Maksima Invest

V Hotelih Bernardin lani podvajseterili izgubo

Medij: Delo Avtorji: Kos Suzana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 31. 01. 2015 Stran: 3

Izredna revizija Obremenjujoči izsledki za nekdanje vodstvo Prevrednotenje nepremičnin napihnilo izgubo

Portorož - Skupščina Hotelov Bernardin bo obravnavala ugotovitve izredne revizije, za katero so se delničarji odločili maja lani, odvetniki pa bodo na njenih temeljih presodili o vložitvi pravnih sredstev proti odgovornim. Izredno revizijo je opravila družba Ernst & Young.


Revizijsko družbo Ernst & Young so izbrali mali delničarji, a so bili na skupščini preglasovani, tako da je njihovo izbiro revizorja, ki je pregledal večletno izčrpavanje Hotelov Bernardin, nato potrdilo šele sodišče.

Izsledki izredne revizije družbe Ernst & Young, ki je pregledala nekdanje posle Hotelov Bernardin okoli Skupine NFD, so po naših informacijah zelo obremenjujoči predvsem za Staneta Valanta. Na temelju revizije, ki jo bodo obravnavali tudi na skupščini družbe, bodo odvetniki presodili o vložitvi morebitnih kazenskih ovadb ali odškodninskih tožb proti odgovornim. Revizija je obravnavala petletno obdobje, zanjo pa so se odločili na skupščini maja lani. Pod drobnogledom revizorjev so bili posli, povezani s prenovo Grand hotela Metropol, terminska pogodba z Zvonom ena holding, financiranje in dokapitalizacija družbe Finetol, posojilo Maksimi Invest in družbi Diamond ter trgovanje z delnicami teh dveh družb, nakup desetodstotnega deleža NFD DZU ter poroštvo Hotelov Bernardin za kredit Probanke družbi Fidina. Denar, ki se je črpal iz te portoroške turistične družbe, bi moral bili porabljen za lastno poslovanje ali razdolzevanje, so opozarjali na lanski skupščini. Po ocenah pred tem izrednim revizijskim pregledom je bilo iz Hotelov Bernardin izčrpano od 12 do 17 milijonov evrov, Stane Valant, ki je družbo gradil 14 let, pa je v nedavnem pogovoru za Delo zatrdil, da ima glede Hotelov povsem mirno vest.

Rezultat strmoglavil

Vzpon in padec Valantovega NFD Holdinga

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 06. 01. 2015 Stran: 17

NFD Holding je pok borznega balona na Ljubljanski borzi pričakal praktično brez dolgov in na vrhuncu svoje moči. Dobrih sedem let kasneje je zaradi napačnih odločitev nekdanjega vodstva družba bankrotirala.

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj zapečatilo usodo NFD Holdinga. Ker se temu z upniki ni uspelo pravočasno dogovoriti o pogojih finančnega prestrukturiranja, je sodišče ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečaj. Po neuradnih informacijah se s sanacijo ni strinjala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je nasprotovala podaljšanju ročnosti posojil in pretvorbi dela terjatev v kapital.

NFD Holding je v stečaju za seboj pustil za okoli 65 milijonov evrov neporavnanih dolgov. Od tega nekaj več kot 30 milijonov evrov dolguje Savi in Gorenjski banki, s katerima je še pred nekaj leti sestavljal tako imenovano gorenjsko gospodarsko navezo. Z okoli 33 milijoni evrov terjatev je največja upnica bankrotiranega holdinga DUTB, na katero so posojila NFD Holdingu prenesle Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka, v kratkem pa bo to storila tudi podržavljena Banka Celje.

Ostali so le hoteli

V stečajni masi je NFD Holdingu ostala le ena pomembnejša naložba, to je 66-odstotni delež Hotelov Bernardin. Ti so se že pred meseci z bankami dogovorili o podaljšanju ročnosti posojil do leta 2018, z nedavno prodajo hotelskega kompleksa Metropol pa se je neto finančni dolg portoroškega hotelirja zmanjšal za več kot polovico, na le še dobrih 20 milijonov evrov.

Maksima Holding posluje prek računov v Avstriji

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 09. 2014 Stran: 7

HOLDINGI

Maksima Holding, prek katere je Igor Bavčar obvladoval delež v Istrabenzu, zadnjih nekaj let zgolj životari. Še več, ker ima vse bančne račune v Sloveniji blokirane, posluje prek transakcij skih računov v Lipnici in Borovljah v Avstriji. Čeprav je težko reči, da Maksima Holding zadnjih nekaj let dejansko posluje, saj se ukvarja zgolj s sodnimi postopki in je bolj ali manj namenjena le še plačevanju odvetnikov, vodstva in nadzornikov.

Eden od manjšinskih lastnikov Borut Soklič, s katerim so v Maksimi Holding zaradi po njihovem mnenju spornih odvetniških storitev v več sporih na sodišču, je prepričan, da je družba že dlje insolventna. Vodstvo družbe vztraja pri nasprotnem, sredstva, kolikor jih je še ostalo, pa medtem kopnijo.

Na slabo banko tudi Južna, Gantar, Zupanc, Avtotehna...

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Cirman Primož Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 21. 01. 2014 Stran: 1

Gospodarstvo / Sanacija bank

Pod okrilje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se seli domala celotna domača finančna industrija. Prenosi bodo razkrili razsežnosti kreditiranja. Izpostavljenost treh državnih bank do menedžerskih družb lani tik pod milijardo evrov.


Razkrivamo seznam finančnih holdingov in menedžerskih družb, katerih posojila sta NLB in Nova KBM že prenesli na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), za njima pa bo to spomladi naredila še Abanka. Bruto izpostavljenost treh bank, ki jih je decembra dokapitalizirala država, do teh družb je še lani skupno znašala skoraj milijardo evrov. To je enako skoraj polovici denarnega vložka, ki ga je država decembra namenila za pokritje kapitalske luknje v treh bankah (2,11 milijarde evrov).

Zdaj je dokončno jasno, da bosta pod okriljem DUTB, tako imenovane slabe banke, po novem tudi oba holdinga Vizija iz kroga Darij a Južne. Njegovi skupini Perspektiva bo že konec letošnjega leta zapadlo za približno 130 milijonov evrov posojil. Teh po naših informacijah tri državne banke do lani tako rekoč niso slabile. Na seznamu prenesenih terjatev sicer ni krovnega podjetja Perspektiva FT, prek katerega Južna obvladuje svoj poslovni sistem. Na njem pa je mogoče najti KD Group, ki jo vodi Matjaž Gantar, in družbe iz zdaj že nekdanjega omrežja Probanke. Gre za Avtotehno, ki je do NLB in Abanke skupno izpostavljena za več kot 46 milijonov evrov, in Zlato Moneto II, sicer 7,3-odstotno lastnico Perutnine Ptuj.

Kdo vse gre na slabo banko

S seznama je mogoče razbrati, da NLB in NKBM na slabo banko prenašata domala vse komitente iz domače finančne industrije. Poročali smo že, da so med njimi ACH, ki se je z DUTB že dogovoril o moratoriju za odplačilo glavnic posojil, DZS, Istrabenz, Sava, podjetja iz kroga NFD in številni propadli holdingi: cerkvena Zvon Ena in Zvon Dva, Center Naložbe Boška Šrota, Poteza Naložbe Branka Drobnaka in CG Invest, nekoč Aktiva Naložbe Darka Horvata, ki samo trem državnim bankam dolguje 54 milijonov evrov. Toda na seznamu so tudi nekateri manjši poslovni sistemi in podjetja. Med njimi PSZ Darka Zupanca, ki se z bankirji že leto dni dogovarja o dolgoročnem reprogramiranju okoli 70 milijonov evrov posojil (od teh je 16 milijonov evrov pri NLB), in družba Finea, nekoč v lasti Miklavža Borca, kije bila tesno poslovno povezana z NKBM v času, ko jo je vodil Matjaž Kovačič.

Prav tako sta na seznamu podjetje Opus Invest, ki je v lasti nekdanjega prvega moža Šrotovega Infond Holdinga Matjaža Rutarja in njegove soproge, in Agroservis Borivoja Laloviča, dolgoletnega Šrotovega partnerja pri delniških poslih. Bruto izpostavljenost prvega do NLB je lani znašala pet milijonov evrov. DUTB bo nase prevzela tudi terjatve bank do nekaterih podjetij, prek katerih so menedžerji lastninili družbe: Alpine Holdinga, Primorje Holdinga, Profectusa, prek katerega je krog Romane Pajenk obvladoval Medaljon in povezana podjetja, Derme in Cegrada, ki sta v lasti nekdanjih menedžerjev CM Celja... Kot je znano, naj bi bilo merilo za prenos na DUTB zamuda komitenta s plačevanjem obveznosti, ki mora biti daljša od 90 dni, in bonitetna ocena podjetja v višini C ali manj.

Iz podatkov, ki smo jih v zadnjih tednih zbrali v uredništvu Dnevnika, je mogoče potegniti več ugotovitev. Najprej, da je prav kreditiranje domače finančne industrije v pomembni meri pripomoglo k težavam treh državnih bank. Skupna izpostavljenost NLB, NKBM in Abanke do podjetij, ki so se ukvarjala s finančnimi naložbami, je septembra lani znašala dobrih 954 milijonov evrov. Gre za bruto znesek brez upoštevanja slabitev, ki so jih banke pred tem opravile že same. Za primerjavo: pregled premoženja (AOR) v omenjenih treh bankah je odkril kapitalsko luknjo v višini 2,11 milijarde evrov. Spomnimo, ta znesek je država zakrpala z denarnim vložkom, dodatnih 660 milijonov evrov pa je za stabilnost bančnega sistema v NLB in NKBM že vložila v obliki obveznic.

Uradnih podatkov o tem, po kolikšni ceni DUTB od NLB, Nove KBM in Abanke odkupuje posamezne terjatve, ni. Po naših informacijah pa je ena od dveh največjih državnih bank te terjatve v povprečju prenašala z diskontom v višini okoli 80 odstotkov. To pomeni, daje za bruto terjatev v višini milijona evrov prejela okoli 200 tisočakov. Če to formulo prenesemo na vse tri banke, ki so ali še bodo terjatve prenašale na DUTB, bo ta zanje skupno odštela približno 190 milijonov evrov. Pri tem velja opozoriti, da ne gre za natančen izračun, ampak le za oceno, ker je verjetnost vračila posojila odvisna tako od zavarovanj kot od komitentov samih. Prav tako za zdaj ni jasno, kolikšna bo končna izguba, ki jo bomo davkoplačevalci utrpeli zaradi 954-milijonskega kreditiranja.

Širša gospodarska škoda nespametnega kreditiranja

NFD od finančnega holdinga k turizmu

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 09. 10. 2012

Tečejo zadnji krogi pogajanj o reševanju nekoč mogočnega imperija Staneta Valanta

»Sanacija NFD Holdinga teče po pričakovanjih,« je skrivnosten predsednik uprave Miran Kraševec, ki številk iz predloga načrta finančnega prestrukturiranja še ne želi razkriti. Kaj bo ostalo od pomembnega stebra tako imenovane gorenjske naveze?

Kraševec potrdi še, da pogajanja z bankami »tečejo uspešno«. Po naših podatkih bi NFD Holding z uspešno prodajo Ljubljanskih mlekarn (prodaja naj bi se v prihodnjih tednih šele razplamtela, saj naj bi bila ponudba Mlekodela prenizka za tuje tekmece) in Melamina (vanj naj bi vstopili strateški partnerji) poplačal okoli petino svojih obveznosti.

Miran Kraševec čisti za svojim predhodnikom Stanetom Valantom – verjetno bo od mogočnega finančnega holdinga NFD ostala le turistična dejavnost.

Najprej pod streho prodaji mlekarn
in Melamina

Zdenko Podlesnik: Če Zvonom ne bi odzvonilo, niti nam ne bi

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 18. 07. 2012 Stran: 9

Sanacija Banka Koper je celjskemu CBH zaplenila in prodala slab odstotek delnic Hotelov Bernardin

Ljubljana - Po nedavni prodaji slabega odstotka delnic Hotelov Bernardin se postavlja vprašanje, ali bi lahko tudi celjski CBH doletela enaka usoda kot dva nekoč ključna stebra holdinga NFD, Maksimo Invest in Finetol, je opozoril predsednik društva MDS Rajko Stankovič.


Celjski CBH je bil v preteklosti ena ključnih družb, prek katerih je Stane Valant obvladoval NFD Holding. Skoraj polovico holdinga je obvladoval prek Maksime Investa in Finetola, ti dve družbi pa je lastniško nadzoroval s preostalimi povezanimi podjetji, kot so Fidina, CBH, Etol in Oddus. Natančneje, s 15,28-odstotnim lastniškim deležem je družba CBH druga največja lastnica Maksime Investa v stečaju, ki je do pred kratkim obvladovala kar četrtino NFD Holdinga. Hkrati so družbe iz kroga NFD pod črto lastniki kar 89-odstotnega deleža CBH; kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov Ajpesa, je NFD holding 13,9-odstotni lastnik CBH, Zdenko Podlesnik NFD DZU, d. o. o., pa ima v CBH kar 75,1-odstotni delež.

Stečaj grozi še enemu finančnemu holdingu

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 06. 06. 2012 Stran: 9

Maksima Invest Bodo banke privolile v poravnavo? - Zastavljeno je vse premoženje

Ljubljana - Predvidoma daniš bi lahko postalo znano, ali bo zaradi preteklega kreditiranja neuspešnega menedžerskega prevzema koprskega Istrabenza ter konsolidacij skupin Sava in NFD padla v stečaj tudi Maksima Invest, ki ima še približno 24.000 malih delničarjev.


Po razrešitvi Staneta Valanta z vrha holdinga NFD so si nadzorniki Maksime Invest vzeli še mesec dni časa za pogajanja z bankami upnicami o prostovoljni poravnavi. Pogajanja naj bi bila zdaj končana in vodstvo Maksime bo predvidoma danes ali v teh dneh nadzornikom poročalo o izidu pogajanj z bankami, smo izvedeli.

Če prostovoljni poravnavi ne bodo naklonjene vse banke upnice, bo šla Maksima Invest v stečaj, njeno premoženje pa bo končalo v rokah bank. S prostovoljno poravnavo se morajo namreč strinjati vse upnice, drugače kot pri prisilni poravnavi, kjer zadostuje soglasje 60-odstotkov upnikov. Maksima Invest je najpomembnejša lastnica holdinga NFD, pomembna lastnica kranjske Save in koprskega Istrabenza itn,, vendar je vse njeno premoženje zastavljeno pri bankah. To poenostavljeno pomeni, da bodo, v primeru stečaja, banke kot izločitvene upnice postale lastnice vseh naložb Maksime Invest, mali delničarji pa bodo najverjetneje ostali brez vsega premoženja.

Bo Sava glavna v NFD?

Boj za nadzornike v Savi

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 23. 05. 2012 Stran: 10

ATVP Agencija državi odvzela glasovalne pravice

Ljubljana - V boj za nadzorniška mesta v Savi, v katerem sta na nasprotnih bregovih država in družbe iz skupine NFD, je včeraj posegla še ATVP; tako rekoč v zadnjem trenutku je državnim podjetjem prepovedala glasovanje na četrtkovi skupščini, na kateri bodo odločali o novih nadzornikih Save.


Brez glasovalnih pravic so ostali Aerodrom Ljubljana, Kad in Sod ter Republika Slovenija. Vsi trije skupaj obvladujejo najmanj tretjino Save, zato lahko ukrepanje agencije pomembno spremeni lastniška razmerja moči na skupščini, ki je volilna in na kateri bodo odločali o novih nadzornikih. Po sedanjem predlogu bi Savo tudi v prihodnje nadzirali predstavniki zadolžene skupine NFD (v sestavi Miran Kalčič, predsednik uprave Finetola v stečaju Janko Kastelic, nekdanji direktor holdinga NFD Stane Valant in nekdanji član Zavarovalnice Triglav Jože Obersnel), čemur pa niso naklonjeni vsi delničarji.

Imenovanju nadzornikov iz prejšnjega mandata precej nasprotujejo predvsem v društvu MDS. »Aktualni NS ni preprečil oškodovanja Save pod nekdanjo upravo Janeza Bohoriča, hkrati kar dva od predlaganih kandidatov v NS sedita že dvanajst let. To sta Miran Kalčič in Janko Kastelic, ki mu ni uspelo preprečiti stečaja Finetola,« je poudaril predsednik društva MDS Rajko Stankovič. Vse pa kaže, da je Kastelicu uspelo zavleči imenovanje stečajnega upravitelja za Finetol. Na celjskem okrožnem sodišču so včeraj potrdili, da uprava Finetola ni predložila popolnega predloga za stečaj, zato sodišče še ni imenovalo stečajnega upravitelja. To pomeni, da bo na skupščini Save lahko glasovala tudi uprava Finetola, ki je sicer že pred časom vložila predlog za stečaj.

Sava želi več moči v holdingu NFD

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 09. 05. 2012 Stran: 10

Sava želi več moči v holdingu NFD. Boj za nadzor. Na skupščini želi doseči imenovanje še enega nadzornika iz Save


Ljubljana - Boj za nadzor v holdingu NFD, v katerem sta na nasprotnih bregovih kranjska Sava in nekdanje vodstvo skupine NFD, se nadaljuje. Zadnjo potezo je včeraj naredila kranjska Sava, ki želi na prihajajoči skupščini v NS holdinga imenovati še enega nadzornika. Majska skupščina holdinga NFD ni volilna (holding je povsem prenovljen NS dobil avgusta lani), zato je Sava svojo zahtevo podala v obliki zahteve za razširitev dnevnega reda majske skupščine holdinga. Po ZGD lahko takšno zahtevo vloži delničar, ki obvladuje več kot dvajsetino kapitala družbe, Sava pa je v holdingu NFD skoraj četrtinska lastnica (24,65 odstotka). Ce se bodo s predlogom Save strinjali tudi drugi delničarji holdinga, bo Jan Malh/ postal peti član NS holdinga NFD.

Njegovo imenovanje bi Savi omogočilo tudi večji nadzor nad upravljanjem holdinga, je včeraj poudaril Rajko Stankovič iz društva MDS. »Najnovejši predlog Save lahko razumemo na dva načina; prvič, da se Sava pripravlja na odgovornejšo vlogo v holdingu NFD, ki je tudi pomemben lastnik turistične divizije na Obali, Hotelov Bernardin. In drugič, da vodstvo Save želi operativen in odločujoč vpliv v NS holdinga tudi po morebitnem stečaju Maksime Investa, ki je druga največja lastnica holdinga NFD,« je ugibal Stankovič.

Pri tem je spomnil, da še vedno ni znana usoda Maksime Investa, njena usoda pa je povsem v rokah bank. Že od konca aprila je v stečaju tretji največji lastnik holdinga NFD, celjski Finetol. »Prav mogoče je, da bodo stečajni upravitelji Finetola in morda tudi Maksime Investa na skupščini zahtevali odpoklic nadzornikov, ki so bili doslej 'prijazni' do skupine NFD in bodo v imenovanje predlagali svoje kandidate,« je dejal Stankovič.

Upajo na odpustek

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 03. 05. 2012 Stran: 9

Maksima Invest Še mesec dni za pogajanja

Ljubljana - Po razrešitvi Staneta Valanta z vrha holdinga NFD so si nadzorniki Maksime Investa vzeli še mesec dni časa za pogajanja z bankami upnicami o prostovoljni poravnavi; od pogajanj bo odvisno, kdo bo odslej bedel nad holdingom NFD in nad kranjsko Savo.


Maksima Invest, ki je v začetku marca razglasila insolventnost, je ena od pomembnih lastnic holdinga NFD: skupaj s celjskim Finetolom ga obvladuje skoraj 50 odstotkov, vendar to ni edina skupna točka obeh družb. Obe imata tudi visoke dolgove; te sta si nabrali pri konsolidaciji lastništva v holdingu NFD ter lastninjenju koprskega Istrabenza, ki je kasneje propadlo.

Čeprav je Maksima Invest (ta ima več kot 25.000 malih delničarjev) že nekaj časa insolventna, njeni nadzorniki še vedno upajo na pozitiven razplet. Na svoji zadnji seji so zato naložili upravi, naj pri bankah upnicah še enkrat preveri možnosti za prostovoljno poravnavo.

Za ta korak so se, kot so v ponedeljek zapisali na spletnih straneh borze, odločili zaradi »nastopa nekaterih novih dejstev«. Teh v sporočilu niso razkrili, neuradno pa je slišati, da so nova dejstva posledica zamenjave na vrhu holdinga NFD. Kot je znano, so nadzorniki holdinga prejšnji teden odpoklicali dolgoletnega predsednika uprave Staneta Valanta. Odhod so že nekaj časa zahtevale banke upnice, pri katerih so se družbe iz kroga NFD v preteklih letih zadolževale.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.