Kako je Luki Koper letos uspelo podvojiti dobiček

NatisniNatisni

Medij: Finance  Avtorji: Nataša Koražija  Teme:  Luka Koper, mali delničarji Datum: Ponedeljek, 30. maj 2022 VIR: Tukaj

V prvem četrtletju je skupina Luka Koper poslovala bolje kot lani in bolje od načrtov. Prihodki letos rastejo hitreje od pretovora, dobiček pa so v prvem četrtletju podvojili. V nadzorni svet prihajata dva nova člana. Po dveh letih epidemije so okrevanje svetovnega gospodarstva zaznali tudi v koprskem pristanišču, hkrati pa niso čutili posledic vojne v Ukrajini. Neposredni pretovor za Ukrajino in Rusijo prek Luke Koper je, kot pravijo, zanemarljiv. Kljub temu budno spremljajo razmere, predvsem vpliv vojne na cene energentov in na svetovno gospodarsko rast. »Verjamemo, da bomo iz krize, ki jo vsi napovedujejo, izšli kot zmagovalci, saj imamo načrte, kako nanjo odgovoriti,« pravi Boštjan Napast, ki vodi Luko Koper zadnjega pol leta. V Luki Koper stavijo predvsem na diverzifikacijo terminalov, kar jim je v prejšnjih krizah zagotavljalo zadostno stabilnost. Kako so poslovali v prvih treh mesecih V prvih treh mesecih so v Luki Koper povečevali pretovor pri vseh blagovnih skupinah. Skupni pretovor je v primerjavi s pretovorom v istem lanskem obdobju zrasel za 18 odstotkov. Najbolj so rasli pri tekočih ter sipkih in razsutih tovorih (40 in 39 odstotkov), nad povprečjem so tudi generalni tovori. Najpočasneje so rasli na kontejnerskem terminalu, pretovorili so dobrih 2,5 milijona ton zabojnikov, kar pomeni, da so se od prvega trimesečja leta 2021 odlepili komaj za odstotek.

Pri številu enot zabojnikov (TEU) so zrasli za štiri odstotke, pri avtomobilih pa za pet odstotkov.

Razlogi za šibko rast pri zabojnikih Razlog za šibko rast pri zabojnikih v Luki vidijo v nerednih prihodih ladij, počasnejšem obratu zabojnikov in v pomanjkanju skladiščnih zmogljivosti v zaledju Slovenije, ki vplivajo na zasedenost skladišč v pristanišču. V zadnjih mesecih so sicer v Luki Koper povečali skladiščne zmogljivosti za deset odstotkov. »Razmere na področju kontejnerskega ladijskega prometa so še vedno nestabilne, kar občutijo vsa pristanišča po svetu in celotna logistična veriga, tudi kopenski prevoz, ki se mora temu prilagajati,« pravi Boštjan Napast v sporočilu Luke Koper.

Rast prihodkov in podvojen dobiček. Kako to?

Zaradi povečanega obsega pretovora, večjega obsega dodatnih storitev in zaradi rasti cen so prihodki od prodaje v prvem četrtletju zrasli za 23 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani in dosegli 70,8 milijona evrov. Najbolj so rasli prihodki pri skladiščenju. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je zrasel na 19,7 milijona evrov, kar je dvakrat več kot lani, čisti dobiček pa je zrasel na 8,6 milijona evrov, kar je 91 odstotkov več kot leto prej. Kako to, da jim je uspelo podvojiti dobiček? Delno tudi zaradi rasti cen in večjega obsega dodatnih storitev, kot je skladiščenje, predvidevamo. Naložbe: največ na kontejnerskem terminalu V Luki Koper so letos končali gradnjo skladišč v zaledju novega priveza na južni strani kontejnerskega pomola. Prejeli so dve novi kontejnerski dvigali razreda super post--panamax in naročili tri električna mostna dvigala za pretovor zabojnikov. Pripravili so teren za gradnjo novega zunanjega kamionskega terminala na Serminu in začeli graditi novo večnamensko skladišče. Pridobili so tudi dokumentacijo za urejanje površin na kaseti 5A, kjer bodo zgradili nova skladišča za avte. V prihodnjih mesecih bodo pripravljali dokumentacijo za širitev kontejnerskega terminala. Podaljšali bodo severni del prvega pomola in zmogljivosti povečali na 1,75 milijona TEU na leto do leta 2026, ko naj bi začel delovati novi tir Divača-Koper. Zamaški na kontejnerskem terminalu Pisali smo, da ima Luka Koper že od začetka maja težave z nadgradnjo informacijskega sistema, ki podpira poslovanje na kontejnerskem terminalu. Sistem še zdaj ne deluje tako, kot je deloval pred uvedbo nadgradnje, zato imajo pri pretovoru zabojnikov dodatne zamude, se pa razmere umirjajo. Težave se bodo po naši oceni izrazile v številkah za prvo polletje, težko pa ocenimo, kako velike bodo. V Luki Koper so sicer napovedali, da bodo popolnoma odpravljene do konca tega meseca.

Prihajata dva nova nadzornika, kakšna bo dividenda?

Na skupščini Luke Koper, ki je sklicana za 6. junij, se bodo predstavniki lastnikov predvidoma seznanili z odstopom dveh nadzornikov. Tamara Kozlovič, doslej direktorica koprske občinske uprave, je odstopila, ker je bila izvoljena za poslanko v državnem zboru. Skupščina se bo seznanila tudi z odstopom Rada Antoloviča, kije podal odstopno izjavo 27. aprila. SDH predlaga Tomaža Benčino, ki naj bi nastopil mandat 7. junija. Po naših informacijah bo koprska občina v nadzorni svet Luke predlagala ladijskega agenta Boruta Škabarja, vendar njegovega imena še ni na dnevnem redu skupščine.

Bilančni dobiček Luke Koper je konec leta 2021 znašal 29,6 milijona evrov, SDH je predlagal, da se 15,96 milijona evrov nameni za izplačilo dividend (bruto 1,14 evra na navadno delnico, kar je enako koi leto prej), preostanek dobička pa ostane nerazporejen. Društvo Mali delničarji Slovenije je vložilo nasprotni predlog, da se razdeli 1,1 evra na delnico in 14,19 milijona evrov ostane nerazporejenega. Tudi v prihodnje bo največ naložb pri širitvi kontejnerskega terminala.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.