Elektro Ljubljana

Bodo odgovarjali za izgubljene milijone?

Medij: Demokracija Avtorji: V. K. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Zgodbe Datum: 27. 06. 2013 Stran: 7

Podjetja Eles, GEN energija in Pošta Slovenije, vsa v državni lasti, so zaradi zaukazane dokapitalizacije Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) pred dvema letoma do zdaj izgubila že skoraj 47,5 milijona evrov. Družbe so bile aprila 2011 po ukazu takratne Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) primorane sodelovati pri dokapitalizaciji banke, do danes pa so izgubile večino vloženega denarja. Čeprav so se takrat tuji vlagatelji še zanimali za dokapitalizacijo NKBM po osem evrov za delnico, je takratni državni vrh, vlado je vodil Borut Pahor, ministrstvo za gospodarstvo pa Darja Radič iz Zaresa, skupaj z AUKN odločil, da mora država ohraniti svoj delež v banki. Delnica banke je danes vredna pol evra. Ker pav proračunu ni bilo denarja, so nato Eles, GEN energija in Pošta Slovenije morali prispevati skupno 47,5 milijona evrov. V časniku Finance so zdaj izračunali, da znaša oportunitetna izguba omenjenih treh družb okoli 45 milijonov evrov, kar je polovica vrednosti Hidroelektrarne Krško, ki je začela obratovati pred nekaj tedni. Z načrtovano novo 400-milijonsko državno dokapitalizacijo NKBM in predvideno izključitvijo prednostne pravice malih delničarjev bo izguba teh treh podjetij še večja. Skupni delež vseh 97 tisoč malih delničarjev (vključno z omenjenimi tremi podjetji) se bo zmanjšal z 18,3 odstotka NKBM pod dva odstotka, odvisno od cene novih delnic, omenja se celo samo še 12 centov za delnico. Poznavalci pravijo, da je odločitev o dokapitalizaciji NKBM pred dvema letoma padla v krogu takratnega finančnega ministra Franca Križaniča in člana uprave AUKN Marka Goloba, predsednica uprave AUKN pa je bila Dagmar Komar, zdaj zaposlena v Elektro Energiji, hčerinski družbi Elektra Liubliana.

Mali delničarji bi radi druge nadzornike Matjaža Rakovca

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 05. 03. 2013 Stran: 9

Zavarovalnica Triglav

Država je včeraj ostala brez glasovalnih pravic v Zavarovalnici Triglav, delničarji pa se že intenzivno pripravljajo na sklic izredne skupščine, na kateri bi spremenili bodočo sestavo nadzornega sveta, saj bodo v nasprotnem primeru v njej le kadri blizu SDS in NSi.


Mali delničarji bodo predvidoma že jutri uresničili napoved in na Zavarovalnico Triglav poslali zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bodo delničarji znova odločali o imenovanju novih članov nadzornega sveta. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je namreč včeraj naposled končala več kot leto dni trajajoč postopek in državi zaradi kršitve zakona o prevzemih vzela glasovalne pravice za njen 64-odstotni delež.

»Trenutno so se naši zahtevi za sklic skupščine pridružili delničarji, ki imajo v lasti okoli tri odstotke delnic,« nam je povedal predsednik društva malih delničarjev MDS Rajko Stankovič, ki pričakuje, da mu bo uspelo zbrati še preostala dva odstotka delnic (za sklic izredne skupščine je potrebnih pet odstotkov delnic). Ali bo izbrancem SDS in NSi uspelo zasesti stolčke v nadzornem svetu Triglava, ki jim jih je sredi februarja pomagal izboriti tudi osebni odvetnik premierja Janeza Janše Franci Matoz, bo v veliki meri odvisno od predsednika uprave Zavarovalnice Triglav Matjaža Rakovca. Po prejemu zahteve malih delničarjev bo imel Rakovec na voljo zakonsko določenih 30 dni za sklic skupščine, vendar pa mali delničarji pričakujejo, da bo to nalogo opravil bistveno hitreje. »Upam, da bo uprava Triglava ravnala odgovorno in bo skupščino sklicala takoj po prejemu zahteve,« nam je povedal Stankovič, ki je Rakovca že pozval, naj pripozna njihov tožbeni zahtevek (mali delničarji zadnjo skupščino izpodbijajo tudi prek sodišča) in takoj skliče novo skupščino.

Ta teden pravi plaz skupščin družb, celo v nedeljo

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena,Grgič Maja,Gole Nejc Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 27. 08. 2012 Stran: 3

Na potezi so delničarji Tudi o dokapitalizaciji Pivovarne Laško -V Perutnini Ptuj delničarji s predlogom, da se Glaser ju ne podeli razrešnice

Ljubljana - Pred nami je teden skupščin, precej več kot sto jih bo v prihodnjih petih dneh. Uvod v skupščinski teden pa je bil včeraj v Kulturnem centru Rogaška, kjer so se delničarji še pred nedeljskim kosilom zbrali na skupščini Zdravilišča Rogaška.


Zakaj je bila skupščina v nedeljo ob 9. uri zjutraj, smo vprašali predsednika uprave družbe Mateja Goričana. »Termin smo morali uskladiti z notarko in predsednikom skupščine, drugače ni šlo. Poleg tega smo morali zagotoviti primeren prostor za vse udeležence, Rogaška pa je v tem času precej zasedena,« je odgovoril. Zdravilišče Rogaška ima 272 imetnikov delnic, ukvarja pa se z distribucijo termalne vode in upravljanjem parka v Rogaški Slatini, ne upravlja pa hotelov.

Iz Društva malih delničarjev so po skupščini sporočili, da »mali delničarji takšnim trikom, ki naj bi bili namenjeni manjši udeležbi, ne nasedamo več in smo se kljub zgodnji nedeljski 9. uri te udeležili in izkazali svoje nezadovoljstvo z delom uprave in NS z enotnim negativnim glasovanjem proti vsem predlaganim sklepom skupščine«. Predstavnik DMS je na skupščini zaradi procesnih napak zahteval prestavitev oziroma ponoven sklic skupščine. S preložitvijo skupščine se je strinjala tudi notarka, a je predsedujoči skupščino kljub temu izpeljal, zato je bila napovedana zahteva za ničnost, ki jo je vložilo kar 37,97 odstotka malih delničarjev. Ti so napovedali izpodbijanje vseh sprejetih sklepov na skupščini, tako tudi o podelitvi razrešnice nadzornikom in upravi. Mali delničarji so opozorili še na lanski sklep o izvedbi posebne revizije, za katero pa do zdaj ni bila še niti podpisana pogodba z revizijsko hišo.

V Intereurppi o prodaji Čehova

17. skupščina družbe Elektro Ljubljana, d.d.

Od 08.08. do 23.08.2012 poteka zbiranje pooblastil za 17. redno skupščino družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo potekala 31.08.2012 ob 10.00 uri, na sedežu družbe (sejna soba - I. nadstropje), Slovenska 58, Ljubljana.

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Elektro Ljubljana pa kliknite tukaj.

Mali delničarji hočejo iz Elektra Ljubljana

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 30. 07. 2012 Stran: 8

Mah delničarji hočejo iz Elektra Ljubljana Mali delničarji Elektra Ljubljana na čelu s KD Kapitalom so za prihajajočo skupščino predlagali uvrstitev dodatne točke na dnevni red, in sicer s pooblastilom upravi Elektra Ljubljana za odkup lastnih delnicpo ceni, ki znaša najmanj 70 odstotkov knjigovodske. Predlagajo tudi imenovanje svojega nadzornika.

Elektro Ljubljana podjetja za distribucijo električne energije

Datum skupščine: 
31.08.2012 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje).
Status: 
arhivirana

Vlada od energetskih družb zahteva ves dobiček

Medij: Delo Avtorji: Tavčar Borut Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 11. 07. 2012 Stran: 10

Presežki za državo Zaradi vsiljene naložbe Elesa in Gen energije v NKBM v slovenski energetiki 15 milijonov evrov manj dobička

Ljubljana - Energetika je eden redkih delov slovenskega gospodarstva, ki še ustvarja dobičke in je v veliki meri v lasti države, ta pa je v finančnih škripcih. Zato na tako rekoč vseh skupščinah energetskih družb vlada zahteva razdelitev vsega dobička lastnikom.


V Elektru Maribor sta že uprava in nadzorni svet predlagala razdelitev celotnega dobička, ki je znašal slabega 3,7 milijona evrov. Bruto dividenda je tako znašala 0,11 evra. V družbi tako niti niso razmišljali, kam bi vložili dobiček, če ga država in mali delničarji ne bi vzeli. V Elektru Primorska pa so lastniki pustili le 3517 evrov. Elektro Celje bo za dividende razdelil slabega 2,5 milijona evrov dobička. Bruto dividenta bo znašala 0,1023 evra. Elektro Gorenjska bo delničarjem v 90 dneh od skupščine 2. julija razdelil 1,4 milijona evrov oziroma 0,08 evra bruto na delnico. V Elektru Gorenjska so si želeli del dobička preusmeriti v razvoj in investicije.

Dobiček bi porabili drugače

Skupščina Elektra Ljubljana bo 31. avgusta. Njegov bilančni dobiček za leto 2011 znaša 2,2 milijona evrov, upajo pa, da ga bodo obdržali. »Letošnji načrt naložb je v finančnem pogledu zmanjšan na tretjino potreb načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Sloveniji od leta 2011 do 2020, na katerega je ministrstvo za gospodarstvo dalo pisno soglasje,« pravijo v Elektru Ljubljana.

AUKN preprečila kadrovski naskok SDS in SLS na Elektro Celje

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Cirman Primož Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 20. 06. 2012 Stran: 20

Ljubljana - Potem ko Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) pred tednom dni na skupščini Zavarovalnice Triglav kljub domnevno drugačnemu naročilu vlade ni zahtevala zamenjave vseh članov nadzornega sveta, je vladi včeraj preprečila tudi kadrovski naskok na Elektro Celje.

Po naših informacijah je namreč vlada tik pred skupščino Elektra Celje AUKN poslala zahtevo za razširitev dnevnega reda s predčasnim odpoklicem dveh dosedanjih članov nadzornega sveta: Draga Stefeta, ki prihaja iz DeSUS, in Marije Žlak. Obenem naj bi vlada agenciji naložila imenovanje treh novih nadzornikov: nekdanjega poslanca SDS Mirka Zamernika, člana celjskega odbora te stranke Miloša Rovšnika, ki na Slovenskih železnicah (SŽ) vodi službo za prodajo in tarife, in podžupanje Mestne občine Celje Darje Turk (SLS). A o omenjenih delničarjih na včerajšnji skupščini Elektra Celje niso odločali Ravno nasprotno, AUKN se je vzdržala tudi glasovanja o imenovanju Dejana Božiča na edini prazen stolček v nadzornem svetu družbe. Božič, ki ga je na položaj predlagal aktualni nadzorni svet, je bil nato izvoljen z glasovi malih delničarjev. V nadzornem svetu Elektra Celje, ki ga vodi Rade Kneževič, sicer ostaja Nikolaj Abrahamsberg, po novem naj resnejši kandidat za generalnega sekretarja DeSUS.

Lastniki bodo svoje likvidnostne težave krpali z rekordnimi dividendami

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 18. 06. 2012 Stran: 17

Ljubljana - Vse bolj je očitno, da kadrovske menjave, ki jih v nemalo primerih narekuje kar kabinet predsednika vlade, v letošnji skupščinski sezoni ne bodo edino jabolko spora. Že skupščine Mercatorja, Cinkarne Celje, Letrike (nekdanja Iskra Avto elektrika), Mladinske knjige založbe, Zavarovalnice Triglav ter prihajajoče skupščine Telekoma Slovenije, Heliosa, Krke in nekaterih drugih večjih podjetij namreč napovedujejo ostre boje zaradi delitve bilančnega dobička med upravami in delničarji.

Rast lastniških apetitov

»Seveda je razumljivo, da si uprave želijo imeti čim mehkejšo blazino pri upravljanju svojega posla. Toda prave potrebe po tem ni. Razen seveda če ima podjetje v investicijskem načrtu projekte, za katere p otrebuj e las tni kapital,« omenjena trenja pojasnjuje predsednik uprave družbe KD Skladi Matej Tomažin. »Kaj pretehta, bi moralo biti odvisno od argumentov menedžmenta, kako donosno bodo investirali zadržane dobičke in kakšne prihodnje koristi bi od tega imeli delničarji. Če teh argumentov ni dovolj, potem je edino smiselno, da se denar povrne vlagateljem v obliki dividend ali odkupov lastnih delnic,« dodaja Sašo Stanovnik iz Alte Invest.

Delničarji Elektra Ljubljana tudi letos najbrž do dividend

Medij: Finance Avtorji: J. Ši. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 16. 04. 2012  Stran: 14

Elektro Ljubljana je na ravni skupine lani ustvaril 8,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je za 6,6 milijona evrov več kot v letu 2010. Prihodki družbe so znašali 96 milijonov evrov, karje za dobro petino več kot leto prej. Družba je lani prvič po nekaj letih premora izplačala dividende (v višini 0,02 evra za delnico), delničarji pa si dividende lahko obetajo tudi letos. »Uprava bo pripravila predlog višine. Lastniku je treba nekaj dati, a je treba misliti tudi za naprej -tudi za naložbe bomo namreč potrebovali denar,« pravi prvi nadzornik družbe Andrej Šušteršič. Dobra petina družbe je namreč v lasti malih delničarjev, med njimi je največji KD Kapital, ki ima v lasti skoraj petodstotni delež družbe.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.