Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska brez dividend

Medij: Finance Avtorji: J. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 27. 08. 2009 Stran: 4

Skupščina družbe Elektro Gorenjska, država je njena več kot 75-odstotna lastnica, ni podprla nasprotnega predloga malih delničarjev, da bi družba iz bilančnega dobička izplačala 15 centov bruto dividende na delnico. Društvo Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki je zastopalo 2,11 odstotka kapitala, je zato napovedalo izpodbojno tožbo. Izpodbojni tožbi sta napovedani tudi pri sklepu, da se bodo začela pripravljalna dela za razdelitev družbe na omrežni in tržni del. Napovedala sta ju Hram Holding in Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši.

Po besedah predsednika društva Rajka Stankoviča jih moti, da se delitve lotevajo brez analiz in izračunov. Danes bo skupščina Elektra Primorska, jutri pa bosta skupščini Elektra Maribor in Elektra Celje.

ELEKTRO GORENJSKA - Uprava in NS brez razrešnice, napovedane izpodbojne tožbe

Na današnji 13. redni seji skupščine Elektro Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo potekala  ob 9. uri na sedežu družbe v Kranju so štirje pooblaščenci Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši zastopali 2,11 % glasovalnih pravic oz. 325.470 glasov od 15.383.070 prisotnih na skupščini.

Težave malih lastnikov pri razdelitvi elektrodistribucije

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 19. 08. 2009 Stran: 21

Država, ki je 80-odstotna lastnica elektrodistribucijskih podjetij, bo prihodnji teden na skupščinah teh družb verjetno potrdila razdelitev na omrežni in tržni del. Vendar dejanska razdelitev ne bo preprosta: svoje bodo zahtevali manjšinski lastniki, ki pa jih država lahko za zdaj ignorira. Spomnimo: država se namerava reorganizacije distribucije lotiti zaradi poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da Sistemski operater distribucijskega omrežja svoje funkcije ni opravljal učinkovito in daje bilo izvajanje te gospodarske javne služb.e povsem odvisno od distribucijskih podjetij.

ELEKTRO Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije

Datum skupščine: 
26.08.2009 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ulica Mirka Vadnava 3.a. v Kranju.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.