Mladinska knjiga založba

Malverzacije Cerkve mimo organov pregona

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž,Modic Tomaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: V ospredju Datum: 05. 08. 2013 Stran: 3

Gospodarstvo / Cerkev

Na posle, ki smo jih razkrili v Dnevniku, naj bi bili na ATVP, ki jo je v tistem času vodil Neven Borak, obveščeni že pred najmanj sedmimi leti.

»Agencija je vodila nadzor v zvezi z nakupom in prodajo delnic MK Založbe, v katerem pa ni ugotovila nobenih nepravilnosti,« so nam povedali na ATVP. Dodali so sicer, da je v tistem času veljal še stari zakon o prevzemih, pri katerem je bilo dokazovanje usklajenega delovanja vezano samo na glasovanje na skupščini. Sodeč po njihovih pojasnilih so torej preverjali predvsem sum, ali so mariborska škofija, Krekova družba, Zvon Ena Holding, Zvon Dva Holding in skupina NFD delovali usklajeno pri kasnejšem prevzemu MK Založbe. Ne pa tudi očitkov, da je mariborska škofija pri poslih neupravičeno prišla do visokega dobička.

Policisti preiskovali, a niso našli dovolj dokazov

Kako sta Stres in Kramberger za Cerkev iz nič ustvarila milijonski dobiček

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž,Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 03. 08. 2013 Stran: 1

Gospodarstvo / Mariborska nadškofija

Medtem ko za zapahi sedita Bine Kordez in Hilda Tovsak, na zatožni klopi pa obsodilne sodbe dobivajo Boško Šrot, Igor Bavčar in drugi padli heroji tranzicije, se večina ne zaveda, daje bila pionirka na področju izčrpavanja družb in nabiranja sredstev za legalizacijo prevzema - Cerkev


Razkrivamo dokumente, ki dokazujejo, da sta imela danes že upokojena nadškofa dr. Anton Stres in dr. Franc Kramberger pomembno vlogo pri izčrpavanju družb pod okriljem propadlih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva ter da Nadškofija Maribor še zdaleč ni bila le nedolžna opazovalka dogajanja v cerkveni finančni piramidi. Čeprav poskuša slovenska Cerkev odgovornost za enega največjih finančnih škandalov v zgodovini Rimskokatoliške cerkve prevaliti na uprave družb in laične finančne strokovnjake, so tudi njeni zdaj že nekdanji vodilni kadri aktivno sodelovali pri poslih.

Tako je takrat še Rimskokatoliška škofija Maribor (sedaj Nadškofija Maribor) sodelovala pri preprodaji delnic Mladinske knjige (MK) Založbe in z le dvema posloma v enem dnevu zaslužila skoraj 1,3 milijona evrov. Pri tem ni tvegala niti evra, do vprašljivih poslov pa je prišlo tik pred začetkom uradnega prevzema finančnega holdinga Zvon Ena. Ta je s poceni bančnimi posojili in ob pomoči tako leve kot desne politike postal lastnik pomembnega dela slovenskega gospodarstva. Ob bankrotu nadškofijskih podjetij leta 2011 so banke v njih nasedle z več kot pol milijarde evrov posojil, več deset tisoč malih delničarjev pa je izgubilo vse premoženje.

Alkimija izpod škofovskih peres

Boj za delitev dobička se zaostruje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 06. 2013 Stran: 7

Skupščine

Delničarji letos očitno ne bodo ponovno pristali na nižje dividende kot leto prej. Samo 50 največjih analiziranih podjetij bo moralo letos izplačati med 240 in 300 milijoni evrov dividend, medtem ko so vse slovenske delniške družbe lani izplačale za zgolj 437 milijonov evrov dividend.


Upravam največjih slovenskih družb bo, kot kaže, letos uspelo zadržati dosti manjši delež ustvarjenih dobičkov kot v preteklih letih. Če so se lastniki delniških družb še lani »zadovoljili« z vsega 437 milijoni evrov dividend, so se letos njihovi apetiti precej povečali, kar se odraža tudi v povečanem številu zahtev za izplačilo višjih dividend.

Mali delničarji so v preteklosti že večkrat zahtevali višje dividende, vendar jih je v nemalo primerih preglasovala država, ki pa je letos očitno spremenila svoj pogled na dividendno politiko. Tako je Slovenska odškodninska družba (Sod) letos že predlagala oziroma dosegla izplačilo višjih dividend v Petrolu, Termah Olimia, Salusu in Aerodromu Ljubljana, prvič pa je moral na zahtevo države vmesne dividende izplačati tudi Telekom Slovenije. Višje dividende od prvotno predlaganih bodo morali letos izplačati v Cinkarni Celje, Tovarni olja Gea in Prvi Group, zahtevo za izplačilo višjih dividend pa je pričakovati tudi na skupščinah Krke, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Žita, Letrike in nekaterih preostalih večjih podjetij.

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
19.06.2013 - 15:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29.
Status: 
arhivirana

Od letos v lasti tujcev kar nekaj paradnih konj

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 28. 12. 2012 Stran: 10

Prodaja premoženja Leta 2012 smo prodali celjski Etol, žalski Juteks, kranjski Savatech, Ljubljanske mlekarne se čakajo na uraden prevzem

Ljubljana - Turbulentno leto 2012 si bomo zapomnili tudi po prodajah nekaterih domačih podjetij. Tujega lastnika so dobile večinoma proizvodne družbe, ker njihovi domači lastniki, prezadolženi domači finančni holdingi, svojih milijonskih dolgov ne morejo vrniti brez prodaj zdravega dela premoženja.


Predvidoma prve dni januarja naj bi domače banke na svoje račune prejele kupnino od prodaje kranjske gumarske družbe Savatech (964 zaposlenih). Konec novembra jo je za skoraj 70 milijonov evrov kupila češka gumarska skupina ČGS, kar je vrednostno največja prodaja iztekajočega se leta. Prodajalka, kranjska Sava, se s prodajo Savatecha ne poslavlja le od gumarstva, temveč tudi od gorenjske prestolnice, saj se je sedež bančnoturistično-nepremičninskega holdinga po več kot devetdesetih letih iz Kranja preselil v Ljubljano.

Zamenjali nadzornike Mladinske knjige Založbe

Medij: Večer Avtorji: G.R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 06. 06. 2012 Stran: 10

Delničarji Mladinske knjige Založbe (MKZ) bodo do 25. decembra prejeli dividendo 0,21 evra bruto na delnico, kar pomeni okoli četrtino tekočega bilančnega dobička, so včeraj sklenili delničarji na skupščini, ki je s 97,5 odstotka prisotnih glasov odpoklicala vse štiri nadzornike: Antona Slavka Jamnika, ki je bil pred leti član uprave NLB, ko jo je vodil Marjan Kramar, člana uprave Zvonov Franca Ješovnika ter Ljuba Pečeta in Romana Žnidariča iz Cetisa. Za štiriletno mandatno obdobje so bili namesto njih, kot so sporočili iz združenja malih delničarjev MDS, z 99,81 odstotka pri glasovanju zastopanega kapitala imenovani Borut Frantar, mali delničar MKZ, zaposlen v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb, Melihen David iz Abanke, Branko Gregorec, zaposlen v NLB, in Vladimir Anton Lukanc, direktor podjetja APP. Razrešnice delničarji niso podelili ne upravi ne nadzornemu svetu. Ni namreč upanja, kot je pojasnil predsednik uprave, da bi družba dobila vrnjen kredit Zvonu Ena, čeprav je prijavila terjatev v stečajnem postopku. Glede enormnega povečanja bilančnih obveznosti z lanskih 1,5 milijona na devet milijonov evrov, ki so zavarovane s hipotekami, pa je predsednik uprave dejal, da gre za reprograme dolgoročnih posojil iz let 2007 in 2008, ki pa se zaradi nakupov deležev v Zvonovih družbah in kreditov niso oplemenitila in jih ni mogoče na kratek rok odplačati; tako bo to družba poskušala sanirati v prihodnjih letih. Glede hipotek je dejal, da so le tako lahko prepričali banke o reprogramih.

Cerkev odpoklicana iz nadzornega sveta

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 06. 06. 2012 Stran: 9

MK Založba Razrešili predstavnike kapitala v NS, uprava brez razrešnice

LJUBLJANA - Na skupščini Mladinske knjige Založba (MKZ) je prišlo do popolne rekonstrukcije NS; v njej ni več predstavnikov propadlega cerkvenega Zvona, saj so delničarji z večino glasov podprli predčasen odpoklic vseh predstavnikov kapitala v NS.


Po novem v NS MKZ ne bedijo več nekdanji član uprave NLB Alojz Jamnik, nekdanja vodilna holdinga Zvon dva Ljubo Peče in Franc Ješovnik ter Roman Žnidarič iz Cetisa. Namesto njih bodo nad upravo založbe bedeli Melihen David iz Abanke Vipa, Branko Gregorc iz NLB, vodja odbora malih delničarjev pri društvu MDS Borut Frantar in direktor podjetja APP d.o.o. Vladimir Anton Lukanc.

Pri zahtevi za predčasni odpoklic nadzornikom se je malim delničarjem včeraj pridružila tudi stečajna upraviteljica holdinga Zvon dva Vida Gabre (Zvon dva je skoraj 70-odstotni lastnik MKZ), podprlo pa jo je skoraj 98 odstotkov prisotnih delničarjev. Mali delničarji so uspeli tudi s predlogom o ločenem Borut Frantar Foto Igor Modic glasovanju o zaupnici upravi MKZ, v kateri sedijo Peter Tomšič, Marko Ručigaj in Andrej Cunder. Niti uprava niti nekdanji nadzorniki razrešnice za lani niso dobili.

Bo zaradi preteklih kreditov odzvonilo nadzornikom?

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 05. 06. 2012 Stran: 10

Ljubljana - Preteklo kreditiranje cerkvenih holdingov Zvon ena in Zvon dva bi danes iz NS Mladinska knjiga Založba (MKZ) lahko odneslo tri nadzornike - nekdanjega člana uprave NLB Alojza Jamnika ter dva nekdanja vodilna holdinga Zvon dva Ljuba Pečeta in Franca Ješovnika.


Zahtevo za predčasen odpoklic Jamnika, Pečeta in Ješovnika so v obliki razširitve dnevnega reda današnje skupščine vložili mali delničarji, združeni pod okriljem MDS (Mali delničarji Slovenije). V društvu namreč menijo, da omenjeni člani NS (Jamnik je predsednik nadzornega sveta MKZ, Peče pa njegov namestnik) niso opravljali svojega dela v korist založbe in njenih lastnikov, temveč so s svojimi posli oškodovali njihovo premoženje.

Najspornejša so posojila MKZ obema holdingoma Zvon, je včeraj poudaril predsednik MDS Rajko Stankovic. Iz prijavljenih terjatev v stečajnih postopkih holdingov Zvon ena in Zvon dva je razvidno, da je Mladinska knjiga Založba v preteklih letih kreditirala oba cerkvena holdinga. Tudi Zvon dva, ki je skoraj 70-odstotni lastnik MKZ.

Slab teden za Alojza Slavka Jamnika

Medij: Finance Avtorji: P. S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 01. 06. 2012 Stran: 5

Alojz Slavko Jamnik, nekdanji član uprave NLB, bo, skupaj s preostalimi člani nadzornega sveta Mladinske knjige, verjetno razrešen, so se odločili upniki lastnikov družbe, ki je sicer (bila) v večinski lasti Zvona Dva Holdinga, ki je zdaj v stečaju. Skupščina bo sicer 5. junija. V nadzornem svetu so še Ljubo Peče, Franc Ješovnik in Roman Žnidarič. Za zamenjavo nadzornikov so se zavzemali tudi mali delničarji, ki zahtevajo tudi zamenjavo uprave s Petrom Tomšičem na čelu. Ne želijo namreč, da predstavniki propadlega cerkvenega lastnika držijo roko nad prodajo družbe, ki jo sicer vodi Abanka. Spomnimo, včeraj smo poročali tudi, da se je Jamnik (skupaj z nekdanjim šefom NLB Marjanom Kramarjem) znašel v kriminalistični preiskavi zaradi financiranja Vegradovega projekta Gina.

Mladinska knjiga Založba

Datum skupščine: 
05.06.2012 - 15:00
Naslov: 
v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.