Gorenje

Skupščina Gorenje - nasprotni predlog Društva MDS

Društvo MDS pozdravlja odločitev Uprave, da je na letošnji skupščini kot pooblaščence v organiziranem zbiranju pooblastil, ki ga izvaja družba Gorenje, d.d., pripustila tudi predstavnika Društva MDS in VZMD.

Društvo MDS je 28. aprila vložilo nasprotni predlog za skupščino družbe Gorenje, d.d., ki bo potekala v petek, 28. maja, kjer namesto predlaganega kandidata, g. Uroša Slavinca, predlagamo pravnika in profesorja mag. Nikolaja Abrahamsberga.


G. Uroš Slavinec je namreč predsednik Uprave Heliosa, d.d., ter član NS Zavarovalnice Triglav. Tako je v koliziji interesov, saj bi lahko kot, verjetni dobavitelj barv in lakov, ki jih Gorenje uporablja v proizvodnji, prišel do zaupnih informacij in bi s tem omejeval prosto konkurenco na trgu, kar ocenjujemo kot nedopustno.

Na drugi strani je g. Uroš Slavinec udeležen v še nedokončanem postopku iztisnitve malih delničarjev v družbi Color d.d., kjer poteka sodni preizkus primernosti cene. V konkretnem primeru obstaja velika verjetnost, da je šlo za načrtno manipulacijo z namenom pridobitve premoženjske koristi večinskemu delničarju Helios na račun malih delničarjev Colorja. Ob tem ne gre spregledati dejstva, da je g. Uroš Slavinec preko družbe Helko, d.o.o. tudi pomemben delničar Heliosa. Prav zato menimo, da ne more predstavljati malih delničarjev v družbi Gorenje.

GORENJE - Društvo MDS predagalo kandidate za Nadzorni svet družbe

Skladno z obvestilo na portalu Seonet (številka obvestila INI-217/10), je Društvo MDS, dne 15. marca 2010, kot delničar družbe Gorenje, d.d., skladno s 15. členom Statuta družbe Gorenje, d.d., vložilo predlog za izvolitev treh (3) novih članov nadzornega sveta in sicer je predlagalo:

  • mag. Nikolaja Abrahamsberga, dolgoletnega profesorja in strokovnjaka gospodarskega prava, člana različnih organov poslovodenja Fakultete za upravo in člana organov Univerze (že od leta 1974 dalje) ter člana KAS-a pri Ministrstvu za okolje in prostor,
  • doc. dr. Simona Čadeža profesorja in docenta za računovodstvo in revizijo, ki  je redno zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, pogodbeno pa še na Fakulteti za Upravo in Fakulteti za Matematiko. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, predsednik predmetne razvojne skupine za ekonomijo, član poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja in 
  • Ljubišo Stanojevića u.d.i.a.  strokovnjaka s področja arhitekture, gradbeništva, prostorskega načrtovanja, oblikovanja, tehničnega in poslovnega svetovanja, trgovine in marketinga ter trajnostnega razvoja.

Statut družbe Gorenje navaja, da pet (5) od desetih (10) članov Nadzornega sveta, zastopa delničarje zato je Društvo MDS v presojo in izbor dalo nominacijskemu odboru zgoraj navedene kandidate.

Kitajci prevzemajo vajeti

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 8

Gorenje Razširili so upravo, male delničarje bodo iztisnili

Ljubljana - Kitajski Hisense, kije pred kratkim postal večinski lastnik Gorenja, po pridobljenih soglasjih regulatorjev tudi dejansko prevzema vajeti v Gorenju. Upravo, ki jo vodi Franjo Bobinac, je sedanji nadzorni svet razširil s šestimi novimi člani uprave, ki prihajajo iz Hisensa, Kitajci pa bodo sredi septembra na skupščini iztisnili tudi male delničarje in zamenjali nadzornike. Maja Grgič Potem ko je Hisense pred kratkim dobil soglasje evropske komisije za priglašeno koncentracijo z Gorenjem, je velenjska družba, ki je v 95-odstotni lasti Kitajcev, za 17. september sklicala skupščino. Iz predvidenega dnevnega reda je mogoče ugotoviti, da bo Hisense v celoti zamenjal dosedanji nadzorni svet, ki je bil zaradi postopka prevzema izvoljen le začasno. Tako se bo skupščina seznanila z odstopom Bernarda C. Pasquiera, Bachtiarja Djalila, Corinne Claudie Graf in Miha Košaka, ki so že podali odstopno izjavo. Za nove nadzornike Kitajci predlagajo Yeguo Tanga, doktorja menedžmenta, Shaoqian Jia, magistra menedžmenta, Huizhong Daia, inženirja strojništva, Yuling Gaa in Xin Liua, oba magistra menedžmenta, in Cabtiao Chen, ki ima diplomo iz književnosti. Kandidati so večinoma člani organov upravljanja Hisensa.

V upravo šest Kitajcev

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 2

HISENSE PREVZEMA NADZOR 

Uprava Gorenja odslej dvanajstčlanska, septembra bo še šest novih nadzornikov. Hisense umika delnice z borze in iztiska male delničarje po dvanajst evrov


Novi člani uprave, vseh šest jih prihaja iz Kitajske, so mandat začeli včeraj in bodo v Sloveniji, kot sporočajo iz Gorenja, delovali v skladu z veljavnimi delovnimi vizumi oziroma drugimi ustreznimi dovoljenji. Novi člani uprave so: dr. Lan Lin, Chiao Liu, Jianmin Han, Lu Hou, Anguo Yan in Changchun Sun. Franjo Bobinac ostaja predsednik uprave, Lan Lin pa bo podpredsednik uprave. "Našli smo strateškega lastnika in partnerja, s katerim bo Gorenje lahko raslo in se razvijalo hitreje. 

Že zelo kmalu bomo lahko z razvejanimi povezavami v dobavnih verigah izkoristili boljše nabavne pogoje pri nakupu surovin in materialov. Kmalu bodo tudi vidni prvi učinki skupnih raziskav in razvoja ter zapolnitve proizvodnih zmogljivosti v vseh Gorenjevih obratih v Evropi," je ob razširitvi uprave povedal Bobinac.

Gorenje je včeraj objavilo tudi sklic 27. skupščine delničarjev, ki bo v ponedeljek 17. septembra in na kateri bo Hisense v nadzorni svet, potem ko so dosedanji nadzorniki Corinna Claudia Graf, Bernard Charles Pasquier, Miha Košak in Bachtiar Djalil, že podali odstopne izjave, predlagal šest svojih članov, to so Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu, in Wenzhong Liu, za štiriletni mandat od 18. septembra naprej.

Evropa dovolila kitajski prevzem Gorenja

Medij: Delo Avtorji: Brane Piano Teme:  Mali delničarji Datum: Tor., 7. avgust 2018 Stran: 5

Evropska komisija potrdila Hisensejev prevzem Gorenja, saj ne zmanjšuje konkurence na trgu EU.

Ljubljana – Skladno z uredbo EU o združitvah je evropska komisija danes potrdila pridobitev izključnega nadzora kitajske skupine Hisense nad slovenskim podjetjem Gorenje gospodinjski aparati, so sporočili s Predstavništva EK v Sloveniji.

Po ugotovitvah EK obe podjetji proizvajata in dobavljata velike gospodinjske naprave, kot so hladilniki ali pečice. Vendar za komisijo predlagana transakcija menda ni sporna z vidika konkurence zaradi omejenega skupnega tržnega deleža obeh podjetij na skupnem trgu EU in tudi zaradi tega, ker bodo številni konkurenti ostali na trgu tudi po združitvi.

Evropska komisija je transakcijo pregledala po poenostavljenem postopku pregleda združitve. Hisense in Gorenje sta morala dovoljenje po konkurenčni zakonodaji dobiti v EU, treba pa ga je dobiti tudi v Rusiji.
 
Že na skupščini Gorenja junija letos je predsednik uprave Franjo Bobinac napovedal, da to ne bi smelo biti težava, saj obe družbi skupaj na trgih tega dela sveta ne prevzemata tako velikega tržnega deleža, da bi to lahko predstavljalo oviro. S soglasjem EK se izpolnjuje njegova napoved, da bo prevzem dokončno izveden in potrjen septembra, najpozneje oktobra.

Kitajski prevzem Gorenja potrdil še ATVP - čaka se na iztis manjšinskih delničarjev

Medij: Finance (Borze in denar) Avtorji: Petra Sovdat Teme: mali delničarji Datum: Sreda, 04. jul.. 2018 Stran: 10

PREVZEM 

Kitajski prevzem Gorenja potrdil še ATVP - čaka se na iztis manjšinskih delničarjev Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je uradno potrdila, da je bila prevzemna ponudba kitajskega velikana Hisense za Gorenje uspešna. Do formalnega prevzema potrebuje Hisense še soglasje varuha konkurence (AVK) - tega bi lahko po neuradnih informacijah dobil še avgusta.

Gorenje: Kitajci napovedujejo razvoj in optimizacijo stroškov

Medij: Delo Avtorji: Maja Grgič, Brane Piano, Nejc Gole Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 27. jun.. 2018 Stran: 9

Gorenje Sedež družbe bodo ohranili v Velenju - Prihaja večdesetčlanska ekipa Hisensa - Kitajska v zadnjih letih vložila v več slovenskih družb

Ljubljana - Gorenje s pravkar končanim prevzemom dobiva kapitalsko močnega večinskega kitajskega lastnika iz panoge, zato večina poznavalcev meni, da velenjski družbi to prinaša nove priiožnosti. Seveda pa bo novi lastnik najbrž prinesel tudi nova pravila.

Kitajski Hisense je multinacionalka, ki izdeluje gospodinjske aparate in elektroniko, in sicer televizije, mobilne telefone, hladilnike, klimatske naprave, pralne stroje in male gospodinjske aparate. Hisense je že napovedal, da bo po prevzemu ohranil stabilnost upravljanja in delovna mesta ter da je njegov cilj dolgoročen razvoj družbe, ki naj bi sedež ohranila v Velenju. Načrtujejo, da bo Gorenje postalo center za raziskave in razvoj ter proizvodni center Skupine Hisense v Evropi. Kitajski prevzemnik je napovedal tudi izrabo sinergij pri uporabi virov, distribuciji v raziskavah in razvoju ter tudi pri izboljšanju produktivnosti in optimizaciji stroškov proizvodnje. Gorenje bo lahko izkoristilo tudi prodajno mrežo Kitajcev.

Vrnitev k televizorjem

Kitajci nameravajo razširiti tudi nabor izdelkov. Tako naj bi Gorenje poleg izdelkov pod svojo blagovno znamko izdelovalo tudi kuhinjske aparate, hladilnike, pralne stroje, klimatske naprave in televizorje. Te so v Velenju pred leti že izdelovali.

Mali delničar Matej Tomažin, ki je sprejel prevzemno ponudbo, pravi, da se bo moralo Gorenje na novo pozicionirati pod okriljem novega lastnika. Upa, da bo to za velenjsko družbo pomenilo priložnost za nove naložbe in rast. Tomažin meni, da bi to strateško partnerstvo lahko prineslo dvosmerno korist: Gorenje bo Kitajcem predstavljajo vrata za evropski trg, Hisense pa Gorenju vrata za kitajski trg. Večjih rezov v podjetju ne pričakuje, bo pa novi lastnik prinesel svoj način dela in optimizacijo poslovanja.

Strategija Gorenja je za zdaj še vedno odprodaja neosnovne dejavnosti, a se tudi tu karte z novim lastnikom lahko nekoliko premešajo. Gorenje Tiki oziroma ogrevalni sistemi bi z novim lastnikom lahko postali osnovna dejavnost.

Delavci pričakujejo srečanje

Gorenje je s svojimi 11.000 zaposlenimi, od tega 6000 v Sloveniji, pomemben zaposlovalec. Predsednik konference SKEI Gorenje Žan Zeha pravi, da se sindikati in svet delavcev še niso sestali s predstavniki Hisensa.

Že maja so izrazili pričakovanje, da bo prevzemnik spoštoval predstavljene namere o ohranitvi delovnih mest, imena Gorenje, sedeža družbe v Velenju in blagovnih znamk Gorenja, dolgoročno pa zagotovil razvoj, investicije v posodobitev proizvodnje in nove proizvodne programe ter predvsem spoštoval socialni dialog in veljavno kolektivno pogodbo. Zeba pričakuje, da se bodo predstavniki novega lastnika čim prej sestali s sindikati. To bi se po naših podatkih lahkozgodilo v kratkem, saj viri blizu upravi napovedujejo, da v Velenje prihaja večdesetčlanska ekipa Hisensa.

Slišati je tudi, da delojemalska predstavništva niso z naklonjenostjo sprejela odločitve Kapitalske družbe, ki je prodala delež v Gorenju. Prevzemnik bo zdaj lahko iztisnil preostale male delničarje, potem pa vzpostavil enotirno vodenje, kar pomeni, da bodo pravice zaposlenih do soupravljanja družbe okrnjene.  .

Gorenje je že skoraj povsem kitajsko

Medij: Delo Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 27. jun.. 2018 Stran: 1

Prevzem Delnice je prodalo več kot 94 odstotkov delničarjev

Ljubljana - Kitajski Hisense je v prevzemni ponudbi, ki se je iztekla včeraj, pričakovano pridobil več kot 90-odstotni delež v Gorenju. A vajeti družbe najbrž pred jesenjo ne bo prevzel, saj mora prej pridobiti še soglasja varuhov konkurence, ne le v Sloveniji, ampak tudi na drugih trgih, na katerih sta z Gorenjem konkurenta.

Prevzemno ponudbo Hisensa je do včeraj dopoldne sprejelo že 94 odstotkov delničarjev Gorenja, je za Delo povedal Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, ki vodi prevzemni postopek Gorenja. Ker pa je ponudba trajala do vključno 26. junija, utegne biti ta odstotek še nekoliko višji. To pomeni, da bo kitajska korporacija za velenjsko družbo odštela skoraj 300 milijonov evrov. Ali se bodo nato odločili za iztisnitev malih delničarjev, še ni znano, je pa to mogoče pričakovati.

Skupščina Gorenja brez presenečenj

Medij: Siol.net Avtorji: STA, Sabrina Zavšek Teme: Mali delničarji Datum: Tor.. 12. junij. 2018

Delničarji Gorenja so na današnji skupščini za nadzornike potrdili Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka in Bernarda Charlesa Pasquierja. Ti so se po navedbah Društva Mali delničarji zavezali, da bodo odstopili, ko bo kitajski Hisense, ki naj bi imel v Gorenju že 60 odstotkov delnic, dokončal prevzem.


Hisense se je vzdržal glasovanja pri vseh točkah dnevnega reda. Predstavniki te družbe so za Finance povedali, da so se vzdržali "iz pravnih razlogov", in sicer zato, ker njihova prevzemna ponudba še teče. Ta se bo iztekla 26. junija, v njej pa delničarjem za delnico Gorenja ponujajo 12 evrov.

Bobinac: Z lanskoletnim dobičkom ne morem biti zadovoljen

Nadzorni svet z mandatom do 21. julija 2022 bo imel do prihodnje skupščine oz. do odpoklica novega lastnika, ki mora za to imeti vsaj 75 odstotkov, štiri predstavnike kapitala in tri predstavnike zaposlenih. Tri mesta so v svetu sicer ostala prazna in bi jih po prevzemu popolnil novi lastnik.

Skupščina je vodstvu Gorenja podelila razrešnico za lansko delo. Predsednik uprave Franjo Bobinac je pred tem po pisanju Financ dejal, da z lanskim poslovanjem, ko je Gorenje na ravni skupine ustvarilo 1,3 milijona evrov čistega dobička, ne more biti zadovoljen, predvsem ne s stališča dobičkonosnosti.

Tri prosta mesta v nadzornem svetu Gorenja čakajo na Hisense

Medij: Radio Slovenija 1 (Dogodki in odmevi) Avtorji: Matija Mastnak Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 12. jun.. 2018 Termin: 15:46

RADIO SLOVENIJA 1, 12.06.2018, DOGODKI IN ODMEVI, 15.46

BILJANA POLAK (voditeljica): Na zadnji skupščini Gorenja pred iztekom prevzemne ponudbe kitajskega velikana Hisense, so delničarji štirim nadzornikom podaljšali mandat, tri mesta pa so ostala nezasedena. Ta bo po prevzemu popolnila družba Hisense. Dozdajšnji predsednik Marko Voljč, ki so mu nekateri delničarji očitali prijateljske vezi s predsednikom uprave Franjem Bobincem in Uroš Slavinec pa sta se poslovila. Matija Mastnak.

MATIJA MASTNAK (novinar): Skupščina, ki se je zaradi izpada elektrike začela s polurno zamudo, se je končala brez zapletov. Predlog, da se štirim nadzornikom podaljša mandat, ter da tri mesta do prevzema ostanejo nezasedena je bil očitno usklajen z družbo Hisense. Kitajci namreč uradno razpolagajo s tretjino delnic, neuradno obvladujejo že približno 60 odstotni delež družbe. Predsednik uprave Franjo Bobinac.

FRANJO BOBINAC (predsednik uprave Gorenja): Nadzorniki so na nek način izkazali pripravljenost, da ko bo efektivna kontrola s strani Hisensa zagotovljena, da se lahko tudi umaknejo.

MASTNAK: Že pred skupščino je nadzorni svet prevetril upravo. Ta bo odslej šestčlanska in ne več petčlanska. Novi člani so Stanka Pejanovič, Tomaž Korošec in Saša Markovič, na čelu ostaja Franjo Bobinac.

BOBINAC: Če nekdo pride v Evropo ne išče samo produkcijske kapacitete, razvojne centre, ne išče samo blagovne znamke, predvsem išče ljudi, ki znajo ta posel delati.

MASTNAK: A predstavnik malih delničarjev Rajko Stankovič pravi, da bo po prevzemu imel škarje in platno Hisense.

RAJKO STANKOVIČ (predstavnik malih delničarjev): Bo nov prevzemnik tiste za katere meni, da so uspešni pustil, tam kjer misli, da so slabši pa bo zamenjal in imenoval boljše.

MASTNAK: Neuradno želi tudi država prodati svoj 16 odstotni delež, čeprav je Gorenje opredelila kot pomembno naložbo. Prvi sindikalist Žan Zeba.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.