Adria Airways

Bo razdor med lastnikoma usoden za Prevent?

Medij: Delo Avtorji: Praprotnik Ivan Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Dogodki dneva Datum: 23. 12. 2009 Stran: 3
 

Veliko o revizijah, malo o poslih in prihodnosti

Skupščina delničarjev poglobila nasprotja med Zakersnikom in Hastorjem Uprava dela sanacijski program, Hastor brez nadzornikov po svoji meri

Slovenj Gradec - Janko Zakeršnik in Nijaz Hastor, največja lastnika Preventa Globa) v Slovenj Gradcu, nikakor ne moreta najti skupnega imenovalca, ko gre za prihodnost te nekoč velike, uspešne in cenjene gospodarske družbe. Od včerajšnje skupščine je nesoglasje med njima še večje. Zakeršnik je imenoval dva nova člana nadzornega sveta, o Hastorjevem predlogu (tudi dveh članov) pa sploh niso glasovali. Da je sodelovanje največjih lastnikov na novi preizkušnji, potrjuje tudi sklep, da bo revizorska hiša Pricevvaterhouse Coopers iz Ljubljane na zahtevo Zakeršnika v letu dni temeljito pregledala posle med Preventom Global in Preventom Dev za zadnjih pet let. Zakeršnik je to zahtevo pomenljivo komentiral, »le vrnejo naj to, kar so vzeli Sloveniji in Preventu«.

Gogoljevi revizorji na Preventu

Medij: Delo  Avtorji: Praprotnik Ivan Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Mnenja
Datum: 23. 12. 2009  Stran: 5

Položaj v slovenjgraškem Preventu Global je zadnje leto že kar paradoksalen. Njegov večinski lastnik Janko Zakeršnik ima v rokah glasovalno premoč, Nijaz Hastor pa posle. Zakeršnik brez Hastorja sam ne bo mogel rešiti slovenskega dela verige Preventa pred stečajem, Hastor pa morda ima v rokah odrešilni ključ, a se polagoma umika iz te utrujajoče zgodbe.
 
Rešitev Preventa Global pred grozečim stečajem se zdi čedalje manj verjetna. Vsak v tej že kar grozljivi zgodbi ima svoj »prav«. Namesto da bi se v tako usodnem času lastnika pogovarjala o tem, kako rešiti skupno podjetje, kako zagotoviti tisoč in več delovnih mest, se iz dneva v dan bolj strastno obtožujeta.
 
Zakeršnik ne pusti Hastorjevih v nadzorni svet, Hastor grozi s selitvijo poslov. Za delovna mesta, kaže, nikomur ni mar, sicer bi že kdaj prej moral prevladati razum nad strastmi.
 

Tožbe tudi za odgovornost NS

Medij: Delo Avtorji: Grča Dušan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 11. 09. 2009 Stran: 13

Skupščina Intereurope Skupščina je dala novi upravi natančna navodila - Boštjan Rigler: Zavračamo kakršno koli odškodninsko odgovornost članov nadzornega sveta Koper - »Pri nas gre za prvi primer, da so delničarji zahtevali tako temeljito revizijo ter odškodninsko in kazensko odgovornost uprave in NS. Po mojem obstajajo razlogi, da se ugotovi konkretna škoda in kršitev poslovnih navad, preseganje pooblastil.

Za prihodnji razvoj Slovenije in pojmovanje odgovornosti uprav in nadzornih svetov bi bilo koristno, da bi postopki stekli čim prej in da bi bil to model, kako se ne sme delati oziroma kako morajo odgovornost nositi uprave in NS,« je po včerajšnji seji skupščine Intereurope dejal Bruno Korelič, predsednik NS.

Intereuropa bo imela izgubo

Medij: Delo Avtorji: Grča Dušan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 31. 07. 2009 Stran: 11

Skupščina logističnega koncerna Koper - »Projekt Čehov v Rusiji je pretežno temeljil na priložnosti, zaslužkih, ki naj bi jih imeli s carinskim terminalom. A se zadeve s pridobitvijo statusa carinskega terminala krepko zapletajo. Po informacijah, ki jih imamo, je bil pred meseci izdan dekret o zmanjšanju števila carinskih izpostav v notranjosti Ruske federacije. To pomeni, da se odpravlja tudi tudi izpostava, pod katero je naš terminal. Od i. septembra bomo pod izpostavo, ki je oddaljena okrog 150 kilometrov od naše lokacije,« je na včerajšnji skupščini Intereurope med drugim povedal Ernest Gortan, novi predsednik uprave.

Uprava in nadzorni svet Intereurope brez razrešnice za leto 2008

Medij: Večer Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 31. 07. 2009 Stran: 11

Delničarji Intereurope upravi in nadzornemu svetu na včerajšnji skupščini niso podelili razrešnice za leto 2008, sprejeli pa so sklep, da ostane slabih 58 milijonov evrov bilančnega dobička za leto 2008 nerazporejen. Vseslovensko združenje malih delničarjev pričakuje proti sklepu izpodbojno tožbo. "Intereuropa je v zelo resnem položaju," je po končani skupščini poudaril predsednik uprave Intereurope Ernest Gortan, ki sicer ni želel izdati rezultatov poslovanja v prvi polovici letošnjega leta, ker jih nadzorni svet še ni obravnaval. Opozoril je, da koncem trenutno posluje v oteženih razmerah, likvidnost na trgu je slaba, zmanjšal pa se je tudi denarni tok družbe.

Pri poslovanju se po njegovih besedah zelo pozna tudi visok delež fiksnih stroškov, s katerimi posluje koncem. Uprava družbe se po Gortanovih besedah prilagaja novim razmeram poslovanja, aktivnosti v tej smeri pa potekajo predvsem na področju prodaje, upravljanja s stroški, omejevanja investicij in na finančnem področju, kjer se najbolj ukvarjajo z reprogramiranjem dolgov.

ADRIA AIRWAYS

Datum skupščine: 
13.07.2009 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Kuzmičeva 7, Ljubljana
Status: 
arhivirana

Za vrh Petrola šest imen

Medij: Dnevnik
Avtorji: Svenšek Katja,CirmanPrimož
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 12. 06. 2009
Stran: 22
 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.