Center Naložbe

V Perutnini brez dokapitalizacije

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 08. 2011 Stran: 8

Kranjski Merkur glasoval po željah Perutninine uprave, a to ni bilo dovolj za potrebno tričetrtinsko podporo za do polovično statutarno povečanje osnovnega kapitala. Ne v Merkurju in ne v Probanki ne želijo dividend Perutnine

Na včerajšnji dolgo pričakovani in napovedovani skupščini delničarjev Perutnine Ptuj je njen predsednik uprave, dr. Roman Glaser, doživel največji šok, ko je uvidel, da ne bo doseženo polovično povečanje osnovnega kapitala. Pri tem mu niso pomagali glasovi ne Holdinga PMP, ki je v lasti Perutninih menedžerjev ne Probanke in njene Zlate monete II, ki je v lasti Probankinih vodilnih, pa tudi ne kranjskega Merkurja. Za omenjeni sklep je resda glasovalo 61,5 odstotka prisotnih delnic z glasovalno pravico, a bi jih po zakonu moralo vsaj 75 odstotkov. Glaser pa je na skupščini podal nasprotni predlog o posebni reviziji, pri čemer se ni strinjal, da bi to opravila družba Ernst & Young, ki naj bi po mnenju nekaterih prisotnih bila preveč povezana s Kadom, ki je desetodstotni lastnik Perutnine. Revizorja bodo po Glaserjevem predlogu do konca oktobra izbrali nadzorniki. Hkrati sta iz pregleda posebne revizije izločena posla Perutnine z Infond Holdingom in Centrom Naložbe, oba sta že v stečaju, kjer Perutnina Ptuj že po sodni poti terja "posojenih", a ne vrnjenih, 15 milijonov evrov.

Glaser s pravnim manevrom zvezal roke "posebnemu" revizorju

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 08. 2011 Stran: 21

Ptuj - Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser je na včerajšnji skupščini s spretnim pravnim manevrom izigral male delničarje ptujske družbe na čelu s Kapitalsko družbo (Kad). Za zdaj kaže, da delničarji Perutnine Ptuj kljub uradno potrjeni zahtevi za posebno revizijo ne bodo dobili celovitega pregleda ozadja prodaje hčerinskih podjetij, številnih nepremičninskih in finančnih poslov ter večdesetmilijonskih dokapitalizacij hčerinskih družb v Sloveniji in tujini.

Glaser je namreč na skupščini z lastnim nasprotnim predlogom dosegel, da bo posebnega revizorja do konca oktobra izbral nadzorni svet, ki se bo moral pri tem ozirati na ceno, reference in neodvisnost. Na videz nepomembna razlika, dejansko pomeni, da v Perutnini Ptuj dejansko sploh ne bo potekala posebna revizija, kot sta jo v skladu z zakonom zahtevala Kad in društvo malih delničarjev MDS, opozarjajo pravni strokovnjaki. »Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) določa, da posebnega revizorja določi skupščina in ne nadzorni svet. Izbrani revizor dejansko ne bo imel pravic, ki jih v tovrstnih primerih določa ZGD, uprava Perutnine Ptuj pa mu sploh ni dolžna dati vseh želenih podatkov,« pojasnjuje pravni strokovnjak, ki ni želel biti imenovan. Po včerajšnji skupščini je sicer Glaser izrazil prepričanje, da »posebna revizija ne bo odkrila ničesar«.

Romanu Glaserju pred skupščino Perutnine Ptuj odrekli podporo tudi nekdanji zavezniki

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 08. 2011 Stran: 23

Ljubljana - Današnja skupščina Perutnine Ptuj bo dokončno razkrila, kakšen vplivmed članikonzorcija, kije leta 2008 prevzel Perutnino Ptuj, sploh še uživa predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser. Delničarji bodo namreč odločali o zahtevi Kapitalske družbe in društva malih delničarjev MDS za imenovanje posebnega revizorja. Ta bi številne nejasne posle, vključno z ozadjem prodaj več hčerinskih podjetij, ki so v nenavadnih okoliščinah končala v lasti menedžerjev Perutnine Ptuj oziroma njihove družbe Holding PMR Čeprav konzorcij lastnikov (poleg Holdinga PMP še Perutninska zadruga Ptuj, Merkur, Probanka in Zlata Moneta II) obvladuje skoraj tri četrtine lastništva Perutnine Ptuj, za zdaj izida še ni mogoče z gotovostjo napovedati, vendar pa naše preverjanje kaže, da utegne predlog dobiti zadostno podporo. »Upravni odbor Perutninske zadruge Ptuj (PZP) se je odločil, da predlog za posebno revizijo podpremo, prav tako pa bomo glasovali tudi proti predlogu uprave za dokapitalizacijo,« nam je včeraj povedal Simon Toplak, predsednik PZP in član nadzornega sveta Perutnine Ptuj. Ker ni pričakovati, da bi predlog Kada podprli tudi Zlata Moneta II in Probanka (Glaser je predsednik njenega nadzornega sveta), bo razplet skupščine tako dejansko odločil Merkur, ki ima v lasti četrtino delnic in kije s Perutnino Ptuj v sodnem sporu.

Zahteva za revizijo

Medij: Mladina Avtorji: Kocbek Darja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Kalkulator Datum: 05. 08. 2011 Stran: 9

ZAHTEVA ZA REVIZIJO

Kapitalska družba in Simon Čadež iz društva Mali delničarji - Skupaj smo močnejši zahtevata posebno revizijo v skupini Perutnina Ptuj za zadnjih pet let. Od uprave Perutnine Ptuj zahtevata razširitev dnevnega reda skupščine družbe, ki je napovedana za 26. avgust, s točko »imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe«. Posebni revizor bi po mnenju društva moral preveriti vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Perutnina Ptuj sklepale med seboj ali s tretjimi osebami, zlasti nakup delnic Merkurja in povezava tega posla z nakupom delnic Perutnine Ptuj, odprodaje hčerinskih družb Perutnine Ptuj tretjim osebam in dokapitalizacije hčerinskih družb v Srbiji. Zahtevajo tudi preveritev poslov, povezanih z dajanjem in zavarovanjem posojil drugim osebam, med drugim posle na podlagi pogodbe o prevzemu dolga v višini pet milijonov evrov z Infond Holdingom in pogodbe o odstopu dolga v višini 15 milijonov evrov s Centrom Naložbami.

Milijonski posli med Kranjem, Ptujem in Laškim

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 08. 2011 Stran: 9

Sum o oškodovanju premoženja v Perutnini Ptuj

Kad in mali delničarji zahtevajo izredno revizijo preteklih poslov Perutnine Ptuj, zlasti z Merkurjem in Pivovarno Laško - Predlog o reviziji na avgustovski skupščini

Ljubljana - Milijonski posli, ki jih je v preteklih letih sklepala uprava Perutnine Ptuj pod vodstvom Romana Glaserja, bi lahko postali predmet posebne revizije. Mali delničarji in država so včeraj vložili zahtevo za razširitev dnevnega reda avgustovske skupščine, s katero delničarjem predlagajo izglasovanje posebne revizije nekaterih poslov Perutnine Ptuj v zadnjih petih letih, zlasti nakupov deležev drugih družb in njihova zavarovanja.


Male delničarje in državo, ki prek Kapitalske družbe obvladuje dobrih deset odstotkov osnovnega kapitala Perutnine Ptuj, zanimajo zlasti posli z nakelskim Merkurjem in milijonska posojila nekdanjima lastnikoma Pivovarne Laško, mariborskemu holdingu Infond in Centru Naložbe. Sumijo namreč, da so bila ravnanja pri sklepanju tovrstnih poslov negospodarna in bi lahko povzročila oškodovanje Perutnine Ptuj.

Po razkritju v Dnevniku mali delničarji in Kad zahtevajo posebno revizijo Perutnine Ptuj

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 08. 2011 Stran: 20

Ljubljana - Ozadje prodaj hčerinskih družb, ki so v nizu nenavadnih okoliščin končale v posredni lasti vodilnih menedžerjev Perutnine Ptuj, bodo, kot kaže, preverili tudi revizorji Ernsta&Younga. Kapitalska družba in društvo malih delničarjev MDS sta namreč včeraj zaradi suma oškodovanja družbe zahtevala imenovanje posebnega revizorja, ki bi preveril poslovanje Perutnine Ptuj v zadnjih petih letih.

Kot smo minuli teden razkrili v Dnevniku, so se menedžerji ptujske prehranske skupine, združeni v družbi Holding PMP, z vsega 158 evri dokopali do večinskega deleža PP Agro (nekdanji Agrokombinat Maribor), hkrati pa jim je Perutnina Ptuj prodala tudi pomemben delež v svoji bosanskohercegovski hčerinski družbi Perutnina Ptuj B, ki velja za eno najuspešnejših družb v ptujski skupini. Prodajo Perutnine Ptuj B je predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser sicer zanikal in zatrdil, daje imel Holding PMP že ob ustanovitvi te družbe v lasti 45-odstotni delež. Vendar pa je na drugi strani prav iz letnih poročil Perutnine Ptuj razvidno, da je Holding PMP v Perutnino Ptuj B vstopil šele v minulem letu. Do konca leta 2009 je bila namreč Perutnina Ptuj lastnica 99,6 odstotka Perutnine Ptuj B, medtem ko je konec lanskega decembra izkazovala le še 55-odstotni delež. Kolikšen lastniški delež ima Perutnina Ptuj dejansko v lasti, ni znano, saj je tudi Holding PMP v svojem poročilu o poslovanju zapisal, da ima v lasti 55 odstotkov družbe, se pravi natanko toliko, kot ga v svojih bilancah izkazuje tudi Perutnina Ptuj.

Kad in mali delničar za posebno revizijo v Perutnini

Medij: Štajerski tednik Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 02. 08. 2011 Stran: 1

Ptuj • Pred skupščino Perutnine Ptuj

Kapitalska družba (Kad) in Simon Cadež iz društva Mali delničaiji - Skupaj smo močnejši zahtevata posebno revizijo v skupini Perutnina Ptuj. Za to sta se odločila, ker po navedbah omenjenega društva obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju nekaterih poslov skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe.


Kad in društvo Mali delničarji - Skupaj smo močnejši sta na Perutnino Ptuj naslovila zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine, napovedane za 26. avgust, z novo točko - imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe«. Predlagatelja, ki zastopata 10,11 odstotka osnovnega kapitala družbe, zahtevata posebno revizijo vodenja poslov skupine v obdobju zadnjih pet let.

V Perutnini Ptuj tudi posebna revizija

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 01. 08. 2011 Stran: 3

Kapitalska družba in mali delničar dr. Simon Čadež za 17. skupščino delničarjev Perutnine Ptuj, ki bo 26. avgusta, kot skupno 10,11-odstotna lastnika Perutnine predlagata razširitev dnevnega reda. Delničarjem bosta predlagala imenovanje posebnega revizorja (družbe Ernst & Young), ki bi za zadnjih pet let preveril vodenje nekaterih poslov med družbami v skupini PP ter s tretjimi osebami. Posebej bi preveril Perutninin nakup delnic Merkurja v povezavi z Merkurjevim nakupom delnic Perutnine in ali ni šlo pri tem za nakup lastnih delnic brez zakonsko potrebnega skupščinskega sklepa delničarjev Perutnine. Revizorji bi vzeli pod lupo še odprodaje Perutnininih hčerinskih družb (na primer PP Energija, PP Agro, PP BH) tretjim osebam pa tudi posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini ter njihovimi dokapitalizacijami - v Srbiji so bile do konca preteklega leta izvedene tri dokapitalizacije hčerinskih družb v skupni vrednosti dobrih 10 milijonov evrov. Med številnimi pogodbami bi posebni revizor pregledal tudi pogodbo o Perutnininem prevzemu dolga Infond Holdinga v vrednosti 5 milijonov evrov ter o odstopu dolga v višini 15 milijonov evrov, kar je bilo sklenjeno z družbo Center Naložbe, ki je bila prek Kolonela v večinski lasti Boška Šrota. S patronatsko izjavo naj bi bila PP zahtevala 10 milijonov evrov od Pivovarne Laško, zato bo male delničarje zanimalo, kako je zdaj s tem.

Mali delničarji Perutnine želijo pojasnila od Romana Glaserja

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 07. 2011 Stran: 20

Ljubljana - Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser bo moral na skupščini 26. avgusta delničarjem pojasniti, kako so lahko menedžerji ptujske prehranske skupine prek Holdinga PMP oziroma njegove družbe Agroinvesticije postali večinski lastniki družbe PP Agro (nekdanji Agrokombinat Maribor). Ta pojasnila bodo namreč od Glaserja terjali mali delničarji, ki bodo med drugim poskušali preprečiti tudi sklep o do 50-odstotni dokapitalizaciji in doseči, da bi Perutnina Ptuj delničarjem izplačala 0,2 evra bruto dividende za delnico.

Kot smo na podlagi podatkov iz sodnega registra razkrili v Dnevniku, je PP Agro od Perutnine Ptuj že septembra 2009 kupil 99,99 odstotka lastnih delnic, istočasno pa je Perutnina Ptuj 0,0076-odstotni delež za 158 evrov prodala družbi Agroinvesticije, ki je s tem nakupom dejansko postala večinska, 76-odstotna lastnica družbe PP Agro (lastne delnice namreč nimajo glasovalnih pravic). Glaser je sicer že v letnem poročilu Perutnine Ptuj za leto 2009 zapisal, da so družbo prodali ter da »PP Agro ni več sestavni del Skupine Perutnina Ptuj«. Glaser sicer zatrjuje, da ima Perutnina Ptuj 100 odstotkov lastniških in upravlialskih pravic družbe PP Agro, ki da je še vedno njihova odvisna družba.

NKBM naj bi že zasegla del premoženja Zvonov

Medij: Novi glas Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 07. 04. 2011 Stran: 13

Težko reševanje mariborskega finančnega poloma

Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) je v petek, 1. aprila, po pisanju časnika Dnevnik kot prva banka zasegla premoženje cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Šlo naj bi za 23, 7 milijona evrov. Če bodo NKBM sledile tudi druge banke, bo predlagana prisilna poravnava holdingov najverjetneje propadla, družbi pa pristali v stečaju. Druga največja slovenska banka, ki je do holdingov izpostavljena za več kot 54 milijonov evrov, je po pisanju Dnevnika unovčila 5,6 odstotka domžalskega Heliosa, slabe štiri odstotke Cinkarne Celje, dobra dva odstotka Petrola in 75.400 delnic novomeške Krke. Ali je banka ostala lastnica teh delnic ali pa jih je že prodala naprej, bo po pojasnilih časnika znano v naslednjih dneh. Prav tako bo šele v začetku prihodnjega tedna znano, ali je banka holdingoma, ki sta povezana z mariborsko nadškofijo, zaplenila tudi deleže v družbah Hoteli Bernardin, Terme Olimia in Terme Olimia Bazeni, Beti Holding, Etol, Sava in drugih, ki sta jih finančni družbi zastavili kot zavarovanje za posojila. Potezo NKBM je po ugibanjih Dnevnika najbrž izzval petkov predlog prisilne poravnave, v kateri Zvon Ena in Zvon Dva upnikom, ki jim dolgujeta čez 376 milijonov evrov, ponujata zgolj 16- oziroma 15-odstotno poplačilo terjatev. Po pričakovanjih naj bi sprožila učinek domin, ko bodo z unovčevanjem zastavljenega premoženja začele tudi druge banke, tako kot se je to zgodilo v primeru Infond Holdinga.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.