Vse več vprašanj in napetosti, ker posel še ni končan

NatisniNatisni

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Srečko Klapš, Matija Stepinšnik Teme:  mali delničarji; NKBM Datum: Četrtek, 24. novembra  2022 Stran: 6

MADŽARSKI PREVZEM NOVE KBM Vse več vprašanj in napetosti, ker posel še ni

Agencija za varstvo konkurence še vedno ni odločila, ali OTP lahko prevzame Novo KBM. Kaj tam še tehtajo? Kdo bo vodil NKBM pod Madžari, kako se bo banka imenovala in kaj bo s 337 milijoni evrov prenesenega dobička NKBM? Madžarska bančna skupina OTP je v začetku septembra letos dobila dovoljenje za prevzem Nove KBM v okviru skupnega evropskega nadzora bank pri Evropski centralni banki (ECB). Nekateri so tedaj pričakovali, da bosta v kratkem sledili tudi odločitev in zelena luč Agencije za varstvo konkurence (AVK). Postopek presoje koncentracije se je najprej podaljšal, ker je vmes na slovenski trg vstopila francoska zavarovalniška skupina Groupama, ki ima v lasti tudi okoli petodstotni delež banke OTP, zaradi česar je AVK, ki jo vodi vršilec dolžnosti Andrej Matvoz, tehtala še morebitni vpliv na bančno-zavarovalniški trg. Čakajo več kot šestnajst mesecev

Spomnimo: madžarska OTP, ki je prej v Sloveniji prevzela že SKB, je koncentracijo nad podjetjem Biser Bidco, preko katerega ameriški investicijski sklad Apollo obvladuje Novo KBM, AVK-ju naznanila lani 1. julija. Na vprašanje, kdaj je po več kot šestnajstih mesecih mogoče v tem primeru pričakovati odločitev, so nam iz AVK odgovorili: "Postopek presoje koncentracije pred agencijo je neodvisen od postopka drugih regulatorjev, saj se presojajo popolnoma drugi vidiki poslovanja in vpliv na trg vključenih subjektov. Agencija v času trajanja presoje koncentracije ne podaja podrobnejših informacij o postopku." Po naših neuradnih informacijah naj bi bilo tako na strani prodajalca, torej ameriškega sklada Apollo, kot OTP v zadnjih tednih kar nekaj nervoze, ker odločbe AVK še ni. Neuradno je slišati, da naj bi bile v zadnjem času bolj vroče tudi telefonske linije v različne smeri, tudi v Frankfurt, z vprašanji, kdaj se bo zgodba končala. Nihče od vpletenih ne pričakuje, da bi se na AVK lahko še kaj zapletlo, in vse skupaj vidijo kot zadnjo formalnost. Sploh po tem, ko je s poslom soglašala ECB, kjer bi lahko imeli pomisleke okoli ruskega kapitalskega vpliva v OTP. 

Američani si želijo čim prej končati posel, s tem pa se umakniti iz Slovenije in iskati nove poslovne priložnosti. Obenem so Madžari zaradi precej daljših postopkov pridobivanja soglasij od sprva predvidenih zamudili skoraj vse v prodajni pogodbi opredeljene roke oziroma časovne mejnike za pridobitev dovoljenj (long stop date). Neuradno je slišati, da naj bi čakanje na razplet precej upočasnilo dinamiko poslovnih in drugih procesov v banki, ki so ji ameriški investitorji v svojih reformnih in drugih ukrepih dali precej pospeška, banka se je ne nazadnje ves čas širila.

Zdaj naj bi predvsem čakali, da kocka pade in se umaknejo. Več dopolnitev dokumentacije "Postopek prodaje Nove KBM je trenutno še v teku, zato ga ne moremo komentirati. Predlagamo, da se z dodatnimi vprašanji obrnete na prodajalca oziroma kupca," pa so nam v Novi KBM odgovorili na vprašanje, ali jih je v zadnjem obdobju AVK pozvala k pripravi dodatnih informacij in dokumentacije. Medtem v Budimpešti, kjer je sedež banke OTP, zatrjujejo, da prevzemanje Nove KBM poteka po načrtih, čeprav so si želeli to transakcijo zaključiti v letošnjem tretjem četrtletju. Glede na to, da ima tudi Nova LB okoli 30-odstoten tržni delež, kolikor bosta imeli združeni Nova KBM in SKB banka (že v lasti OTP), tudi poznavalci bančnih razmer ocenjujejo, da soglasje AVK naj ne bi bilo vprašljivo. A je po naših virih precej negotovo, ali bo odločba spisana do konca leta 2022.

Glede na to, da naj bi OTP prevzem financiral z lastnimi sredstvi, naj bi tudi finančna konstrukcija nekaj manj kot milijardo evrov težke prevzemne transakcije dobila zeleno luč. OTP bo po prejemu še zadnjega soglasja to sporočil na borzi v Budimpešti, kjer kotira njihova delnica, in plačal kupnino.

Kaj torej še čaka in preučuje AVK? 

Neuradno je slišati, da naj bi bilo kar nekaj dodatnih preučitev in analiz okoli lastništva Bankarta. V njem ima NLB slabih 46 odstotkov, Nova KBM dobrih 29 odstotkov, SKB oziroma OTP pa 13,84 odstotka, ostalo je razdeljeno med štiri po tržnem deležu manjše banke. Dve bančni skupini, NLB in OTP (z Novo KBM in SKB), bi torej po novem obvladovali krepko čez 75 odstotkov Bankarta, kar bi po mnenju nekaterih lahko vplivalo na konkurenčne pogoje poslovanja za ostale banke, ki na odločitve, denimo cenovno politiko, praktično ne bi imele več vpliva. Nekaj dodatnih preučitev naj bi bilo zahtevalo tudi bodoče poslovanje OTP v okviru mreže Pošte Slovenije. Združevanje NKBM in SKB banke naj bi trajalo leto in pol Ne glede na vse se po naših podatkih v skupini OTP intenzivno pripravljajo na zaključek transakcije in konec prevzema Nove KBM. Prav tako naj bi že imeli pripravljeno novo vodstveno ekipo, ki jo bodo najprej napovedali, da bi se izognili kadrovskim špekulacijam. Združitveni proces NKBM, ki jo vodi John Denhof, in SKB banke, ki ji predseduje Anita Stojčevska, naj bi trajal leto in pol. Spomnimo še, da je prvi mož bančne skupine OTP Sandor Csanyi že julija lani v intervjuju za Večer napovedal, da bo izbor menedžerske ekipe med njegovimi prvimi nalogami: "Med skrbnim pregledom smo ugotovili, da ima Nova KBM zelo dober menedžment, ki je v zadnjih letih veliko naredil na bančnem trgu. Toda tudi v skupini OTP imamo dobre bančne menedžerje, ki lahko pokažejo svoje rezultate." In da so pripravljeni na integracijo Nove KBM in SKB banke takoj, ko pridobijo vsa dovoljenja. Napovedal je tudi, da bo združena banka morala dobiti novo ime: 'To bo SKB, Nova KBM ali OTP. Čeprav mi je najbližje OTP, bomo izbrali ime, ki bo najbolj poosebljajo prisotnost banke na slovenskem trgu." Letos še ena skupščina? Nekaj sprememb je bilo tudi med nadzorniki Nove KBM, ki so že ukrojeni po meri novega lastnika, delovati pa bodo začeli, ko bo prevzem zaključen. Med sedmimi izvoljenimi nadzorniki - Zoltan Kaszas, Rozsa Deveny, Balazs Letay, Tunde Barabas, Sandor Pataki, Tamas Bernath in Marko Košak - so namreč Kaszas, Letay in Deveny že odstopili. Zato so na skupščini delničarji namesto Kaszasa za novega kandidata za nadzornika potrdili Imreja Bertalana, julija pa z namenom izpopolnitve številčne sestave nadzornega sveta še Dorotheo Nikolovo.

Medtem naj bi Nova KBM po naših informacijah še letos sklicala skupščino delničarjev, na kateri naj bi odločali o razdelitvi 337,6 milijona evrov prenesenega dobička, potem ko so si po aprilski skupščini že izplačali 108,9 milijona evrov dobička oziroma 10,89 evra dividend na delnico. "O morebitni skupščini delničarjev Nove KBM v letu 2022 bodo relevantni deležniki kot vedno pravočasno obveščeni,” odgovarjajo Večeru iz Nove KBM. 108,9 milijona evrov dobička oziroma 10,89 evra na delnico so si po aprilski skupščini razdelili delničarji 

NKBM Nova KBM manj kreditira?

Glede na to, da nas je nekaj bralcev Večera, podjetnikov, opozorilo, da Nova KBM zaostruje oziroma omejuje kreditiranja gospodarstva, smo to preverili: "Nova KBM je s kreditiranjem vselej podpirala domača podjetja, kar bo nadaljevala tudi v prihodnje, vendar so se tako razmere na trgu kot tudi politike upravljanja tveganj spremenile, kar vsekakor moramo upoštevati. Vsak posamezni primer zato skrbno preučimo."

Dodajajo še, da so se razmere na mednarodnih finančnih trgih v zadnjem letu pomembno spremenile. Vlagatelji in posojilodajalci v primerjavi s preteklimi obdobji zgodovinsko nizkih obrestnih mer zahtevajo precej višje donose. Posledično je treba za prilagajanja razmeram na trgu ustrezno prilagoditi politiko oblikovanja cen storitev. Nova KBM sicer letos beleži rast kreditnega poslovanja tako pri poslovanju z gospodarskimi družbami kot tudi s prebivalstvom, saj se je skupni obseg kreditov v letu 2022 v odstotkih povišal za dvomestno število, še pojasnjujejo. Sandor Csanyi, prvi mož bančne skupine OTP, napoveduje, da se bo na sedežu Nove KBM v Mariboru oglasil takoj, ko prejmejo vsa soglasja, toto: Robert BALEN Agencija za varstvo konkurence naj bi v primeru madžarskega prevzemanja Nove KBM dodatno proučevala še lastniške deleže v Bankartu in bodoče poslovanje OTP v okviru mreže Pošte Slovenije

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.