Nama

NAMA, d.d. - Kontaktni podatki

NAMA Trgovsko podjetje, d.d. (oznaka delnice: NALN)
Tomšičeva 1
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 425 83 00
Faks: +386 (1) 252 47 56
Spletna stran: www.nama.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

NAMA d.d. Ljubljana 

Oznaka delnice:

NALN

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102690

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   3.977.325,00€

31.12.2021

Število vseh delnic:

   953.795

31.12.2021

Lastne delnice:

   68

31.12.2021

Število delničarjev:

   74

31.12.2021

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   11,09€

31.12.2021

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   364.648,02€

31.12.2021

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   20,80€

31.12.2021

Tržna kapitalizacija:

   19.838.936,00€

31.12.2021

     

Kontakt za vlagatelje:

 Nataša Senić

Telefon:

01 425 91 00

Email:

natasa.senic@nama.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Družba Ljubljanica za Namo ponuja 21,9 milijona evrov

Medij: STA Avtorji: STA Teme:  NAMA Datum: Petek, 1. februar 2019  

Družba Ljubljanica je danes objavila ponudbo za prevzem trgovskega podjetja Nama.

Družba v lasti Trigala, ki je skupno podjetje Zavarovalnice Triglav in nemške družbe za upravljanje naložb KGAL, nima v lasti še nobene delnice veleblagovnice, za vsako pa je pripravljena odšteti 23 evrov. Vrednost prevzema je 21,9 milijona evrov.

Družba Ljubljanica objavila prevzemno namero za Namo

Medij: Dnevnik  Avtorji: Živa Rokavec, STA Doseg: 253.706 Tema:  Nama, Zavarovalnica Triglav, Kompas shop  Datum: Petek, 04. januar 2019  Ura spletne objave: 18.28 Vir spletne objave: TUKAJ  

Družba Ljubljanica je danes objavila prevzemno namero za odkup delnic trgovskega podjetja Nama. Koliko bodo ponudili za odkup delnic, bo družba objavila v najmanj desetih oziroma največ tridesetih dneh po objavi namere.

Trgovsko podjetje Nama, ki je najbolj prepoznavno po svoji ljubljanski veleblagovnici med Tomšičevo, Cankarjevo in Slovensko cesto, želi prevzeti družba Ljubljanica. Družba je namreč danes objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic Name, o nameri pa so že obvestili tudi republiški agenciji za trg vrednostnih papirjev in za varstvo konkurence ter upravo in predstavnike delavcev Name. Zapisali so, da bodo prevzemno ponudbo objavili v desetih do tridesetih dneh.

Neuspešni poskusi prodaje

Družba Ljubljanica, ki ima sedež na Dunajski cesti, je v 100-odstotni lasti Trigala, ki je skupno podjetje Zavarovalnice Triglav in nemške družbe KGAL za upravljanje naložb. Zavarovalnica Triglav je hkrati tudi eden od lastnikov Name.

Največji lastniki – poleg omenjene zavarovalnice so to še Adriatic Slovenica in Triglav skladi – so Namo v letih 2016 in 2017 že poskušali prodati, a bili pri tem neuspešni, saj niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup. Trgovska družba Kompas Shop je sicer spomladi 2017 objavila prevzemno ponudbo. Za delnico je Kompas Shop takrat ponudil 20 evrov v denarju, a je ponudbo sprejel manj kot odstotek delničarjev ljubljanske veleblagovnice. Ti so bili skupaj imetniki 8576 delnic Name, kar je bilo zgolj 0,899 odstotka vseh delnic trgovskega podjetja.

Nama, upravljanje z nepremičninami

Datum skupščine: 
17.05.2022 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021. Izbira revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2021 ter soglasje k Politiki prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana.

NAMA Trgovsko podjetje

Datum skupščine: 
19.06.2020 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Nama, d.d., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Seznanitev z odstopno izjavo in imenovanje članov nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z imenovanjem Andreje Kokalj, kot članice nadzornega sveta predstavnice delavcev, ki je bila na seji Sveta delavcev dne 27.9.2019 izvoljena za štiri letni mandat.

NAMA

Datum skupščine: 
20.05.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018. Delitev bilančnega dobička (0,11 eur bruto na delnico) in podelitev razrešnice upravi in NS, imenovanje revizorja

Ujetnica slabe konjunkture in lastniškega statusa quo

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 17. 07. 2015 Stran: 8

Nama, blagovnica na gradbišču Na julijski skupščini bodo delili dividende, letos pa bodo rezultati slabši - Kdo si želi padanja tečaja delnice?

Ljubljana - Najstarejša slovenska blagovnica, ljubljanska Nama, bo svojim delničarjem za leto 2014 ponudila dividende. Ne zelo bogatih, pa vendarle: delnica daje donos v času, ko kriza odžira kruh vsem trgovcem, tistim v mestnih središčih pa še posebno. Za nameček je ljubljanska blagovnica že pol leta skoraj odrezana od sveta (kupcev).


Skupščina delničarjev Name je bila sprva sklicana za junij, nato preklicana in prestavljena na 20. julij. Pozornost pa je vzbudila predlagana razširitev dnevnega reda, objavljena na spletnih straneh Ljubljanske borze. Eden od dveh približno polovičnih lastnikov, Adriatic Slovenka (AS), je od uprave družbe zahteval informacijo o kratkoročni in dolgoročni plačilni sposobnosti in kapitalski ustreznosti - skladno z določili stečajnega zakona - ter informacijo o poteku in učinkih sprejetih sanacijskih ukrepov ter o rezultatih poslovanja v letošnjem prvem polletju.

Nama

Datum skupščine: 
20.06.2014 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Tomšičeva 1, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Nama

Datum skupščine: 
07.02.2014 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Tomšičeva 1, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Nadzorniki nad Matjaža Rakovca zaradi strmega padca premij

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 22. 05. 2013 Stran: 8

Zavarovalnica Triglav

Nadzorniki naj bi včeraj od predsednika uprave Zavarovalnice Triglav Matjaža Rakovca zahtevali pojasnila glede strmega padca premij, medtem ko za zdaj ni znano ali so zahtevali tudi odgovore glede sestanka v zagrebški restavraciji larunski dvori.

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav pod vodstvom Mihaela Permana je po neuradnih informacijah na včerajšnji seji od uprave z Matjažem Rakovcem na čelu zahteval številna pojasnila glede padca poslovanja v prvem letošnjem četrtletju, ki ga je Triglav zaključil s kar enajstodstotnim padcem bruto premij. Ali so nadzorniki od Rakovca zahtevali tudi pojasnila glede skrivnostnega sestanka, ki se je sredi prejšnjega meseca odvil v zagrebški restavraciji Jarunski dvori, ni znano, saj se je seja zavlekla pozno v večerne ure.

Kot smo včeraj razkrili v Dnevniku, naj bi se sestanka v Zagrebu poleg Rakovca in nekaterih članov vodstva Triglava udeležili uprava Croatie Osiguranje in lobisti ameriške družbe Patton Boggs. Slednji naj bi po neuradnih informacijah zastopali interese poljske zavarovalnice PZU, ki si prizadeva za nakup največje slovenske in hrvaške zavarovalnice, ključna tema sestanka pa naj bi bila ravno privatizacija Triglava. Na Rakovčeva pojasnila glede omenjenega sestanka še vedno čakamo. V Slovenski odškodninski družbi (Sod), ki upravlja državni dvotretjinski delež največje slovenske zavarovalnice, pa so nam včeraj povedali, da upravi Triglava niso podelili mandata za kakršno koli dogovarjanje s potencialnimi strateškimi partnerji. Sestanka ob obrežju Jarunskega jezera na Sodu niso želeli komentirati, prav tako ne na ministrstvu za finance, ki je pristojno za Triglav.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.