Intereuropa

Slovenske banke bi lahko bolj reševale

Medij: 7 dni Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 05. 09. 2012 Stran: 17

Za koprsko Intereuropo so se banke prejšnji teden zavezale, da bodo del njenih dolgov pretvorile v lastništvo. Za številna druga podjetja takega posluha nimajo.

Smo v obdobju, ko v nekaterih slovenskih bankah potekajo kriminalistične in druge nadzorstvene preiskave, še v kakšni bančni instituciji pa bodo najverjetneje kmalu prav tako na vrsti tovrstni dogodki. V preteklosti se je v naših bankah očitno na veliko posojalo bolj po domače, brez pravih zavarovalnih kritij in bolj po znanstvenih linijah, upajoč, da takšno početje nikdar ne bo odkrito, kaj šele sankcionirano. Sedaj seveda sledijo bančne slabitve, ker pa so v takšni praksi najbolj prednjačile banke v pretežni državni lasti, bomo največji del finančnih bremen njihovega reševanja nosili kar vsi slovenski davkoplačevalci. V prvi vrsti pa velja ugotovitev, da se banke bolj kot s financiranjem slovenskega gospodarstva trenutno ukvarjajo predvsem same s sabo. Banke so za (pre)slabo zavarovana posojila v zameno, ker ta niso bila vrnjena, velikokrat dolžnikom zasegla tudi vrednostne papirje in tako so banke danes lastnice pomembnega dela slovenskega gospodarstva. Vodstva podjetij pa se morajo s predstavniki bank na eni strani dogovarjati o reprogramih posojil, na drugi pa so te iste banke njihove lastnice. In četudi naj bi po pravilu bilo to, da je banka lastnica, bolj kratkoročnega trajanja, pa na primer iz poskusa prodaj Pivovarne Laško in Mercatorja ter številnih drugih vidimo, da so banke njihove lastnice že vrsto let. Pri tem je Rajko Stankovič iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS) predlagal, da bi bilo za Pivovarno Laško dobro, če bi se razdelila na dva dela. V prvem bi ostal pijačarski del, ki tekoče posluje zelo uspešno, v drugem pa tisti del, v katerem so nestrateške naložbe (Mercator, Delo z Večerom in druge) in za nakup katerih (ob menedžerskem prevzemanju s strani nekdanjega vodstva laške pivovarne) je bila najeta glavnina posojil. No, banke so na zadnji skupščini Pivovarne Laško vnovič zavrnile možnost dokapitalizacije, ki bi družbo v veliki meri lahko popeljala na uspešno pot finančne sanacije. Dokler pivovarna še lahko vrača posojilne obresti in odplačuje del glavnic, jo bodo banke raje obrale po tej poti, kakor da bi s preostalimi delničarji participirale pri morebitnem izplačilu dividend.

Očistiti bilance

Kje so danes krivci za izgube v državnih podjetjih

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja,Mihajlović Novica,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 30. 08. 2012 Stran: 5

Nekdanja uprava Telekoma Slovenije je družbo oškodovala za okoli 13 milijonov evrov, so prepričani na komisiji za preprečevanje korupcije. Zdaj je nekdanji predsednik uprave Bojan Dremelj direktor razvojnega centra, njegov nekdanji prvi nadzornik Žiga Turk, ki sicer poudarja, da v času, ko naj bi bili sporni posli narejeni, ni bil več prvi nadzornik, pa je zdaj superminister. Preverili smo, kaj delajo nekdanji šefi in nadzorniki tistih državnih družb, ki so bile oškodovane ali so sklepale izgubarske posle.

Medtem ko organi pregonaodkrivajo nepravilnosti po posameznih poslih, na katere smo mediji opozarjali že leta, smo pogledali, kaj delajo tisti, katerih odgovornost za vodenje družb je po zakonu o gospodarskih družbah jasna. Zakon pravi, da poslovodstvo, to sta praviloma uprava in nadzorni svet, za nepravilnosti pri poslovanju odgovarja tudi z osebnim premoženjem. Razen še nepravnomočne sodbe v aferi Čista lopata, v kateri so bili zaradi dogovarjanja o gradnji letališkega stolpa na zaporno in denarno kazen obtoženi nekdanji šefi SCT, Primorja in Vegrada - Ivan Zidar, Dušan Črnigoj in Hilda Tovšak -, ter nekaj začetih sodnih in kriminalističnih postopkovza to, daje velik del slovenskega gospodarstva na kolenih, ni odgovarjal noben menedžer. Kaj delajo tisti, ki so bili šefi državnih družb?

 

TELEKOM SLOVENIJE

Soglasje za Čehov ali le seznanitev?

Medij: Primorske novice Avtorji: S.R. Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 28. 08. 2012 Stran: 2

Delničarji Intereurope danes na skupščini o prodaji nasedle ruske naložbe

Delničarji Intereurope naj bi danes na skupščini odločali o tem, ali bodo dali soglasje k prodaji Čehova za najmanj 45 milijonov evrov. Po naših informacijah pa bi se točka o soglasju utegnila preleviti v točko, v kateri bi se delničarji zgolj seznanili z nameravano prodajo.

KOPER ► Prodajo Čehova - za približno 45 milijonov evrov naj bi ga kot formalni kupec kupil Unicredit oziroma njegova hčerinska družba - sta že podprla uprava in nadzorni svet, na današnji skupščini naj bi se o tem izrekli tudi delničarji.

Ta teden pravi plaz skupščin družb, celo v nedeljo

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena,Grgič Maja,Gole Nejc Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 27. 08. 2012 Stran: 3

Na potezi so delničarji Tudi o dokapitalizaciji Pivovarne Laško -V Perutnini Ptuj delničarji s predlogom, da se Glaser ju ne podeli razrešnice

Ljubljana - Pred nami je teden skupščin, precej več kot sto jih bo v prihodnjih petih dneh. Uvod v skupščinski teden pa je bil včeraj v Kulturnem centru Rogaška, kjer so se delničarji še pred nedeljskim kosilom zbrali na skupščini Zdravilišča Rogaška.


Zakaj je bila skupščina v nedeljo ob 9. uri zjutraj, smo vprašali predsednika uprave družbe Mateja Goričana. »Termin smo morali uskladiti z notarko in predsednikom skupščine, drugače ni šlo. Poleg tega smo morali zagotoviti primeren prostor za vse udeležence, Rogaška pa je v tem času precej zasedena,« je odgovoril. Zdravilišče Rogaška ima 272 imetnikov delnic, ukvarja pa se z distribucijo termalne vode in upravljanjem parka v Rogaški Slatini, ne upravlja pa hotelov.

Iz Društva malih delničarjev so po skupščini sporočili, da »mali delničarji takšnim trikom, ki naj bi bili namenjeni manjši udeležbi, ne nasedamo več in smo se kljub zgodnji nedeljski 9. uri te udeležili in izkazali svoje nezadovoljstvo z delom uprave in NS z enotnim negativnim glasovanjem proti vsem predlaganim sklepom skupščine«. Predstavnik DMS je na skupščini zaradi procesnih napak zahteval prestavitev oziroma ponoven sklic skupščine. S preložitvijo skupščine se je strinjala tudi notarka, a je predsedujoči skupščino kljub temu izpeljal, zato je bila napovedana zahteva za ničnost, ki jo je vložilo kar 37,97 odstotka malih delničarjev. Ti so napovedali izpodbijanje vseh sprejetih sklepov na skupščini, tako tudi o podelitvi razrešnice nadzornikom in upravi. Mali delničarji so opozorili še na lanski sklep o izvedbi posebne revizije, za katero pa do zdaj ni bila še niti podpisana pogodba z revizijsko hišo.

V Intereurppi o prodaji Čehova

Intereuropa iz rdečice, Luka pa je želela več

Medij: Primorske novice Avtorji: K. G.,S. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 25. 08. 2012 Stran: 3

Pred Intereuropino skupščino o zabredlem Čehovu so nadzorniki obravnavali polletno poslovanje - Tudi v Luki

Intereuropa ob polletju kaže pozitivni poslovni izid, a v največji meri ga je skrojilo krčenje odvisnih družb. V Luki pa so ob polletju izboljšali nezavidljiv izid izpred treh mesecev, a vseeno so načrtovali boljše rezultate.


Koncern Intereuropa je ob polletju ustvaril 96,9 milijonov prihodkov od prodaje in tri milijone evrov čistega dobička. Prodajnih prihodkov je bilo za 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Temu so botrovale zlasti poteze, povezane s prostovoljno likvidacijo hčerinske družbe Transport in z ukinitvijo poslovanja odvisnih družb v Nemčiji in Franciji, svoje pa je prispevalo še zmanjšanje tranzitnih blagovnih tokov v Ukrajini. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 9,2 milijona evrov, kar je za 63 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Prevzem Cetisa kot posladek za konec tedna

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze in denar Datum: 20. 08. 2012 Stran: 14

borzna kronika

Skrajšani borzni teden je začinila napoved prevzema Cetisa. Po napovedi prevzema Juteksa bo to že druga javna ponudba za borzno družbo. Glede na lastniško sestavo obeh družb bi se vsaj del denarja lahko vrnil na borzo.

Zmagovalec minulega skrajšanega borznega tedna je z več kot petodstotno rastjo Mercator. Družba je minuli teden prodala za 6,3 milijona evrov komercialnih zapisov, več kot razpršitev finančnih virov pa obeta napredek pri monetizaciji nepremičnin. Družba ima ponudbe za prodajo 300 milijonov evrov nepremičnin, to pa bi zmanjšalo neto finančni dolg družbe. S Krko je praviloma vsak teden več kot za milijon evrov prometa, minuli teden pa ga je bilo le 680 tisoč evrov. To je polovica skupnega prometa z delnicami.

Salus pridno v lastne delnice

Pripravlja se "smetarski račun" za ničvredne delnice

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 16. 08. 2012 Stran: 8

Ljubljana - Združenje borznih članov in Centralna klirinško-depotna družba KDD sta pripravili podlage za ustanovitev računa za odvržene vrednostne papirje oziroma tako imenovani »smetarski račun«, na katerega bodo lahko delničarji prenesli delnice ničvrednih podjetij. Ta račun naj bi se predivoma začel uporabljati še pred iztekom letošnjega leta, saj mora spremenjena pravila KDD potrditi le še Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Če želi delničar zapreti svoj trgovalni račun, mora namreč zdaj najprej prodati vse svoje delnice, kar pa v nekaterih primerih praktično ni izvedljivo. Za delnice podjetij v stečaju in nekatere netržne vrednostne papirje trg namreč sploh ne obstaja, pri prodaji nekaterih delnic javnih delniških družb pa borzne provizije celo presežejo vrednost delnic. Uvedba smetarskega računa bi bila tako za številne male delničarje dejansko edini način, kako lahko zaprejo svoj trgovalni račun in se izognejo okoli 15 evrom letnim stroškom za vodenje računa, če so seveda lastniki le ničvrednih vrednostnih papirjev.

Intereuropa: svež denar in prodaja

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 28. 07. 2012 Stran: 4

KOPER ► Delničarji Intereurope bodo na skupščini 28. avgusta odločali o dokapitalizaciji v višini 22 milijonov evrov. Izpeljali naj bi jo z izdajo novih navadnih in prednostnih delnic, ki bi se vplačale s stvarnimi vložki. Skupščina bo odločala tudi o soglasju za prodajo sporne investicije v Rusiji, tako poslovnega deleža v družbi Intereuropa East kot nepremičnine, torej logističnega centra Čehov. Intereuropa naj bi s prodajo zavožene naložbe, za katero je odgovoren prejšnji predsednik uprave Andrej Lovšin, iztržila vsaj 45 milijonov evrov.

Intereuropa

Datum skupščine: 
28.08.2012 - 13:00
Naslov: 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe, Vojkovo nabrežje 32 (IX. nadstropje), Koper.
Status: 
arhivirana

AUKN tudi pri Luki Koper prekrižal načrte vladi

Medij: Delo Avtorji: Šuligoj Boris Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 10. 07. 2012 Stran: 9

Skupščina Luke Koper Nadzornikov ni uspelo zamenjati niti Popoviču, niti Stankoviču, niti AUKN, niti vladi

Koper - Nadzorniki (in štiričlanska uprava) Luke Koper ostajajo. Predlagateljem ni uspelo zamenjati štirih nadzornikov, saj sta Kad in Sod takšno zamenjavo včeraj preprečila, predstavniki AUKN pa so se (z odločilnimi glasovi) vzdržali. Z včerajšnjo skupščino niso zadovoljni niti predstavniki vlade, saj je njihov predlog ostal v predalu.


Najprej so hladen tuš doživeli nadzorniki in člani uprave, saj je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN), ki ima 51 odstotkov glasov, s pomočjo še nekaterih drugih delničarjev prispevala k temu, da je 64,6 odstotka navzočih glasov glasovalo proti razrešnici upravi in 65,8 odstotka proti razrešnici nadzornikom. Na poziv Kristjana Verbiča je Žarko Sajič z AUKN, pojasnil, da so bili pri upravi proti razrešnici zato, ker je Luka Koper poslovala z 1,8 milijona evrov izgube, pri nadzornikih pa zato, ker niso opravili posebne revizije, ki jo je zahtevala AUKN. Janez Požar, predsednik NS, je AUKN že pojasnil, da lahko posebno revizijo v družbi zahteva zgolj skupščina.

Slabši rezultati zaradi slabitev

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.