Adria Airways

Država neodločna, Aerodromu pa se mudi z naložbo

Medij: Delo Avtorji: Stergar Aleš Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 09. 07. 2013 Stran: 9

Potniški terminal Danes seja NS - Različni pogledi novih nadzornikov o novem terminalu, za katerega so že odobrena evropska sredstva

Ljubljana - Po izteku mandata članov sedanjega nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, predseduje mu Anja Strojin Štampar, se bodo danes na ustanovni seji sestali njihovi nasledniki. Čeprav je Sod na delničarski skupščini napovedal izpodbojno tožbo na sestavo nadzornega sveta, se ta še ni zgodila.


Država skupaj s povezanimi podjetji v Aerodromu Ljubljana kljub večinskemu deležu nima glasovalnih pravic, zato so jo na junijski skupščini mali delničarji gladko preglasovali in potrdili predlog predsednika društva malih delničarjev (DMS) Rajka Stankoviča.

Predstavnikoma zaposlenih Dragu Čotarju in Tadeji Strupi se bodo danes v nadzornem svetu pridružili upokojeni član uprave Aerodroma Peter Mam kot edini, ki je bil na. treh seznamih (tretjega so po pozivu pripravili sedanji nadzorniki), nekdanji predsednik uprave Adrie Airways in Telekoma Slovenije Peter Grašek, pred kratkim še član poslovodstva Slovenskih železnic Milan Perovič in nedavno kratek čas v vodilnih strukturah SZ, potem pa generalna direktorica direktorata za železnice Nina Mauhler.

Iz Slovenske odškodninske družbe (Sod) so prejšnji teden na neposredno vprašanje, ali je bila vložena izpodbojna tožba, odgovorili, da glede nekaterih sprejetih sklepov skupščine proučujejo vse relevantne okoliščine, odločali pa se bodo skladno s svojimi in z interesi države. Kakšen je zadnji, razen namere o prodaji petnajstih podjetij, vključno z Aerodromom Ljubljana, še vedno ni jasno.

Jamnik ne bo nadzornik v Laškem

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 20. 06. 2013 Stran: 8

Skupščina Kandidatov za nadzornike več, kot je »prostih« mest v NS

Ljubljana - Na današnji skupščini Pivovarne Laško (PL), ki bedi nad četrtino Mercatorja ter časnikoma Delo in Večer, bodo delničarji najverjetneje premešali karte v sestavi nadzornega sveta. Med nadzorniki zagotovo ne bo Boruta Jamnika, saj je kandidaturo v zadnjem trenutku umaknil.


Imenovanje novih nadzornikov je glavna točka današnje skupščine PL, saj bo štirim predstavnikom kapitala konec avgusta potekel mandat. To so šef Modre zavarovalnice Borut Jamnik, finančnik Gorenja Peter Groznik, član uprave Premogovnika Velenje Vladimir Malenkovič in pravnik Borut Bratina. Vsi štirje se znova potegujejo za nov mandat, a je Jamnik, ki ga je v NS imenovala Kad, svojo kandidaturo že umaknil.

Zakaj se je Jamnik odločil za umik, v Kadu včeraj niso pojasnili, a to ne spremeni dejstva, da je predlaganih kandidatov za nadzornike več (šest), kot bo v NS na voljo »prostih« mest za predstavnike kapitala (štiri). Uprava in NS pivovarne delničarjem namreč predlagata v presojo še tri kandidate. To so nekdanji šef Adria Airways Klemen Boštjančič, predstavnik malih delničarjev Simon Čadež in revizorka Alenka Podbevšek, ki jo je vlada nedavno imenovala v NS Peka.

Pobrali so jim ves dobiček

Medij: Večer Avtorji: Mišič Aleš Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 06. 2013 Stran: 7

Na skupščini Aerodroma Ljubljana: glasovanje o gradnji novega potniškega terminalaje uprava umaknila z dnevnega reda zaradi "novih okoliščin"

Na včerajšnji skupščini Aerodroma Ljubljana, prisotnih je bilo 45,82 odstotka delnic z glasovalno pravico, glasovanje ni potekalo povsem v skladu z željami uprave in nadzornega sveta, saj sta bila sprejeta nasprotna predloga tako pri uporabi bilančnega dobička kot pri predlaganih članih novega nadzornega sveta, o soglasju za gradnjo novega terminala na ljubljanskem letališču pa sploh niso odločali. Ker država kot večinska lastnica nima glasovalnih pravic v letališki družbi (kljub temu pa je lahko vložila nasprotne predloge), zdaj obvladujejo Aerodrom Ljubljana mali delničarji, zbrani okoli Rajka Stankoviča (Mali delničarji Slovenije), ki razpolagajo z okoli tretjino delnic.

Vendar pa višjega izplačila dividend niso predlagali mali delničarji, temveč Sod, ki je z izglasovanim nasprotnim predlogom dosegel, da se za izplačilo dividend porabi ves bilančni dobiček, ki je zadnjega decembra lani znašal 2,598.729 evrov, za rezerve pa se namesto predlaganih 769.584 evrov nameni le deset tisočakov. Aerodrom Ljubljana bo tako lastnikom prednostnih delnic, torej državi, izplačal namesto 0,54 evra na delnico 0,74 evra, lastniki navadnih delnic pa bodo dobili 0,63 evra namesto 0,43 evra na delnico. Kot je povedal predsednik uprave Zmago Skobir, je družba lani kljub zaostrenim pogojem poslovanja ustvarila 5,2 milijona evrov čistega dobička, ki je primerljiv z letom 2011. Poslovanje je bilo nekoliko slabše od planiranega, precej po zaslugi Adrie Airways, kije krčila linije. Veliko energije so usmerjali v zmanjševanje stroškov, med pozitivnimi stvarmi pa je ob dobičku Skobir omenil vrnitev Wizaira konec preteklega leta, svetovno predstavitev Mercedesovega razreda A in oddajo še zadnjih trgovskih površin.

Z zamenjavo nadzornikov nad Skobirjeve megalomanske načrte

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 06. 06. 2013 Stran: 11

Mali delničarji nameravajo na današnji skupščini Aerodroma Ljubljane dokončno ustaviti megalomansko naložbo v nov potniški terminal, ki bi izničil vse rezerve, ki si iih ie v zadniih dvajsetih letih nabrala družba.

Mali delničarji na čelu s Publikum Trezorjem Deana Čendaka in Zvoneta Taljata, društvo malih delničarjev MDS Rajka Stankoviča in Skupina KD Group nameravajo na današnji skupščini imenovati nov nadzorni svet Aerodroma Ljubljane in zaustaviti 60-milijonsko naložbo v nov potniški terminal.

Koga bo skupina malih delničarjev predlagala v nov nadzorni svet, saj se obstoječemu izteka mandat, včeraj še ni bilo znano. Med potencialnimi kandidati sta se omenjala nekdanji predsednik uprave Adrie Airways in Telekoma Slovenije Peter Grašek ter bivši član uprave Aerodroma Ljubljana Peter Marn, medtem ko naj bi mali delničarji eno oziroma dve mesti v nadzornem svetu nameravali prepustili državi. Poleg malih delničarjev naj bi svoj predlog za imenovanje novih nadzornikov na sami skupščini vložila tudi Slovenska odškodninska družba (Sod), čeprav država zaradi kršitve zakona o prevzemih nima glasovalnih pravic. Statut Aerodroma Ljubljane namreč določa, da morajo tri od štirih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu predlagati država, Sod in Kapitalska družba, medtem ko lahko preostali delničarji predlagajo le enega nadzornika.

Kabinet premierke kadruje, Sod in Kad pa napovedujeta tožbe

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Poianič,Svenšek Katja, Vukovič Vesna Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 06. 2013 Stran: 9

Aerodrom Ljubljana

Mali delničarji so včeraj ustoličili nov nadzorni svet Aerodroma Ljubljane, a med njimi sta po neuradnih informacijah tudi dva predstavnika države. Predstavniki slednje so bili očitno neusklajeni, saj je Sod zoper imenovanje nadzornikov napovedal izpod bojno tožbo.


Kabinet Alenke Bratušek je na včerajšnji skupščini Aerodroma Ljubljana, ki je med prvimi na seznamu za privatizacijo, mimo upravljalcev državnega premoženja in mimo kodeksa upravljanja družb, h kateremu naj bi bili zavezani državni lastniki, v dogovoru z malimi delničarji spravil dva predstavnika, Milana Peroviča in Nino Mauhler. Predstavnica Slovenske odškodninske družbe (Sod), ki očitno ni bila seznanjena z dejstvom, da naj bi omenjena nova člana nadzornega sveta predstavljala državo, je na izglasovani sklep napovedala izpodbojno tožbo, tako kot tudi predstavnik Kapitalske družbe. Ni izključena tudi tožba na ničnost skupščine, saj je bil z včerajšnjim imenovanjem nadzornikov po prepričanju državnih upravljalcev kršen statut družbe.

Skobir mora naknadno po soglasje za terminal

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 05. 2013 Stran: 8

Aerodrom Ljubljana

O ambiciozni gradnji novega potniškega terminala Aerodroma Ljubljana bo odločala skupščina družbe. Mali delničarji, ki bodo imeli po odvzemu glasovalnih pravic državi glavno besedo, so investiciji vse prej kot naklonjeni.

Skupščina Aerodroma Ljubljana, ki jo bodo po odvzemu glasovalnih pravic državnim lastnikom obvladovali mali delničarji, bo odločala o načrtovani gradnji novega potniškega terminala. Kot smo poročali, so mali delničarji naložbi, vredni več kot 60 milijonov evrov, vse prej kot naklonjeni, saj dvomijo v ekonomičnost naložbe. Upravi družbe z Zmagom Skobirjem na čelu tudi lanskoletni rezultati ne gredo na roko, saj je prek brniškega letališča potovalo le 1,2 milijona potnikov oziroma najmanj po letu 2004.

Glede na dnevni red skupščine se bodo lastniki Aerodroma Ljubljana 6. junija seznanili z investicijo, hkrati pa tudi odločili, ali z njeno izvedbo soglašajo ali ne. Uprava naj bi odločanje o gradnji terminala na skupščino uvrstila prav na zahtevo malih delničarjev, saj bi ti v nasprotnem primeru to zahtevali na sami skupščini. Male delničarje naj bi najbolj motilo to, da bodo Skobirjevi načrti izničili vse rezerve, ki jih je Aerodrom Ljubljana nabral v zadnjih dvajsetih letih poslovanja. Uprava delničarjem zagotovo ne prihaja naproti, saj bodo imeli udeleženci skupščine na mizi predlog izplačila 0,43 evra bruto dividende po delnici, kar je tretjino manj kot lani. Uprava pri prepričevanju lastnikov, naj podprejo njihove ambiciozne načrte, zagotovo ne bo imela lahkega dela. Prav z zahtevo za višje izplačilo dividend naj bi mali delničarji po napovedih upravi zmanjšali apetite pri načrtovanih večmilijonskih naložbah.

Sporne letalske vozovnice pod Klemenčičev drobnogled

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 04. 2013 Stran: 8

Adria Airways

Vodstvo Adrie Airways je vso dokumentacijo v zvezi s podeljevanjem cenovno ugodnejših vozovnic odstopilo protikorupcijski komisiji.

Podeljevanje letalskih vozovnic po posebnih pogojih so na kratko obravnavali tudi lastniki družbe Adrie Airways na petkovi skupščini. Predsednik uprave družbe Mark Anžur jim je pojasnil, da bodo odobravanje domnevno spornih vozovnic še enkrat pregledali. Na podlagi česa je sedanja uprava ocenila, da obstaja utemeljena verjetnost, da revizija ni zajela vseh dejstev, temveč zgolj obremenilna, Anžur ni mogel komentirati.

Vodstvo Adrie Airways z Anžurjem na čelu se je v petek s komisijo za preprečevanje korupcije kljub temu dogovorilo, da »vse podatke in dokumente predajo komisiji«. Ta je, kot pojasnjujejo v Adrii, pristojna »za presojo, ali so bile z izdajo letalskih vozovnic, izdanih po posebnih pogojih, kršene materialne in etične norme«. Ker lahko Adria podatke o potnikih posreduje zgolj na zahtevo pristojnih organov, bo komisija tista, ki bo po končanju svojega postopka javnosti posredovala informacije o konkretnih primerih.

Na Adrii Airways ne zanikajo navedb o poceni letalskih vozovnicah

Medij: Delo Avtorji: Vanja Tekavec, Aleš Stergar Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 26.04.2013 Spletna izdaja: 19.20

Z afero o poceni in brezplačnih letih se bo ukvarjala tudi protikorupcijska komisija.

Adria Airways je pozno popolne sporočila, da bo vse podatke in dokumente o prodaji poceni letalskih vozovnic predala protikorupcijski komisiji.

Ljubljana - Vse kaže, da dobiva afera o »zastonjkarskih« letalskih vozovnicah nove razsežnosti. Na Adrii Airways bodo še enkrat preverili, ali so nekateri politiki, poslovneži in drugi pomembneži, med njimi tudi minister za notranje zadeve Gregor Virant, poceni leteli s slovenskim nacionalnim prevoznikom. Preverili bodo tudi, kako so v javnost pricurljale informacije o cenah vozovnic. Pozno popoldan je začasni predsednik uprave Adria Airways Mark Anžur napovedal, da bo Adria vse dokumente o poceni letalskih vozovnicah predala Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Adria Airways vložila kazensko in dve odškodninski tožbi

Vendar pa brezplačne letalske vozovnice niso edini posel, ki ga želijo razčistiti na Adrii Airways. Nasprotno; Adria Airways je tik pred koncem leta 2012 zoper nekdanje vodilne delavce, tudi člane poslovodstva, vložila dve odškodninski tožbi in eno kazensko ovadbo. V obeh primerih je bila Adria skupno oškodovana za približno milijon evrov, je danes pojasnil Anžur.

Proti katerim nekdanjim vodilnim so vložili tožbe, Anžur ni želel razkrivati, iz gradiva za današnjo skupščino pa izhaja, da gre za različne posle. Prvi se nanaša na nakup nafte pri družbi Mediterranean Oil Trading Limited, od katerega Adria kljub visokim stroškom ni imela nič.

»Pri teh poslih je Adria v breme svojega premoženja utrpela oziroma opravila za 311.595 evrov izplačil, ne da bi v zameno za to prejela kakršnokoli korist,« lahko preberemo v gradivu za skupščino. Ker je pri poslu dobave goriva v času od oktobra 2007 do septembra 2008 prišlo do neskrbnega ravnanja, je Adria zoper dva nekdanja člana poslovodstva družbe sprožila odškodninsko tožbo v višini 311.595 evrov.

Za skoraj 800.000 evrov škode pa naj bi Adria utrpela zaradi neupravičenega izplačevanja provizij posrednikom za prodajo letalskih vozovnic, ki pa dela dejansko niso opravljali. Zaradi suma storitve zlorabe položaja je Adria sprožila dve kazenski ovadbi zoper dva od vodilnih delavcev, lahko preberemo v skupščinskem gradivu.

»Kazenski ovadbi se nanašata na sklepanje škodljivih poslov in neupravičeno plačevanje provizij za storitve splošnih prodajnih agencij in supervizije v korist družb Melius s sedežem v ZDA, Estrategias s sedežem v Mehiki in Adria Turism Isletmeleri s sedežem v Turčiji. V eni zadevi pa je podan sum, da se je brez pooblastila uprave sklenil aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se je oddobrilo povečanje plače in nato njeno izplačilo v korist drugega delavca družbe. V družbi niso bili pridobljeni nobenih dokazi, ki bi kazali na to, da bi bili s škodljivostjo omenjenih poslov oziroma neupravičenostjo plačil lahko seznanjeni tudi bivši člani uprave, nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe,« še beremo v gradivu za skupščino.

Več o dogajanju na današnji skupščini je po njej pojasnil predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stankovič. »Odškodninska tožba za dobrih 310.000 evrov zaradi nabave kerozina je bila vložena proti nekdanji upravi Tadeja Tufka. Na današnji skupščini je vodstvo Adrie povedalo, da Tadej Tufek vso odškodninsko odgovornost zanika. Podane so tudi tri kazenske ovadbe proti nekdanjim delavcem. Njihovih imen uprava ni razkrila, povedali so le, da ne gre za predsednike in člane uprave, temveč za kader, ki je bil visoko na položaju. Ta kazenska ovadba nakazuje oškodovanje družbe za skoraj 800.000 evrov. Poceni letalske vozovnice niso del tega kazenskega postopka,« je po skupščini pojasnil Stankovič.

Po neuradnih informacijah Dnevnika je Adria vložila kazenske ovadbe proti nekdanjemu komercialnemu direktorju Tomažu Kostanjšku in njegovemu pomočniku Tomažu Škoficu.

Koliko okostnjakov je v omarah Adrie?

Pred dobrima dvema letoma, kmalu po prevzemu funkcije, sta takratni glavni izvršni direktor Klemen Boštjančič in izvršni direktor Robert Vuga v pogovoru za Sobotno prilogo Dela napovedala, da nobenega okostnjaka ne bosta pometla pod preprogo. Omenjala sta nepravilnosti pri gradnji poslovne hiše v Zgornjem Brniku, precej domač pristop k gradnji tretjega hangarja, zgodbe o svetovanju, marketinških pogodbah, storitvah IT.

Draga za slehernika, nizkocenovnik za elito

Medij: Dnevnik Avtorji: Katja Svenšek, Vesna Vuković Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 25. 04. 2013

Protikorupcijska komisija bo imela očitno v prihodnjih mesecih veliko dela, saj so se na seznamu tistih, ki so prejemali ugodnosti Adrie Airways, znašli notranji minister, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, veleposlanik, evropski poslanec in nekdanji predsednik upravnega odbora Adrie, ki bi moral nadzorovati delo vodstva družbe.

Po naročilu vodstva Adrie so ceneje ali celo brezplačno tudi na zasebne poti leteli minister Gregor Virant, nekdanji evropski poslanec Miha Brejc, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec, nekdanji predsednik upravnega odbora Adrie Airways Maks Tajnikar in veleposlanik v Londonu Iztok Jarc. A tu se seznam tistih, ki so si pustili plačati poti, ne konča...

Nekdanji predsednik upravnega odbora Adrie Airways Maks Tajnikar z družino, trenutni minister za notranje zadeve Gregor Virant z družino, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec z družino, veleposlanik Republike Slovenije v Londonu Iztok Jarc z družino in nekdanji evropski poslanec Miha Brejc z družino so le nekateri, ki so bili v letih 2010 in 2011 po naših informacijah deležni cenovno ugodnejše vozovnice Adrie Airways. Večini omenjenim je Adria po ugotovitvah interne revizije cenejše vozovnice odobrila po naročilu nekdanjega predsednika uprave Tadeja Tufka, nekdanjega komercialnega direktorja Tomaža Kostanjška in njegovega pomočnika Tomaža Škofica.

Tajnikar: Letel sem v skladu s pravili in prodajnimi akcijami

Vozovnice za izbrance celo zastonj

Medij: Dnevnik Avtorji: Vesna Vuković, Katja Svenšek Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 04. 2013

Interna revizija v Adrii Airways je po naših informacijah razkrila, da so se s pomočjo nekdanjega vodstva s Tadejem Tufkom na čelu na račun našega največjega letalskega prevoznika okoriščali politiki s svojimi družinskimi člani, gospodarstveniki, bankirji, javne osebnosti... Za vozovnice so odšteli vsega deset evrov ali pa so bile te zanje celo zastonj.

Nepravilnostim pri vodenju nacionalne letalske družbe Adrie Airways v minulih letih, ko se je družbo dejansko vzdrževalo pri življenju z vsakokratnimi dokapitalizacijami, ni videti konca. Poročali smo že o več sto tisoč evrov visokih provizijah posrednikom za prodajo letalskih vozovnic, ki dela dejansko nikoli niso opravljali, o libijskih poslih z nafto, ki kljub visokim stroškom za letalsko družbo nikoli ni prispela do Adriinih letal, in o spornih poslih v hčerinski družbi Amadeus. Poleg omenjenih poslov naj bi notranja revizija po naših informacijah odkrila tudi podeljevanje letalskih vozovnic, ki naj bi se delile »izredno po domače«.

Cenejše vozovnice tudi za družinske člane politikov, gospodarstvenikov, manekenke...

Vozovnice za nekaj deset evrov ali celo brezplačne vozovnice je v minulih letih, ko je Adrio vodil Tadej Tufek, po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah prejelo več slovenskih politikov, med njimi tudi nekdanji in celo aktualni ministri in njihovi družinski člani, družinski člani nekdanjega predsednika nadzornega sveta Adrie, nekdanji evropski poslanec in njegova družina, vodilni v družbah v večinski državni lasti in njihovi družinski člani, lobisti, manekenke, športniki, bankirji in drugi.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.