NFD Holding

Podaljšek za prevzem Gorenjske banke

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. apr.. 2018 Stran: 5

SKUPŠČINA SAVE

Na skupščini Save so delničarji srbski Al K banki podaljšali rok za predložitev soglasij srbske in Evropske centralne banke za prevzem Gorenjske banke. Hkrati so zavrnili predlog dokapitalizacije Save. Sveža sredstva je Sava nameravala porabiti za že dlje časa načrtovani prevzem Hotelov Bernardin.


Na včerajšnji skupščini so lastniki Save srbski AIK banki podaljšali rok za predložitev potrebnih dovoljenj za prevzem Gorenjske banke do konca aprila. Takrat se izteče skrajni rok, do katerega bi morala biti na podlagi prodajnega sporazuma prodaja 55 odstotkov delnic Gorenjske banke končana. Za nakup tega paketa delnic je AIK banka, ki ji je v preteklosti uspelo pridobiti že 2l-odstotni lastniški delež Gorenjske banke, pred nekaj meseci oddala najvišjo ponudbo v višini 298 evrov za delnico.

Podaljšek AIK banki predlagali na SDH

Predlog za podaljšek roka so na SDH pod vodstvom predsednice uprave Lidie Glavina utemeljili s tem, da je AIK banka za to zaprosila, da bi bilo v korist Save, da se delnice Gorenjske banke prodajo, saj bi se tako lahko razdolžila, in da je prodaja nujna, ker predstavlja enega od ključnih ukrepov za poplačilo upnikov iz prisilne poravnave leta 2016.

Dovoljenja srbske in Evropske centralne banke (ECB) bi morala AIK banka, tako kot so na januarski skupščini odločili lastniki Save, 37,65-odstotne lastnice Gorenjske banke, predložiti že sredi marca. To se ni zgodilo. Takrat so v srbski centralni banki pojasnili, da AIK banka nima potrebnega soglasja za prevzem Gorenjske banke. Na vprašanje, ali so AIK banki zdaj dovolili prevzem Gorenjske banke, v srbski centralni banki včeraj niso odgovorili. Tako srbska kot Evropska centralna banka sta v preteklosti sicer že soglašali, da AIK banka lahko lastništvo v Gorenjski banki zviša na več kot 50 odstotkov, a se je veljavnost dovoljenja iztekla februarja letos. Poleg Save delnice Gorenjske banke v paketu prodajata še Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Zavarovalnica Triglav.

Sava (še) ne bo dobila svežega kapitala

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Datum: Sob, 14. apr.. 2018 Stran: 11

Konsolidacija Državna lastnika in York z različnimi pogledi - Bodo upniki prevzeli delnice Bernardina?

Ljubljana - Skupščina Save v ponedeljek, kot kaže, ne bo podprla 21,7 milijona evrov dokapitalizacije družbe za prevzem Hotelov Bernardin, ki jo je predlagal upravni odbor. Ker so lastniki in upniki Save na različnih bregovih, za zdaj menda ni soglasja niti o dokapitalizaciji Save Turizma.


Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (Kad) in sklad York Global Finance Offshore so hkrati lastniki in upniki Save. Kot upniki imajo po naših neuradnih informacijah menda podpisan nekakšen upniški sporazum, po katerem morajo družbe določene odločitve, ki se nanašajo na lastniška vprašanja, torej tudi dokapitalizacijo, sprejemati soglasno in si ne smejo nasprotovati.

Ker je SDH sklenil, da dokapitalizacije Save ne bo podprl, je tako odločil tudi nadzorni svet Kada, čeprav njegova uprava menda podpira dokapitalizacijo Save. To pa menda v slabo voljo spravlja York, ki prav tako podpira zagotovitev svežega kapitala Savi, ki naj bi s tem prevzela Hotele Bernardin. Zaradi tega je, kot smo poročali, že pisal protestno pismo upravi in nadzornikom holdinga.

Sava v boj za hotele

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Šubic Simon Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 05. 06. 2015 Stran: 3

Družba Sava, ki ji je slaba banka pred dnevi zasegla turistično podjetje in hotele, je vložila predlog za začasno odredbo za vračilo delnic Save Turizma.

Ljubljana - Družba Sava, zoper katero so v torek Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in drugi finančni upniki na Okrožno sodišče v Ljubljani že vložili predlog za prisilno poravnavo, se je takoj podala v pravno bitko za svoje hotele na Bledu in v termah vvzhodnem delu države, ki jih je prejšnji petek prevzela slaba banka po zasegu podjetja Sava Turizem. Na sodišče je namreč vložila predlog za začasno odredbo za vračilo delnic Save Turizma, ker po njenem mnenju slaba banka ni ravnala skladno z zakonodajo in s pogodbenimi določili. Prejšnji petek vloženi predlog so v torek še dopolnili, saj so ugotovili dodatne kršitve določb zakonov o ukrepih za krepitev stabilnosti bank in o finančnih zavarovanjih ter obligacijskega zakonika, so sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

V slabi banki, ki ima v lasti za 24 milijonov evrov terjatev do Save Turizma, so minuli petek pojasnili, da so se za pretvorbo terjatev v kapital odločili, ker niso bili zadovoljni z načrtom prestrukturiranja, ki so ga pripravili v Savi. Slaba banka je sicer pred dnevi prevzela upravljanje 41 hotelov s spremljevalnimi zmogljivostmi, ki so bile v lasti družb Sava Turizem, Istrabenz turizem, Hoteli Bernardin, NFD holding, Thermana Laško, Športni center Pohorje ..., z razlago, da želijo izboljšati poslovanje in s tem vrednost premoženja, dolgoročno pa ne namerava ostati njihov lastnik.

Sava ni bila dobra hotelirka...

Medij: Večer Avtorji: Stojan Jure Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 04. 06. 2015 Stran: 4

Sava ni bila dobra hotelirka...in drugi Večerovi odgovori na najpogostejša vprašanja o sporu med slabo banko in kranjskim holdingom. Analiza upnikov kaže na sum, da je Sava hotele izčrpavala

Vložene so bile tožbe proti slabi banki. A to pomeni, daje naredila kaj narobe?

Vložene tožbe še ne pomenijo, da jim bo sodišče tudi pritrdilo. Že v petek, ko je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) unovčila Savine dolgove in prevzela njeno hotelsko verigo Sava Turizem, je kranjska skupina vložila predlog začasne odredbe za vračilo delnic. V torek ga je še dopolnila. Društvo Mali delničarji Slovenije pa je na Agencijo za trg vrednostnih papirjev podalo prijavo zaradi domnevne tržne manipulacije. Po njihovem mnenju je namreč DUTB zavajala, češ da je "prevzela nepremičnine večjih slovenskih upravljavcev hotelov, med drugimi hotele Sava Turizem, Sava Turizem TMC, Istrabenz Turizem, Hoteli Bernardin itd., v ponedeljek pa se je izkazalo, da je DUTB prevzel zgolj delnice Save Turizem". Mali delničarji še opozarjajo, da so te informacije potrjevali tudi na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V stečaju Bavčarjevega holdinga Maksima bodo zaslužili odvetniki

Medij: Finance Avtorji: Perčič Aleš Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 13. 04. 2015 Stran: 14

Sodni boj z bankami in nekdaj »prijateljskimi« družbami se bo nadaljeval tudi v stečaju

V stečaju Maksime Holdinga, prek katere je Igor Bavčar poskušal prevzeti Istrabenz, je ostalo dobrih šest milijonov evrov premoženja in 25 sodnih postopkov, tudi milijonskih tožb. Stečajnik za zdaj ne namerava opustiti pravdanja, ki se je začelo pred stečajem, za vse postopke skupaj je predvidel 315 tisočakov.


Upniki sov stečaju Maksime Holdinga prijavili za skoraj 40 milijonov evrov terjatev, a jih je stečajni upravitelj Kristijan Anton Kontarščak priznal le za 13,5 milijona evrov. Največji upniki Maksime Holdinga so NLB, Gorenjska banka, Banka Celje ter nekdaj prijateljske družbe Maksima Invest, Diamond in Finetol. Svojo 3,5 milijona evrov vredno terjatev je prijavila tudi državna DUTB, vendar jo Kontarščak zaradi zastaranja prereka.

Prva ocena: stečaj bo stal 356 tisoč evrov 

Kako se je Banka Slovenije vmešala v reševanje Bojana Petana

Medij: Finance Avtorji: Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 26. 03. 2015 Stran: 2

Še pred dobrim letom in polje centralna banka pomagala v stečaj spraviti finančni holding NFD, DZS pa branila pred upnikom NLB

Že večkrat smo naleteli na neuradne informacije, kako se Banka Slovenije vpleta v pogajanja bank upnic o reševanju posameznih dolžnikov. Na Banki Slovenije, ki jo vodi Boštjan Jazbec, so to vedno zanikali. Zdaj smo pridobili januarsko korespondenco o reševanju finančno-turistično-medijskega imperija DZS Bojana Petana, ki mu bodo banke, potem ko je kršil lani podpisani sporazum, dale novega.

Se spomnite, ko je pred meseci vodstvu NLB prekipelo in je zahtevalo, da Petan poplača 2,4-milijonskogarancijo,kijojeDZSleta2009 dal hrvaškemu Digitelu? Petan, kije bil z bankami upnicami, skupaj jih ima 18, sredi pogajanj za nov sporazum o poplačilu dolgov, ker je starega kršil, tudi garancije ni želel plačati. Svoji upnici, NLB, je nonšalantno sporočil: »Se vidimo na sodišču.«

V Hotelih Bernardin lani podvajseterili izgubo

Medij: Delo Avtorji: Kos Suzana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 31. 01. 2015 Stran: 3

Izredna revizija Obremenjujoči izsledki za nekdanje vodstvo Prevrednotenje nepremičnin napihnilo izgubo

Portorož - Skupščina Hotelov Bernardin bo obravnavala ugotovitve izredne revizije, za katero so se delničarji odločili maja lani, odvetniki pa bodo na njenih temeljih presodili o vložitvi pravnih sredstev proti odgovornim. Izredno revizijo je opravila družba Ernst & Young.


Revizijsko družbo Ernst & Young so izbrali mali delničarji, a so bili na skupščini preglasovani, tako da je njihovo izbiro revizorja, ki je pregledal večletno izčrpavanje Hotelov Bernardin, nato potrdilo šele sodišče.

Izsledki izredne revizije družbe Ernst & Young, ki je pregledala nekdanje posle Hotelov Bernardin okoli Skupine NFD, so po naših informacijah zelo obremenjujoči predvsem za Staneta Valanta. Na temelju revizije, ki jo bodo obravnavali tudi na skupščini družbe, bodo odvetniki presodili o vložitvi morebitnih kazenskih ovadb ali odškodninskih tožb proti odgovornim. Revizija je obravnavala petletno obdobje, zanjo pa so se odločili na skupščini maja lani. Pod drobnogledom revizorjev so bili posli, povezani s prenovo Grand hotela Metropol, terminska pogodba z Zvonom ena holding, financiranje in dokapitalizacija družbe Finetol, posojilo Maksimi Invest in družbi Diamond ter trgovanje z delnicami teh dveh družb, nakup desetodstotnega deleža NFD DZU ter poroštvo Hotelov Bernardin za kredit Probanke družbi Fidina. Denar, ki se je črpal iz te portoroške turistične družbe, bi moral bili porabljen za lastno poslovanje ali razdolzevanje, so opozarjali na lanski skupščini. Po ocenah pred tem izrednim revizijskim pregledom je bilo iz Hotelov Bernardin izčrpano od 12 do 17 milijonov evrov, Stane Valant, ki je družbo gradil 14 let, pa je v nedavnem pogovoru za Delo zatrdil, da ima glede Hotelov povsem mirno vest.

Rezultat strmoglavil

Valantovo dediščino potopile Bavčarjeve prevzemne sanje

Medij: Večer Avtorji: Klapš Srečko Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 08. 01. 2015 Stran: 7

Za bankrotiranim NFD Holdingom ostaja 65 milijonov evrov v glavnem bančnih dolgov. Medtem ko Stane Valant terja 416 tisoč evrov odpravnine

Ljubljansko okrožno sodišče je predvčerajšnjim prekinilo prisilno poravnavo NFD Holdinga (NFD) in oklicalo stečaj, ker v treh mesecih ni izvedel dokapitalizacije in izpolnil dodatnih pogojev za možnost prestrukturiranja terjatev. Upnikom so predlagali osemodstotno poplačilo terjatev ali njihovo preoblikovanje v kapital družbe z najnižjim zneskom tri milijone evrov. Dosedanja prisilna upraviteljica Irena Lesjak, kije postala stečajna upraviteljica, je pozvala upnike, naj do 7. aprila prijavijo svoje terjatve. Za bankrotiranim NFD tako ostaja za 65 milijonov evrov dolgov. Sava ima za 17 milijonov evrov terjatev, Banka Celje in Abanka za 13 milijonov, Gorenjski banki NFD dolguje 10 milijonov evrov ... Iz objav na Ajpesu je razvidno še, da je 416 tisoč evrov težko terjatev do NFD prijavil tudi Stane Valant, ker meni, da mu ta dolguje odpravnino. Lesjakova te terjatve ni priznala, kakor tudi Valant ne priznava, da je odgovoren za polom NFD. Za časnik Finance je dejal, da "on ni delal nič narobe, kar naj bi dokazovalo tudi dejstvo, da ni bil razrešen iz krivdnih razlogov".

Neuspešni dvojec Bavčar-Valant s krmarjem Kosmino

Vzpon in padec Valantovega NFD Holdinga

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 06. 01. 2015 Stran: 17

NFD Holding je pok borznega balona na Ljubljanski borzi pričakal praktično brez dolgov in na vrhuncu svoje moči. Dobrih sedem let kasneje je zaradi napačnih odločitev nekdanjega vodstva družba bankrotirala.

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj zapečatilo usodo NFD Holdinga. Ker se temu z upniki ni uspelo pravočasno dogovoriti o pogojih finančnega prestrukturiranja, je sodišče ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečaj. Po neuradnih informacijah se s sanacijo ni strinjala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je nasprotovala podaljšanju ročnosti posojil in pretvorbi dela terjatev v kapital.

NFD Holding je v stečaju za seboj pustil za okoli 65 milijonov evrov neporavnanih dolgov. Od tega nekaj več kot 30 milijonov evrov dolguje Savi in Gorenjski banki, s katerima je še pred nekaj leti sestavljal tako imenovano gorenjsko gospodarsko navezo. Z okoli 33 milijoni evrov terjatev je največja upnica bankrotiranega holdinga DUTB, na katero so posojila NFD Holdingu prenesle Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka, v kratkem pa bo to storila tudi podržavljena Banka Celje.

Ostali so le hoteli

V stečajni masi je NFD Holdingu ostala le ena pomembnejša naložba, to je 66-odstotni delež Hotelov Bernardin. Ti so se že pred meseci z bankami dogovorili o podaljšanju ročnosti posojil do leta 2018, z nedavno prodajo hotelskega kompleksa Metropol pa se je neto finančni dolg portoroškega hotelirja zmanjšal za več kot polovico, na le še dobrih 20 milijonov evrov.

NPU se je zakopala v sporne posle v Bernardinu

Medij: Delo Avtorji: Šuligoj Boris Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 21. 10. 2014 Stran: 4

Prelivanje denarja Stane Valant trdi, da mu neupravičena pripisujemo izčrpavanje Hotelov Bernardin

Portorož - Pri preverjanju spornih poslov, povezanih s Hoteli Bernardin, so kriminalisti opravili že precej dela. Na generalni policijski upravi so nam včeraj potrdili, da Nacionalni policijski urad in policijska uprava Ljubljana vodita predkazenski postopek v zvezi z gospodarskim kaznivim dejanjem. Za kakšne sporne posle je šlo, nam niso odgovorili.


Iz neuradnih virov so potrdili, da gre za skoraj vse tiste posle, ki naj bi jih po zahtevi malih delničarjev revidirali v družbi Ernst & Young, o čemer smo že poročali. V letih 2009, 2010 in 2011 so hoteli Bernardin družbam, povezanim z NFD Holdingom (NFD DZU, Daimond, Maksima Invesl, Bernardin Arkade, Fidina, CBH, Finetola) namenili za najmanj 14,97 milijona evrov, čeprav bi ta denar morali porabiti za lastno poslovanje ali razdolževanje. V istem obdobju so opravili za 17,4 milijona evrov slabitev. Tako so morali Hoteli Bernardin kupovati delnice podjetij, povezanih z NFD Holdingom, bili so porok tem družbam za najetje kreditov, posojali so jim denar, jih po nepotrebnem dokapitalizirali (saj se s tem ni prav nič izboljšala hotelska dejavnost). Problem počasnosti preiskav teh poslov je, da bodo posamezni posli kmalu zastarali (glede odškodninske in kazenske odgovornosti). Zastaralni rokjepetlet.

Kdo je zares odločal

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.