Nižji dobiček in premijska rast

NatisniNatisni

Medij: Gorenjski glas  Avtorji: Cveto Zaplotnik Teme:  Zavarovalnica Triglav, mali delničarji Datum: Sreda, 17. marec 2021 Stran/Vir: TUKAJ

 

Skupina Triglav je lani ustvarila za desetino manj dobička kot leto prej, a je že šesto leto zapored povečala obseg poslovanja.

 

Kranj – »Skupina Triglav je lani izkazala odpornost na izredno zahtevne razmere poslovanja, ohranila finančno moč in dokazala zmožnost učinkovitega prilagajanja spremembam,« je ob predstavitvi lanskih rezultatov poslovanja dejal Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, in dodal, da se poslovanje tudi letos zaradi neznanih razsežnosti epidemije novega koronavirusa nadaljuje v negotovem in zahtevnem poslovnem okolju.

 

Spremembe, ki jih je povzročila epidemija, so pospešile digitalno preobrazbo poslovanja. V Skupini so okrepili digitalne prodajno-komunikacijske in distribucijske kanale in orodja ter povečali digitalno prisotnost.

 

Po nerevidiranih podatkih je Skupina lani dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je bilo desetino manj kot leto prej. Na rezultat so vplivale neugodne razmere na finančnih trgih in nadaljnje zniževanje obrestnih prihodkov, povečanje odhodkov pri zavarovanjih z zajamčenim donosom, manj ugodno množično škodo dogajanje in povišanje zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer. Bilančni dobiček za leto 2019, o katerem naj bi delničarji odločali lani, je skladno s stališči zavarovalnega regulatorja ostal nerazporejen, vendar v Skupini dividendne politike niso spremenili, tako da bodo ob normalizaciji razmer delničarjem spet lahko izplačali dividende.

 

Skupina je že šesto leto zapored povečala obseg zavarovalne premije, lani jo je povišala še za štiri odstotke, na 1,23 milijarde evrov. Na slovenskem trgu, ki je njen največji trg, je tržni delež povečala za 0,4 odstotne točke, na 36,5 odstotka. Premijsko rast je dosegla na večini zavarovalnih trgov, na slovenskem trgu je bila rast triodstotna, na trgih zunaj Slovenije pa štiriodstotna. Pri premoženjskih zavarovanjih je v primerjavi z letom prej zbrala štiri odstotke več premije, pri zdravstvenih enajst odstotkov več, pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa je ostala na ravni predlanskega leta.

 

Skupni obseg obračunanih škod je bil tri odstotke manjši kot leto prej, sicer pa so na škodni del poslovanja poleg neurja s točo na treh trgih in potresa na Hrvaškem vplivale tudi razmere, ki so nastale zaradi pandemije covida-19.

 

Skupina je tudi pomembna upravljavka premoženja. Lani je upravljala skoraj tri milijarde evrov lastnega zavarovalnega portfelja – šest odstotkov več kot leto prej, in več kot 1,15 milijarde evrov premoženja strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju – pet odstotkov več kot predlani.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.