Več nesreč in inflacija znižali dobiček Save Re

NatisniNatisni

Medij: Finance  Avtorji: STA  Teme:  Sava Re, mali delničarji Datum: sreda, 17. avgust 2022 VIR: Tukaj

Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju 2022 ustvarila 28,9 milijona evrov čistega dobička in s tem dosegla 48,2 odstotka letnega načrta. Čisti dobiček je sicer za tretjino nižji kot v enakem lanskem obdobju. "Zmanjšanje je skladno s pričakovanji in je predvsem posledica ponovnega povečanja škodne pogostosti pri avtomobilskih zavarovanjih na raven pred pandemijo, visoka inflacija pa je povzročila znatno povečanje škod in škodnih rezervacij," sporočajo iz Save Re.

 

Skupina je prvem polletju ustvarila 364,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je prakitčno enako kot lani. Ob tem sporočajo: "Skupina je v prvem polletju z obsegom 433,0 milijona evrov povečala kosmate premije za 4,5 odstotka glede na enako obdobje lanskega leta. Največja rast je bila dosežena v premoženjskem odseku, v Sloveniji za 4,9 odstotka, v tujini pa so se premije povečale celo za 16,3 odstotka. Višje kosmate premije izvirajo predvsem iz avtomobilskih zavarovanj zaradi večjega števila prodanih zavarovanj in rasti povprečne premije. Kosmate premije je okrepil tudi odsek pozavarovanje, in sicer za 5,2 odstotka, pri čemer je bila pri neproporcionalnih pozavarovanjih dosežena celo 16,8-odstotna rast".

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.