Mladinska knjiga založba

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
21.02.2012 - 15:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladisnke knjige Založbe, Slovenska cesta 29 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana

Sodnica končala zgodbo Zvona Dva Holdinga, odzvonilo bo tudi Zvonu Ena

Medij: Dnevnik Avtorji: Tomaž Klipšteter, Tomaž Modic Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 01. 2012 Stran: 24
 
Maribor, Ljubljana - Vodstvo Nove Ljubljanske banke (NLB) je po mesecih krčevitih naporov naposled doseglo svoj cilj: preprečiti prisilno poravnavo družbe Zvon Dva Holding. Okrožna sodnica v Mariboru Jasna Murgel je včeraj ugodila zahtevi največje slovenske banke in bo v roku osmih dni izdala sklep o začetku stečajnega postopka. Posledično bo propadel tudi načrt sanacije "sestrskega" Zvona Ena Holdinga, tako da tudi to prezadolženo cerkveno družbo čaka stečajna žalost.
 
Pravzaprav bi morala sodnica izdati sklep o stečaju Zvona Dva Holdinga že prejšnji mesec, ko se je izkazalo, da mariborsko sodišče Gospodarstvu Rast ni dalo soglasja h konverziji terjatev do Zvona Dva Holdinga in s tem poteptalo še zadnjo rešilno bilko zanj. Vendar je pravnomočnost sklepa preprečila pritožba, sodnica Murglova pa je morala izpeljati še en sodni narok.
 
 
Uvodoma je sodnica sporočila še eno slabo novico za Zvon Dva Holding. Abanka Vipa ji je 4. januarja poslala dopis, v katerem jo je obvestila, da bo postopala enako kot NLB in ne bo reprogramirala terjatev do Zvona Dva Holdinga. Manjšemu od holdingov Nadškofije Maribor je bilo nenaklonjeno tudi mnenje ekonomske izvedenke Ane Luin. Po njeni oceni obstaja manj kot 50-odstotna verjetnost, da bi zmogel Zvon Dva Holding izpeljati predlagani načrt finančnega prestrukturiranja in zagotoviti kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost brez sodelovanja NLB.
 
Odvetnik Bojan Pečenko, pooblaščenec Zvona Dva Holdinga, je sicer skušal prepričati sodnico, da mora izvedenka dopolniti svoje mnenje, vendar je Murglova zavrnila njegov predlog in sklenila, da bo "končala to zgodbo". Na njeno odločitev je vplivalo tudi mnenje prisilne upraviteljice Vide Gaberc, ki je v svojem rednem poročilu za preteklo leto podvomila o uspešnosti prisilne poravnave. Ne nazadnje je tudi predsednik uprave Zvona Dva Holdinga Ljubo Peče priznal, da jim z ločitvenimi upniki ni uspelo skleniti dogovora o reprogramu dolgov.
 

MKZ bo delil dividende, a desetkrat nižje od lanskih

Medij: Finance,  Rubrika: F, Datum: 08.06.2011 Avtor: TS Teme: Mali delničarji  Stran: 15
 
Mladinska knjiga Založba (MKZ) bo delničarjem razdelila za 308 tisoč evrov dividend oziroma 0,25 evra bruto na delnico. Največji, okoli 69-odstotni lastnik Zvon Dva Holding, kije v postopku prisilne poravnave, bo dobil dobrih 200 tisoč evrov. Dividende so tako letos desetkrat nižje kot lani, ko so razdelili tri milijone evrov ali 2,44 evra na delnico.
 
Mali delničarji so na včerajšnji skupščini ob tem opozorili na strm upad dobička.MKZ je imel lani nekaj več kot 400 tisoč evrov dobička, medtem ko je predlanskim znašal štiri milijone evrov.
 
Malim delničarjem pa ni uspel nasprotni predlog, da bi v nadzorni svet namesto Romana Žnidariča, predsednika uprave Cetisa, imenovali Boruta Frantarja. Zaradi tega so mali delničarji, kijih zastopa društvo MDS, na včerajšnji skupščini MKZ napovedali izpodbojno tožbo.

 

Dividenda Mladinske knjige Založbe 25 centov bruto na delnico

 

Medij: Večer, Gospodarstvo, DatuM: 08.06.2011 Avtor: STA Teme: Mali delničarji
Stran: 11

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba so se na včerajšnji skupščini med drugim seznanili s poslovanjem podjetja in skupine. Sprejeli so tudi sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je lani znašal dobrih 400.000 evrov. Za izplačilo dividend so namenili 308.000 evrov, pri čimer dividenda za eno delnico znaša 25 centov bruto. Delničarji so sprejeli tudi spremembo statuta družbe, ki predvideva povečanje števila članov nadzornega sveta s sedanjih pet na šest. Za novega člana za mandatno obdobje štirih let so izvolili Romana Žnidariča, so sporočili iz družbe. Zbrani na skupščini so se seznanili še s poročilom o nakupu lastnih delnic, po katerem podjetje v obdobju od 14. marca do dneva skupščine ni pridobilo nobene lastne delnice. Nadzorni svet družbe še ni podal soglasja za nakup niti ni določil količine lastnih delnic, ki bi jih družba lahko odkupila od delničarjev.

Skupščina je sprejela tudi predloga družbe Zvon dva Holding, da se del plačila za opravljanje nadzorne funkcije izvede v obliki sejnine, del pa v pavšalnem mesečnem znesku, in da se določi višino plačil za opravljanje funkcije člana nazornega sveta. Na podlagi tega predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejnina v višini 350 evrov bruto. Za opravljanje funkcije pripada prvemu nadzorniku še mesečno plačilo v višini 275 evrov bruto, ostalim nadzornikom pa v višini 200 evrov bruto.

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
07.06.2011 - 16:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29.
Status: 
arhivirana

Škandalozni predlog sanacije cerkvenih Zvonov: upnikom bi odpisali 300 milijonov

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 04. 2011 Stran: 25

Ljubljana - Vodstvi holdingov Zvon Ena in Zvon Dva, ki skušata bankrotirani družbi sanirati skozi prisilno poravnavo, sta navadnim upnikom, ki jim dolgujeta čez 376 milijonov evrov, dala na izbiro: ali sprejmejo poplačilo pičlih 16 oziroma 15 odstotkov terjatev ali pa bodo njihove izgube v primeru stečaja še višje.

Če bi banke potrdile predlagani prisilni poravnavi, bi se Zvon Ena razdolžil za dobrih 200 milijonov evrov, Zvon Dva pa za več kot 100 milijonov evrov. Prvi bi moral sicer upnikom najkasneje do leta 2015 vrniti okrog 40, drugi pa 18,5 milijona evrov, pri čemer se terjatve ne bi obrestovale. »Zasledovali bomo cilj zniževanja obresti za posojila s strani ločitvenih upnikov, dogovor o moratoriju na servisiranje dolga in reprogram posojil,« so kot enega glavnih ukrepov sanacije navedli v Zvonu Ena Holdingu.


Upnike bi poplačali z razprodajo naložb

Viri za poplačilo upnikov bi bili tudi dobički, ustvarjeni z upravljanjem naložb, vendar bi se jih poplačalo predvsem z odprodajo tako kratkoročnih kot dolgoročnih naložb. Katere bi prodali in kdaj, niso razkrili. »Navajanje predvidenih cen, po katerih bodo naložbe prodane, in rokov za prodajo, bi lahko omogočilo špekulacije s strani potencialnih kupcev, ki bi se zavedali dejstva, da družba do določenega dne mora prodati posamezno premoženje, s čimer bi bilo moč izsiljevati znižanje kupnine,« sta pojasnili obe družbi.

Mladinska knjiga Založba je dobila zeleno luč za nakup lastnih delnic

Medij: Dnevnik Avtorji: STA Teme: mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 03. 2011 Stran: splet 19.44
 
Ljubljana - Skupščina Mladinske knjige Založbe je za naslednji štiriletni mandat ponovno izvolila dosedanje člane nadzornega sveta Alojza Jamnika, Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta. Obenem so sprejeli sklep, s katerim pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice do 10 odstotkov vrednosti osnovnega kapitala družbe.
 
Te dodatno pridobljene lastne delnice bo družba lahko pridobila in uporabila izključno za povezovanje oziroma prevzemanje družb založniške in knjigotrške dejavnosti v državah s področja nekdanje Jugoslavije. Uprava družbe je skupščino obvestila, da sta nadzorni svet in uprava sprejela sklep, ki določa kriterije za sprejem ponudb pri odkupu lastnih delnic in pri tem upoštevala predloge malih delničarjev.
 
Skupščina se je na današnji seji obenem seznanila, da je svet delavcev namesto dosedanjega predstavnika delavcev družbe Damjana Švare za štiriletno mandatno obdobje izvolil Klemna Eržena.
 
Delničarji družbe so se seznanili tudi s poročilom o dosedanjem nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa, ki so ga delničarji sprejeli lani. Družba je pridobila lastne delnice v višini 3,28 odstotka vrednosti osnovnega kapitala.
 
Na skupščini je predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) Rajko Stanković v imenu delničarja, napovedal izpodbijanje sklepa o podaljšanju mandata dosedanjim nadzornikom pred potekom mandata, saj se do predloga ni opredelil aktualni nadzorni svet družbe.
 

Se bo Zvon Dva Holding krepil s pomočjo MKZ?

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 28. 02. 2011 Stran: 5

Tako meni mali delničar Borut Frantar, ki pravi, da bo Zvon črpal denar s prodajo delnic MKZ

Mladinska knjiga Založba (MKZ) bi kupila več lastnih delnic zato, da bi jih odkupila od Zvona Dva Holdinga, meni mali delničar Borut Frantar. Zvon je družba iz kroga mariborske nadškofije in z njo povezanih podjetij, ki so zabredla v velike finančne težave.

Zvon Dva Holding, ki ima skoraj 70 odstotkov MKZ, je na primer sredi januarja razglasil plačilno nezmožnost.

Prek prodaje MKZ do denarja?

Delničarji MKZ bodo o pooblastilu upravi MKZ za pridobivanje lastnih delnic odločali na skupščini 14. marca. MKZ že ima 3,3 odstotka lastnih delnic, sklad pa bi se lahko - če bo sklep izglasovan - povečal na deset odstotkov. Zakaj želi MKZ odkupiti lastne delnice?

Vizionarski polom T-2

Medij: Reporter Avtorji: Karneža Cerjak Biserka Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 21. 02. 2011 Stran: 47

Še vedno ni znano, kakšen bo razplet težav mariborskega telekomunikacijskega operaterja T-2. Zaradi dolga v višini 238 milijonov evrov se je podjetje znašlo v postopku prisilne poravnave, doslej predlagane rešitve pa za upnike niso sprejemljive. Medtem seje Miran Kramberger, kije imel v T-2 vedno najmočnejši vpliv, četudi v njem ni bil nikoli zaposlen, že umaknil v podjetje MK-Institut. To pa ne pomeni, da se povsem umika iz zgodbe o gradnji optičnega omrežja.


Kot je za javnost povedal Uroš Rožič, direktor družbe T-2, naj bi bile za težak položaj, v katerem je ta operater, krive predvsem nekonkurenčne razmere na telekomunikacijskem trgu, še posebno nerešena razmerja do nacionalnega operaterja Telekom. Prav zato je T-2 januarja 2007 v dogovoru z odvetniško pisarno Mira Senice vložil odškodninsko tožbo proti Telekomu v višini 129,5 milijona evrov. Telekom je namreč z zapostavljanjem povzročal, da so se uporabniki interneta pogosteje odločali za Siol, hčerinsko podjetje Telekoma, kot pa za T-2.

Nasprotovanje prodaji

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
14.03.2011 - 16:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.