BTC

BTC, d.d. - Kontaktni podatki

BTC, d.d. (oznaka delnice: BTCG)
Šmartinska 152
1533 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 585 11 00
Faks: +386 (1) 585 13 76
Spletna stran: www.btc.si

1. obletnica delovanja Društva MDS - poročilo iz tiskovne konference

Danes, 8. aprila 2010 mineva točno 1 leto od ustanovitve Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (s kratico Društvo MDS).


V petek, 2. aprila 2010 se je v City hotelu odvijala tiskovna konferenca Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS), katere namen je bil predstavitev 1 letnega delovanja Društva in hkrati tudi predstavitvi tekoče problematike in projektov Društva. O poteku konference so poročali tudi časniki Delo, Finance, Večer in Žurnal24.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je sprva na kratko predstavil delovanje Društva, ki je v enem letu delovanja uspelo vzpostaviti vse potrebne elemente in infrastrukturo za nadaljnje podvige, ki postajajo vedno bolj številčni in tudi bolj zahtevni. Poleg zastopanja na številnih skupščinah, preko organiziranega zbiranja pooblastil, je Društvu uspelo vzpostaviti preko 20 Odborov malih delničarjev (OMD) v slovenskih gospodarskih družbah.

 

Vir: Svet (Kanal A)

Poleg zastopanja interesov malih delničarjev tako na skupščinah kot tudi izven formalnega zasedanja skupščin,  si Društvo MDS prizadeva vzpostaviti spletni portal, ki bo vsakem obiskovalcu nudilo ključne informacije na enem mestu in bo istočasno prispevalo k večjemu osveščanju zainteresirane javnosti. Slednje je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev, zato si bo Društvo MDS tudi v prihodnosti prizadevalo za promptno obveščanje in informiranje malih delničarjev.

Vabilo na tiskovno konferenco ob 1. obletnica dela Društva MDS

Spoštovani!

 
Vabimo vas na tiskovno konferenco ob
1. obletnici dela Društva - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS),
ki bo potekala v petek, 2. aprila 2010 ob 11.00 uri
v CITY Hotelu (dvorana C), Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.
 

Vsebina tiskovne konference:

Gordan Šibić - vodja OMD BTC, ISTRABENZ in PETROL

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem BTC.

Franc Žitnik - namestnik vodje OMD BTC

Franc Žitnik - namestnik vodje OMD BTCFranc Žitnik je upokojenec, ki je bil kar 41 let uspešni direktor Gradbenega podjetja Bežigrad in je po upokojitvi še 8 let uspešno vodil Nadzorni svet te družbe. Zaradi njegove vizionarske odločitve, da GP Bežigrad izgradi sodobne skladiščne prostore z vso potrebno manipulacijo, je GP Bežigrad postal tudi uspešen logist. Dohodki iz te dejavnosti, pa so podjetju zagotavljali visoko kapitalsko ustreznost. Zaradi strateške lege ob ljubljanski obvoznici, betonarne, sodobnih logističnih kapacitet in zaradi potrebe po združevanju na gradbenem trgu, je podjetje konec prejšnjega stoletja postalo zanimivo za konkurenco. Tako je bilo prodano skupini Vegrad, d.d., ki je ponudilo največjo kupnino. 

Franc Žitnik je še danes mali delničar v številnih podjetjih in še vedno nesebično deli svoje bogato znanje, ter se aktivno vključuje pri preprečitvah oškodovanj malih delničarjev (npr. BTC, Infond Holding, Center naložbe ...).

Na skupščini 12. 02. 2010 je tudi kandidat za člana Nadzornega sveta družbe BTC, d.d., ki ga podpira 40 delničarjev od 175 oz. 22,86 % vseh delničarjev glede na števililo le teh. 

Uspešno organizirano zbiranje pooblastil za skupščino BTC. Pričetek konstruktivnih dogovorov med Upravo in malimi delničarji BTC?

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je za skupščino družbe BTC, d.d., ki se bo odvijala 12. februarja ob 8.30 uri, zbralo kar 40 pooblastil malih delničarjev od skupaj 175 vseh delničarjev

Povdariti gre, da gre za prvo organizirano zbiranje pooblastil v družbi BTC, d.d.  Pooblaščenca Društva MDS predsednik Rajko Stanković in namestnik vodje OMD BTC, Franc Žitnik, ki je tudi eden od kandidatov za novega člana Nadzornega sveta družbe BTC sta prejela pooblastila več kot 22,80 % delničarjev družbe (40 od 175), ki imajo v lasti 1.274 delnic oziroma 0,51 % kapitala.

Ob tem velja poudariti,upoštevati tudi, da ima prvih 6 delničarjev družbe BTC v lasti več kot 97,8 % kapitala, mali delničarji pa zgolj 2,2 %, zato je uspeh organiziranega zbiranja pooblastil še toliko večji.

Odgovor na navedbe Maje Oven, direktorice sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC, d.d.

Maja Oven v imenu družbe BTC v odgovoru na članek V BTC tudi po dveh letih ne upoštevajo pravnomočne sodbe? Pravi, da je družba BTC v letu 2008 upoštevala pravnomočno sodbo višjega sodišča z razporeditvijo dodatnih trajnih virov kapitala v celotni vrednosti umaknjenih delnic. Družba pa ni povečala kapitala, kar bi rad dosegel mali delničar, ker je bil kapital družbe na osnovi sklepa skupščine iz leta 2001 že pravnomočno vpisan v letu 2004 in ga uprava ne sme spreminjati.

V zvezi z zapisanim je treba poudariti dve, milo rečeno, nenavadnosti, za katere bi res radi dobili pojasnilo. Kapital družbe BTC ni mogel biti pravnomočno vpisan v register po sklepu skupščine iz leta 2001, ker je na tej skupščini bila napovedana izpodbojna tožba in bila tudi v roku vložena. Višje sodišče je leta 2007 skupščinski sklep o zmanjšanju kapitala z umikom lastnih delnic pravnomočno in dokončno razveljavilo.
Prvo izjemno zanimivo vprašanje se glasi, kako je v pravni državi mogoče, da je uprava družbe BTC (ki jo vodi Jože Mermal) lahko vpisala v register nepravnomočen sklep!?

Usoda predloga skupščini BTC za uvrstitev delnice na organiziran trg še vprašljiva? Nasprotni predlog za novega člana NS BTC vložen!

Uprava oz. Nadzorni svet družbe BTC, d.d., zaenkrat še nista odločal o podanem predlogu za razširitev dnevnega reda skupščine BTC, d.d., ki bo dne 12. 02. 2010, z novo točko, ki jo je predlagal član Izvršnega odbora Društva MDS, Gordan Šibić, kot direktor podjetja FI_COM d.o.o, ki je delničar BTC, d.d., s katerim predlaga:
 
»5. Uvrstitev delnice družbe BTC, d.d., z oznako BTC na organiziran trg vrednostnih papirjev
 
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
 
Skupščina sprejme sklep o uvrstitvi delnic družbe BTC, d.d., z oznako BTC na organiziran trg vrednostnih papirjev. Skupščina nalaga Upravi in Nadzornemu svetu družbe, da skladno z zahtevami 2. poglavja ZTFI, katerega predmet je ponudba vrednostnih papirjev javnosti, pripravi prospekt in vse ostale potrebne dokumente za izvedbo tega sklepa. Rok izvedbe je 3 mesece od glasovanja na skupščini.
 
Skupščina sprejme takšen sklep s (3/4) tri četrtinsko podporo vsega kapitala družbe.«

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" - kratki video pregled MDS press

 

ZA OGLED KRATKEGA DOGAJANJA KLIKNI NA SLIKO
 
"Komu so sploh še mar mali delničarji?"
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" je bil naslov tematskega večera, ki ga je v četrtek, 19. 11. 2009 v Kranju pripravila GBD Gorenjska borzno posredniška družba.

Gostiteljica večera je bila Ani Klemenčič, izvršna direktorica finančne družbe GBD, d.d.
 
Sodelujoči razpravljavci pa so bili:
-        dr. Borut Bratina, z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in član ZNS,
-        dr. Damjan Žugelj, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP),
-        Rajko Stanković, predsednikDruštva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)

ODMEV ATVP na članek Primer BTC - nestrokovnost ali korupcija oblasti objavljenim v časniku Finance, dne 12.11.2009

Ljubljana, 13. 11. 2009
 
V zvezi z komentarjem Rajka Stankovića predsednika Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši objavljenim v 220/2009 številki časnika Finance, z dne 12.11.2009 z naslovom Primer BTC – nestrokovnost ali korupcija oblasti, je bil objavljen ODMEV oz. podan odgovor Laile Lahmadi - Jelenič, vodje sektorja za odnose z javnostmi v Agenciji za trg vrednostnih papirjev v 221/2009 številki časnika Finance z dne 13.11.2009, katerega v celoti objavljamo v nadaljevanju.
 
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.