Gorenje

Gorenje, Velenje

Datum skupščine: 
18.06.2009 - 12:00
Naslov: 
velika dvorana hotela Paka, Rudarska ul.1, Velenje
Status: 
arhivirana

Ogledalo

Medij: Reporter Avtorji: Medvešek Marko Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Periskop Datum: 01. 06. 2009 Stran: 6

Začetek konca: Za pretekli petek napovedana skupščina Pivovarne Laško bi skoraj odpadla, če ne bi bili mali delničarji dovolj trmasti. Urad za varstvo konkurence (UVK) je namreč največjemu delničarju Infond Holdingu, ki obvladuje kar 57 odstotkov podjetja, odvzel glasovalne pravice na skupščini. Ker naj bi bil Infond Holding o odvzemu pravic obveščen prepozno, je delničarje ob prihodu v Laško pričakalo obvestilo uprave, da skupščina odpade. Manjšinski delničarji se s tem niso strinjali, zato so na stopnišču Kulturnega doma v Laškem sami izpeljali skupščino ob prisotnosti približno šestnajstih odstotkov kapitala pivovarne ter zavrnili vse predloge uprave in nadzornikov.

Dividende se lahko terjajo prek sodišča

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastijan Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 12. 05. 2009 Stran: 21

Ljubljana - Iz sklicev skupščin in napovedi nekaterih delniških družb, kot so Luka Koper, Gorenje, Intereuropa, Helios in Cinkarna Celje, je razvidno, da v letošnjem letu lanskoletnega bilančnega dobička ne bodo namenile za izplačilo dividend svojim delničarjem. Ker je takšna odločitev - v primeru, da ni ekonomsko upravičena - v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), omenjena podjetja tvegajo, da bodo po skupščinah nekateri delničarji na zdaj predlagane skupščinske sklepe vlagali izpodbojne tožbe. Po besedah docenta z mariborske pravne fakultete dr. Saše Preliča se mora po ZGD-1 že pri sprejemanju letnega poročila iz čistega dobička v prvi vrsti pokriti morebitna prenesena izguba, nato pa je treba v skladu z ZGD-1 oblikovati obvezne rezerve.

Vrnitev optimizma na Ljubljansko borzo

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borzni dan
Datum: 11. 05. 2009 Stran: 8

Od 30. aprila dalje tečaji na Ljubljanski borzi nepretrgoma rastejo, ludi pretekli borzni teden je vseh pet trgovalnih dni osrednji borzni indeks SBI 20 končal s pozitivnim predznakom. Tako je v preteklem tednu SBI 20 pridobil dobrih osem odstotkov vrednosti in teden končal pri 3940,60 indeksne točke. Za veliko navdušenje med delničarji je poskrbela delnica Krke, ki se je z nivojev 54 evrov premaknila proti 63 evrom. Dobrih sto tisoč delničarjev Nove KBM pa je lahko zadovoljnih, ker je njihova delnica po 13. januarju spet vredna 10 evrov, delnica Gorenja pa še pol evra več.

Nadzorniki Gorenja si bodo znižali sejnine za polovico

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 05. 2009 Stran: 22

Ljubljana - Delničarji Gorenja bodo letos prvič po letu 2000 ostali brez dividend. Uprava in nadzorni svet, ki ju vodita Franjo Bobinac in Jože Zagožen, sta namreč delničarjem predlagala, da 28 milijonov evrovbilančnega dobička uporabijo za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, preostalih 7 milijonov evrov pa naj bi ostalo nerazporejenih. O neizplačilu dividend bodo delničarji odločali na skupščini, kije napovedana za 18. junij, uprava in nadzorni svet pa svoj predlog utemeljujeta z globalno krizo in posledičnim znižanjem naročil, prihodkov in dobička.

Nadzorni svet Gorenja je delničarjem hkrati predlagal, da se višina sejnin do konca leta 2010 zniža za polovico, na 536 evrov za predsednika in 412,5 evra za člane nadzornega sveta. Lani so sicer nadzorniki zaslužili 205.000 evrov bruto, kar pomeni, da bi se morali letos sestati kar 48krat, da bi ob nižjih sejninah dosegli lanskoletne zaslužke. Prejemki sedemčlanske uprave so lani znašali 1,67 milijona evrov, kar je 45 odstotkov več kot leto prej.

Delničarji Gorenja ne bodo deležni lanskega dobička

Medij: Večer Avtorji: Kramer Franc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 05. 2009 Stran: 10

Večino od dobrih 35 milijonov evrov dobička bodo namenili za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, ostali del ostane nerazporejen

Če bo obveljal predlog uprave in nadzornega sveta Gorenja, bodo delničarji družbe ostali brez deležev dobička za lani. Od dobrih 35 milijonov evrov bilančnega dobička, kolikor ga je imelo Gorenje lani, naj bi večino, dobrih 28 milijonov uporabili za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, dobrih sedem milijonov ostane nerazporejenih. Za tako delitev sta se uprava in nadzorni svet odločila zaradi upoštevanja dolgoročne razvojne politike in seveda zaradi sedanjih razmer v Gorenju, ki so posledica globalne krize. Pomenila naj bi krepitev lastniškega kapitala in s tem lastnih virov družbe. Delničarji pa bodo o tem odločali na skupščini, ki bo 18. junija.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.