Negotovo znižanje položnic za elektriko

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: Nejc Gole  Teme:  Elektro Ljubljana, mali delničarji Datum: Sreda, 23. februar 2022 Stran: 2

Negotovo znižanje položnic za elektriko Dragi energenti Državni zbor je sprejel interventna zakona Državni zbor je sprejel interventna zakona za pomoč gospodinjstvom ter gospodarstvu in kmetijstvu zaradi visokih cen energentov. Vladni ukrep 710.000 upravičencem prinaša 150 evrov solidarnostnega dodatka in za tri mesece znižanje računov za elektriko za tretjino za vse porabnike.

 

Vendar bo o zadnjem ukrepu, kot kaže, presojalo ustavno sodišče

 

Solidarnostni dodatek bo izplačan do 15. aprila, 106 milijonov evrov za ta ukrep pa bo država namenila iz podnebnega sklada. Opozicija je bila kritična predvsem do prepoznega izplačila in nepravične porazdelitve pomoči. Zakon izenačuje tudi pravice gospodinjskih odjemalcev pri nakupu zemeljskega plina ter oprošča plačilo omrežnine in dveh drugih prispevkov od februarja do aprila. Vendar je Rajko Stankovič, predsednik Društva mali delničarji Slovenije, napovedal ustavno presojo in predlog za začasno zadržanje 4. člena zakona, ki za tri mesece ukinja plačevanje omrežnine. Meni, da vlada z zakonom posega v lastninsko pravico malih delničarjev, ki so petinski lastniki v vseh elektrodistribucijskih podjetjih. Oprostitev plačevanja omrežnine je vir prihodka teh podjetij, ki bodo izgubila 70 milijonov evrov. S tem se bodo poslabšali kazalniki zadolženosti, zato banke lahko bodisi odpokličejo kredite - vsa podjetja so imela leta 2020 skupaj 240 milijonov evrov kreditov - ali povišajo obrestne mere. Elektrodistributerji tako tudi ne bodo dobili denarja za investicije, ki so nujne, tudi za priklope sončnih elektrarn, je predstavil Stankovič: »Izpodbijali bomo vir financiranja. Predlagamo, da se ta ukrep pokrije iz proračuna, podnebnega sklada ali evropskega sklada za reševanje posledic covida-19.«

 

Zaradi napovedane ustavne presoje so v SAB neuspešno predlagali dopolnilo, po katerem bi namesto omrežnin država znižala DDV. Enomesečni zamik rokov Interventni zakon za pomoč gospodarstvu pa določa, da bodo podjetja enkratno pomoč zaradi energetske draginje dobila do 5. maja.

 

Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki se jim bodo stroški energije letos v primerjavi z lani povečali za več kot 40 odstotkov. Višina pomoči se določi glede na prihodke od prodaje in na delež stroškov energije v celotnih odhodkih. Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode. Za ukrep je predvidenih 70 milijonov evrov za okoli 40.500 upravičencev. Enkratno pomoč bodo dobili tudi kmetje in čebelarji. Zakon za mesec dni, do konca aprila zamika tudi nekatere roke, ki so pomembni za podjetja, in sicer za predložitev obračunov davka od dohodka iz dejavnosti in od dohodka pravnih oseb, priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ter predložitev letnih poročil. Upravičenci bodo 150 evrov prejeli do 15. aprila.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.