cerkvenih dostojanstvenikov in upravljavcev premoženja, saj je že lani pater Lojze Cvikl dejal, da od odgovornosti ne bežijo in jo bodo tudi ustrezno ugotavljali ter sankcionirali.

Odgovornost zahtevajo tudi posamezniki iz cerkvenih logov

Da se svoje odgovornosti zavedajo tudi posamezniki znotraj Cerkve, pa velja izpostaviti odprto pismo patra Bogdana Knavsa, ki od Slovenske škofovske konference zahteva, da le ta poišče krivce za nastalo situacijo. Za ogled članka lahko kliknete TUKAJ

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.