Intereuropa

INTEREUROPA

Datum skupščine: 
01.07.2010 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe, v 9. nadstropju, Vojkovo nabrežje 32, Koper.
Status: 
arhivirana

Nekdanja uprava Intereurope brez razrešnice?

Medij: Večer Avtorji: STATeme: ZGD-1C Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo  Datum: 01. 06. 2010

V včerajšnjem sklicu skupščine delničarjev Intereurope, ki bo 1. julija, aktualna uprava in nadzorni svet med drugim predlagata, da delničarji o podelitvah razrešnice posameznim (nekdanjim) članom uprave glasujejo ločeno. Tako naj nekdanji člani uprave Andrej Lovšin, Zvezdan Markežič in Ondina Jonke ne bi prejeli razrešnice delničarjev (največji lastnik je Luka Koper), Ernest Gortan in Marko Jazbec, ki vodita Intereuropa trenutno, pa naj bi razrešnico za lanskoletno vodenje družbe prejela.


Uprava Intereurope naj bi dobila tudi pooblastilo, da bi se v naslednjih petih letih smelo povečati višino kapitala za do polovico, s čimer bi se lahko reševalo slab finančni položaj in visoko zadolženost koprskega podjetja. Delničarji se bodo tudi seznanili, da je uprava realizirala sklep lanske skupščine in 8. januarja letos vložila odškodninsko tožbo zoper omenjene tri člane nekdanje uprave - Andreja Lovšina, Zvezdana Markežiča in Ondino Jonke. Po pričakovanjih za delničarje Intereurope letos ni predvideno izplačilo dividende.

Minister Vlačič o načrtih za logistični holding molči

Medij: Dnevnik Avtorji: Barbara Hren Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 11. 05. 2010

Ljubljana - Na ministrstvu za promet, ki ga vodi Patrick Vlačič, niso ne potrdili ne zanikali načrta o oblikovanju logističnega holdinga Slovenskih železnic (SŽ), Luke Koper in Intereurope, ki je po trditvah naših virov ključna postavka predloga za sanacijo SŽ, ki ga je pripravil prvi mož družbe Deutsche Bahn Hartmut Mehdorn.

Minister za promet Patrick Vlačič ni ne potrdil ne zanikal informacije, da so znova obudili načrt o povezovanju SŽ, Luke Koper in Intereurope v logistični holding.


"Vsebine pogovorov z gospodom Mehdornom ne bomo komentirali. Vsa vprašanja temeljijo na predpostavkah, ki naj bi bile povezane s temi pogovori," so na vrsto naših vprašanj o logističnem holdingu na kratko odgovorili na ministrstvu. Tako nismo dobili odgovora niti na vprašanje, ali minister Vlačič podpira omenjeni predlog, glede na to, da je v svojem programu ministrovanja poudaril Slovenijo kot logistično platformo.

Brez komentarja so tudi v Luki Koper pod vodstvom Gregorja Veselka, saj da načrtov ne poznajo. Opredeliti se niso želeli niti do možnosti ustanovitve takšnega holdinga. Ob tem velja spomniti, da je bil pred časom sprejet zakon o zagotavljanju virov za železniško infrastrukturo, ki kot vir opredeljuje tudi koncesijsko dajatev Luke Koper.

Dan Slovenskega kapitalskega trga 11. maja 2010

VABILO

 

V sodelovanju s KDD – Centralno klirinško depotno družbo in z borznimi člani vas vabimo, da se nam pridružite na Dnevu slovenskega kapitalskega trga, ki bo 11. maja 2010 v Hotelu Mons v Ljubljani s pričetkom ob 8.00 uri. 

 

Z vstopom v skupino CEESEG (Ljubljana, Dunaj, Praga, Budimpešta) smo vstopili v veliko večji regionalni kapitalski trg s 300 milijonskim dnevnim bazenom likvidnosti, v katerem se za naše vlagatelje, podjetja, in borzno posredniške hiše odpirajo povsem nove priložnosti.

"Le gonja proti meni"

Medij: Žurnal24 - Primorska Avtorji: Kos Suzana Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Primorska Datum: 06. 05. 2010 Stran: 4

Odškodninska tožba. Petrol in mali delničarji jo predlagajo proti Bavčarju in Kosmini.

Koper. "S Petrolom sem se dogovoril v ponedeljek," pojasnjuje Rajko Stankovič, predsednik Društva Mali delničarji - skupaj smo močnejši. Z naftnim trgovcem in ljubljanskim podjetjem za finančno svetovanje FI_COM je namreč vložil predlog, da na skupščini Istrabenza odločijo tudi o vložitvi odškodninske tožbe proti nekdanjemu predsedniku uprave Igorju Bavčarju in nadzornikom, ki jih je vodil Janko Kosmina.


Uprava Istrabenza takšne tožbe ne predlaga, ker naj ne bi bilo zagotovila, da bo uspešna. Kosmina pa se od morebitnih nepravilnosti ograjuje, češ da so bila nadzornikom pooblastila v veliki meri odvzeta že leta 2004.

Če je škoda, naj bo tožba

Mali delničarji in Petrol predlagajo tudi imenovanje posebnega revizorja, ki bi pregledal nekatere posle zadnjih petih let. "Na pobudo smo se odzvali, ker želimo prek objektivne razjasnitve vseh dejstev in celovite analize preteklega poslovanja zaščititi poslovne interese Petrola, Istrabenza in njunih delničarjev," pojasnjujejo v Petrolu. Če bo revizija pokazala sum povzročitve škode, naj se vložijo tožbe za njeno povrnitev, dodajajo.

Astronomske odškodninske tožbe. Kakšni so nauki?

Medij: Manager Avtorji: Koražija Nataša Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Problem & rešitev Datum: 07. 04. 2010 Stran: 51

Zneska, ki ju hočejo izterjati od uprave in nadzornih svetov Intereurope in Luke Koper, sta nepredstavljivo visoka. Napoveduje se plaz podobnih tožb. Doslej je bilo takšnih malo, zneski so bili nižji, epiloga še ni. Kakšne so možnosti, da bo ta denar od managerjev in nadzornikov zares izterjan?

Uprava Intereurope je na začetku leta v imenu delničarjev vložila odškodninsko tožbo proti prejšnji upravi Intereurope na čelu z Andrejem Lovšinom v višini 37,5 milijona evrov. Gre za znesek, s katerim bi po sedanjih cenah lahko odkupili celotno Intereuropo - tržna kapitalizacija družbe konec marca je bila namreč 35,7 milijona evrov. Tožbi proti nekdanji upravi Intereurope bi se kmalu utegnilo pridružiti nekaj novih: na skupščinah Hita in Casinoja Ljubljana so delničarji že izglasovali, naj pooblaščenec na podlagi izredne revizije vloži odškodninsko tožbo, določili pa so tudi pooblaščenca oziroma odvetnika, ki bo pregledal dokumente in vložil tožbo. »Nadzorniki se lahko odločijo tako za odškodninsko tožbo kot za kazensko ovadbo, vendar je odškodninska tožba za nadzornike pomembnejša, ker nadomesti povzročeno škodo, izgubljena sredstva pa se lahko vrnejo v podjetje,« pravi Anja Strojin Stampar, članica uprave Kada.

Vrsta posebnih revizij

Pogosto se revizor ne prepriča dovolj

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 06. 04. 2010 Stran: 22

pogovor Mojca Majic direktorica Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Ljubljana - Vodenje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je prevzela pred letom dni. Ravno v tem obdobju so lastniki največjih slovenskih podjetij zahtevali od uprav, da z izrednimi revizijami preverijo poslovanja svojih predhodnikov. S tem je bila dana tudi neke vrste nezaupnico revizijskim družbam, ki so vsa ta leta brez posebnih zadržkov potrjevale letna poročila teh družb in jim za poslovanje izrekale pozitivno mnenje. »Tudi sama se včasih sprašujem, kako to, da revizor določenih zadev ni videl. A odgovorna sta predvsem uprava in nadzorni svet družb, ki so revidirane,« pravi Mojca Majic.

Na čelu agencije ste leto dni. Ko ste prišli, ste dejali, da bo glavna naloga agencije dvigniti zaupanje v revizorsko stroko. Kako poteka vaš nadzor?

Redne letne preglede kakovosti revidiranja pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb opravlja Slovenski inštitut za revizijo. Poleg zakonskih določb med kriterije oziroma merila, po katerih Inštitut opravlja preglede, sodijo tudi slab ugled revizijske družbe v javnosti, ugotovljene nepravilnosti pri pregledu kakovosti dela revizijske družbe oziroma pooblaščenega revizorja v preteklosti, določena tveganja, pomembnost revidirancev, zelo pomembni so finančne institucije in javna podjetja. Posebno pozornost vzbujajo tudi revizijske družbe in revizorji z velikim deležem pritrdilnih mnenj v vseh mnenjih, nadpovprečno nizke cene revizijskih storitev, veliko število zaposlenih na enega pooblaščenega revizorja in podobno. Inštitut opravi nadzor, pripravi strokovno mnenje, Agencija pa odloča v postopkih nadzora, to je, izdaja odredbe, odločbe za izrek opomina oziroma odvzem dovoljenja. Agencija lahko tudi opravi nadzor nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji na podlagi prej navedenih kriterijev. Nadzor se lahko opravi tudi na pobudo tretje osebe, ki pisno izrazi upravičen dvom, da revizijska družba ni opravila revidiranja v skladu s pravili revidiranja.

Koliko prijav zoper delo revizorjev ste prejeli?

Dobili smo štiri prijave.

Prijave od družbenikov, malih delničarjev, uprav?

Borzne družbe lani z več kot milijardo evrov odpisov in oslabitev slabih naložb

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 03. 04. 2010 Stran: 19

Družbe, ki jih vodijo oziroma so jih vodili (od leve proti desni) Draško Veselinovič (NLB), Saša Fajs (Center Naložbe), Andrej Lovšin (Intereuropa), Boško Šrot (Pivovarna Laško), Matjaž Kovačič (Nova KBM). Robert Časar (Luka Koper), Matjaž Gantar (KD Group), Simon Zdolšek (Zvon Ena Holding), Aleš Žajdela (Abanka Vipa) in Stanislav Valant (NFD Holding), so lani ustvarile skupno kar 411 milijonov evrov čiste izgube, oblikovati pa so morale za rekordnih 685 milijonov evrov oslabitev in odpisov.

Intereuropa po prevrednotenju sredstev lani s 54 milijonov evrov izgube

Medij: Večer  Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 03. 2010
 
Najvišjo slabitev je v višini 35 milijonov evrov izvedla ruska hčerinska družba Interuropa East

Intereuropa je lani ustvarila za 53,9 milijona evrov izgube, medtem ko je leto prej beležila 3,6 milijona evrov dobička. Koncern je lani dosegel negativni poslovni rezultat iz poslovanja v vrednosti 50,3 milijona evrov. S poslovnimi rezultati koncerna se je včeraj seznanil nadzorni svet.

Kot je razvidno iz nekonsolidiranega poročila o poslovanju, so k izgubi največ doprinesle slabitve zaradi prevrednotenja sredstev koncerna na pošteno vrednost, ki so znašale skupno 50,8 milijonov evrov.

Luka Koper ima 46 milijonov evrov izgube

Medij: SIOL.net  Avtorji: STA  Teme: Mali delničarji  Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 26. 02. 2010 Stran: spletna izdaja 18:51
Koper - Luka Koper je poslovno leto 2009 končala s 46 milijoni evrov izgube. Slabši poslovni rezultat je posledica 54 milijonov evrov slabitev naložb, ki so bile iz investicij prenesene v stroške.

Sicer bi dobiček iz poslovanja znašal 10 milijonov evrov, čisti dobiček pa pet milijonov, je po seji nadzornega sveta dejal predsednik uprave Gregor Veselko.

Poslovni prihodki Luke Koper v lanskem letu so znašali 116 milijonov evrov oziroma 15 odstotkov manj kot leto prej, stroški poslovanja pa so se v primerjavi z letom prej povišali za tri odstotke.

dr. Gregor Veselko - predsednik Uprave Luke Koper in dr. Janez Požar - predsednik NS Luke Koper(foto: STA)
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.