Center Naložbe

Sodišče povozilo Glaserjevega revizorja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 09. 08. 2013 Stran: 7

Perutnina Ptuj

Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser bo moral očitno nepremičninske posle in preprodaje hčerinskih podjetij ptujske skupine, ki so v neobičajnih okoliščinah končali v posredni lasti družbe menedžerjev, Holdinga PMP, razložiti revizorjem družbe Ernst & Young in ne revizorjem družbe BDO.

Okrožno sodišče na Ptuju je namreč pred dnevi pritrdilo Kapitalski družbi (Kad), ki je že na junijski skupščini napovedala vložitev izpodbojnih tožb in nato na sodišče tudi vložila zahtevo za zamenjavo posebnega revizorja. Spomnimo, da je Kad za posebnega revizorja predlagal prav Ernst & Young, vendar je bil na skupščini nato potrjen nasprotni predlog, ki so ga prek odvetniške pisarne Zečevič podali Glaser, člani uprave Perutnine Ptuj Milan Čuš, Nada Krajnc in Tone Čeh ter nekateri drugi zaposleni. Pričakovati je, da se bo Perutnina Ptuj na odločitev okrožnega sodišča pritožila in s tem posledično tudi prestavila začetek posebne revizije. Na to nakazujejo tudi pojasnila Glaserja, ki nam je povedal, da se bodo na sklep sodišča »odzvali v zakonskem roku ter skladno z vsemi možnostmi, ki so koristne za družbo in so skladne s pravnim redom v državi«. Podoben manever so v ptujski skupini ubrali že leta 2011, vendar je nato višje sodišče na koncu pritrdilo državi in odločilo, da je bilo imenovanje družbe BDO za posebnega revizorja nezakonito. BDO so namreč tedaj na podlagi nasprotnega predloga Romana Glaserja imenovali kar člani nadzornega sveta Perutnine Ptuj, kar je v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah.

Roman Glaser si lahko spet oddahne

Medij: Dnevnik Avtorji: Klipšteter Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 06. 2013 Stran: 6

Perutnina Ptuj

Predsedniku uprave Perutnine Ptuj Romanu Glaserju seje spet uspelo izogniti izredni reviziji preteklega poslovanja, ki jo je že večkrat predlagala Kapitalska družba. Ozadje odstopa 15-milijonskega dolga Centru Naložbam bo zato do nadaljnjega ostalo prikrito.

Predsedniku uprave Perutnine Ptuj Romanu Glaserju se je po včerajšnji skupščini delničarjev spet smejalo. Z novim manevrom je namreč zmogel preprečiti, da bi revizijska hiša Ernest&Young opravila izredno revizijo, ki bi kritično prečesala posamezne pretekle posle, med drugim nakup delnic Merkurja, preprodajo nekaterih hčerinskih podjetij, ki so končala v posredni lasti menedžerjev Perutnine Ptuj, ter posojila, ki jih je ptujska skupina odobrila družbam, povezanim z bivšim predsednikom uprave Pivovarne Laško Boškom Šrotom.

Zadruga preprečila prevetritev nadzornega sveta Perutnine

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 29. 06. 2013 Stran: 6

Simon Toplak, predstavnik Perutninarske zadruge Ptuj, kije 23,54-odstotna lastnica Perutnine Ptuj, nepričakovano glasoval proti prevetritvi nadzornega sveta

Četudi je v preteklosti v javnosti močno odmevala t. i. podkupovalna afera, v kateri naj bi bil sedanji in tudi prihodnji nadzornik Perutnine Ptuj Simon Toplak, ki je tudi predsednik Perutninarske zadruge Ptuj (ta je 23,54-odstotna lastnica Perutnine), vpleten v domnevno podkupovalno afero, pa je včeraj nepričakovano glasoval za predlog o novih nadzornikih, ki ga je predlagal obstoječi nadzorni svet. Spomnimo, Simon Toplak naj bi bil domnevno skušal podkupiti predstavnike društva MDS (Mali delničarji Slovenije), kasneje pa se je izkazalo, da naj bi bila za to diskreditacijo stala dva uslužbenca agencije Dialog, ki sicer pri Perutnini skrbi za odnose z javnostmi. Tega dogodka uprava Perutnine Ptuj z dr. Romanom Glaserjem na čelu tudi včeraj delničarjem ni želela komentirati.

"Zadeva glede domnevnega podkupovanja nima nobene povezave z mojim glasovanjem na skupščini Perutnine. Tisto je povsem zasebna zadeva med mano in tistimi, ki naj bi mi podkupovanje podtaknili, kar bodo preiskovali kriminalisti. Moja odločitev, da ne podprem nasprotnega predloga nadzornikov, ne temelji na tem, da bi mi kdo kaj ponudil, ampak sem presodil, da je dobro, če ima nadzorni svet čim več ljudi iz lokalnega okolja. Še vedno pa smo v naši zadrugi za to, da se opravi posebna revizija poslovanja za zadnjih nekaj let, prav tako upamo, da bo naložba zadruge v Perutnini čim prej prinašala dividende. Resda nimam nobenega zagotovila, vendar upam, da bomo prihodnji nadzorniki Perutnine svoje delo opravljali čim bolj strokovno in pošteno," je za Večer svojo nepričakovano skupščinsko glasovanje komentiral Simon Toplak. Ne gre pozabiti, da je nasprotni predlog za imenovanje Simona Toplaka, dr. Simona Cadeža (predavatelj na ljubljanski ekonomski fakulteti) in Boruta Simoniča, člana uprave Save Turizma, prejel več kot 32 odstotkov glasov podpore, tudi največjega, skoraj četrtinskega lastnika kranjskega Merkurja. Dobrih deset odstotkov je bilo vzdržanih, perutninarska zadruga pa je s svojo četrtino glasov nepričakovano glasovala proti.

Še druga izredna revizija istega revizorja istih poslov

Medij: Delo Avtorji: Milošič Franc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 29. 06. 2013 Stran: 9

Perutnina Ptuj BDO revizija bo delo tokrat opravila po sklepu skupščine delničarjev - Trije novi nadzorniki, ki zastopajo lastnike

Ptuj - Skupščina delničarjev Perutnine Ptuj je minila brez posebnih zapletov, ki so jih sicer napovedovali. Kljub sedmim milijonom evrov izgube ob dobrih 262 milijonih lanskega prometa je uprava dobila 88-odstotno podporo in razrešnico za lani. Perutnina bo septembra dobila nov nadzorni svet, ker bo dosedanjemu potekel mandat.

»S poslovanjem smo lani ustvarili celo 2,1 milijona evrov dobička, a smo morali za devet milijonov oslabiti naše delnice Probanke, zato je nastala pod zaključno črto izguba,« je pojasnil direktor Roman Glaser. Pri izbiranju novega nadzornega sveta sta Kad in Društvo malih delničarjev predlagala, da bi lastniki imeli štiri predstavnike, zaposleni pa v nadzornem svetu le dva in ne oboji po tri kot doslej. A je večina predlog zavrnila in skupščina je izbrala tri nove predstavnike lastnikov: Draga Soka, Simona Toplaka in Boruta Bratino. Naslednje tri bo dodal svet delavcev.

Največ zapletov bi lahko nastalo pri izbiranju posebnega revizorja, ki bi v poslovanju Perutnine za zadnjih pet let pregledal tiste posle, ki so bili za Kad in Modro zavarovalnico (ta sta to točko predlagala v dnevni red) negospodarni in so Perutnino oškodovali.

Kad in mali delničarji napovedali izpodbojno tožbo

Kad bi izredno skupščino

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 16. 04. 2013 Stran: 8

Perutnina Ptuj

Očitno se tudi letos obeta burna skupščina Perutnine Ptuj, ki jo vodi Roman Glaser. Kapitalska družba (Kad) in Modra zavarovalnica sta namreč po naših informacijah na Perutnino Ptuj poslali zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi delničarji odločali o imenovanju posebnega revizorja. Slednji bi moral posebno pozornost nameniti zlasti preprodajam hčerinskih podjetij, ki so v nenavadnih okoliščinah končala v solastništvu menedžerjev, poslom z nekdanjim predsednikom uprave Merkurja Binetom Kordežem ter tudi posojilom propadlima holdingoma Infond in Center Naložbe.

Kot smo razkrili v Dnevniku, je namreč višje sodišče po leta in pol razveljavilo sklep o imenovanju posebnega revizorja, saj so tega namesto delničarjev izbrali člani nadzornega sveta, kar je v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah.

Hkrati z zahtevo za sklic izredne skupščine sta Kad in Modra zavarovalnica poslala Perutnini Ptuj tudi pobudo za oblikovanje nominacij skega odbora, ki bi sestavil seznam potencialnih članov za nov nadzorni svet. Trenutno sta v nadzornem sveta Pemtnine Ptuj sicer le dva predstavnika kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Čeprav je eden od predstavnikov kapitala v nadzornem sveta preminil že leta 2010, v Perutnini Ptuj še vedno niso izvedli nadomestnih volitev, niti preminulega nadzornika izbrisali iz sodnega registra.

Perje je frčalo že pred škupščino Perutnine Ptuj

Medij: Delo Avtorji: Milošič Franc Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 31. 08. 2012 Stran: 9

Uprava proti vsem, ki bi preverjali stare posle Poskus diskreditacije oporečnikov sedanji upravi z nakazili »provizije za glasovanje na skupščini«

Ptuj, Ljubljana - Dogajanje tik pred današnjo skupščino Perutnine Ptuj je napovedalo burno in zanimivo nadaljevanje razkrivanja razmer v podjetju. Podtaknjena plačila provizij za glasovanje, različne interpretacije o opravljeni izredni reviziji in delitev lanskega dobička bodo gotovo razgreli lastnike na današnjem srečanju.


V sredo je nekdo na treh različnih ljubljanskih poštah vplačal 980, 990 in 990 evrov »provizije za glasovanje na skupščini PP« na račun Društva malih delničarjev v Ljubljani, kot plačnika pa navedel člana nadzornega sveta Perutnine Simona Toplaka, ki v svetu zastopa interese Perutnininih zadružnikov kooperantov. Ti za podjetje redijo piščance in so združeni v svojo Perutninarsko zadrugo. Simon Toplak nam je zagotovil, da teh provizij ni vplačal on, ker niti ni bil v Ljubljani, ampak na sejmu v Radgoni. 'Neznanega plačnika z njegovim imenom pa je prijavil na ptujski policijski postaji.

Uprava proti preverjanju starih poslov

Na skupščini Perutnine Ptuj bo frčalo perje

Medij: Finance Avtorji: Bertoncelj Mateja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 31. 08. 2012 Stran: 7

Lastniki PP so včeraj v medsebojna obračunavanja vpletli policijo; Perutninarska zadruga in društvo malih delničarjev MDS hočeta dividende, zadnji zaradi suma zlorabe še tožbo zoper predsednika uprave Perutnine Ptuj Romana Glaserja

Ali se bo Merkur, ki ima 23,5 odstotka delnic v Perutnini Ptuj, pridružil Perutninarski zadrugi, ki je s 24,2-odstotnim deležem največja delničarka, in bosta skupaj izglasovala dividende, v Kranju niso želeli razkriti. Še bolj zanimivo je vprašanje, kdo bo podprl Rajka Stankoviča (Društvo MDS), ki želi preveriti, ali obstaja temelj za tožbo zaradi suma zlorabe zoper Romana Glaserja.

Včeraj smo po elektronski pošti dobili posnetke treh odrezkov položnic, da naj bi šef Perutninarske zadruge Simon Toplak plačal provizijo za glasovanje na skupščini društvu malih delničarjev (MDS) v skupnem znesku 2.970 evrov. Toplak to nakazilo zanika: »Danes zjutraj (včeraj, op. a.) sem bil pri Romanu Glaserju, ki je tudi dobil posnetke teh položnic, ki jih omenjate. Tega nisem storil. Tega društva sploh ne poznam, mojo diskreditacijo grem prijavit policiji.« Kako pa bo glasoval na skupščini? »Upravni odbor Peratninarske zadruge je sprejel sklep, da zahtevamo dividendo v višini okoli pol milijona evrov. Ta sklep moram spoštovati. V vsem drugem podpiram Romana Glaserja,« je odgovoril Toplak.

Denar je Društvo MDS prejelo

Glaser z upravo ostaja na čelu PP še pet let

Medij: Štajerski tednik Avtorji: S. M. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Od tod in tam Datum: 21. 08. 2012 Stran: 5

Ptuj • Soglasna odločitev nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj je v začetku prejšnjega tedna za nov petletni mandat na mestu predsednika uprave in generalnega direktorja družbe soglasno Imenoval Romana Glaserja.

Dosedanji in prihodnji direktor Perutnine Ptuj in predsednik uprave Glaser je že pred odločitvijo petčlanskega nadzornega odbora kot mandatar izbral svojo ekipo, ki po njegovi odločitvi in potrditvi nadzornega sveta prav tako ostaja enaka. V upravi tako ostaja za področje trženja in nabave Nada Krajnc, za področje financ in ekonomike Tone Čeh, za področje upravljanja s človeškimi viri pa Milan Čuš.

Nadzorniki so omenjeno odločitev sprejeli potem, ko so dobili v roke izsledke posebne revizije poslovanja skupine PP, ki ni ugotovila večjih nepravilnosti. Omenjena revizija, ki sta jo na lanski skupščini zahtevala Kapitalska družba (Kad) in Društvo mali delničarji, izvedla pa jo je revizijska družba BDO Revizija, je preverjala vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini sklepale med seboj, in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami v obdobju zadnjih petih let. Kad in mali delničarji so želeli predvsem, da revizorji preverijo posel z nakupom delnic Merkurja, ki je bil opravljen brez soglasja skupščine, posle odprodaje hčerinskih družbe Perutnine Ptuj, posle, povezane s tremi dokapitalizacijami hčerinskih družb v Srbiji, ter posle, sklenjene z Infond Holdingom in Centrom Naložbe.

Toplak: Dokapitalizacija pokriva izgube zaradi napačnih potez vodstva

Srbski Topiko pahnil Skupino Perutnina Ptuj v milijonsko izgubo

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 03. 08. 2012 Stran: 8

Revizorji KPMG so na letno poročilo Perutnine Ptuj izdali mnenje s pridržkom

Ljubljana - Skupina Perutnina Ptuj je lani že tretje zaporedno leto končala v izgubi, ki jo predsednik uprave ptujske družbe Roman Glaser pripisuje zlasti visoki rasti cen surovin. Toda stroški blaga in materiala so se lani v Skupini Perutnina Ptuj zvišali le za 6,5 odstotka oziroma za 0,2 odstotka več, kot je znašala rast čistih prihodkov, in tako na slabše poslovanje praktično niso imeli večjega vpliva.

Iz letnega poročila, ki ga v družbi še vedno niso javno objavili in je dostopno zgolj na sedežu podjetja, je razvidno, da je bil ključni krivec za lanskoletno izgubo srbski Topiko. Samo lani je srbska družba, ki seje vminulem letu združila s Tehnoopremo in Perutnino Ptuj Beograd, ustvarila še tri milijone evrov čiste izgube, v štirih letih pa že 13 milijonov evrov. To izgubo morajo v Perutnini Ptuj pokrivati z vedno novimi dokapitalizacijami, do zdaj pa so v Topiko vložili že 15,6 milijona evrov. Kljub konstantnim izgubam in slabi finančni sliki naložbe v to hčerinsko družbo še niso slabili. Revizorji BDO Revizije so v posebni reviziji poslovanja Skupine Perutnina Ptuj nakup Tehnoopreme (tedanje lastnice Topika) sicer označili kot »ekonomsko upravičen«, čeprav so hkrati v istem poročilu zapisali, daje imela srbska skupina v času nakupa blokirane račune in negativen kapital, banke pa sojo želele poslati v stečaj.

Vrednotenje Topika paje bil tudi eden od ključnih razlogov, zakaj so revizorji družbe KPMG letnemu poročilu Perutnine Ptuj izdali mnenje s pridržki. Kot so zapisali v KPMG, jim uprava Perutnine Ptuj ni predložila ustrezne ocene vrednosti družbe, na podlagi katere jo Perutnina Ptuj v svojih bilancah vrednoti na slabih 16 milijonov evrov oziroma po 7-krat višji vrednosti, kot znaša kapital srbske družbe. Revizorji v svojem mnenju k letnemu poročilu hkrati opozarjajo, da Perutnina Ptuj ni oblikovala še nobenih popravkov za 10-milijonsko posojilo propadlima Infondu Holdingu in Centru Naložbam. Vračilo tega posojila Glaser sedaj zahteva od Pivovarne Laško, kjer pa patronatske izjave, ki jo je podpisal Boško Šrot, ne priznavajo.

Glaser: Nimam vpliva na Vzajemno

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 03. 08. 2012 Stran: 8

Po besedah dr. Romana Glaserja posebna revizija ni ugotovila oškodovanja družbe. Poslovanje v Srbiji Perutnino spet pahnilo v izgubo

Zakaj je posebnega revizorja izbral nadzorni svet in ne skupščina delničarjev in zakaj ste nasprotovali predlogom nekaterih delničarjev o imenu revizorja?

"Na lanski skupščini je bil ključ razhajanja z nekaterimi predlagatelji o reviziji naših poslov z Infond Holdingom in Centrom Naložbami oziroma s Pivovarno Laško, kjer smo kot uprava zagovarjali stališče, naj se teh poslov ne pregleda, saj smo pred dobrim letom glede tega že vložili tožbo. O posebni reviziji vseh drugih poslov zadržkov ni bilo. Tako smo predlagali, naj se posebnega revizorja izbere na javnem razpisu, o čemer je odločala tričlanska komisija nadzornega sveta (Simon Toplak, Natalija Veršič in Alenka Podbevšek). Na podlagi štirih ponudb je bila izbrana revizijska hiša BDO, ki je bila pri pripravi 87 strani posebne revizije do nas zahtevna, a profesionalna.

Izsledki posebne revizije so na žalost nekaterih pokazali, da Perutnina ni bila oškodovana. Pri naložbi v delnice Merkurja pa je zapisano, da ni bila ekonomsko upravičena, četudi menimo, da je v danem trenutku pred štirimi leti bila. Z naložbo v Merkur, ki je bil tedaj elitno slovensko podjetje, smo želeli v njihovih centrih krepiti svojo maloprodajo, te načrte pa zdaj zaradi ekonomskih težav opuščamo in raje krepimo lastno mrežo prodajaln. V ozadju smo zakonito imeli tretjega partnerja, tuji evropski prehrambni koncern, a o imenu ne morem govoriti. Slednji se zanima tudi za morebitno dokapitalizacijo Perutnine. In četudi tretjega partnerja ne bi bilo, bi lahko v skrajni sili ob soglasju skupščine prišlo tudi do umika lastnih delnic."

Bo Laško povrnilo 10 milijonov?

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.