Skupščina Elektra Maribor zavrnila predlog za delitev dividend

NatisniNatisni

Medij: STA  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Petek, 25. avgusta 2023 Vir: TUKAJ 

Maribor, 25. avgusta (STA) - Delničarji družbe Elektro Maribor, med njimi je največji država s skoraj 80-odstotnim deležem, danes na skupščini niso podrli predloga uprave in nadzornikov, da bi družba ves bilančni dobiček v višini nekaj več kot tri milijone evrov namenila za izplačilo dividend. Dobiček tako ostaja v družbi, so sporočili iz Elektra Maribor.

Skupščina, na kateri je bilo zastopanega 86,8 odstotka osnovnega kapitala, se je med drugim seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2022 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina je nadzornemu svetu za delo v lanskem podelila razrešnico, so sporočili iz družbe.

Ker delitev dobička v obliki dividend ni bila izglasovana, je bila najavljena izpodbojna tožba s strani manjšinskega delničarja Elektro Maribor, je sporočilo Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

Družba Elektro Maribor je lani zabeležila 4,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 69 odstotkov manj kot leto prej. Na poslovni izid je negativno vplival trimesečni izpad prihodkov, ki je bil posledica zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki je, kot pravijo v družbi, zelo omejil sredstva, ki so jih načrtovali za vlaganja v krepitev omrežja. Vrednost investicijskih vlaganj je tako znašala 28,8 milijona evrov. V Društvu MDS so navedli, da je trimesečni izpad prihodkov znašal 16 milijonov evrov.

Predsednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar je po navedbah družbe izpostavila, da bo Elektro Maribor uporabil vsa pravna sredstva za povračilo izpadlih prihodkov.

V Društvu MDS so dodatno pojasnili, da je vseh pet elektrodistribucijskih podjetij lani vložilo zahtevo za presojo ustavnosti omenjenega zakona, ki pa jo je ustavno sodišče 20. septembra zavrglo. Sedaj pa so v Elektru Maribor skupaj z ostalimi štirimi družbami na državno odvetništvo vložili predlog za mirno rešitev spora, podobno ko je to storil Petrol.

Pozitivno je na poslovni izid vplival zaključen postopek prodaje 51-odstotnega poslovnega deleža v hčerinski družbi Energija plus.

Konec leta 2022 je imela družba 17.124 kilometrov elektrodistribucijskega omrežja, od tega več kot 55 odstotkov podzemnih vodov in 74 odstotkov izoliranih vodov. Na distribucijsko omrežje je bilo konec leta priključenih 224.450 uporabnikov.

Priključna moč odjemalcev je bila največja doslej in je znašala 3315 megavatov (MW), kar je za 44 MW več kot v letu prej. Distribuirali so 2282 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je 1,4 odstotka manj kot leto prej. Konec leta 2022 je bilo na distribucijsko omrežje družbe priključenih 8667 proizvodnih virov, kar je 59 odstotkov več kot leto pred tem.

V letu 2022 se je nadaljeval izrazit trend povečevanja števila vlog za izdajo soglasja za priključitev za proizvodne naprave, predvsem naprav za samooskrbo. V letu 2022 so izdali 5800 soglasij za priključitev samooskrbnih elektrarn, kar je za 101 odstotek več kot leto prej.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.