Mlinotest

Nova nadzornika v Mlinotestu

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 08. 01. 2016 Stran: 3

AJDOVŠČINA ► Mlinotest ima nova nadzornika, to sta Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Na skupščini, ki so jo sklicali na zahtevo podjetja Mlino in Občine Ajdovščina, so odpoklicali nadzornika Boruta Kuharica in Silvana Peršolja. Mlino in občina sta za nova nadzornika predlagala Vodopivca in Mitjo Premrla, a delničarji so podprli nasprotni predlog Vipe Holdinga v likvidaciji in za nova nadzornika imenovali Vodopivca in Gombača. Ob imenovanju se je Gombač, sicer likvidacijski upravitelj Vipe Holdinga, zavezal, da bo v primeru prodaje 48-odstotnega deleža, ki ga ima v Mlinotestu družba Vipa Holding v likvidaciji, kot nadzornik odstopil in omogočil novemu lastniku imenovanje svojega nadzornika. Vseslovensko združenje malih delničarjev napoveduje možnost izpodbojnih tožb.

Delničarjem Žita trikrat višja dividenda

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 11. 06. 2013 Stran: 8

Na včerajšnji skupščini Žita društvo MDS, kije imelo 23 odstotkov glasovalnih pravic, ni uspelo z nasprotnim predlogom, da se v nadzorni svet izvoli Rajko Stankovič, saj je predlog dobil 49,26-odstotno podporo. Tako je bil z 52,97-odstotno večino za člana nadzornega sveta Žita ponovno imenovan Adrijan Rožič iz Kada. So pa delničarji potrdili predlog o višji dividendi, in sicer v skupni višini 2,99 evra bruto za posamezno delnico - sprva je bila predvidena dividenda en evro bruto. Delničarka Modra zavarovalnica je kot predlagateljica razširitve dnevnega reda zahtevala, da bi se delničarji na skupščini seznanjali z dokumentacijo, ki je povezana s prenosom zemljišč z matične družbe na hčerinsko družbo Šumi. Delničarji so namesto prvotnega predloga sprejeli nasprotni predlog Soda. Ta predvideva, da bo vpogled v dokumentacijo omogočen vsem zainteresiranim delničarjem, uprava pa je na skupščini podala poročilo v zvezi z omenjenimi posli, v katerem je pojasnila, da je razlog za prenos nepremičnine in delnic Mlinotesta ter Mlinopeka bil dokapitalizacija hčerinske družbe Šumi.

Boj za delitev dobička se zaostruje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 06. 2013 Stran: 7

Skupščine

Delničarji letos očitno ne bodo ponovno pristali na nižje dividende kot leto prej. Samo 50 največjih analiziranih podjetij bo moralo letos izplačati med 240 in 300 milijoni evrov dividend, medtem ko so vse slovenske delniške družbe lani izplačale za zgolj 437 milijonov evrov dividend.


Upravam največjih slovenskih družb bo, kot kaže, letos uspelo zadržati dosti manjši delež ustvarjenih dobičkov kot v preteklih letih. Če so se lastniki delniških družb še lani »zadovoljili« z vsega 437 milijoni evrov dividend, so se letos njihovi apetiti precej povečali, kar se odraža tudi v povečanem številu zahtev za izplačilo višjih dividend.

Mali delničarji so v preteklosti že večkrat zahtevali višje dividende, vendar jih je v nemalo primerih preglasovala država, ki pa je letos očitno spremenila svoj pogled na dividendno politiko. Tako je Slovenska odškodninska družba (Sod) letos že predlagala oziroma dosegla izplačilo višjih dividend v Petrolu, Termah Olimia, Salusu in Aerodromu Ljubljana, prvič pa je moral na zahtevo države vmesne dividende izplačati tudi Telekom Slovenije. Višje dividende od prvotno predlaganih bodo morali letos izplačati v Cinkarni Celje, Tovarni olja Gea in Prvi Group, zahtevo za izplačilo višjih dividend pa je pričakovati tudi na skupščinah Krke, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Žita, Letrike in nekaterih preostalih večjih podjetij.

Mlinotest

Datum skupščine: 
28.06.2013 - 08:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana

Bojc išče bančno podporo za naskok na Mlinotest

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik/ Gospodarstvo Datum: 19. 01. 2013 

V naslednjih tednih bo predvidoma znano, ali bo predsedniku uprave Žita Janezu Bojcu uspelo uresničiti načrtovani prevzem ajdovske pekarske skupine Mlinotest.

Predsednik uprave Žita Janez Bojc je v zadnjih tednih začel pripravljati teren za prevzem ajdovske pekarske skupine Mlinotest, ki jo lastniško še vedno obvladuje Vipa Holding v likvidaciji. Po neuradnih informacijah naj bi namreč Bojc pri nekaterih bankah že začel preverjati, pod kakšnimi pogoji so te pripravljene sodelovati pri prevzemu Mlinotesta, prav tako pa naj bi se že začel dogovarjati tudi z Gorenjsko banko in Abanko Vipo, največjima upnicama Vipe Holdinga.

»Žito je imelo in še vedno ima interes za povečanje lastništva v Mlinotestu, saj med družbama po mojem mnenju še vedno obstajajo številne sinergije. Ali nam bo te želje uspelo uresničiti, pa ni odvisno le od nas,« nam je povedal Bojc, ki pa pogovorov z bankami ni želel komentirati.

Bojcu je sicer že konec lanskega leta uspelo nekoliko izboljšati kreditni potencial Žita, ki je z 10 hektarjev velikim zemljiščem v ljubljanskem BTC najprej dokapitaliziral Šumi nepremičnine, nato pa je slednji od Žita odkupil 17-odstotni paket delnic Mlinotesta in četrtinski delež murskosoboške družbe Mlinopek. Ker bi bilo lažje najti strateškega partnerja za Žito, če bi ta pred tem konsolidiral pekarsko dejavnost v Sloveniji, naj bi bili načrtom Bojca naklonjeni tudi večji lastniki Žita.

Mlinotest in igrice lastnikov, ki rešujejo sami sebe

Medij: Demokracija Avtorji: Kocjan Vida Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 15. 11. 2012 Stran: 26

Bodo še eno uspešno slovensko podjetje spravili pod vodo? To je vprašanje, ki se že nekaj časa postavlja ob pogledu na vse, kar se dogaja v družbi Mlinotest iz Ajdovščine in okrog njenih lastnikov.

Skoraj tretjinski delež podjetja Mlinotest iz Ajdovščine je družba Vipa Holding »parkirala« pri neznanem ljubljanskem podjetju GO! svetovalno podjetje, d. o. o.

V podjetju Mlinotest iz Ajdovščine se že nekaj časa soočajo z večjimi poslovnimi oziroma lastniškimi težavami. V zadnjem letu so podjetje že dvakrat dokapitalizirali, v obeh dokapitalizacijah pa je kot glavni igralec sodeloval večinski lastnik Mlinotesta, to je družba Vipa Holding, ki je od preteklega tedna v likvidaciji. Družba Vipa Holding, ki se je ukvarjala s holdinškim in portfeljskim upravljanjem, investicijskim svetovanjem in trženjem investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ie bila že dolgo v velikih težavah, julija letos pa je potihoma in čez noč prodala skoraj 30 odstotkov delnic Mlinotesta majhnemu in neznanemu podjetju GO! svetovalna, d. o. o., iz Ljubljane, ki pa kupnine še vedno ni plačalo. Po doslej znanih podatkih naj bi to v dogovoru z lastniki, to je družbo Vipa Holding, naredilo po obrokih. Več kot očitno je, da je družba Vipa Holding pred tem, ko so njeni lastniki sprejeli sklep o likvidaciji družbe, umaknila del svojega premoženja v »varne« roke. S tem so seveda izigrali upnike. Zelo pomembno je tudi to, v čigavih rokah bo na koncu pristalo pomembno ajdovsko podjetje Mlinotest.

Kaj se torej dogaja z Mlinotestom?

Vipa Holding s pomočjo Mlinotesta rešuje premoženje pred upniki

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Gospodarstvo Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 11. 2012

Abanka Vipa in Gorenjska banka imata vse manj možnosti za poplačilo posojil Vipi in Vipi Holdingu

LJUBLJANA - Še preden so delničarji na včerajšnji skupščini potrdili začetek likvidacije Vipe Holdinga, nekoč najpomembnejšega severnoprimorskega holdinga, je njeni upravi pred upniki uspelo skriti praktično vso bremen prosto premoženje. V vsega letu dni je Vipi Holdingu, ki jo obvladuje Borut Kuharič, pred bankami upnicami uspelo rešiti že za okoli 20 milijonov evrov premoženja. Poleg delnic Iskre Avtoelektrike in Save Re še dvorec Zemono, proizvodni kompleks Lipe v Ajdovščini ter 30-odstotni paket delnic Mlinotesta.

Največji banki upnici Skupine Vipa, Gorenjska banka in Abanka, sta poplačilo izteklih posojil zahtevali že pred meseci, a neuspešno. Pri reševanju premoženja skupine pred upniki pa je ključno vlogo igral zlasti Mlinotest pod vodstvom Davida Nabergoja. Ko je Vipa Holding zbirala denar za sodelovanje pri lanskoletni 1,5-milijonski dokapitalizaciji Mlinotesta, ji ga je pomagala zagotoviti prav ajdovska pekarska skupina, ki je od svoje večinske lastnice odkupila več manjših finančnih naložb. Ob dokapitalizaciji Mlinotesta v začetku letošnjega leta se je scenarij ponovil, le da so pred upniki Vipe Holdinga tokrat skrili bistveno več premoženja. Tik preden je Vipa Holding vplačala dodatnih sedem milijonov evrov delnic, je namreč Mlinotestu za 2,1 milijona evrov prodala dvorec Zemono, ajdovska pekarska družba pa je hkrati za 7,6 milijona evrov kupila tudi proizvodni kompleks Lipe v Ajdovščini. Slednji je bil v lasti družbe Vipa Nepremičnine (v lasti Vipe Holdinga), ki pa kupnine ni zadržala, temveč jo je v obliki posojil nakazala svoji lastnici. Na drugi strani Mlinotest dvorca Zemono ni kupil neposredno, temveč po svoji hčerinski družbi Finholding, ki ji je pred tem odobril večje posojilo.

Kaj konec Vipe Holdinga pomeni za ajdovska podjetja?

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 06. 11. 2012 Stran: 8

David Nabergoj iz Mlinotesta meni, da likvidacija Vipe Holdinga obeta konec vladavine finančnikov v realnem sektorju

Vipa Holding bo po današnji skupščini delničarjev likvidirana. Družba ima več kot 11 tisoč malih delničarjev in je največji delničar ajdovskega Mlinotesta. Predsednik uprave Mlinotesta David Nabergoj upa, da lastniška sprememba ne bo pomembno vplivala na poslovanje.


Na današnji seji skupščine delničarjev novogoriške Vipe Holdinga bodo delničarji glasovali o redni likvidaciji družbe. »Razlog za prenehanje družbe so zaostrene gospodarske razmere ter slaba likvidnost družbe. Čepravje družba že radikalno znižala vse svoje stroške in nima več zaposlenih, ne more več poslovati tako, da bi ustvarjala pozitivne donose za svoje lastnike,« je uprava zapisala v sklicu današnje skupščine. Ključno vlogo na skupščini bo imela 80-odstotna lastnica Vipe Holdinga, družba Vipa pod vodstvom Boruta Kuharica.

Kdo je glavni v holdingu?

Nočejo razprodaje

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 05. 11. 2012 Stran: 3

Delničarji družbe Vipa Holding jutri odločajo o njeni likvidaciji

Če bodo delničarji Vipe Holding jutri dvignili roke in potrdili njeno likvidacijo, bo njen sedanji direktor Miran Gombač kot likvidacijski upravitelj začel prodajati premoženje, da bi poplačal upnike. Največ časa mu bo najbrž vzelo iskanje kupca za 48-odstotni delež v ajdovskem Mlinotestu.

AJDOVŠČINA ► Vipi Holdingu se čas najbrž izteka. Tepe ga slaba likvidnost, njegovi računi so že od poletja blokirani.

Premoženje za plačilo dolgov

Zadnji dve leti posluje z izgubo in vse kaže, da ne more več zagotavljati pozitivnih donosov za svoje lastnike. Spričo tega in zaostrenih gospodarskih razmer je direktor Miran Gombač delničarjem predlagal, naj družbo likvidirajo.

Vipa Holding v likvidacijo, Mlinotest pa je prodala na obroke

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matajž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 06. 10. 2012 Stran: 9

Ljubljana - Novogoriška Vipa Holding, ki ima še vedno več kot 11.500 malih delničarjev, bo očitno že v kratkem končala v likvidaciji, s tem pa se bo delničarjem in upnikom tudi bistveno omejila možnost nadzora nad poslovanjem družbe. Za družbe v likvidaciji namreč veljajo bistveno manj stroga pravila poročanja, vendar pa to po trditvah direktorja družbe Milana Gombača naj ne bi bil razlog za likvidacijo holdinga.

Skupščina, na kateri bodo delničarji odločali o likvidaciji, je sklicana za 6. november, ključno besedo pri tem pa bo imela 80-odstotna lastnica Vipe Holdinga, družba Vipa pod vodstvom Boruta Kuharica. »Za likvidacijo smo se odločili, ker praktično ne poslujemo več. Vipa Holding nima več nobenega zaposlenega, prav tako pa ne more pričakovati niti nekih večjih dividendnih prilivov,« je za Dnevnik povedal Gombač.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.