Minister meni, da v recesiji regres ne bi smel presegati minimalne plače.

NatisniNatisni
Medij: Delo Avtorji: Borut Tavčar Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo  Datum: 10. 03. 2012 Stran: 9
 
Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor je vodilnim v energetskih družbah poslal odprto pismo, v katerem jih opozarja na visoke plače, regrese in nagrade. Regrese bi morali znižati na raven minimalne plače, s čimer pa sindikati niso zadovoljni. Odločili se bodo v torek.

»Smo v recesiji, gospodarske razmere so zaostrene bolj, kot kdajkoli doslej,« seznanja energetike minister Zvonko Černač. Ugotavlja, da energetskih družb gospodarska kriza ni tako prizadela kot druge dejavnosti. Tudi zato, ker opravljajo nekatera podjetja v panogi monopolno dejavnost, druga imajo zagotovljene prihodke iz omrežnine ali državnega proračuna, tretja pa so pred velikimi investicijskimi izzivi, za katere država zagotavlja denar z odrekanjem izplačilom dobička oziroma z ustreznimi poroštvi.

Konkretno se je Černač lotil plač in regresov. Povprečna bruto plača v dejavnosti energetike z dodatki je lani presegala 2000 evrov, lanski regres pa je presegel 1600 eurov. »Vsi ti zneski so bili doseženi na pogajanjih in določeni v kolektivnih pogodbah v popolnoma drugačnih okoliščinah, ko nismo poznali recesije,« opozarja Černač.

Pred izplačilom letošnjih regresov Černač poziva k prilagoditvi kolektivnih pogodb v dejavnosti in vezavo višine izplačil letne stimulacije, božičnine in drugih sitmulativnih denarnih nagrad na vsakoletno izjemno uspešnost poslovanja podjetja. »V času recesije pa regres za letni dopust ne bi smel presegati višine minimalne plače,« pravi Černač.

Pričakuje tudi, da bodo poslovodstva energetskih družb težke razmere in njegov predlog predstavila tudi sindikalnim predstavnikom in se z njimi ustrezno dogovorila v dobro podjetja, dejavnosti in slovenskega gospodarstva. Predsednik sindikata zaposlenih v dejavnosti energetike Franc Dolar je povedal, da je sestanek predsedstva sklican za torek. »Podjetniške kolektivne pogodbe so podpisali sindikati z vodstvi podjetij. Dokler te pogodbe veljajo, regresov in plač ne morejo znižati. Pogajalci se bodo tako usedli in se pogovorili, kršitev kolektivne pogodbe pa pomeni tožbo na sodišču. Vse je še odprto,« pravi Dolar.
 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.