Javor Pivka

Javor iz Pivke bo še umikal lastne delnice

Medij: Dnevnik Avtorji: T. M. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 12. 2009 Stran: 28

Ljubljana - Družba Javor Pivka je po avgustovski odločitvi lastnikov umaknila za več kot pet odstotkov lastnih delnic. Njen osnovni kapital se je zmanjšal za prav toliko, in sicer za dobrih 250.000 evrov, v breme drugih rezerv iz dobička. Čeprav je bil namen umika lastnih delnic prilagoditev obsega kapitala dejavnosti in potrebam družbe, pa se je s tem povečalo tudi lastništvo obeh največjih delničarjev, podjetij Abama in Tom. Prej sta obvladovali vsako po četrtino Javor Pivke, po umiku lastnih delnic pa 26,34 odstotka družbe. Ta ima sicer še vedno več kot 700 malih delničarjev.

 

Javor Pivka z visoko izgubo

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 09. 2009 Stran: 23

Delničarji Javor Pivke so na zadnji skupščini bilančni dobiček v višini 91.600 evrov pustili nerazporejen. Odločili so se tudi za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Skupina je sicer v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 25,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 15 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Polletje je zaključila z izgubo v višini 1,76 milijona evrov, medtem ko je v prvih šestih mesecih lani ustvarila 671.500 evrov dobička.

JAVOR PIVKA lesna industrija

Z organiziranega borznega trga vstopne kotacije ljubljanske borze se umaknejo delnice družbe Javor Pivka d.d. z oznako JPIG, ISIN SI0031109109 izdajatelja Javor Pivka d.d., Kolodvorska cesta 9A, Pivka.

Datum skupščine: 
28.08.2009 - 16:00
Naslov: 
na sedežu delniške družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9 a.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.