Delo Prodaja

Proekcija

Medij: Delo - FT  Avtorji: Pavlin Barbara Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Ostalo - FT Datum: 09. 11. 2009 Stran: 2

Projekcija
 
KD in KD Group na enotirni sistem upravljanja Skupščina delničarjev KD Group je sklicana za ponedeljek, 9. novembra, na njej pa bodo delničarji odločali o spremembi statuta in uvedbi enotirnega sistema upravljanja. Zaradi tega vodstvo družbe delničarjem predlaga prenehanje mandata sedanje uprave in nadzornega sveta ter imenovanje upravnega odbora (UO), v katerem bi po objavljenem predlogu sedeli Matjaž Gantar, Aleksander Sekavčnik, Šergej Racman, Tomaž Butina, Peter Grašek in Draško Veselinovič. Skupščina bo odločala tudi o višini njihovih sejnin. Tako je za udeležbo na seji upravnega odbora predlagana sejnina za predsednika 375 evrov bruto, za njegovega namestnika 330 evrov bruto in za člana UO 300 evrov bruto. Za udeležbo na seji revizijske komisije bi predsednik prejel 262,50 evra bruto, namestnik 231 evrov bruto, član pa 210 evrov bruto sejnine. Na isti dan bodo tudi delničarji KD na skupščini glasovali o uvedbi enotirnega sistema upravljanja družbe. Tam naj bi člani upravnega odbora postali Matjaž Gantar, Aleksander Sekavčnik, Sergej Racman, Tomaž Butina in Milan Kneževič.

Delu nalaga prodajo tričetrtinskega deleža v Večeru

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki dneva Datum: 25. 09. 2009 Stran: 3

Odločba Urada za varstvo konkurence

Delu nalaga prodajo tričetrtinskega deleža v Večeru

Jani Soršak: Če kupca ne bo, ima podjetje možnost zaprositi za podaljšanje roka -

Marjeta Zevnik: Zahteve urada bomo izpeljali transparentno Ljubljana

Koncentracija med časopisnima družbama Delo in Večerje neskladna s pravili konkurence, je v svoji odločbi zapisal Urad RS za varstvo konkurence (UVK), zato je družbi Delo naložil prodajo 75-odstotnega deleža v Večeru. Odločbo so včeraj prejele stranke v postopku; vodstvo Dela jo bo temeljito proučilo, je napovedala predsednica upravnega odbora Marjeta Zevnik, v vsakem primeru pa bo spoštovalo odločitev urada.

DZS delničarjem Dnevnika zagotovil za 1,66 milijona evrov dividend

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 09. 2009 Stran: 21

Ljubljana - Večinski, 51 -odstotni lastnik Dnevnika, družba DZS pod vodstvom Bojana Petana, s predlagano dividendo v znesku tri evre bruto na delnico na včerajšnji skupščini ni bil zadovoljen. Z nasprotnim predlogom je bil njegov predstavnik za izplačilo 1,66 milijona evrov dividende oziroma pet evrov bruto na delnico, predlog pa sta med drugim podprla tudi druga dva največja lastnika, avstrijska Styria in Delo Prodaja, ki je prav tako v 17,44-odstotni lasti DZS.

Ravno takšni razdelitvi ni nasprotoval noben od malih delničarjev, med katerimi so tudi zaposleni. Družba Dnevnik bo tako za izplačilo dividend namenila 665.000 evrov več, kot je prvotno predlagal nadzorni svet družbe, večino, nekaj manj kot 850.000 evrov, pa bo prejela DZS. »Razdelitev bilančnega dobiček je stvar delničarjev, uprava se lahko le potrudi, da nadzornike in delničarje prepriča o uporabi nerazporejenega dobička. Očitno so delničarji ocenili, da družba Dnevnik lahko izplača skoraj tretjino bilančnega dobička in na sami skupščini izglasovali predlog, po katerem bo delničarjem izplačano manj dobička kot lani, a več, kot je predlagal nadzorni svet,« je pojasnil predsednik uprave

Kdo želi, da se proti Večeru stemni

Medij: Večer Avtorji: Stepišnik Matija Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 29. 08. 2009 Stran: 4

Državni Sod podprl Delo Prodajo pri molzenju dobička Večera v času nude krize na medijskem trgu.

Zakaj Delo ni zaprosilo za soglasje za glasovalne pravice na skupščini?

Soršak: "Vprašajte upravo Dela!" Delo: "Brez komentarja!"

Bo šef Večerovih nadzornikov odstopil, bo Večer ostal brez nadzornega sveta in bo spet sklicana skupščina? MATIJA STEPISNIK

Državni sklad Sod, 10-odstotni lastnik Večera, je na četrtkovi skupščini podprl predlog Dela Prodaje (podjetje je 6,94-odstotni lastnik Večera, kljub imenu nima nič skupnega z Večerovim največjim lastnikom Delom, d.d., je pa lastniško povezano z ljubljanskim Dnevnikom), da se iz Večera izčrpa dobrega pol milijona bilančnega dobička za lansko leto.

Ob odločilni asistenci države je časopis iz Maribora zdaj, ko je kriza dodobra načela temelje obstoja mnogih medijev, brutalno potisnjen v še tršo bitko za obstanek. Ob jasnem zavedanju položaja, v katerem so se znašli tiskani mediji, ko se je občutno zmanjšal oglaševalski kolač in ko padajo tiskane naklade, se noben odgovoren lastnik ne bi odločil za potezo, s katero bi ogrozil preživetje podjetja, katerega lastnik je.

Družba Terme Čatež bo delila dividende

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 08. 2009 Stran: 22

Družba Terme Čatež bo več kot tisoč delničarjem izplačala 2,45 milijona evrov bilančnega dobička ali pet evrov bruto dividende na delnico, je odločila skupščina, medtem ko je preostalih 3,3 milijona evrov bilančnega dobička pustila nerazporejenega. Kljub naspro tovanju nekaterih delničarjev je bil sprejet tudi sklep, po katerem bo lahko družba, ki jo obvladujeta DZS in Delo Prodaja, odkupovala do deset odstotkov lastnih delnic.

Država podprla izplačilo višje dividende v Večeru

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 28. 08. 2009 Stran: 4

Večinski lastnik Večera, ljubljansko Delo, se na skupščino delničarjev Večera sploh ni prijavil. Z nasprotnim predlogom Dela Prodaje izglasovana dva evra bruto dividende na delnico ali 511.848 evrov

Zaradi odvzema glasovalnih pravic s strani Urada za varstvo konkurence na včerajšnji skupščini Večera se največji, 80-odstotni lastnik, ljubljansko Delo, sploh ni prijavil na skupščino. Po naših zanesljivih informacijah namreč Delo ni smelo glasovati niti z eno delnico. Tako je glavno besedo na skupščini imela Slovenska odškodninska družba (Sod), ki je 10-odstotna lastnica Večera, med večjimi delničarji je bila prisotna še družba Delo Prodaja, ki je imetnica 6,94 odstotka Večerovih delnic.

Delo spet z nadzornim svetom in upravo

Medij: Dnevnik Avtorji: Hren Barbara Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 28. 08. 2009 Stran: 22

Ljubljana - Časopisno-založniška hiša Delo se po dobrega pol leta enotirnega upravljanja vrača na dvotimi sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Tako so na včerajšnji skupščini sklenili Delovi delničarji. Trije nadzorniki petčlanskega sveta, ki bodo zastopali kapital, so znani - Marjeta Zevnik, Robert Šega in Dragica Cepin, dva pa bodo izbrali še zaposleni. Mandat jim bo začel teči, ko bodo končani postopki v svetu delavcev in bodo začele veljati spremembe statuta.

Iz virov blizu Pivovarne Laško smo izvedeli, da hitrih sprememb ni pričakovati, saj želijo najprej razmere v družbi stabilizirati. Ali se obeta menjava na mestu odgovornega urednika Dela, ni znano. Odgovorni urednik Darijan Košir, ki se mu mandat izteče leta 2013, osnov za svojo razrešitev ne vidi. Uvedba dvotirnega sistema upravljanja ni povezana z meduredniško politiko, temveč spreminja le upravljanje poslovnega dela družbe, je dejal Košir, ki pričakuje, da bo dokončal mandat.

Posel na kratko

Medij: Dnevnik Avtorji: Nuredini Luki Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 05. 2009 Stran: 24

posel na kratko

VZMD prati dokapitalizaciji Infond Holdinga

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki ga vodi Kristjan Verbič, je na gospodarski oddelek mariborskega okrožnega sodišča v zvezi s skupščino Infonda Holdinga vložilo izpodbojno tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe. S tem želi preprečiti nadaljnjo izvedbo sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe. Kot so sporočili iz VZMD, bi v primeru zavrnitve predloga Infond Holding lahko nadaljeval postopek dokapitalizacije, pri čemer bi največji delničar Center Naložbe vpisal in vplačal nove delnice Infond Holdinga ter postal njegov več kot 90-odstotni lastnik, kar bi ustvarilo pogoje za iztisnitev več kot 33.000 malih delničarjev.

Državni svet brez veta na "insolventni" zakon

Državni svetniki so se odločili, da ne bodo glasovali o vetu na zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki predvideva strožjo osebno odgovornost družbenikov. Glasovanja namreč ni podprlo osem svetnikov ali vsaj ena interesna skupina. Kot smo poročali, so z novelo ZFPPIPP želeli onemogočati izigravanje pravil o odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe v primerih, ko ti, da bi se izognili odgovornosti, prenesejo svoj delež na osebo brez premoženja, vendar imajo rešitve v noveli obenem posledice tudi za poštene podjetnike.

Za dividende Dela Prodaje 70 centov

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.