Luka Koper dobila izstavljen račun za izkoriščevalski poslovni model IPS

NatisniNatisni

Medij: MMC RTV SLO Avtorji: Laura Štraser Teme: Luka Koper,  mali delničarji Datum: petek, 23. februar 2020 Vir: klikni TUKAJ

Sodišče: Dejanski “gazda” je vedno bila Luka Koper

Po večletnih opozorilih, da je poslovni model t.i. izvajalcev pristaniških storitev (IPS) v koprskem pristanišču nezakonit, je temu zdaj pritrdilo še delovno sodišče, ki je presodilo, da so bili "zunanji" delavci dejansko v delovnem razmerju z Luko Koper.

Poslovni model IPS, s katerim so v Luki Koper racionalizirali delovni proces in stroške dela, bo Luko Koper po sodbi sodišča drago stal.

V sodbi enega od nekdanjih delavcev, ki je v Luki delal prek tako imenovanih “luških gazd” oziroma podjetij IPS, je tako koprsko delovno sodišče jasno presodilo, da je bil njegov dejanski delodajalec vseskozi Luka Koper. Obenem bodo v Luki Koper morali delavcu priznati vse pravice iz naslova dejanskega delovnega razmerja in tudi povrniti razliko v plači, ki bi jo prejemal v Luki Koper, od plače, ki jo je prejemal pri svojem "gazdi.". Sodba še ni pravnomočna.

Kot je pojasnil pravni zastopnik Marko Blatnik iz Pisarne delavske pravne zaščite Sonce, se je za tožbe odločilo še več nekdanjih zaposlenih pri IPS-ih, ki so po lanskem preoblikovanju modela zaposlovanja v koprskem pristanišču ostali brez zaposlitve. Sočasno z odpovedovanjem pogodb o sodelovanju s podjetji IPS, imenovanih tudi “luške gazde”, je namreč Luka v skladu s tristebrno rešitvijo, ki jo je pripravila uprava Dimitrija Zadela, postopno začela tudi neposredn zaposlovati omenjene delavce. Kljub pozivom parlamentarne komisije za nadzor javnih financ in nekaterih drugih državnih organov ter delavskih organizacij, da naj imajo pri zaposlitvah prednost delavci, ki v koprskem pristanišču neprekinjeno delajo že leta, se je Luka Koper na koncu odločila drugače. Zaposlila je le določene izmed njih, vrsti teh delavcev pa so bile pogodbe odpovedane in so bili primorani na zavod za zaposlovanje – med njimi je v veliko primerih šlo za starejše delavce, delovne invalide in tiste z zdravstvenimi omejitvami.

“Sodbe delovnega sodišča pomenijo odpravo posegov v ustavne, delavske in socialne pravice tožnikov in to, da so državni organi ravnali pravilno, ko so zahtevali ukinitev nezakonitega poslovnega modela IPS-ov v Luki,” je poudaril Blatnik in dodal, da je koprsko sodišče dalo jasno zahtevo po spoštovanju delovnopravne zakonodaje pri izvajanju gospodarske dejavnosti. Ta se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo, ko gre dejansko za dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in ne storitev, pri čemer podjetje, ki napotuje delavce (kar so bila v primeru Luke Koper IPS-podjetja), nima dovoljenja za opravljanje agencijske dejavnosti. Kot je znano, so IPS-podjetja delavce v pristanišče napotovala na delo s pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Sodišče pa je tožnikom ugodilo tudi v zahtevi, da se jim omogoči nadaljevanje dela v Luki Koper pod enakimi pogoji kot drugim zaposlenim luškim delavcem. “Ker so tožniki dejansko osebno in neprekinjeno, pod navodili, nadzorom, z delovnimi sredstvi in z vključitvijo v delovni proces Luke Koper izvajali delo, je sodišče po izvedenih dokaznih postopkih ugotovilo tudi, da so dejansko izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja tožnikov, zato jim je priznalo delovno razmerje,” še eno pomembno odločitev sodišča razjasni sogovornik. Na podlagi ugotovitve delovnega razmerja je tako sodišče nekdanje delavce IPS-ov izenačilo z luškimi delavci, kar pomeni, da so tožniki upravičeni do izplačila razlik v plači, prijave v vsa zavarovanja, vpisa delovne dobe in še do drugih pravic.

Bodo v Luki Koper priznali pravice vsem, ki so delali zanje?

Po odločitvi sodišča je zdaj na potezi Luka Koper – vprašanje je, ali bo sodbe spoštovala in čim prej rešila nezavidljiv položaj omenjenih delavcev. Kot so nam sporočili iz Luke Koper, sodbe za zdaj še proučujejo. Glede morebitnih pritožb pa se bodo odločili v roku, ki ga imajo na razpolago. Kar zadeva ocene višine sredstev, ki jih bodo morali v primeru pravnomočnih sodb nameniti za poplačila razlik v plačah in prispevkih, v Luki Koper informacij ne dajejo. Pojasnili so zgolj to, da ima družba za obveznosti iz naslova pravnih obvez vsako leto rezervirana sredstva, o čemer poroča tudi v letnih poročilih. “Ker bi razkrivanje v zvezi s tožbami lahko ustvarilo sodbo o položaju družbe v sporu z drugimi strankami, dodatnih pojasnil ne moremo posredovati,” so še sporočili.

K temu, da naj vendarle spoštujejo sodbo koprskega delovnega sodišča in odpravijo poseg v človekovo dostojanstvo teh delavcev, pa so Luko Koper pozvali tudi v delavskih organizacijah.

Kot je poudaril Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, kjer so v preteklosti velikokrat opozarjali na kršitve delavskih pravic v Luki, je eno ključnih sporočil sodbe, da je sodišče v Kopru priznalo in prepoznalo tako nezakonitost poslovnega modela IPS kot tudi dejanskost delovnega razmerja IPS-delavcev v Luki Koper. “Poleg tega odločitev sodišča daje jasen znak vsem tako imenovanim “poslovnim modelom”, ki bežijo iz delovne zakonodaje, da prosta gospodarska pobuda ni sveti gral, s katerim se prežene oz. beži pred delavskimi pravicami in upanje v to, da je treba prav vsak dan vztrajati v boju za delavske pravice. Vse tri točke so enako izjemno pomembne,” je poudaril Lukić.

Na nepravičnost in nezakonitost strategije najemanja pristaniških storitev IPS-ov, s katerimi je Luka Koper začela sodelovati že konec 90. let, pa so opozarjali tudi v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90. Kot pravi njen generalni sekretar Damjan Volf, so glede na odločitve pristojnih institucij, kot sta delovni inšpektorat in finančna uprava, in njihovega trdnega prepričanja, verjeli, da je mogoča le taka razsodba delovnega sodišča, ki bo v korist nekdanjim delavcem IPS-ov. “S tem je bil storjen le prvi korak k odpravi krivic in skoraj že izgubljenmu osebnemu dostojanstvu delavcev, ki so več kot dve desetletji dobesedno v sužnjelastniških razmerah prinašali dodano vrednost tako “gazdam” kot tudi posredno Luki in prepogosto odnašali svoje zdravje. Zaradi tega pričakujemo, da bodo v nadaljevanju pristojne institucije tem izkoriščanim delavcem vrnile ne samo dostojanstvo in osebno zadoščenje, ampak tudi možnost dostojne starosti in se jim bo priznalo vse pravice iz delovnega razmerja od začetka delovnega razmerja v Luki in ne le za pet let nazaj, saj je med njimi mnogo takih, ki so pred upokojitvijo delali tudi dve desetletji za IPS-e in jih v primeru, da bi obveljala sodba prve stopnje, čaka velika revščina zaradi minimalne pokojnine,” meni sogovornik.

Poslovni model IPS: Dobički »gazd« na plečih nadurnega dela

Delo prek poslovnega modela IPS, v katerem so bili delavci, ki so delo v Luki opravljali prek drugih podjetij, se v Luki Koper izvaja že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Vrhunec pa je doseglo pred nekaj leti, ko je dnevno v povprečju v Luki delo opravljalo več kot 700 delavcev, zaposlenih pri podjetjih sumljive poslovne etike. Kot smo na MMC-ju že poročali, so podjetja IPS v praksi izvajala gotovinska izplačila, pretirana obračunavanja dodatkov in podobno. Dobiček pa so večinoma ustvarjala pri nadurnem delu delavcev, ki so mesečno opravili tudi več kot 90 ur nadurnega dela. Na sporne poslovne prakse podjetij IPS so opozarjale tudi ugotovitve delovnega inšpektorata in finančne uprave. Po številnih pritiskih javnosti, sindikatov in inšpekcijskih organov so tako v Luki Koper leta 2018 začeli uvajati nov model neposrednih zaposlitev, agencijskih zaposlitev in zaposlitev prek zunanjih izvajalcev.

Podobno kot Lukić tudi Volf poudarja širši pomen sodbe. “Pomembna je tudi v luči opažanja, da se je v zadnjih letih zaradi nepravočasnega in mlačnega ukrepanja pristojnih zaradi modela IPS-ov v Luki ta zelo učinkovito razširil kot virus med delodajalci po celotni Sloveniji in zaradi tega pričakujemo, da bodo imele pristojne službe do takega brutalnega izkoriščanja delovne sile nično toleranco,” je še dejal.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.