M1

M1, finančna družba

Datum skupščine: 
04.06.2010 - 09:00
Naslov: 
v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana
Status: 
arhivirana

Pol milijona delničarjev v holdingih izgubilo že 2,4 milijarde evrov premoženja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 30. 03. 2010 Stran: 23

Ljubljana - Delničarji najpomembnejših slovenskih holdinških družb so od konca leta 2007, ko so vrednosti delnic borznih holdingov dosegle najvišje ravni, izgubili že kar 2,4 milijarde evrov premoženja. Samo od začetka letošnjega leta so izgube 449.000 delničarjev borznih holdingov presegle 160 milijonov evrov, večji del oziroma vse premoženje pa so izgubili delničarji Infonda Holdinga, Centra Naložb, Maksime Holdinga, Istrabenza, Zvona Dva Holdinga in Zvona Ena Holdinga.


Včeraj so bili vsi borzni holdingi, ki obvladujejo velik del slovenskega gospodarstva, vredni le še 1,02 milijarde evrov. To je celo 200 milijonov evrov manj, kot je bila konec leta 2007 vredna samo Sava. Maksimo Holding in Center Naložbe, ki sta bila na svojem vrhuncu skupaj vredna okoli 80 milijonov evrov, bi včeraj vlagatelj lahko kupil že za vsega 14.000 evrov, vso vrednost pa je izgubil Infond Holding, ki je končal v stečaju. Stečaj grozi tudi Centru Naložbam in Maksimi Holding, Zvon Ena Holding pa je zaradi neporavnave svojih obveznosti in blokade računov tik pred prostovoljno poravnavo.

Od začetka letošnjega leta so delnice največjih borznih holdingov izgubile že med 15 in 30 odstotki vrednosti oziroma okoli desetkrat več kot indeks najlikvidnejših delnic SBI TOE Letos sta med analiziranimi holdingi rast dosegli le delnica NFD Holdinga in delnica Istrabenza, ki pa sta na drugi strani od konca leta 2007 izgubili 59 oziroma 93 odstotkov vrednosti. V povprečju so analizirani holdingi od konca leta 2007 izgubili kar dve tretjini vrednosti.

Največ premoženja so od začetka finančne krize izgubili delničarji Save, saj se je njena tržna kapitalizacija letos znižala že za 81 milijonov evrov, od konca leta 2007 pa za kar 810 milijonov evrov. Pol milijarde evrov premoženja so od začetka finančne krize izgubili delničarji Istrabenza, skoraj 200 milijonov evrov delničarji Zvona Ena Holdinga in NFD Holdinga, delničarji KD Group in Infonda Holdinga pa okoli 150 milijonov evrov. Delničarjem družb, ki jih vodijo oziroma so jih vodili Janez Bohorič (Sava), Igor Bavčar (Istrabenz), Simon Zdolšek (Zvon Ena Holding), Stanislav Valant (NFD Holding), Matjaž Gantar (KD Group) in Matjaž Rutar (Infond Holding), je tako od konca leta 2007 na borzi izpuhtelo za dve milijardi evrov premoženja.

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana - sklic skupšine

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Oglas Datum: 22. 05. 2009 Stran: 37

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

skupščino družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 23. 6. 2009 ob 8.30 v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

 

Za sejo skupščine določata uprava in nadzorni svet naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev glasov in notarja.

Predlog uprave in nadzornega sveta: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar.

2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008, revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008 in poročila nadzornega sveta.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.