ALTA Skupina

Skupina Alta stopa na borzo

Medij: Delo Avtorji: V. T. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 01. 06. 2011 Stran: 9

Ljubljana - Ljubljanska borza bo kmalu bogatejša za novo borzno članico: to je največja slovenska nebančna finančna skupina Alta, ki bo 6. junija začela trgovati na njej. Vstop v borzno kotacijo v času velikega mrtvila na borzi zastavlja tudi vprašanje, ali v Alti razmišljajo o morebitnem vnovičnem povezovanju (Alta je nastala leta 2010, z združitvijo dejavnosti družb Medvešek Pušnik, Publikum in Poteza), kar je včeraj posredno potrdil tudi izvršni direktor skupine Aleš Skerlak. »Z vstopom v borzno kotacijo želimo doseči več ciljev; eden teh je tudi zaščita manjšinskih delničarjev z vidika zakona o prevzemih, saj konsolidacije v domači borzni industriji najverjetneje še ni konec,« je poudaril sogovornik. Največji lastnik skupine Alta je Publikum Holding Zvoneta Taljata in Deana Čendaka (Publikum obvladuje 50 odstotkov plus eno delnico), preostanek pa je v rokah nekdanjih lastnikov borznoposredniške družbe Medvešek Pušnik.

Pazljivo pri nakupu delnic Save

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 13. 05. 2011 Stran: 5

ANALITIKI SVARIJO

Iz Savinega nadzornega sveta naj gre nekdanji prvi mož Kada Tomaž Toplak, delničarji pa naj naročijo revizijo poslov v zadnjih petih letih zaradi suma negospodarnega ravnanja. O omenjenem naj glasujejo delničarji na skupščini 8. junija, zahtevajo lastniki Kad (19 odstotkov), Sod (11 odstotkov) in Društvo Mali delničarji - skupaj smo močnejši (MDS).


Namesto Toplaka naj lastniki v NS izvolijo Boštjana Udoviča s fakultete za družbene vede. Predlagatelje sprememb pri Toplaku moti »neaktivnost, saj ni sprožil postopkov zoper nekdanjo upravo«, sporočajo iz MDS.

Spomnimo: vodenje Save je spomladi od dolgoletnega šefa Janeza Bohoriča prevzel Matej Narat. MDS ob tem opozarja na strmoglavljenje delnice Save in dodaja, da »smo bili ob koncu leta 2010 priča 'umetnemu vzdrževanju' tečaja delnice Save z nakupi v sklad lastnih delnic«. Delničarji zahtevajo izvedbo posebne revizije vodenja poslov skupine, ker obstaja sum negospodarnega ravnanja pri sklepanju določenih poslov, kar naj bi povzročilo oškodovanje družbe, sporoča MDS. Toplak ni dosegljiv, tudi odgovore s Save še čakamo. Tudi iz agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AU-KN) nam še niso sporočili, ali so usklajeni s Kadom in Sodom. Na skupščinah v imenu državnih lastnikov namreč glasuje AUKN. Nekateri opozarjajo, da bi glasovanje AU-KN proti volji Kada in Soda lahko bilo podlaga za tožbe. Celo več: AUKN menda celo ne bi smel sam predlagati nasprotnih predlogov ali zahtevati sklicev skupščin.

Delničarji plačujejo nacionalni interes

Medij: Dnevnik Avtorji: Stanovnik Sašo Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 05. 2011 Stran: 23

Tujina ima za seboj rdeč teden, saj je S8iP500 upadel za 1,7 odstotka, nemški DAXpa za 0,3 odstotka. Ena izmed bolj aktualnih tem ponovno postaja Grčija in dolžniške težave posameznih evropskih držav, kar se pozna tudi na valutnem trgu. Če seje še nedavno dolar gibal proti razmerju 1,5 ameriškega dolarja za en evro, se po novem zdi, da nam sledi obdobje krepitve dolarja. Do kam bi se znal krepiti dolar, je sicer odvisno od razpleta težav, a 1,3 se ne zdi tako pretirano oddaljeno razmerje. Posledično to lahko pomeni boljše donose za naložbe v dolarjih in nižanje cen surovin. Obenem se glede dogajanja v tujini ne moremo izogniti dogodkom pri nafti in srebru. Cena nafte seje ohladila, saj se počasi v ozadje premika dogajanje v Libiji, obenem pa je usmrtitev Osame bin Ladna zmanjšala percepcijo tveganja. To je sicer smešno, a psihologija dela svoje. Pomembneje je, daje cena nafte v letošnjem letu že močno zrasla in unovčevanje nekaterih pozicij je tako smiselno. Kar zadeva srebro, je imelo neverjeten začetek leta in stranke so ga oboževale. A ko ponavadi postane neko borzno blago zanimivo že za vsakega malega vlagatelja in se prodajajo naložbe že na vsakem koraku, je večja korekcija skorajda neizbežna. Seveda lahko pričakujemo občasne nihaje navzgor, a na splošno se nam zdi, daje treba biti pri zlatu in srebru na trenutnih nivojih zelo previden.

Ni garancije za zaslužek

Medij: Žurnal24 Avtorji: Pureber Tjaša Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Denar Datum: 15. 04. 2011 Stran: 12

NBKM. Strokovnjaki malim delničarjem svetujejo previdnost pri nakupu.

Dokapitalizacija. Delnica Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) bo v dokapitalizaciji stala osem evrov. Poznavalce borze smo vprašali, ali se po tej ceni malim delničarjem splača vplačati novoizdane delnice.

Nejasna prihodnost

"Po naši oceni dokapitalizacijska cena odraža večino slabosti banke," nizko ceno delnice pojasnjuje analitik Alta Investa Matej Šimnic. Dodaja, da je dokapitalizacija za male delničarje sicer lahko "priložnost za zaslužek, vendar pa pri tem obstaja tudi precej tveganj". Borzni posrednik Ervin Kovačevič iz banke Raiffeisen pa nasprotno v nakupu delnic vidi "primerno priložnost". Vprihodnje pričakuje izboljšanje poslovanja banke in posledično višjo ceno delnic. Šimnic meni, da bo kratkoročno cena delnice pod vplivom povpraševanja poljskih skladov, dolgoročno pa odvisna od poslovanja banke, ki bo "verjetno še nekaj časa pod pritiski slabih kreditov".

Obstoječi delničarji lahko dokapitalizacijske delnice vplačajo še do ponedeljka, 18. aprila.

Lani bi bilo 250 milijonov le obliž, letos bo majhen obliž

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja, Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 16. 02. 2011 Stran: 9

Dokapitalizacija NLB

Bo NLB kmalu potrebovala novo dokapitahzacijo? - Sto šestnajst evrov za delnico previsoka cena - NLB bo po načrtih prodala delež v Banki Celje še letos

Ljubljana - Predsednik uprave NLB Božo Jašovič je še lani poleti zatrjeval, daje 250 milijonov evrov težka dokapitalizacija zgolj obliž. Banka bi namreč potrebovala od 400 do 600 milijonov evrov, saj ji bo v prihodnjih letih zapadlo od 600 do 700 milijonov evrov instrumentov hibridnega kapitala. Od lanskega poletja se gospodarske razmere za banko niso izboljšale: v stečaj je šel Vegrad, v prisilno poravnavo SCT, zlomila sta se holdinga Zvon Ena in Dva, Skupina NLB pa je leto končala z ogromnimi rezervacijami in oslabitvami ter 202 milijonoma evrov izgube. Finančni analitik Simon Mastnak meni, da bo 250 milijonov evrov visoka dokapitalizacija zdaj še manjši obliž, kmalu pa bo NLB potrebovala nov kapital.


Oslabitve in rezervacije NLB so lani dosegle kar 376,8 milijona evrov, Skupine NLB pa 477 milijonov evrov. »Poleg tega lahko pričakujemo, da se bo recesija širila naprej, predvsem na manjša podjetja, obrtnike, podizvajalce v gradbeništvu. Vse več bo brezposelnih, zato lahko sklepamo, da bodo imele fizične osebe vse več težav z vračanjem kreditov. Zato bi si drznil trditi, da bo konec tega leta 250 milijonov evrov iz bilance odpisanih kot slabitve in povečanje rezervacij. Pravzaprav je to zgolj reševanje, da bo banka lahko delovala skozi leto, nato pa bo spet potrebovala dokapitalizacijo,« ocenjuje Mastnak.

Kalvarija holdingov v Sloveniji

Medij: TV Slovenija 1
Avtorji: Zupan Florjan
Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković
Rubrika / Oddaja: Dnevnik
Datum: 27. 01. 2011
Termin: 19:00
Trajanje:2
 

Alta pred zadnjo stopničko do združitve

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 11. 2010 Stran: 23

Ljubljana - Borznoposredniška hiša in družba za upravljanje Alta Invest in Alta Skladi, ki sta nastali z združitvijo borznih hiš Poteza, Publikum in Medvešek Pušnik oziroma družb za upravljanje Publikum PDU in MP DZU, se bosta že v kratkem združili pod okrilje družbe Alta Skupina.


Na ponedeljkovi skupščini so namreč sedanji lastniki družbe Alta Skupina (Poteza Skupina, Publikum Holding in MP Naložbe) sprejeli sklep o njeni 3,7-milijonski dokapitalizaciji, in sicer z delnicami Alte Invest in Alte Skladi. S tem bodo tudi dokončno zaključili oblikovanje Alte Skupina, ki bo predvidoma postala tudi edina lastnica omenjenih dveh družb.

MP Naložbe krepijo Alta Skupino

Medij: Finance Avtorji: B. M. Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: F Datum: 01. 09. 2010 Stran: 15

Na včerajšnji skupščini MP Naložb, družbe, ki se ukvarja z naložbami, delničarji 993.283 evrov bilančnega dobička niso razporedili. Skupščina je sprejela tudi sklep, da poslovodstvo družbe 112.503 delnice družbe Alta Skladi zaradi povečanja osnovnega kapitala vloži v Alta Skupino. Pri tem družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina. Predvideno menjalno razmerje so tri novoizdane delnice družbe Alta Skupina za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi. Alta Skladi je družba, ki se ukvarja z zavarovanji, posojili in vzajemnimi skladi, Alta Skupina paje združba finančnih hiš Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum.

Lastniški premiki v Mercatorju?

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 14. 07. 2010 Stran: 8
 

Včerajšnja skupščina Mercatorja minila brez predstavnikov skupine Laško, največje lastnice Mercatorja NKBM Matjaža Kovačiča, od včeraj nadzornika Mercatorja, se po neuradnih podatkih zanima za povečanje 5,2-odstotnega deleža v Mercatorju. NKBM uradno pravi, da v tej smeri niso sprejeli nobene odločitve.


Danes je zadnji dan, ko delnice Mercatorja prinašajo 7,2 evra bruto dividende. Delnica utegne zaradi ugasnitve pravice do dividende kratkoročno upasti, je pa finančna skupina Alta v zadnji analizi enoletno ciljno ceno postavila na 170 evrov, včerajšnji enotni tečaj na borzi pa je bil 154,68, kar pomeni 4,65-odstotno dividendno donosnost. Mercator je med tremi družbami z najvišjo dividendno donosnostjo na ljubljanski borzi (več na www.finance.si/284425).

 

Šefu najboljšega soseda Žigi Debeljaku (v sredini) seje po skupščini smejalo, saj so bili gladko izglasovani vsi sklepi.

Z leve Žiga Hieng, KD Skladi, in Andraž Grahek, KD Skladi, desno Rajko Stankovič, zastopnik malih delničarjev.  


Zakaj so na skupščini manjkali Laščani?

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje

»Firma družbe se glasi: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
 
Skrajšana firma družbe je: ALTA Skladi d.d.
 
Angleški prevod firme družbe se glasi: ALTA Funds, Asset Management, Inc.
 
Angleški prevod skrajšane firme: ALTA Funds Inc.«

Datum skupščine: 
05.05.2010 - 14:00
Naslov: 
v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.