Mercator ob polletju z veliko izgubo iz poslovanja a z rastjo prihodkov (analiza)

NatisniNatisni

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  mali delničarji Datum: četrtek, 24. september 2020 Stran: 10 Vir: TUKAJ

Na izid je vplivalo predvsem prevrednotenje nepremičnin

Skupina Mercator je ob polletju glede na lanskega povečala prihodke od prodaje za 4,4 odstotka, na 1,06 milijarde evrov. Kljub koronakrizi so se prihodki iz prodaje na drobno povečali za 7,4 odstotka, na domačem trgu pa so se prihodki iz osnovne dejavnosti v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 8,2 odstotka, skupni prihodki od prodaje pa za 4,8 odstotka, je razvidno iz poročila, ki ga je družba objavila na Seonetu.

Kot pojasnjujejo v Mercatorju, o tem smo v Financah že pisali, so se v času koronavirusa močno spremenile nakupne navade. "Pokazala se je velika potreba po učinkovitem delovanju spletne trgovine, saj se je velik del nakupov preselil iz fizičnih objektov v spletni svet. Po pojavu koronavirusa so se nakupovalne navade na spletni trgovini močno spremenile, saj je iz pretežno neživilskih nakupov prešlo na živilske nakupe. Na vrhuncu epidemije smo tako zabeležili tudi desetkrat večje povpraševanje kot pred pojavom omenjenega virusa. Po umiritvi razmer še vedno beležimo približno 30-odstotno rast prodaje na spletu, pri tem pa je nakupovalna košarica, pri manjšem številu nakupov, večja. S tem povezano so narastli tudi prihodki od prodaje na spletu za kar 105,8 odstotka. Epidemija je tako v kratkem času povečala zanimanje za spletno trgovino, katera predstavlja prednost Mercatorja, saj ta pokriva dostavo na kar 98 odstotkov naslovov v Sloveniji. V obdobju 1-6 2020 je bilo v Sloveniji, Srbiji in Črni gori skupno 48 odjemnih lokacij spletne trgovine, od tega 15 v Sloveniji, 24 v Srbiji in 9 v Črni gori. V času koronavirusa se je v Sloveniji odprlo 5 novih lokacij, in sicer na Ptuju, Brežicah, Rudniku, Velenju in Kamniku," pišejo v poročilu.

Zakaj je kljub boljši prodaji Mercator posloval z izgubo

Kljub temu pa je pod črto skupina poslovala z izgubo - čiste izgube je bilo za dobrih 69 milijonov evrov, izgube iz poslovanja pa za 40,2 milijona evrov. Na to je vplivalo prevrednotenje nepremičnin, ki je vplivalo na povečanje kapitala na eni strani, a negativno na poslovni izid, in drugih osnovnih sredstev, pojasnjujejo v družbi. Slabitev na lastniških nepremičninah je bilo za 69,028 milijona evrov, brez navedenih vplivov bi skupina ob polletju imela 86 tisoč evrov čistega dobička, je razvidno iz pojasnil. znaša primerljivi čisti poslovni izid poslovnega obdobja 86 tisoč EUR. Vrednost nepremičnin Mercator ocenjuje na milijardo evrov.

Zakaj so spet ocenili vrednost nepremičnin

"V skladu z MSRP Skupina Mercator redno, vsaj vsake tri do pet let, ponovno oceni pošteno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev po modelu prevrednotenja. Cenitev je bila nazadnje izvedena ob koncu leta 2017. 1. aprila 2020 je prišlo do pomembnih sprememb v premijah za državno tveganje (ang. country risk premium), kar je pomembno vplivalo na kapitalizacijske stopnje, ki jih je Skupina Mercator uporabila v zadnjih vrednotenjih iz strani zunanjega neodvisnega certificiranega ocenjevalca. Zato je Skupina Mercator konec junija 2020 analizirala ali obstajajo pomembni pokazatelji, ki bi lahko sprožili prevrednotenje poštene vrednosti sredstev. Pri ocenjevanju, ali obstajajo znaki za prevrednotenje poštene vrednosti, je vodstvo pregledalo zunanje vire informacij, kot so dogajanja na trgu (vključno s stopnjo donosa in spremembami na nepremičninskem trgu), kot to zahteva MSRP 13, ter povečano negotovost zaradi epidemije COVID-19.

Na dan 30. 6. 2020 je bilo tako izvedeno ponovno vrednotenje nepremičnin, kjer je bilo ugotovljeno, da se poštena vrednost osnovnih sredstev iz leta 2017 bistveno razlikuje. Prevrednotenje je bilo opravljeno v skladu z zahtevami MRS 16, pri čemer je vrednotenje 833 nepremičnin po vseh trgih poslovanja Skupine Mercator zahtevna naloga, Skupina Mercator pa je v smislu lastništva netipičen trgovec, saj trgovci običajno niso lastniki nepremičnin.

Na dan 30. 6. 2020 je bila opravljena cenitev nepremičnin, ki jo je opravil neodvisni pooblaščeni cenilec nepremičnin, družba KF Finance, d. o. o. Končno poročilo je bilo preverjeno iz strani revizijske družbe PriceWaterhouseCoopers, d. o. o., ki je potrdil ugotovitve iz prvega poročila.

Izračuni prevrednotenja nepremičnin so pokazali neto slabitev nepremičnin v višini 45,7 mio EUR, kar predstavlja 4,6% celotne vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin. Po prevrednotenju vrednost zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin znaša 1 mrd EUR. Prevrednotenje nepremičnin je vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 23,3 mio EUR, medtem ko je neto slabitev vrednosti nepremičnin v višini 68,8 mio EUR negativno vplivala na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator."

Opazen je dvig produktivnosti na zaposlenega

Ta je ob polletju dosegla skoraj 124 tisoč evrov, kar je za 8,5 odstotkov več kot v enakem lanskem času. V skupini je bilo zadnji junijski dan 20.381 zaposlenih, 181 več kot 30. junija 2019.

Skupina je v prvem polletju v osnovna sredstva vložila nekaj manj kot 13 milijonov evrov, na vseh trgih pa so število enot povečali za osem oziroma za 3.263 kvadratnih metrov bruto, odprli so tudi dobrih štiri tisoč kvadratov velik logistično distribucijski center v Novih Banovcih v Srbiji. Skupina je ob polletju imela v upravljanju skupaj za 1,7 milijona kvadratnih metrov bruto površin, od tega jih najema za 701 tisoč kvadratnih metrov. Te površine so, spomnimo, prodali v več krogih monetizacije, zbrana sredstva pa so večinoma porabili za znižanje dolga.

Ob tem poročajo, da tečejo aktivnosti za projektiranje novega distribucijskega centra v BTC po časovnici - zdaj so v fazi izbire tehnološke opreme za mehanizacijo in avtomatizacijo skladiščnih procesov. Zbrali so ponudbe 14 zainteresiranih ponudnikov opreme, sočasno pa že projektirajo stavbo.

Zadolženost še vedno velika, a se znižuje

Neto finančni dolg skupine znaša 898,245 milijona evrov in je za sedem odstotkov nižji kot konec lanskega polletja. Spomnimo, da sredi prihodnjega leta zapade večina Mercatorjevega dolga - postopki za refinanciranje že tečejo. Več o tem smo pisali v članku Analiza: evropska komisija odobrila prenos Mercatorja na Fortenovo: političnih vzvodov za "ščitenje" trgovca ni več. Neto finančni dolg na normaliziran kosmati denarni tok (EBITDA) je še vedno astronomskih 5,2-kratnik, a že bistveni manjši kot konec lanskega polletja, ko je kazalec dosegal 6,9-kratnik. Za vzdržno raven bančniki štejejo tri- do 3,5-kratnik kazalca.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.