Mladinska knjiga založba

Bog jih je zapustil

Medij: Mladina Avtorji: Mekina Borut Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 28. 01. 2011 Stran: 19

Franc Kramberger, mariborski nadškof, danes pravi, da jim je iskreno žal za polom: "Zavedamo se stisk ljudi ..." Ko niso bili v stiski, so se zavzemali za manj države, enotno davčno stopnjo in zato, da bi ljudje v Sloveniji prevzeli več »odgovornosti za svoj gmotni položaj in za svojo srečo.«

MARIBORSKA NADŠKOFIJA JE ZA REŠEVANJE SVOJIH FINANČNIH HOLDINGOV ŽRTVOVALA TUDI DENAR VERNIKOV IN PREMOŽENJE KARITATIVNIH USTANOV


PRODANI MISIJONARJI

Ljubljanski nadškof in slovenski metropolit Anton Stres se te dni mudi na duhovnih vajah na Madagaskarju. Seveda je šel na obisk k najbolj znanemu slovenskemu misijonarju. Petru Opeki, ki ga je nedavno z državnim odlikovanjem nagradil tudi predsednik države Danilo Turk. Peter Opeka je dokaz, da se lahko slovenska krščanska dobrota v mednarodnem prostoru uvrsti na najvišje položaje. A kot vse kaže, so doma te vrednote obrnjene na glavo. Tudi misijonarska pisarna v Mariboru, na Slovenski cesti 21, je le ena od množice nepremičnin, ki jih je mariborska nadškofija v zadnjem letu, očitno zaradi reševanja svojega holdinškega premoženja, zastavila pri bankah. Po naših informacijah je upnica omenjenih prostorov avstrijska Volksbank.

Zraven misijonarske pisarne je na Slovenski 17 sedež

Reševanje prezadolženih cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja,Červek Urban,Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 20. 01. 2011 Stran: 9

Vatikanski finančniki iščejo izhod iz težav

Stanković: Po nam znanih podatkih so vsi deleži in finančne naložbe zastavljeni pri bankah - Mase za poplačilo upnikov v primeru stečaja menda le za 60 odstotkov - Bo NFD Holding iskal nova zavarovanja?

Maribor, Ljubljana - Potem ko sta konec prejšnjega tedna plačilno nesposobnost najprej razglasila finančna holdinga Zvon Ena in Zvon Dva, nato pa še podjetje Gospodarstvo Rast, se v zakulisju nadaljujejo pogajanja med tujimi svetovalci mariborske nadškofije in bankami upnicami. Dokler se pogovori ne končajo - časa je menda tri ali štiri tedne -, vpleteni ne želijo napovedovati usode omenjenih podjetij. Vse več pa je govoric, da bi lahko prezadolžena podjetja, povezana z gospodarsko upravo mariborske nadškofije, končala v stečaju. S tem bi bile na voljo za prodajo številne naložbe obeh holdingov.


Čeprav so omenjena podjetja plačilno nesposobnost na portalu Ljubljanske borze razglasila že v petek, na Okrožnem sodišču v Mariboru še niso prejeli nobenega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, niti od holdingov Zvon Ena in Zvon Dva niti od Gospodarstva Rast. »Dokler tega ne storijo ali dokler tega ne stori kateri od upnikov, nadaljnjih postopkov pred sodiščem ni mogoče napovedovati in sodišče pri ravnanju insolventnega dolžnika nima nobene vloge,« sporočajo s sodišča.

V Gospodarstvu Rast, ki je v večinski lasti mariborske nadškofije, manjšinska deleža pa imata še škofiji Novo mesto in Murska Sobota, in ga od odstopa dolgoletnega glavnega ekonoma nadškofije Mirka Krašovca vodi Dušan Zazijal, nastalega položaja uradno ne želijo komentirati. Sporočajo le, da pogajanja med tujimi svetovalci, banko TMF in skupino Rothschild ter bankami upnicami (največja je NLB, op. p.) še naprej potekajo, pri tem pa bodo še naprej izvajali intenzivne aktivnosti finančnega prestrukturiranja vseh treh družb. Predlog njihovega finančnega prestrukturiranja bo po pričakovanju uprave Gospodarstva Rast pripravljen v naslednjih treh ali štirih tednih.

Delničarjem Mladinske knjige Založbe 2,44 evra dividende

Medij: Dnevnik Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 23. 06. 2010 Stran: spletna izdaja 19.50
 
Delničarji Mladinske knjige Založbe so na današnji skupščini potrdili sklep, da bodo od 4,1 milijona lanskega bilančnega dobička tri milijone namenili za izplačilo dividend. Dividenda na delnico tako znaša 2,44 evra bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička se prenese.

Delničarji Mladinske knjige Založbe so na današnji skupščini sprejeli tudi letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba in konsolidirano letno poročilo skupine Mladinska knjiga za leto 2009 in sklep o uporabi bilančnega dobička. Skupščina družbe je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za leto 2009 in imenovala revizijsko družbo za poslovno leto 2010.
 
Kot so po skupščini sporočili iz družbe, je Mladinska knjiga Založba lani ustvarila 42,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 3,1 milijona evrov čistega dobička.
 
Skupino Mladinska knjiga je konec leta 2009 sestavljalo 17 družb. Ustvarila je 122,7 milijona evrov čistih konsolidiranih prihodkov, čisti dobiček pa je znašal 1,4 milijona evrov. Sprejet je bil tudi sklep o pridobivanju lastnih delnic, po katerem lahko družba pridobi največ 3,28 odstotka vrednosti osnovnega kapitala.
 
Za revizorja poslovanja Mladinske knjige Založba za leto 2009 je skupščina imenovala revizijsko družbo ABC Revizija iz Ljubljane.Skupščina je sprejela tudi spremembe statuta družbe v skladu z novelo zakona o gospodarskih družbah.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) je po skupščini sporočilo, da se je današnja skupščina družbe Mladinska knjiga Založba začela in končala s proceduralnimi napakami, ki imajo za posledico ničnost vseh sprejetih sklepov.

"Že ob prijavi na skupščino družbe, prijavljenemu malemu delničarju in njegovim zastopnikom niso hoteli izročiti gradiva za skupščino. Tako bo delničar preko Društva Malih delničarjev  podal prijavo prekrškovnemu organu ministrstva za gospodarstvo, ki je o podobnih primerih že odločilo v korist delničarjev. Družbi in odgovorni osebi bo verjetno naložilo plačilo denarne kazni," so zapisali v MDS.

Mladinska knjiga Založba zaokrožuje svoj domači imperij

Medij: Dnevnik Avtorji: T. M. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 05. 2010 Stran: 29

Ljubljana - Največja založba v Sloveniji, ki jo vodi Peter Tomšič, namerava iztisniti še ostalih sto malih delničarjev Mladinske knjige Trgovine (MKT). Za slaba dva odstotka družbe, ki jih še nima v lasti, bo morala Mladinska knjiga Založba (MKZ) odšteti dobrih 464.000 evrov, mali delničarji pa si lahko kljub iztisnitvi obetajo tudi dividendo, 10,6 evra na delnico. Denarna odpravnina bo po drugi strani znašala nekaj več kot 200 evrov.


To je sicer še eden od korakov v konsolidaciji poslovanja MKZ na domačem trgu. Družba, ki jo obvladuje Zvon Dva Holding, ima namreč že v lasti 100 odstotkov Mladinske knjige, Cankarjeve založbe in Grafike Soča, v teku pa je tudi pripojitev Mladinske knjige Logistike.

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
23.06.2010 - 16:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29.
Status: 
arhivirana

Zvon Ena id kljub izgubi z visoko dividendo

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 04. 09. 2009 Stran: 11

Delničarji družbe Zvon Ena investicijska družba (id) so na nedavni skupščini med drugim sprejeli sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 1,39 milijona evrov (ali 0,61 evra bruto za delnico) razdeli med delničarje. Pri borzni vrednosti delnice dobrih šest evrov gre torej za približno desetodstotni dividendni donos.

Omenjena investicijska družba ima slabih 33 tisoč delničarjev, največji med njimi pa so NFD 1 id z 9,7 odstotka vseh delnic, Krekova družba (9,5 odstotka), ki sklad tudi upravlja, Etol (7,3), Vipa (6,7) in Slovenska odškodninska družba z 2,4 odstotka delnic. Odločitev delničarjev je nekoliko presenetljiva, saj je družba lansko leto (zlasti zaradi nerealiziranih kapitalskih izgub) sklenila s kar 27,5 milijona evrov izgube, ob letošnjem polletju pa prav tako imela izgubo v višini 211 tisoč evrov.

Delničarjem Mladinske knjige Založba 3,4 evra dividende

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 30. 06. 2009 Stran: 24

Založba Mladinska knjiga (MKZ) bo za izplačilo delničarjem namenila 4,19 milijona evrov oziroma 3,4 evra bruto na delnico, so včeraj odločili delničarji družbe, med katerimi je največji Zvon Dva Holding. Nadzornemu svetuje bila dodeljena tudi nagrada v višini 56.500 evrov. Mladinska knjiga Trgovina, njena odvisna družba, bo po drugi strani za dividende namenila 1,3 od 4,3 milijona evrov bilančnega dobička, medtem ko bo nadzornikom izplačana nagrada v višini 18.500 evrov. Skupina MKZ je lani čiste prihodke od prodaje povečala za tri odstotke, na 139,2 milijona evrov, čisti dobiček pa je padel za več kot dve tretjini, na 1,3 milijona evrov.

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
29.06.2009 - 16:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe, Slovenska cesta 29 v Ljubljani
Status: 
arhivirana

Če že speljujemo Titovo cesto na Žale, zakaj je ne bi še do povojnih grobišč?

Medij: Reporter
Avtorji: Kršinar Igor
Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Intervju tedna
Datum: 01. 06. 2009
Stran: 35
 

Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.